opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Energia

ClientEarth: Plan Morawieckiego dla energetyki jest nierealny

05 sierpnia 2016 min
(galeria fotografii)

Opinia. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zaprezentowana przez Ministerstwo Rozwoju (tzw. plan Morawieckiego) to raczej lista życzeń

Opinia. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zaprezentowana przez Ministerstwo Rozwoju (tzw. plan Morawieckiego) to raczej lista życzeń o modernizacji polskiej energetyki, a nie dokument strategiczny, który ma szansę na wdrożenie. Plan powstał w oderwaniu od realiów ekonomicznych, a silne wsparcie dla inwestycji w paliwa kopalne mija się z celami międzynarodowej i unijnej polityki klimatycznej, które mówią o stopniowym odchodzeniu od wysokoemisyjnych źródeł energii – pisze Ilona Jędrasik z fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. 

Węgiel, atom, łupki, czyli jak Polska będzie inwestować

“Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” zakłada między innymi, że do 2030 roku uda się zastąpić stare elektrownie węglowe nowymi, a także uratować polskie górnictwo. Równocześnie Ministerstwo Rozwoju zamierza przywrócić do życia projekt budowy elektrowni jądrowej, wspierać wydobycie gazu niekonwencjonalnego, a nawet prowadzić projekty zgazowywania węgla – wszystkie z wymienionych technologii są bardzo kosztowne, a niektóre – jak przemysłowa eksploatacja gazu łupkowego – już dawno uznane za mało realne.

Pomimo ogromnych kosztów, jakie wiązałyby się z takimi inwestycjami, Ministerstwo Rozwoju zakłada się, że ceny energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego nie tylko nie wzrosną, ale może wręcz spadną. 

Tymczasem już sam projekt rynku mocy, z którego ma być odbudowywana flota węglowa, pociągnie za sobą wzrost wydatków na energię elektryczną rzędu 18-20 proc. dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Polski konsument może zwyczajnie nie być w stanie sfinansować dodatkowo jeszcze całego szeregu innych niezwykle kosztownych projektów (sam projekt budowy pierwszych dwóch bloków elektrowni jądrowej to koszt rzędu 56 mld złotych).

Energetyka prosumencka i odnawialna w narożniku

Projekt wspomina wprawdzie o rozwoju odnawialnych źródeł energii, ale Ministerstwo nie przedstawiło, ile procent energii miałoby pochodzić z odnawialnych źródeł do 2030 roku. Co więcej, w kontekście rozwoju OZE pomijane są najszybciej rozwijające się technologie, takie jak energetyka wiatrowa i słoneczna, na rzecz tzw. "stabilnych źródeł”.

Rodzi to podejrzenia, że najbardziej wspierana miałoby być współspalanie węgla z biomasą – technologia ani efektywna, ani niskoemisyjna.

Na pierwszy rzut oka pewną "świeżością” jest wsparcie dla tzw. klastrów energii. Koncepcja klastrów energii została już ujęta w znowelizowanej ustawie o odnawialnych źródłach energii, ale mimo tego na podstawie obowiązujących przepisów trudno wyobrazić sobie, jak taki klaster miałby funkcjonować.

Co więcej, strategia zakłada, że do 2030 roku powstanie zaledwie pięć takich klastrów – dla porównania w Niemczech działa już ponad 900 spółdzielni energetycznych. Projekt całkowicie pomija także udział prosumentów w rynku energetycznym, co jest niesprawiedliwym niedocenieniem tej formy budowy bezpieczeństwa energetycznego w Polsce.

Ilona Jędrasik, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

tytul: Finał Cycling Recycling we Wrocławiu!tytul: Co z kopalnią? PGE wstrzymuje nie tylko oddech.tytul: Bank Swiatowy wpuszca rzeki w kanałtytul: Lewiatan: Polska nie ma odpowiedniej strategii energetycznejtytul: Greenpeace w państwie PIStytul: Ile projektów wiatrowych ma szanse na realizację?tytul: Zbiórka elektroodpadów na Ptasiej 32 we Wrocławu!tytul: JAWOR - Program pożyczkowy na termomodernizację dla osób fizycznych
view_list  inne artykuły z tematu Energia:
mh

Konsultacje społeczne w Bogatyni – jaka będzie przyszłość miasta i regionu za 25 lat?

Władze i rada gminy Bogatyni nie mają planu B dla węglowego monopolu. Mimo że optymistyczny - choć bardzo mało prawdopodobny - proces wydobycia węgla zakończy się najpóźniej za 25 lat, nie ma wizji co się stanie z miastem po tym okresie.

mh

Sprawozdanie: Szanse dla Dolnego Śląska w transformacji energetycznej.

Ale eksperci alarmują: musimy pilnie przystąpić do odblokowania rewolucji cywilizacyjnej

Ekolodzy, eksperci od energetyki i działacze Partii Zieloni zaapelowali do liderów i członków wszystkich partii i ugrupowań  również na lokalnej polskiej scenie politycznej o przyjęcie wspólnej wizji i planu transformacji energetycznej - Uczyńmy ją wspólnym priorytetem – mówili organizatorzy

mh

Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski

Największe wydarzenie ekologiczne otwierające rok 2019: Znakomici eksperci w dziedzinie energetyki, tacy jak Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energii Odnawialnej, prof. Jan Popczyk (Politechnika Śląska),  Marcin Popkiewicz z portalu Nauka o Klimacie, czy dr Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju), a także przedstawiciele Partii Zieloni, EKO-UNII oraz innych organizacji pozarządowych przedstawiali i dyskutowali praktyczne możliwości odchodzenia od węgla i budowy energetyki efektywnej i odnawialnej. Dziś (10.01.2019) w Warszawie odbyła się konferencja pt. Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski.

mh

Sprawiedliwa transformacja energetyczna Dolnego Śląska.

Od węgla ku oszczędnej, odnawialnej i rozproszonej energii
Na Politechnice Wrocławskiej w przeddzień światowego Szczytu Klimatycznego w Katowicach spotkali się wybitni eksperci, aby dyskutować o perspektywach energetycznych Polski, a także transformacji energetycznej i klimatycznej Dolnego Śląska w kontekście planowanej rozbudowy największej w regionie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i elektrowni Turów.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.