tytul: Sprzedaż koncernu Vattenfall w Niemczech czyli węgiel i gra w pokera.tytul: Zapraszamy do udziału w nagraniu TVN Uwaga - Recykling Rejs 2016tytul: EkoWieża ma pierwszego Mecenasa!tytul: Nasze serca potrzebują czystego powietrzatytul: Dzień Ziemi 2016tytul: Kwiaty za elektrograty w Krakowie!tytul: Ekospływy w Gdańsku, Elblągu, Toruniu, Bydgoszczy i Grudziądzu.tytul: Minister Szyszko wydał wyrok na Puszczę Białowieską
min
wiadomości

Holandia: 4,7 mld EUR oszczędności dzięki zamknięciu elektrowni węglowych do 2020 roku

Raport organizacji Natuur & Milieu na temat korzyści społecznych wynikających z zamknięcia 5 elektrowni węglowych do 2020 roku
opublkowano 21 kwietnia 2016

Natuur & Milieu – niezależna organizacja działająca na rzecz zdrowia oraz środowiska naturalnego – opublikowała raport dotyczący analizy kosztów oraz społecznych korzyści wynikających z zamknięcia 5 ostatnich elektrowni węglowych w Holandii do 2020 roku. Badania na zlecenie Natuur & Milieu zostały przeprowadzone przez ośrodek badań ekonomicznych SEO Amsterdam Economics.

Dzięki zamknięciu wszystkich elektrowni węglowych Holandia może zaoszczędzić aż od 8 do 10 mld EUR przeznaczanych obecnie na zwalczanie szkodliwych dla zdrowia i klimatu skutków produkowania energii z węgla. Koszty społeczne odejścia od węgla tj. utrata zysków właścicieli elektrowni węglowych oraz lekki wzrost cen energii dla odbiorców finalnych, zostaną zrównoważone oszczędnościami w opiece zdrowotnej i walce ze spowodowanymi działalnością człowieka zmianami klimatycznymi. Z badań wynika, że zamknięcie ostatnich 5 elektrowni węglowych będzie niezwykle korzystne dla społeczeństwa i przełoży się na oszczędności w budżecie państwa rzędu 3,6-4,7 mld EUR.

Według szczegółowych wyliczeń po zamknięciu elektrowni straty wysokości 1,9 mld EUR poniosą dotychczasowi producenci energii. Nie przełoży się to jednak na wzrost bezrobocia, gdyż nowe miejsca pracy powstaną w obszarze energetyki ze źródeł odnawialnych, co pokazują badania śledzące przesunięcia w zatrudnieniu w ciągu ostatnich kilku lat z sektora energetyki węglowej do innych sektorów gospodarki. Wzrosną nieznacznie opłaty za elektryczność: w skali kraju będzie to wzrost o 3,1 mld EUR, co przełoży się na wzrost opłat za energię o 12 EUR rocznie dla gospodarstwa domowego. Podwyżki cen energii zostaną jednak przewyższone prawie 10 mld EUR zaoszczędzonymi na wydatkach na opiekę zdrowotną, której obecne nakłady na leczenie chorób związanych z emisją zanieczyszczeń pyłowych, rtęci i tlenków azotu wynoszą od 3,4 do 4,2 mld EUR, oraz redukcją kosztów walki ze szkodami klimatycznymi, w tym kosztami wynikającymi z emisji CO2, które obecnie pochłaniają od 4,5 do 5,6 mld EUR z budżetu państwa.

Pełne wyniki badania dostępne są tutaj: https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2016/04/2016-18-Sluiting-kolencentrales.pdf

Małgorzata Tracz, na podstawie informacji ze strony internetowej Natuur & Milieu: https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/sluiten-kolencentrales-levert-nederland-bijna-5-miljard-op/

Opracowanie własne: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, kwiecień 2016

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

 
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.