×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

18 lipca 2018
Ratujmy Rzeki
 

Miliardy się rozpływają, a powódź nadal groźna

18 lipca 1997 r. ustanowiono dniem żałoby narodowej dla uczczenia ofiar powodzi tysiąclecia. W 21. rocznicę tych tragicznych w skutkach wydarzeń mówimy o tym jak w Polsce wygląda ochrona przeciwpowodziowa.

Nasze rządy od tego momentu na działania mające poprawić bezpieczeństwo nad Odrą zaciągnęły już trzecią pożyczkę z Banku Światowego. W sumie ponad 10 miliardów złotych. Pieniądze te są wydawane bez głębszej refleksji, tereny zalewowe są zabudowywane domami, niszczy się naturalną retencję, a działania techniczne w dużej części pogłębiają zagrożenie.

Potwierdziła to konferencja, która odbyła się w Słubicach  20 czerwca br. prezentująca dwa niezależne raporty [1,2] dotyczące Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły. Raporty te podważają założenia i rezultaty działań przeciwpowodziowych w tym projekcie.  Eksperci krytycznie ocenili dwa zadania: przebudowę polderu Międzyodrze i regulację Odry przez budowę i modernizację ostróg na Odrze Granicznej i wskazali na rażące błędy w obliczeniach.

Wykazano, że przebudowa polderu Międzyodrze z naturalnego na  tzw. sterowany z budową obwałowań może zwiększyć zagrożenie powodziowe dla ludzi, zwłaszcza powodziami zimowymi. Nie poprawi to bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Szczecina, co miało być celem inwestycji. Natomiast regulacja Odry Granicznej do standardu III klasy drogi wodnej pod pretekstem poprawy pracy lodołamaczy ma niewiele wspólnego z ochroną przeciwpowodziową. Wręcz przeciwnie, budowa lub remont ostróg zwiększa to zagrożenie spiętrzając wody, powyżej tych inwestycji.

Eksperci kwestionując regulację Odry wskazali, że nie ma dowodów aby kiedykolwiek był problem z głębokością rzeki dla lodołamaczy oraz że istnieją alternatywy dla rozwiązania problemów zatorów lodowych, np. sprawdzone w Kanadzie amfibie - lodołamacze, które pracują na niewielkim zanurzeniu. - Wygląda na to, że zaciągamy miliardowe pożyczki na dostosowanie rzeki do lodołamaczy, zamiast dostosować metody lodołamania do warunków panujących na rzece. Koszt jednej amfibii to około 1 milion złotych, co oznacza że nawet zakup kilkunastu takich amfibii w uzupełnieniu pracy tradycyjnych lodołamaczy to rozwiązanie nieporównywalnie bardziej ekonomiczne. Jest to raczej próba użycia środków publicznych na budowę drogi wodnej, a nie na rzeczywistą ochronę przeciwpowodziową – uważa Paweł Pomian z EKO-UNII, organizacji członkowskiej KRR. Opublikowane raporty potwierdziły także, że nieprzemyślana regulacja Odry stanowi zagrożenie dla całego łańcucha obszarów chronionych wzdłuż Doliny Odry ciągnących się nieprzerwanie od Malczyc do Szczecina. [3]

Radosław Gawlik z EKO-UNII i Koalicji Ratujmy Rzeki (KRR) mówi: - Potwierdzają się obawy przyrodników, że inwestycje te spowodują zagrożenie zarówno dla ludzi zamieszkujących tereny nadodrzańskie, jak i  dla gatunków oraz siedlisk na wszystkich obszarach Natura 2000, na których mają być prowadzone prace na Odrze od Nowej Soli do Szczecina. Raporty zostały upublicznione, liczymy na zmiany programu. Nie możemy zaakceptować, że UE współfinansuje i współfirmuje ten projekt.

Dyrektor Biura Koordynacji Projektu Banku Światowego zapewnia, że działania prowadzone są przejrzyście, z uwzględnieniem restrykcyjnych procedur Banku,  wszystkie uwagi będą rozpatrzone a opublikowane raporty przeanalizowane. Pomimo zapewnień niektóre negatywnie ocenione zadania są już daleko zaawansowane i czekają na wydanie decyzji środowiskowych. Stąd już krótka droga do pozwoleń na budowę.

- W projekcie mowa jest o przesiedleniach, ochronie przed powodzią, jednak zauważamy braki komunikacyjne ze strony realizujących poszczególne zadania. Społeczeństwo w bardzo niewielkim stopniu ma szansę skonsultować poszczególne jego elementy, język projektu jest zawiły, konsultacje odbywają się   w okresach wakacyjnych lub okołoświątecznych, nie jest zapewnione dokładne oznakowanie i informacja. Ciężko w takim przypadku mówić o otwartym dialogu ze społeczeństwem i braniu zdania społecznego pod uwagę – wyjaśnia Ewa Leś, koordynatorka KRR. - Nasze doświadczenia i obserwacje stoją w sprzeczności z deklaracjami drugiej strony  –  dodaje.

Dr Joanna Kubicka, współpracująca z EKO-UNIĄ ekonomistka z Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu: – Jesteśmy oburzeni brakiem transparentności przy podejmowaniu decyzji o zakresie projektu przez rząd i Bank Światowy. Brakuje uzasadnień, analiz alternatywnych rozwiązań oraz doprecyzowanych wskaźników rezultatów. Projekt  ma kosztować blisko 4,8 mld złotych, które będą pochodzić ze środków publicznych oraz pożyczki z Banku Światowego3, zatem chcemy mieć absolutną pewność, że zostaną wydane tylko na zrównoważone rozwiązania, dobre zarówno dla ludzi jak i środowiska naturalnego.  Jest to ważne tym bardziej, że Polska to kraj który ma coraz większe problemy z suszą.

Przypisy:
1) Raport: „Skuteczność planowanego polderu i koncepcji regulacji cieku na poprawę ochrony przeciwpowodziowej na dolnej Odrze“  http://www.ratujmyrzeki.pl/185-przyjazna-ludziom-i-przyrodzie-ochrona-przeciwpowodziowa-obszaru-zlewni-rzeki-odry-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-regionu-doliny-dolnej-odry
2)Raport: „Identyfikacja kluczowych stref dla retencjonowania wody w polskiej części zlewni Odry. Analiza potencjalnej retencji wodnej systemów melioracyjnych i jej możliwego oddziaływania na redukcję niskich przepływów zimowych.” http://www.ratujmyrzeki.pl/185-przyjazna-ludziom-i-przyrodzie-ochrona-przeciwpowodziowa-obszaru-zlewni-rzeki-odry-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-regionu-doliny-dolnej-odry
3) http://www.kp.org.pl/pdf/stanowiska/wodne/2016-09_ryzyko_oddz_proj_bs_odra_wisla_na_przyrode_201609.pdf
4) Audycja TOK FM http://audycje.tokfm.pl/podcast/Czy-dalsza-regulacja-Odry-jest-potrzebna/64412

Kontakt:
Ewa Leś – Koalicja Ratujmy Rzeki
Radosław Gawlik –  EKO-UNIA, KRR
Joanna Kubicka – EKO-UNIA
Paweł Pomian – EKO-UNIA

Koalicja Ratujmy Rzeki działa na rzecz systemowej ochrony walorów przyrodniczych i naturalnej retencji, szerokiej skali renaturyzacji cieków, ochrony i przywracania ciągłości ekologicznej, dostosowania planów rozwoju żeglugi do rzek oraz planów rozwoju sektorów gospodarki do rzek. Jej cele wyrażone są we wspólnej Deklaracji. W skład Koalicji wchodzi obecnie 66 członków: organizacje pozarządowe, osoby indywidualne, media i przedstawiciele nauki. http://www.ratujmyrzeki.pl

Ratujmy Rzeki

Dalsza regulacja rzeki granicznej jest nieodpowiedzialna z punktu widzenia polityki środowiskowej i praworządności
czytaj całość
Organizacje ekologiczne spotkały się z komisarzem UE i wręczyły ponad 110 tys. podpisów
czytaj całość
Komunikat prasowy Koalicji Ratujmy Rzeki oraz Sióstr Rzeki Warszawa, KPRM  1.02.2024
czytaj całość
W pierwszy pełny dzień pracy nowego rządu przedstawiciele Koalicji Ratujmy Rzeki i Międzynarodowej Koalicji Czas na Odrę przyszli rano nad (...)
czytaj całość
29 czerwca 2023 roku w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego odbył się Okrągły stół odrzański.
czytaj całość
Informacja prasowa Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA
czytaj całość
więcej
2023-06-16
Stop bezprawiu nad Odrą!
2023-03-22
Jak uniknąć powtórki katastrofy ekologicznej na Odrze?
2023-03-19
Powstrzymajmy nową katastrofę w Odrze!
2023-03-13
Czy Wody Polskie stoją ponad prawem?
2022-08-09
Wspierajmy Ukrainę, nie białoruski reżim
2021-04-08
Spotkanie eksperckie on-line „Woda w mieście – jak ją zagospodarować
2021-03-22
Organizacje pozarządowe, naukowcy i politycy domagają się wstrzymania planów regulacji (...)
2021-03-17
Potrzebne moratorium na grodzenie i regulacje rzek przy realizacji wszelkich (...)
2021-03-16
Socrealistyczne monstrum znów zagraża Wiśle
2021-03-15
STOP dla regulacji i niszczenia Odry
2021-02-15
Zielona odbudowa dla rzek i dzikiej przyrody
2020-08-17
Nieznana i zaskakująca Odra i Szprewa
2020-07-27
Katastrofa w Baryczy. Akcja ratunkowa wciąż trwa
2020-07-25
Jaka powódź? Jesteśmy uratowani, a raczej ugotowani! Przekop Klucz-Ustowo cz. (...)
2020-07-22
Powódź - Apel Koalicji Ratujmy Rzeki
2020-05-29
3 razy W: Woda, Wiedza i Władza
2020-05-27
List KRR do kandydatów na Prezydenta RP.
2020-04-22
Odra Graniczna do zabetonowania
2020-04-06
Chrońmy rzeki, inwestujmy w kolej
2019-10-22
Rząd PiS kontynuuje budowę przekopu Mierzei Wiślanej
2019-09-29
Zakole A i inne, czyli zasypywanie zbiorników wodnych odpadami górniczymi
2019-09-26
Miejsce katastrofy na "Cz" - czyli zrzut nieoczyszczonych ścieków komunalnych (...)
2019-09-02
Awaria w oczyszczalni ścieków – katastrofa ekologiczna czy błąd systemu? (...)
2019-08-20
Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie suszy (...)
2019-07-11
Piotr Topiński: Przywracanie rzekom wolności
2019-06-25
Hydrotechniczne trupy inwestycyjne zamiast odpowiedzina katastrofę klimatyczną
2019-05-21
Hydrotechniczne rozwiązania to najczęściej iluzja bezpieczeństwa powodziowego
2019-03-31
„Wszystkie rzeki prowadzą do morza”.
2019-03-20
Z naturą czy przeciw niej – jak zapobiegać suszom i (...)
2019-03-01
Jak wygląda Przekop Mierzei z kapitańskiego mostka?
2019-02-28
Przekop Mierzei: jak za jednym zamachem zaszkodzić Przyrodzie, stracić dużo (...)
2019-02-18
Rząd nie słucha ani Komisji Europejskiej, ani samorządów. Rozpoczęła się (...)
2019-02-18
Skarga EKO-UNII do Komisji Europejskiej na rozpoczęcie Przekopu Mierzei Wiślanej
2019-01-24
Decyzja środowiskowa o przekopie Mierzei Wiślanej do zmiany
2018-12-13
Rzeka Białka niszczona ciężkim sprzętem!
2018-12-13
Protest przeciwko dewastacji rzeki Białki
2018-10-31
Przekarmione rzeki, duszący się Bałtyk
2018-10-16
Co przyniósł nam pierwszy Europejski Szczyt Rzek?
2018-07-18
Miliardy się rozpływają, a powódź nadal groźna
2018-06-22
Przyjazna ludziom i przyrodzie ochrona przeciwpowodziowa obszaru zlewni rzeki Odry (...)
2018-06-12
Krytyczna ocena projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
2018-04-19
Żegluga łączy czy dzieli?
2018-03-27
Departament Ochrony... Środowiska Banku Światowego
2018-02-03
Zapora na Wiśle w Siarzewie zaskarżona przez obrońców przyrody
2018-01-02
Dewastacja przyrody. Tym razem na Wiśle, Królowej polskich rzek.
2017-12-07
Stanowisko reaktywne KRR na porozumienie ws. budowy stopnia wodnego Siarzewo
2017-12-01
Zrównoważona dewastacja rzek
2017-11-26
Rzeki to nie sztuczne, wyprostowane cieki, to żywe systemy
2017-10-06
Powódź w Elblągu – wrzesień 2017
2017-09-28
Kumiela – przykład negatywnej działalności hydrotechnicznej
2017-09-24
RATUJMY RZEKI
2017-09-04
Kajaki, spotkania, wykłady - Nysa Łużycka 2017
2017-08-07
Ochrona przeciwpowodziowa dorzecza Odry i Wisły, Szczecin 27 lipca 2017 (...)
2017-07-24
Ryby płaczą w polskich rzekach
2017-07-20
Bagna chronią przed milionami dolarów strat spowodowanych powodziami
2017-06-30
Opinia przyrodnika o polskich planach rozwoju żeglugi śródlądowej
2017-06-27
Nowe prawo wodne
2017-06-20
Budowa dróg wodnych sprzeczna z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju
2017-06-15
Rzeki tętniące życiem
2017-06-08
KRR: Ostra krytyka planów kanalizowania polskich rzek
2017-05-25
Komentarz organizacji pozarządowych do projektu ustawy Prawo wodne
2017-05-19
Apel Koalicji Ratujmy Rzeki do Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich
2017-05-18
Rząd zrujnuje rzeki? Są dowody, że nie musi być tak (...)
2017-05-12
Rzeki pogłębimy z Chińczykami, statki zbudujemy sami
2017-05-12
Na niemieckich rzekach i kanałach
2017-05-07
Bank Światowy zwiększa zagrożenie powodziowe na Odrze
2017-04-24
Wodne szaleństwo…
2017-04-04
Dwa krótkie słowa wielkim krokiem w stronę powodzi i dewastowania (...)
2017-03-21
Koalicja Ratujmy Rzeki do posłów i senatorów
2016-12-12
Zapłacz nad rzeką. Polskie rzeki – zagrożone dobro wspólne
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej