tytul:  Raport: Inwestycje w energetykę węglową są zbyt ryzykowne?tytul: Nowelizacja ustawy o OZE to zamach na energetykę obywatelskątytul: Kto zarabia na planach kopalni na granicytytul: Chiny numerem jeden w imporcie ropytytul: Budowa sztucznych raf idzie pełną parątytul: Polskie stocznie zmagają się z kryzysem na rynku offshoretytul: Dlaczego rząd chce ciąć taryfy dla mikroinstalacji?tytul:  Zielone miejsca pracy
min
wiadomości

Polacy wobec przemysłu górniczego

Badania *Polacy wobec przemysłu górniczego*, Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM 
opublkowano 12 maja 2015

Niniejszy raport prezentuje wyniki badań zrealizowanych na zlecenie Europejskiej Fundacji Klimatycznej dotyczących opinii Polaków ma temat przyszłości polskiego sektora węglowego.

Spośród pięciu analizowanych w badaniu zagadnień związanych z funkcjonowaniem polskiego sektora górniczego oraz wpływem działalności górniczej na otoczenie najważniejszymi dla Polaków kweslami są ceny energii oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju. Na podkreślanie wagi tych zagadnień wydają się nie mieć większego wpływu cechy socjodemograficzne badanych czy przekonania polityczne. Kwestie związane z wpływem na zdrowie i środowisko naturalne emisji wynikających ze spalania węgla jako zdecydowanie ważne określa połowa Polaków

  • bez wątpienia dla Polaków najważniejsze okazały się być dotykające bezpośrednio kwestie cen energii, które mają istotny wpływ na ocenę sytuacji energetycznej przez 67% badanych
  • za pozytyw należy uznać dostrzeganie przez Polaków znaczenia potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju (na co wpływ niewątpliwie ma aktualna sytuacja geopolityczna) oraz wysoka świadomość dotycząca dostrzegania wagi problemu zanieczyszczenia powietrza i emisji.
  • problem sytuacji ekonomicznej polskiego górnictwa w tym aspekcie okazał się być dzielącym opinię wyborców, bowiem tylko w tym wypadku wystąpiła duża różnica w przypadku postrzegania jego wagi przez elektoraty PiS, PO oraz SLD. W pozostałych przypadkach opinie były zbieżne.
  • 60% ankietowanych było za likwidacją nierentownych kopalń
  • wizją, która zyskała największe poparcie okazało się być wsparcie dla odnawialnych źródeł energii
  • Polacy w dużej mierze popierają wprowadzenie programu naprawczego dla górnictwa, ale nie kosztem radykalnej redukcji etatów. Wśród obywateli występuje duże oczekiwanie otoczenia opieką zwalnianych górników. Jednocześnie skonfrontowano te tezy ze społeczną akceptacją dopłat do sektora górniczego, która okazała się być relatywnie niska
  • większość Polaków uważa, iż kopalnie powinny funkcjonować na zasadach rynkowych, a państwo nie powinno dotować sektora górniczego
  • Polacy akceptują dopłaty w kontekście zabezpieczania bezpieczeństwa energetycznego. Wynika to z bezpośrednio z dużego wykorzystania węgla przez obywateli, bowiem spośród blisko 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce, aż 70 % jest ogrzewanych węglem, co wpływa na społeczne postrzeganie tego surowca oraz w związku z tym całego sektora górniczego

pobierz raport

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

 
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.