tytul: Dość czarne statystyki dla unijnego węgla kamiennegotytul: Energetyczna alternatywa - słońce świeci wszędzie :)tytul: List w sprawie energetyki obywatelskiej w ustawie o OZEtytul: Polscy rolnicy szykują powstanie.tytul: Maski smogowe zamiast oscypków. tytul: Termo - modernizacja nie(d)oceniona.tytul: Opowieść wigilijnatytul: Zamaskowane uzdrowiska.
min
wiadomości

Elektryczność w Niemczech: Prąd z odnawialnych źródeł energii na pierwszym miejscu

Transformacja energetyczna postępuje: Słońce, wiatr, woda i biogaz miały największy udział w niemieckim miksie energetycznym.
opublkowano 31 grudnia 2014

Według informacji gazety SPIEGEL na miejscu drugim plasuje się energia z węgla brunatnego. Udział energii atomowej oraz z węgla kamiennego spada.

Hamburg: Rok 2014 okazał się dla niemieckiego rynku energii przełomowy. Według informacji zdobytych przez SPIEGEL prąd z OZE okazał się najważniejszym źródłem elektryczności. Udział prądu wytwarzanego z OZE wyniósł 25,8%. Według statystyk Niemieckiego Związku ds. Energii i Gospodarki Wodnej siłownie wodne, wiatrowe, fotowoltaika oraz biogazownie stały się źródłem 157,4 miliardów kilowatogodzin. Z kolei udział energii produkowanej z atomu i węgla kamiennego zmalał.

W kończącym się już roku, obok sukcesu OZE zanotowaliśmy również renesans wyjątkowo emisyjnego oraz zanieczyszczającego źródła energii: 25,6% niemieckiej elektryczności pozyskiwane było z węgla brunatnego. Powodem dla tak znaczącego udziału węgla brunatnego są niskie ceny za certyfikaty CO2. Stąd elektrownie na węgiel brunatny, które ze względu na swoją wysoką emisyjność potrzebują szczególnie dużo certyfikatów CO2, mogą produkować swój prąd po relatywnie niskiej cenie.

Dla porównania, stosunkowo drogie elektrownie gazowe produkowały mniej prądu. W ubiegłym roku udział prądu z elektrowni gazowych wyniósł tylko 9,6% w niemieckim miksie energetycznym.

Źródło: SPIEGEL http://www.spiegel.de

Tłumaczenie: Hanna Schudy

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

 
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.