×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

24 sierpnia 2017
Smog
 

Konsultacje społeczne uchwał antysmogowych

Przyjęcie całkowitego zakazu spalania paliw stałych dla Wrocławia jest jedynym rozwiązaniem, które zapewni poprawę jakości powietrza w mieście i powstrzyma trucie mieszkanek i mieszkańców.

Adresaci: Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

ZAGŁOSUJ

Popieramy zgłoszone projekty uchwał antysmogowych dla Wrocławia, dolnośląskich uzdrowisk i województwa w kształcie, w jakim zostały przedstawione do konsultacji społecznych. Jednocześnie apelujemy o uruchomienie, począwszy od roku 2017, programów dotacyjnych na wymianę kotłów i ocieplenie domów dostępnych dla mieszkańców województwa. Walka ze smogiem musi zakładać wsparcie finansowe dla ludzi, których nie stać na dostosowanie się do wytycznych uchwały.

Na Dolnym Śląsku z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umiera ok. 3 tysięcy osób, w tym około tysiąc w samym Wrocławiu [1].

Trujące powietrze powoduje też przewlekłe i nieuleczalne choroby [2] oraz prowadzi do znacznego obniżenia jakości życia mieszkańców, którzy nie mają jak i gdzie uciec przed zanieczyszczeniami. Grupami szczególnego ryzyka są osoby starsze, dzieci oraz osoby mające problemy z sercem i układem oddechowym.

Przyjęcie całkowitego zakazu spalania paliw stałych dla Wrocławia jest jedynym rozwiązaniem, które zapewni poprawę jakości powietrza w mieście i powstrzyma trucie mieszkanek i mieszkańców. W przypadku uzdrowisk położonych w kotlinach górskich, do których pacjenci przyjeżdżają po zdrowie, zakaz jest tym bardziej konieczny - w przeciwnym przypadku uzdrowiska mogą stracić walory lecznicze i swój status. Nakaz wymiany pieców i zakaz palenia węglem brunatnym, odpadami węglowymi i wilgotną biomasą zaproponowane dla całego województwa [3], to niezbędny krok prowadzący do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, z jakim boryka się Dolny Śląsk, a także cała Polska [4]

Apel jest wspólną inicjatywą Dolnośląskiego Alarmu Smogowego i Akcji Demokracji.

  1. Smog we Wrocławiu zabija dwa razy więcej osób niż szacowano, wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw, 7.02.2017
  2. Są to choroby: serca, płuc, nowotwory, zaburzenia rozwoju płodów, choroby związane z układem nerwowym, depresje i wiele innych schorzeń.
  3. Zakaz dotyczy węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, a także biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%.
  4. Szacuje się, że rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 w Polsce przedwcześnie umiera ponad 40 tys. osób (dane Europejskiej Agencji Środowiska za rok 2012).

ZAGŁOSUJ

 

1. Gdzie mogę zapoznać się projektami uchwał?
2. Jakie problemy zdrowotne powoduje smog?
Smog to koktajl złożony z różnego rodzaju trucizn, powodujący szereg chorób, w tym śmiertelnych. Wpływ smogu na zdrowie ludzi jest ogromny, gdyż nie można po prostu przestać oddychać, a skutki widać w zaburzeniach systemu oddechowego (astma, POChP, podrażnienie oczu, nosa i gardła, kaszel, katar, zapalenie zatok, częstsze infekcje dróg oddechowych), nerwowego (problemy z pamięcią i koncentracja, stany depresyjne, zmiany anatomiczne w mózgu, Alzheimer, przyspieszone starzenie się układu nerwowego, udar mózgu), krwionośnego (zawał serca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca), czy hormonalnego (bezpłodność). U kobiet w ciąży może prowadzić też do obumarcia płodu lub przedwczesnego porodu.
  • Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do nieuleczalnej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) polegającej na uszkodzeniu płuc i oskrzelików. Lekarze szacują, że na POChP choruje w Polsce ponad 2 mln ludzi.
  • Skażenie powietrza jest też udokumentowaną przyczyną występowania i nasilenia astmy i alergii. 40% Polaków ma objawy jednej lub kilku chorób alergicznych, zaś na astmę choruje ok. 4 mln mieszkańców kraju.
  • Najbardziej narażoną grupą na zanieczyszczenia powietrza są dzieci z zatrutych miast. Także te nienarodzone, gdyż najmniejsze pyły przenikają nawet poprzez barierę łożyskowo-naczyniową do płodu. Kobiety, które w ciąży oddychały powietrzem o dużym stężeniu pyłów i benzo(a)pirenu rodzą dzieci o niższej wadze, mniejszym wzroście, mniejszym obwodzie głowy i mniejszej pojemności płuc. Dzieci te mają niższy iloraz inteligencji – średnio o 4 punkty na skali IQ. Istnieje też związek między zanieczyszczeniem powietrza, a niektórymi nowotworami u dzieci.
  • Kolejną grupą ryzyka są seniorzy. Zanieczyszczenia powietrza poważnie zwiększają ryzyko zgonu, zwłaszcza na zawał, u osób powyżej 65 roku życia cierpiących na problemy pochodzenia kardiologicznego.
3. Dlaczego zajmujemy się indywidualnymi piecami, a nie transportem i spalaniem śmieci?
Jak pokazują badania, głównym winowajcą smogu jest niska emisja, czyli spaliny wydobywające się z pieców i kotłów domowych opalanych marnej jakości węglem i drewnem. To one odpowiadają za prawie 90% emisji benzo(a)pirenu i prawie 60% pyłów PM10 w powietrzu we Wrocławiu (transport odpowiednio: 12% i 35%) [1]. W skali Polskie niska emisja odpowiada za 87% emisji benzo(a)pirenu oraz 50% emisji pyłu PM10 (transport odpowiednio: 1,% i 8,7%).
Natomiast palenie śmieci już teraz jest wykroczeniem i powinno być surowo zwalczane. Większość osób pali w piecach legalnym paliwem, które często nas truje. Żeby więc skutecznie walczyć ze smogiem, trzeba skupić się na tym, co najbardziej nas truje, czyli węglem. Eliminując tylko śmieci lub najbardziej smrodzące samochody nie uzyskamy czystego powietrza. Na zajęcie się nimi też przyjdzie czas. [1] dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu [2] Krajowy Bilans Emisji, KOBIZE 2013
4. Czy taka zmiana nie uderzy ludzi po kieszeni?
Dla skutecznej walki ze smogiem konieczne są dotacje na niezbędne inwestycje. Program likwidacji przestarzałych pieców musi być powiązany z dociepleniem budynków. Termomodernizacja obniżając zapotrzebowanie na ciepło zrekompensuje koszt czystszego, ale często również droższego ciepła. Kolejnym rozwiązaniem może być wynegocjowanie przez samorząd w imieniu mieszkańców korzystnych stawek dostaw ciepła sieciowego lub grupowe zakupy gazu. W szerszym wymiarze finansowym pamiętać należy, że czyste to powietrze to zdrowie, lepsza zdolność do pracy i mniejsze wydatki na leczenie. Istotne jest również ożywienie gospodarcze związane z inwestycjami w remonty domów i stworzenie nowych miejsc pracy. Dla osób najuboższych władze powinny wprowadzić system dopłat do wyższych rachunków. W Krakowie na ten cel przeznaczono 17 milionów złotych, co w skali duzego miast nie jest sumą wygórowaną.
5. Jak zadbamy o to, by najubożsi nie byli najbardziej poszkodowani?
Docieplenie budynków może zrekompensować większy koszt czystszego ogrzewania. Nowoczesne piece są bardziej efektywne energetycznie i oszczędne. W przypadku rezygnacji z węgla dla osób uboższych potrzebny jest system osłonowy – dofinansowujący różnicę pomiędzy jego kosztem, a kosztem bardziej czystego ogrzewania. Rozwiązanie takie realizowane jest np. w Krakowie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
6. Jak wyglądają rozwiązania przyjęte w Krakowie?
W Krakowie wprowadzono palenia węglem i drzewem wychodzący w życie w 2019 r. Jest czas dla władz i obywateli na program wycofania ok. 30 tys. pieców spalających węgiel i drzewo. Drzewo też, choć uchodzi za proekologiczne, spalane w piecach i kominkach, powoduje emisje szkodliwych pyłów zawieszonych i rakotwórczego benzo(a)pirenu. Piece węglowe będą zastąpione innymi źródłami energii - ciepłem sieciowym, gazem, prądem, odnawialnymi energiami. Wraz z zakazem przyjęto rozwiązania wspomagające obywateli w udźwignięciu zmian. Wymiana pieców dofinansowana jest nawet w 100%. Natomiast osoby w najtrudniejszej sytuacji finansowej dostają też wsparcie do opłacenia rachunków za ogrzewanie.
7. Kiedy zakaz spalania węgla i drewna ma wejść w życie w Krakowie, a kiedy na Dolnym Śląsku?
W Krakowie zakaz spalania paliw stałych, węgla i drzewa - najbardziej przyczyniających się do niskiej emisji i brudnego powietrza, którym oddychamy, wejdzie w życie w od września 2019 r. Na Dolnym Śląsku planowane daty to: dla instalacji oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 r., nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3, 4 i 5 – od 1 stycznia 2024 roku; dla instalacji oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 roku, spełniającychwymagania w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4 od 1 stycznia 2028 roku.
8. Jak Wrocław i Dolny Śląsk wypada na tle innych miast Polski?
Mamy mocno zanieczyszczone powietrze, znajdujemy się w czołówce tego niechlubnego rankingu zaraz po Małopolsce i Górnym Śląsku [1]. W 2013 r. wśród najsilniej zanieczyszczonych miast UE Wrocław znalazł się na 8 miejscu (160 dni smogu). Dla porównania Kraków z 2010 dniami smogu zajął 3 miejsce [2]. Wg badań wrocławskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska liczba dni, w których przekroczone zostały normy szkodliwego pyłu zawieszonego PM10 to kolejno: 67 w Bogatyni, 74 w Świdnicy, 80 w Legnicy, 73 we Wrocławiu i aż 129 w Nowej Rudzie. W całym województwie przekraczane są dramatycznie normy rakotwórczego benzo(a)pirenu. Ilustruje to poniższa mapa. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu na terenie Województwa Dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2014 rok. Dane: WIOŚ we Wrocławiu
  • [1] Porównanie raportów Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Polski Alarm Smogowy.
  • [2] http://www.wnp.pl/wiadomosci/266635.html

Smog

Wśród mieszkańców Skawiny, dbanie o jakość powietrza, stało się normą. Mieszkańcy korzystają programów dotacyjnych, pozwalających na poprawę energetyczności cieplnej swoich (...)
czytaj całość
Wysokie zanieczyszczenie powietrza z ostatnich dni pokazało, że walka ze smogiem stoi w miejscu. Polski Alarm Smogowy apeluje do Premiera (...)
czytaj całość
„Czyste powietrze” to flagowy antysmogowy projekt polskiego rządu. Dotacje z programu mają pomóc w pozbyciu się zanieczyszczeń pochodzących z 3 (...)
czytaj całość
W tym roku po raz pierwszy 7 września obchodzimy zainicjowany przez ONZ International Day of Clean Air for blues skies, (...)
czytaj całość
Recepta PAS na czyste miasta Rządowa polityka anytysmogowa zaniedbuje zanieczyszczenia powietrza pochodzące z transportu – stwierdzaPolski Alarm Smogowy i proponuje zestaw (...)
czytaj całość
W poniedziałek, 21 października aktywiści Dolnośląskiego Alarmu Smogowego zorganizowali symboliczny pogrzeb węgla brunatnego pod oknami Marszałka Województwa Dolnośląskiego, domagając się (...)
czytaj całość
Przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego Dolnośląski Alarm Smogowy (DAS) po raz kolejny zlecił badania opinii publicznej.
czytaj całość
Polski Alarm Smogowy zaniepokojony niską skutecznością programu Czyste Powietrze skierował do prezesa NFOŚiGW Piotra Woźnego list z apelem o jego (...)
czytaj całość
więcej
2019-06-28
Raport PAS – Kontrola jakości węgla do szybkiej poprawy
2019-04-06
Ministerstwo Środowiska robi ludzi w balona
2019-02-24
Rekuperacja zamiast oczyszczaczy!
2019-02-22
Alarm smogowy w miastach
2019-01-08
PAS ocenia antysmogowe działania rządu – pomimo postępów smog wciąż (...)
2018-11-15
Poza kontrolą - analiza systemu kontroli palenisk domowych.
2018-10-23
Wspieranie budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych
2018-10-08
WIOŚ: Trudno jest z państwem rozmawiać, bo wy nie chcecie (...)
2018-09-12
NIK: Spaliny są mordercze
2018-09-11
Toksyczne podkłady kolejowe w sprzedaży – PAS wnosi do GIOŚ (...)
2018-09-01
Ogromne koszty zdrowotne i finansowe smogu z niskiej emisji – (...)
2018-08-18
Sprzedaż odpadów węglowych lub zdrowie ludzi
2018-08-17
Rząd szykuje projekt dotyczący lokalizowanau inwestycji uciążliwych zapachowo
2018-07-18
Kopalnia Turów z koncernu PGE zaprzecza, że dokłada się do (...)
2018-07-06
Sejm przyjął ustawę o monitoringu i kontroli jakości paliw stałych
2018-06-21
Pożary wysypisk to objaw systemowej choroby
2018-05-16
Zbliża się dzień dziecka w Worku Turoszowskim. Czy wszystkie (...)
2018-05-12
Fikcja tanich mieszkań w Warszawie
2018-04-25
Bogatynia, jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast – co dalej?
2018-04-23
Informacja prasowa Polskiego Alarmu Smogowego
2018-04-18
Dolny Śląsk bez Smogu - Podsumowanie
2018-03-22
Podkłady kolejowe: toksyczny opał na wyciągnięcie ręki
2018-03-10
Dolny Śląsk bez smogu w Kątach Wrocławskich
2018-03-08
Klient wydając 1000 złotych otrzymywał towar warty 800
2018-03-07
Wydzierżawimy naszym mieszkańcom nowoczesne piece węglowe
2018-03-05
Polski Alarm Smogowy: program SmogStop nie może ograniczać się do (...)
2018-02-14
Koniec karnawału: czas na rachunek sumienia i skuteczną walkę ze (...)
2018-01-09
Rok po wielkim smogu: Greenpeace i samorządowcy apelują do ministra (...)
2018-01-03
Jak polskie miasta walczą ze smogiem?
2017-12-31
Dolny Śląsk bez smogu w Gryfowie Śląskim
2017-12-14
Dzieci chorują przez smog,
2017-11-19
Europejski wskaźnik jakości powietrza: aktualne informacje o jakości powietrza na (...)
2017-11-04
Poprawa jakości powietrza w europejskich miastach przełoży się na znaczne (...)
2017-10-16
Dolny Śląsk się dusi. Potrzebujemy uchwał antysmogowych jak powietrza!
2017-09-28
URSUS wraca do Warszawy
2017-09-23
Jak finansować walkę ze smogiem? Pomogą banki?
2017-09-18
Dlaczego zakaz palenia węgla i drewna w uzdrowiskach, Wrocławiu i (...)
2017-09-18
Komunikat Dolnośląskiego Alarmu Smogowego
2017-09-15
Apel: Stop przywilejom dla elektrowni węglowych w Polsce!
2017-09-06
Przełom w walce ze smogiem – kopciuchy odchodzą do lamusa
2017-08-24
Konsultacje społeczne uchwał antysmogowych
2017-08-24
Rząd zabija Polaków węglowym smogiem
2017-08-08
Więcej czujników może pomóc w walce ze smogiem
2017-08-04
Polacy za strefami niskoemisyjnymi w miastach
2017-05-31
Węglokoks Energia zamierza zgazowywać muł węglowy
2017-05-31
Górne spalanie nie uwolni nas od smogu.
2017-05-10
Wrocławianie coraz bardziej poruszeni smogiem
2017-05-04
Domagamy się czystego powietrza w uzdrowiskach
2017-04-28
MIiB o programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych podczas debaty w NIK
2017-04-18
Ratujmy uzdrowiska i miasta w kotlinach sudeckich - dość trucia (...)
2017-04-12
O SMOGU jak zwykle, czyli wokół ogona. GALERIA Wroclove bez (...)
2017-04-04
Nareszcie łączenie zdrowia i ochrony środowiska.
2017-04-03
Dolny Śląsk bez smogu?
2017-03-24
Mamy projekt uchwały antysmogowej
2017-03-22
Smog nie kończy się na granicach wielkich miast
2017-02-27
W "Pracowni miast" dyskutowali jak skuteczniej walczyć ze smogiem na (...)
2017-02-27
Dolnośląski Alarm Smogowy na spotkaniu w wielkopolskim Kępnie
2017-02-22
"Antysmogowe" rozporządzenie napisano tak, żeby nie działało
2017-02-01
Stanowisko Rady Krajowej Partii Zieloni w sprawie antysmogowego projektu rządu.
2017-01-27
Polski węgiel truje mniej. Minister Szyszko w Sejmie o smogu
2017-01-19
Kępno się dusi od smogu. Co zrobią władze?
2017-01-13
Ludzie, ogarnijcie się, smogu nie ma!
2017-01-11
Walka ze smogiem to obowiązek samorządów!
2017-01-02
Europa broni się przed smogiem, Polacy trują się dalej i (...)
2016-12-14
Dolny śląsk: raport DAS - straże miejskie vs smog
2016-12-09
Rada UE zatwierdziła przepisy ws. limitów emisji zanieczyszczeń powietrza
2016-11-24
Spalanie paliw kopalnych zagraża dzieciom
2016-11-24
51 tys przedwczesnych zgonów w Polsce
2016-11-20
Zabrze: Będzie czystsze powietrze. Na kominy założymy elektrofiltry
2016-11-18
Ministerstwo Środowiska lekceważy zdrowie Polaków
2016-11-15
Wrocław: Sezon na smog
2016-11-09
Przyłącz się i odetchnij
2016-11-08
O zanieczyszcze- niach bez tajemnic.
2016-11-02
Smog, zanieczyszczenie powietrza: paliwa stałe nie muszą truć
2016-09-27
Kraków walczy o czyste powietrze
2016-09-25
Smog dotarł do mózgu – najnowsze badania naukowców z Lancaster
2016-09-14
Krynica 2016. Jakość powietrza przebiła się do polityków
2016-09-13
Palenie śmieci to oszczędność wyłącznie pozorna
2016-09-07
Opolanie dopłacą do ekologii. Warszawa wstrzymała nam dofinansowanie
2016-09-03
Małopolanie czekają na antysmogowe przyspieszenie
2016-08-24
Niska świadomość niskiej emisji
2016-08-21
Smog problemem Warszawy. Co poprawi jakość powietrza w mieście?
2016-07-23
JAWOR - Program pożyczkowy na termomodernizację dla osób fizycznych
2016-06-27
Dofinansowanie do ograniczenia niskiej emisji w woj. śląskim
2016-06-23
Zanieczyszczenie powietrza we Francji większe niż w Polsce? Sprawdzamy.
2016-06-03
DAS i marszałek Przybylski wspólnie przeciwko smogowi.
2016-06-02
Dolny Śląsk nie chce się dusić!
2016-05-30
Lokalne Partnerstwa Niskoemisyjne – katalizator zmian na lepsze!
2016-05-18
Podsumowanie sezonu smogowego 2015/2016
2016-05-17
Żywiec: Mają najcięższe powietrze w Polsce
2016-04-21
Nasze serca potrzebują czystego powietrza
2016-03-24
Metropolia warszawska wspólnie przeciw zanieczyszcze- niom powietrza
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej