Energia

Więcej Niż Energia: Czy Rząd RP weźmie pod uwagę Pakiet Zimowy Komisji Europejskiej

20 lutego 2017 min
(galeria fotografii)

Pod koniec ubiegłego roku, Komisja Europejska ogłosiła duży pakiet projektów legislacyjnych, o nazwie na tyle długiej (Clean Energy for All Europeans), że powszechnie nazywany jest po prostu „Pakietem Zimowym”. Ma on szanse głęboko zreformować unijną politykę energetyczną.
 
Co to oznacza dla energetyki obywatelskiej, rozproszonej, odnawialnej?
 Co ma wspólnego z ruchem Więcej Niż Energia?
 
Na tysiącu stronach zaproponowano przepisy opisujące nie tylko plany redukcji subsydiów dla węgla, zwiększanie celu efektywności energetycznej do poziomu 30% oraz zmniejszenia o 40% emisji CO2 do roku 2030. Pakiet zawiera również propozycje wspierające rozwój zdecentralizowanego wytwarzania energii elektrycznej oraz jej magazynowania, słowem:  energetyki obywatelskiej.
 
W prawie europejskim pojawić się mogą nowe prawnie wiążące pojęcia, takie jak: lokalna wspólnota energetyczna czy aktywny konsument energii. Ten ostatni miałby być rozumiany znacznie szerzej niż aktualnie obowiązujący w polskim prawie „prosument”. Zdaniem Komisji, aktywnym konsumentem powinna móc zostać zarówno osoba bądź grupa osób jak i przedsiębiorstwo działające w innym sektorze niż elektroenergetyka. Lokalną wspólnotą energetyczną mogłoby zostać stowarzyszenie, spółdzielnia, organizacja pozarządowa bądź spółka, której głównym celem działalności nie jest osiąganie zysków. Obydwie formy prawne pozwalałyby uczestniczyć w lokalnym rynku energii poprzez wytwarzanie, oszczędzanie, magazynowanie lub sprzedaż energii, a także świadomie regulowanie zapotrzebowania na energię (tzw. DSR - Demand Side Response).
 
Propozycje Komisji Europejskiej m.in. praktycznie uniemożliwiają wprowadzenie udzielenie w Polsce wsparcia w postaci rynku mocy dla naszych elektrowni węglowych - wszelkie nowe elektrownie, które miałyby korzystać z tego wsparcia, musiałyby spełniać wyśrubowane normy środowiskowe. Proponowany limit emisji CO2 na jedną kilowatogodzinę (kWh) wynosi 550g, co przy obecnym poziomie techniki wyklucza elektrownie węglowe.
 
 W połowie stycznia Ministerstwo Energii ogłosiło rozpoczęcie procesu konsultacji i zwróciło się m.in. do Polskiej Zielonej Sieci z prośbą o przedstawienie wstępnej opinii nt. Pakietu Zimowego.
Wobec wyznaczenia nam bardzo krótkiego terminu na zajęcie stanowiska i znacznej objętości dokumentacji, która miała zostać poddana analizie, odpowiedź przygotowały wspólnie cztery organizacje – inicjatorzy i koordynatorzy ruchu Więcej Niż Energia.
 
 Odpowiedź, którą sekretariat ruchu Więcej Niż Energia przesłał do Ministerstwa Energii   26 stycznia 2016 roku, znajduje się na stronie www.wiecejnizenergia.pl. Nie jest długa bardzo polecamy Państwu zapoznanie się z tym dokumentem.

http://wiecejnizenergia.pl/wp-content/uploads/2017/01/Publikacje_stanowisko_WNE_ws_tzw_pakietu_zimowego.pdf

tytul: *Antysmogowe* rozporządzenie napisano tak, żeby nie działałotytul: Umowa partnerska pomiędzy PGE Obrót a TÜV SÜD Polskatytul: Wiceminister środowiska: Kopalnia odkrywkowa oznacza katastrofętytul: Wiatr i Wodatytul: 2XEko-Wyprawytytul: Poradnik: jak usunąć drzewo, które Cię wpieniało od zawsze.tytul: Apel NGO do Akcjonariuszy Polenergii – porzućcie szkodliwy projekt Elektrowni Północ tytul: Proszę, zagłosuj na Cycling Recycling!
view_list  inne artykuły z tematu Energia:
mh

Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski

Największe wydarzenie ekologiczne otwierające rok 2019: Znakomici eksperci w dziedzinie energetyki, tacy jak Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energii Odnawialnej, prof. Jan Popczyk (Politechnika Śląska),  Marcin Popkiewicz z portalu Nauka o Klimacie, czy dr Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju), a także przedstawiciele Partii Zieloni, EKO-UNII oraz innych organizacji pozarządowych przedstawiali i dyskutowali praktyczne możliwości odchodzenia od węgla i budowy energetyki efektywnej i odnawialnej. Dziś (10.01.2019) w Warszawie odbyła się konferencja pt. Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski.

mh

Sprawiedliwa transformacja energetyczna Dolnego Śląska.

Od węgla ku oszczędnej, odnawialnej i rozproszonej energii
Na Politechnice Wrocławskiej w przeddzień światowego Szczytu Klimatycznego w Katowicach spotkali się wybitni eksperci, aby dyskutować o perspektywach energetycznych Polski, a także transformacji energetycznej i klimatycznej Dolnego Śląska w kontekście planowanej rozbudowy największej w regionie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i elektrowni Turów.

mh

Videorelacja: Alternatywa energetyczna na Dolnym Śląsku wobec węgla brunatnego

Od węgla ku oszczędnej, odnawialnej i rozproszonej energii:

mh

Ostrołęka C

historia projektu inwestycji, czyli dlaczego projekt powinien przejść do historii.
Analiza ryzyk i utraconych szans związanych z budową bloku Ostrołęka C (klasy 1000 MW)

mh

Zablokowanie przemian energetycznych jest groźne dla gospodarki oraz rozwoju D. Śląska i Polski

O debacie nt. transformacji energetycznej i gospodarczej Dolnego Śląska pod patronatem honorowym Marszałka Województwa

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.