×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

13 marca 2023
Ratujmy Rzeki
 

Czy Wody Polskie stoją ponad prawem?

Informacja prasowa o postanowieniu NSA ws. wstrzymania prac kanalizujących Odrę.

Abstrakt

Mamy dowody na to, że mimo wyroku NSA, Wody Polskie oraz ich podwykonawcy kontynuują prace regulacyjne na Odrze. (fot. pod tym linkiem możecie ściągnąć film, autorstwo filmu i zdjęć: Jacek Engel, Fundacja Greenmind prosimy o podpisanie)

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego to wielki sukces dla różnorodności przyrodniczej krajobrazu Odry, a także dla ludzi żyjących nad rzeką, wszystkich razem: Polaków i Niemców, którzy od wielu lat współpracują, aby zatrzymać to szaleństwo prowadzące do nieodwracalnych zniszczeń.

Postanowienie NSA to zwycięstwo polskich i niemieckich organizacji pozarządowych (Klub Przyrodników, SOT, Eko-Unia, BUND, Deutscher Naturschutzring)  oraz rządu Brandenburgii, domagających się wstrzymania prac jako szkodliwych dla ekosystemu rzeki, szczególnie osłabionej po katastrofie ekologicznej, jaka dotknęła Odrę w lipcu i sierpniu 2022 roku.

Krótka historia bezprawia:

Postanowienie NSA z 7. marca br. nie pozostawia wątpliwości. Wody Polskie powinny wstrzymać prace regulacyjne na Odrze. W uzasadnieniu czytamy m.in.: W świetle rozpoznawanej sprawy, Naczelny Sąd Administracyjny uznał jednak, że wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej, w przypadku trwającej realizacji tego przedsięwzięcia, oznacza rzeczywisty obowiązek wstrzymania toczących się w ramach jego realizacji prac. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, przyjęcie odmiennego stanowiska, nie tylko byłoby sprzeczne z zasadami prawa ochrony środowiska, ale oznaczałoby pozbawienie stron prawa do sądu, które mając na względzie zasadę demokratycznego państwa prawnego, nie może stanowić fasadowej instytucji.

Tym samym NSA oddalił zażalenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ( WSA) z 09.12.2022 r., które już wtedy nakazywało wstrzymanie prac.

Ewa Les title=
– To sukces, ale tak powinna wyglądać normalność, biorąc pod uwagę prawo – komentuje Ewa Leś, ekspertka z Koalicji Ratujmy Rzeki i Coalition Clean Baltic ds. Zarządzania Transgranicznym Bezpieczeństwem Wód Słodkowodnych – Pamiętajmy, że Odra to rzeka transgraniczna trzech krajów, które powinny pracować nad jej jak najlepszym stanem, nie dewastacją. Istnieje również potrzeba skoordynowanych wysiłków między HELCOM* i Międzynarodową Komisją Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem** w przyszłości, zwłaszcza biorąc pod uwagę podejście od źródła do ujścia oraz rolę zdrowych rzek w osiąganiu dobrego stanu środowiska w Bałtyku.

Tutaj warto nadmienić, że grudniowe postanowienie WSA o wstrzymaniu prac powinno być wykonane w chwili wydania. Mimo tego, Wody Polskie kontynuowały regulację, powołując się na ostateczne Pozwolenia na Realizację Inwestycji. WP jednocześnie złożyły zażalenie i postanowiły czekać na rozstrzygnięcie NSA. To rozstrzygnięcie właśnie zostało ogłoszone. NSA podtrzymało decyzję niższej instancji, co oznacza natychmiastowy nakaz wstrzymania prac. Mimo tego, na załączonych do niniejszej informacji materiałach wyraźnie widać, że Wody Polskie łamią prawo i lekceważą wyrok NSA, od którego nie ma już odwołania. To oburzające, zwłaszcza w kontekście tego, co przeszła Odra w sierpniu 2022 r. i w obliczu wciąż utrzymującego się wysokiego poziomu zasolenia rzeki oraz obecności  w niej “złotych alg”. 

Krzysztof Smolnicki title=
– Prace muszą zostać natychmiast wstrzymane. Zwłaszcza po katastrofie ekologicznej na Odrze w 2022 roku należy zwrócić większą uwagę na transgraniczne skutki działań budowlanych dla chronionych gatunków i siedlisk. Należy nadać priorytet procesom ekologicznym i odporności rzeki. – mówi Krzysztof Smolnicki, z Koalicji Czas na Odrę oraz Fundacji Ekorozwoju.

Radek Gawlik title=
Radosław Gawlik, ze Stowarzyszenia EKO-UNIA, jednej z organizacji uczestniczących w postępowaniu sądowym nie jest tak optymistyczny: Jest wysoce prawdopodobne, że obecny rząd i administracja wodna Polski zlekceważy postanowienia sądowe o wstrzymaniu prac kanalizujących Odrę Graniczną. Nie zrobi w tej sprawie też nic podporządkowana rządowi prokuratura. Zostanie szansa na postanowienie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. To zadziałało na rząd Polski w przypadku wycinek lasu w puszczy Białowieskiej oraz skargi czeskiego rządu na wpływ na środowisko odkrywki Turów"

Jako Koalicja Ratujmy Rzeki i Koalicja Czas na Odrę monitorujemy tę sprawę i służymy wszelkimi informacjami oraz materiałami, które uda nam się zgromadzić. Zdjęcia i film z prac na Odrze już po ogłoszeniu wyroku NSA znajdziecie tutaj (autorstwo: . Ich autorem jest Jacek Engel, Fundacja Greenmind), prosimy o podpisanie go, jeżeli wykorzystacie te materiały.

Koalicja Ratujmy Rzeki i Koalicja Czas na Odrę

* HELCOM – organizacja międzyrządowa łącząca politykę i naukę w sprawach związanych ze środowiskiem Morza Bałtyckiego
** MKOOpZ - Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem jest jedną z trzynastu międzynarodowych komisji ds. ochrony rzek, jezior i mórz, których zlewnie leżą na terytorium więcej niż jednego państwa.

Kontakt:
Jacek Engel
Krzysztof Smolnicki
Ewa Leś

Ratujmy Rzeki

Dalsza regulacja rzeki granicznej jest nieodpowiedzialna z punktu widzenia polityki środowiskowej i praworządności
czytaj całość
Organizacje ekologiczne spotkały się z komisarzem UE i wręczyły ponad 110 tys. podpisów
czytaj całość
Komunikat prasowy Koalicji Ratujmy Rzeki oraz Sióstr Rzeki Warszawa, KPRM  1.02.2024
czytaj całość
W pierwszy pełny dzień pracy nowego rządu przedstawiciele Koalicji Ratujmy Rzeki i Międzynarodowej Koalicji Czas na Odrę przyszli rano nad (...)
czytaj całość
29 czerwca 2023 roku w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego odbył się Okrągły stół odrzański.
czytaj całość
Informacja prasowa Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA
czytaj całość
więcej
2023-06-16
Stop bezprawiu nad Odrą!
2023-03-22
Jak uniknąć powtórki katastrofy ekologicznej na Odrze?
2023-03-19
Powstrzymajmy nową katastrofę w Odrze!
2023-03-13
Czy Wody Polskie stoją ponad prawem?
2022-08-09
Wspierajmy Ukrainę, nie białoruski reżim
2021-04-08
Spotkanie eksperckie on-line „Woda w mieście – jak ją zagospodarować
2021-03-22
Organizacje pozarządowe, naukowcy i politycy domagają się wstrzymania planów regulacji (...)
2021-03-17
Potrzebne moratorium na grodzenie i regulacje rzek przy realizacji wszelkich (...)
2021-03-16
Socrealistyczne monstrum znów zagraża Wiśle
2021-03-15
STOP dla regulacji i niszczenia Odry
2021-02-15
Zielona odbudowa dla rzek i dzikiej przyrody
2020-08-17
Nieznana i zaskakująca Odra i Szprewa
2020-07-27
Katastrofa w Baryczy. Akcja ratunkowa wciąż trwa
2020-07-25
Jaka powódź? Jesteśmy uratowani, a raczej ugotowani! Przekop Klucz-Ustowo cz. (...)
2020-07-22
Powódź - Apel Koalicji Ratujmy Rzeki
2020-05-29
3 razy W: Woda, Wiedza i Władza
2020-05-27
List KRR do kandydatów na Prezydenta RP.
2020-04-22
Odra Graniczna do zabetonowania
2020-04-06
Chrońmy rzeki, inwestujmy w kolej
2019-10-22
Rząd PiS kontynuuje budowę przekopu Mierzei Wiślanej
2019-09-29
Zakole A i inne, czyli zasypywanie zbiorników wodnych odpadami górniczymi
2019-09-26
Miejsce katastrofy na "Cz" - czyli zrzut nieoczyszczonych ścieków komunalnych (...)
2019-09-02
Awaria w oczyszczalni ścieków – katastrofa ekologiczna czy błąd systemu? (...)
2019-08-20
Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie suszy (...)
2019-07-11
Piotr Topiński: Przywracanie rzekom wolności
2019-06-25
Hydrotechniczne trupy inwestycyjne zamiast odpowiedzina katastrofę klimatyczną
2019-05-21
Hydrotechniczne rozwiązania to najczęściej iluzja bezpieczeństwa powodziowego
2019-03-31
„Wszystkie rzeki prowadzą do morza”.
2019-03-20
Z naturą czy przeciw niej – jak zapobiegać suszom i (...)
2019-03-01
Jak wygląda Przekop Mierzei z kapitańskiego mostka?
2019-02-28
Przekop Mierzei: jak za jednym zamachem zaszkodzić Przyrodzie, stracić dużo (...)
2019-02-18
Rząd nie słucha ani Komisji Europejskiej, ani samorządów. Rozpoczęła się (...)
2019-02-18
Skarga EKO-UNII do Komisji Europejskiej na rozpoczęcie Przekopu Mierzei Wiślanej
2019-01-24
Decyzja środowiskowa o przekopie Mierzei Wiślanej do zmiany
2018-12-13
Rzeka Białka niszczona ciężkim sprzętem!
2018-12-13
Protest przeciwko dewastacji rzeki Białki
2018-10-31
Przekarmione rzeki, duszący się Bałtyk
2018-10-16
Co przyniósł nam pierwszy Europejski Szczyt Rzek?
2018-07-18
Miliardy się rozpływają, a powódź nadal groźna
2018-06-22
Przyjazna ludziom i przyrodzie ochrona przeciwpowodziowa obszaru zlewni rzeki Odry (...)
2018-06-12
Krytyczna ocena projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
2018-04-19
Żegluga łączy czy dzieli?
2018-03-27
Departament Ochrony... Środowiska Banku Światowego
2018-02-03
Zapora na Wiśle w Siarzewie zaskarżona przez obrońców przyrody
2018-01-02
Dewastacja przyrody. Tym razem na Wiśle, Królowej polskich rzek.
2017-12-07
Stanowisko reaktywne KRR na porozumienie ws. budowy stopnia wodnego Siarzewo
2017-12-01
Zrównoważona dewastacja rzek
2017-11-26
Rzeki to nie sztuczne, wyprostowane cieki, to żywe systemy
2017-10-06
Powódź w Elblągu – wrzesień 2017
2017-09-28
Kumiela – przykład negatywnej działalności hydrotechnicznej
2017-09-24
RATUJMY RZEKI
2017-09-04
Kajaki, spotkania, wykłady - Nysa Łużycka 2017
2017-08-07
Ochrona przeciwpowodziowa dorzecza Odry i Wisły, Szczecin 27 lipca 2017 (...)
2017-07-24
Ryby płaczą w polskich rzekach
2017-07-20
Bagna chronią przed milionami dolarów strat spowodowanych powodziami
2017-06-30
Opinia przyrodnika o polskich planach rozwoju żeglugi śródlądowej
2017-06-27
Nowe prawo wodne
2017-06-20
Budowa dróg wodnych sprzeczna z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju
2017-06-15
Rzeki tętniące życiem
2017-06-08
KRR: Ostra krytyka planów kanalizowania polskich rzek
2017-05-25
Komentarz organizacji pozarządowych do projektu ustawy Prawo wodne
2017-05-19
Apel Koalicji Ratujmy Rzeki do Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich
2017-05-18
Rząd zrujnuje rzeki? Są dowody, że nie musi być tak (...)
2017-05-12
Rzeki pogłębimy z Chińczykami, statki zbudujemy sami
2017-05-12
Na niemieckich rzekach i kanałach
2017-05-07
Bank Światowy zwiększa zagrożenie powodziowe na Odrze
2017-04-24
Wodne szaleństwo…
2017-04-04
Dwa krótkie słowa wielkim krokiem w stronę powodzi i dewastowania (...)
2017-03-21
Koalicja Ratujmy Rzeki do posłów i senatorów
2016-12-12
Zapłacz nad rzeką. Polskie rzeki – zagrożone dobro wspólne
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej