×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

21 października 2019
Smog
 

DAS: Pogrzeb węgla brunatnego


W poniedziałek, 21 października aktywiści Dolnośląskiego Alarmu Smogowego zorganizowali symboliczny pogrzeb węgla brunatnego pod oknami Marszałka Województwa Dolnośląskiego, domagając się odpowiedzi na list Piotra Woźnego od władz PGE. Kopalnia Turów nadal sprzedaje zakazane do spalania paliwo ignorując uchwały antysmogowe.

Poniżej cytujemy treść pisma Piotra Woźnego Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Programu CZYSTE POWIETRZE do Roberta Ostrowskiego, Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Szanowny Panie Prezesie,

Mając na uwadze prowadzone przeze mnie, jako Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”, działania na rzecz poprawy jakości powietrza, pragnę zwrócić Pańską uwagę na następujące aspekty działalności jednego z oddziałów PGE GiEK S.A.  - Kopalni Węgla Brunatnego Turów (KWB Turów), które budzą moje zaniepokojenie.

pobierz dokument

Z informacji do mnie przekazywanych wynika, że KWB Turów prowadzi detaliczną i hurtową sprzedaż węgla brunatnego. Znaczna część tego paliwa trafia do nieprzystosowanych do jego spalania instalacji grzewczych w lokalach mieszkaniowych. Tymczasem stosowanie węgla brunatnego w małych, domowych kotłach i piecach jest na terenie województwa dolnośląskiego zabronione od 1 lipca 2018 r., zgodnie z § 7 pkt 2 Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. nr XLI/1407/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej). Spalanie węgla brunatnego w tradycyjnych kotłach zasypowych małej mocy przyczynia się do wysokich poziomów zanieczyszczenia powietrza notowanych na terenie województwa.

Dotychczasowe działania zapobiegawcze podjęte przez KWB Turów, polegające na zamieszczeniu na stronie internetowej Kopalni informacji o treści obowiązujących w województwie uchwał antysmogowych, są w mojej ocenie niewystarczające. Świadczy o tym chociażby dostępność węgla brunatnego w ofercie składów węgla, m. in. w Bogatyni, w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni1.Niejednokrotnie apelowałem o całkowite zaprzestanie detalicznej sprzedaży węgla brunatnego oraz o wprowadzenie obostrzeń w sprzedaży hurtowej, które wyeliminują z grona kontrahentów Kopalni podmioty zajmujące się wtórną sprzedażą detaliczną węgla brunatnego m.in. na terenie woj. dolnośląskiego, co prowadzi do naruszenia przepisów ww. uchwały antysmogowej.

Pomimo że problem sprzedaży detalicznej węgla brunatnego powinien zostać ostatecznie wyeliminowany z dniem 1 czerwca 2020 roku, w związku z wejściem w życie art. 7 ust. 7a pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 660, 1527), to brak odpowiednich rozwiązań dotyczących sprzedaży hurtowej węgla brunatnego umożliwiającej występowanie procederu odsprzedaży detalicznej węgla brunatnego, stanowić będzie dalsze przyzwolenie Kopalni na nielegalny obrót detaliczny i spalanie węgla brunatnego w niedostosowanych do tego instalacjach.

Zwracam jednocześnie uwagę Pana Prezesa na fakt, że niezależnie od zapisów dolnośląskiej uchwały antysmogowej, eksploatacja instalacji przeznaczonych do spalania węgla brunatnego wymaga uzyskania pozwolenia właściwego terytorialnie dla danej lokalizacji organu ochrony środowiska, gdyż nie zostały one wymienione w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881). Zgodnie z informacjami przeze mnie pozyskanymi, na terenie całego woj. dolnośląskiego starostwa powiatowe i urzędy miast na prawach powiatu wydały do daty niniejszego pisma jedynie pięć tego typu pozwoleń (z czego jedno dla Elektrowni Turów). Oznacza to, że biorąc pod uwagę potencjalny przychód dla KWB Turów ze sprzedaży węgla brunatnego dla ww. pięciu instalacji ikonieczność zapewnienia kanału jego dystrybucji, przekazywanie zakontraktowanego surowca może, awręcz powinno odbywać się z pominięciem ogólnodostępnych kanałów sprzedaży. Jeżeli poza pięcioma

ww. instalacjami nie ma na terenie woj. dolnośląskiego innego legalnego odbiorcy tego produktu, sprzedaż węgla brunatnego do hurtowni nie ma w tym momencie dla nabywcy ekonomicznego uzasadnienia, chyba że jego intencją jest odsprzedaż detaliczna tego produktu.

W związku z powyższym, biorąc po uwagę potrzebę zapewnienia mieszkańcom Bogatyni i całego Dolnego Śląska czystego powietrza wolnego od szkodliwych substancji, a także mając na uwadze szczególną społeczną odpowiedzialność KWB Turów za prowadzenie działalności gospodarczej w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska i mieszkańców regionu, zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o podjęcie niezwłocznych starań mających na celu zaprzestanie przez KWB Turów detalicznej sprzedaży węgla brunatnego do lokalnych składów opałowych oraz wprowadzenie odpowiednich procedur i systemu kontroli uniemożliwiających sprzedaż hurtową węgla do innych odbiorców niż legalnie funkcjonujących instalacji jego spalania.
 
Niezależnie od powyższego chciałbym zauważyć, że w świetle pomiarów jakości powietrza prowadzonych na stacji położonej przy ul. Francuskiej w Bogatyni, prowadzonych przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu w latach 2015 i 2017, działalność Kopalni węgla brunatnego Turów przyczynia się do znaczącego zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na terenie osiedli miasta Bogatynia – Zatonia i Trzcińca Dolnego. Sytuacja taka jest nieakceptowalna, dalsza eksploatacja złoża powinna być poprzedzona podjęciem działań zapobiegawczych w celu ograniczenia emisji pyłu. W mojej opinii zasadne jest również zobowiązanie operatora kopalni do prowadzenia ciągłych pomiarów jakości powietrza na obszarze zagrożonych osiedli i wdrożenia systemu ostrzegania ludności w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia.

Nająć na uwadze istotność działań ze strony KWB Turów dla poprawy jakości powietrza w regionie, deklaruję moja pełną wolę współpracy i gotowość do skonsultowania planu działań Spółki mających doprowadzić do realizacji ww. postulowanych przeze mnie celów.

Z poważaniem,

Smog

Wśród mieszkańców Skawiny, dbanie o jakość powietrza, stało się normą. Mieszkańcy korzystają programów dotacyjnych, pozwalających na poprawę energetyczności cieplnej swoich (...)
czytaj całość
Wysokie zanieczyszczenie powietrza z ostatnich dni pokazało, że walka ze smogiem stoi w miejscu. Polski Alarm Smogowy apeluje do Premiera (...)
czytaj całość
„Czyste powietrze” to flagowy antysmogowy projekt polskiego rządu. Dotacje z programu mają pomóc w pozbyciu się zanieczyszczeń pochodzących z 3 (...)
czytaj całość
W tym roku po raz pierwszy 7 września obchodzimy zainicjowany przez ONZ International Day of Clean Air for blues skies, (...)
czytaj całość
Recepta PAS na czyste miasta Rządowa polityka anytysmogowa zaniedbuje zanieczyszczenia powietrza pochodzące z transportu – stwierdzaPolski Alarm Smogowy i proponuje zestaw (...)
czytaj całość
W poniedziałek, 21 października aktywiści Dolnośląskiego Alarmu Smogowego zorganizowali symboliczny pogrzeb węgla brunatnego pod oknami Marszałka Województwa Dolnośląskiego, domagając się (...)
czytaj całość
Przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego Dolnośląski Alarm Smogowy (DAS) po raz kolejny zlecił badania opinii publicznej.
czytaj całość
Polski Alarm Smogowy zaniepokojony niską skutecznością programu Czyste Powietrze skierował do prezesa NFOŚiGW Piotra Woźnego list z apelem o jego (...)
czytaj całość
więcej
2019-06-28
Raport PAS – Kontrola jakości węgla do szybkiej poprawy
2019-04-06
Ministerstwo Środowiska robi ludzi w balona
2019-02-24
Rekuperacja zamiast oczyszczaczy!
2019-02-22
Alarm smogowy w miastach
2019-01-08
PAS ocenia antysmogowe działania rządu – pomimo postępów smog wciąż (...)
2018-11-15
Poza kontrolą - analiza systemu kontroli palenisk domowych.
2018-10-23
Wspieranie budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych
2018-10-08
WIOŚ: Trudno jest z państwem rozmawiać, bo wy nie chcecie (...)
2018-09-12
NIK: Spaliny są mordercze
2018-09-11
Toksyczne podkłady kolejowe w sprzedaży – PAS wnosi do GIOŚ (...)
2018-09-01
Ogromne koszty zdrowotne i finansowe smogu z niskiej emisji – (...)
2018-08-18
Sprzedaż odpadów węglowych lub zdrowie ludzi
2018-08-17
Rząd szykuje projekt dotyczący lokalizowanau inwestycji uciążliwych zapachowo
2018-07-18
Kopalnia Turów z koncernu PGE zaprzecza, że dokłada się do (...)
2018-07-06
Sejm przyjął ustawę o monitoringu i kontroli jakości paliw stałych
2018-06-21
Pożary wysypisk to objaw systemowej choroby
2018-05-16
Zbliża się dzień dziecka w Worku Turoszowskim. Czy wszystkie (...)
2018-05-12
Fikcja tanich mieszkań w Warszawie
2018-04-25
Bogatynia, jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast – co dalej?
2018-04-23
Informacja prasowa Polskiego Alarmu Smogowego
2018-04-18
Dolny Śląsk bez Smogu - Podsumowanie
2018-03-22
Podkłady kolejowe: toksyczny opał na wyciągnięcie ręki
2018-03-10
Dolny Śląsk bez smogu w Kątach Wrocławskich
2018-03-08
Klient wydając 1000 złotych otrzymywał towar warty 800
2018-03-07
Wydzierżawimy naszym mieszkańcom nowoczesne piece węglowe
2018-03-05
Polski Alarm Smogowy: program SmogStop nie może ograniczać się do (...)
2018-02-14
Koniec karnawału: czas na rachunek sumienia i skuteczną walkę ze (...)
2018-01-09
Rok po wielkim smogu: Greenpeace i samorządowcy apelują do ministra (...)
2018-01-03
Jak polskie miasta walczą ze smogiem?
2017-12-31
Dolny Śląsk bez smogu w Gryfowie Śląskim
2017-12-14
Dzieci chorują przez smog,
2017-11-19
Europejski wskaźnik jakości powietrza: aktualne informacje o jakości powietrza na (...)
2017-11-04
Poprawa jakości powietrza w europejskich miastach przełoży się na znaczne (...)
2017-10-16
Dolny Śląsk się dusi. Potrzebujemy uchwał antysmogowych jak powietrza!
2017-09-28
URSUS wraca do Warszawy
2017-09-23
Jak finansować walkę ze smogiem? Pomogą banki?
2017-09-18
Dlaczego zakaz palenia węgla i drewna w uzdrowiskach, Wrocławiu i (...)
2017-09-18
Komunikat Dolnośląskiego Alarmu Smogowego
2017-09-15
Apel: Stop przywilejom dla elektrowni węglowych w Polsce!
2017-09-06
Przełom w walce ze smogiem – kopciuchy odchodzą do lamusa
2017-08-24
Konsultacje społeczne uchwał antysmogowych
2017-08-24
Rząd zabija Polaków węglowym smogiem
2017-08-08
Więcej czujników może pomóc w walce ze smogiem
2017-08-04
Polacy za strefami niskoemisyjnymi w miastach
2017-05-31
Węglokoks Energia zamierza zgazowywać muł węglowy
2017-05-31
Górne spalanie nie uwolni nas od smogu.
2017-05-10
Wrocławianie coraz bardziej poruszeni smogiem
2017-05-04
Domagamy się czystego powietrza w uzdrowiskach
2017-04-28
MIiB o programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych podczas debaty w NIK
2017-04-18
Ratujmy uzdrowiska i miasta w kotlinach sudeckich - dość trucia (...)
2017-04-12
O SMOGU jak zwykle, czyli wokół ogona. GALERIA Wroclove bez (...)
2017-04-04
Nareszcie łączenie zdrowia i ochrony środowiska.
2017-04-03
Dolny Śląsk bez smogu?
2017-03-24
Mamy projekt uchwały antysmogowej
2017-03-22
Smog nie kończy się na granicach wielkich miast
2017-02-27
W "Pracowni miast" dyskutowali jak skuteczniej walczyć ze smogiem na (...)
2017-02-27
Dolnośląski Alarm Smogowy na spotkaniu w wielkopolskim Kępnie
2017-02-22
"Antysmogowe" rozporządzenie napisano tak, żeby nie działało
2017-02-01
Stanowisko Rady Krajowej Partii Zieloni w sprawie antysmogowego projektu rządu.
2017-01-27
Polski węgiel truje mniej. Minister Szyszko w Sejmie o smogu
2017-01-19
Kępno się dusi od smogu. Co zrobią władze?
2017-01-13
Ludzie, ogarnijcie się, smogu nie ma!
2017-01-11
Walka ze smogiem to obowiązek samorządów!
2017-01-02
Europa broni się przed smogiem, Polacy trują się dalej i (...)
2016-12-14
Dolny śląsk: raport DAS - straże miejskie vs smog
2016-12-09
Rada UE zatwierdziła przepisy ws. limitów emisji zanieczyszczeń powietrza
2016-11-24
Spalanie paliw kopalnych zagraża dzieciom
2016-11-24
51 tys przedwczesnych zgonów w Polsce
2016-11-20
Zabrze: Będzie czystsze powietrze. Na kominy założymy elektrofiltry
2016-11-18
Ministerstwo Środowiska lekceważy zdrowie Polaków
2016-11-15
Wrocław: Sezon na smog
2016-11-09
Przyłącz się i odetchnij
2016-11-08
O zanieczyszcze- niach bez tajemnic.
2016-11-02
Smog, zanieczyszczenie powietrza: paliwa stałe nie muszą truć
2016-09-27
Kraków walczy o czyste powietrze
2016-09-25
Smog dotarł do mózgu – najnowsze badania naukowców z Lancaster
2016-09-14
Krynica 2016. Jakość powietrza przebiła się do polityków
2016-09-13
Palenie śmieci to oszczędność wyłącznie pozorna
2016-09-07
Opolanie dopłacą do ekologii. Warszawa wstrzymała nam dofinansowanie
2016-09-03
Małopolanie czekają na antysmogowe przyspieszenie
2016-08-24
Niska świadomość niskiej emisji
2016-08-21
Smog problemem Warszawy. Co poprawi jakość powietrza w mieście?
2016-07-23
JAWOR - Program pożyczkowy na termomodernizację dla osób fizycznych
2016-06-27
Dofinansowanie do ograniczenia niskiej emisji w woj. śląskim
2016-06-23
Zanieczyszczenie powietrza we Francji większe niż w Polsce? Sprawdzamy.
2016-06-03
DAS i marszałek Przybylski wspólnie przeciwko smogowi.
2016-06-02
Dolny Śląsk nie chce się dusić!
2016-05-30
Lokalne Partnerstwa Niskoemisyjne – katalizator zmian na lepsze!
2016-05-18
Podsumowanie sezonu smogowego 2015/2016
2016-05-17
Żywiec: Mają najcięższe powietrze w Polsce
2016-04-21
Nasze serca potrzebują czystego powietrza
2016-03-24
Metropolia warszawska wspólnie przeciw zanieczyszcze- niom powietrza
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej