opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Smog

Sprzedaż odpadów węglowych lub zdrowie ludzi

18 sierpnia 2018 min
(galeria fotografii)

List do Ministra Energii w sprawie rozporządzenia do Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Wrocław  18.08.18r


Minister Energii,
Krzysztof Tchórzewski

Szanowny Panie Ministrze,

Pragnę na początku przekazać ogólną ocenę tego rozporządzenia.
W ośmiu województwach obowiązują uchwały antysmogowe, które zakazują palenia odpadami węglowymi, mułami, flotami, miałami i węglem brunatnym.
Nie zgadzamy się z filozofią, która stoi za tym rozporządzeniem.  Prowadzi ona do pozostawienie kiepskiej jakości węgli w sprzedaży w gospodarce komunalnej.
To jest zły kompromis wynikający z chęci ochrony ekonomii przedsiębiorstw węglowych przy  zlekceważeniu problemu smogu i zdrowia i życia polskich obywatelek i obywateli.

Lepszym rozwiązaniem wskazywanym również przez naukowców i działaczy gospodarczych i społecznych, jest wykorzystanie tych gorszej jakości węgli w zawodowej energetyce, która posiada  wysokiej jakości urządzenia do oczyszczania powietrza.
Przypominamy, że większość polskich pieców ogrzewających budynki to tzw. pozaklasowe „kopciuchy”, które nie posiadają, żadnych urządzeń redukujących zanieczyszczenia powstające w procesie spalania. Stąd tak ważne jest jakiej jakości paliwo spalamy.

Zaproponowane przez Pana Ministerstwo rozporządzenie określające normy jakości paliw stałych dopuszczonych do sprzedaży dla gospodarstw domowych wskazuje, iż ważniejsza jest sprzedaż nawet najbardziej zanieczyszczonego węgla i odpadów kopalnianych niż czyste powietrze i zdrowie polskiego społeczeństwa.
Skażone powietrze w Polsce, głównie w wyniku palenia węgla i drewna wywołuje dziś 45-50 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie!

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA protestuje przeciwko temu rozporządzeniu, które dopuszcza do sprzedaży detalicznej zasiarczony i wilgotny węgiel.Spalanie takiego węgla prowadzić będzie do wysokiej emisji zanieczyszczeń powietrza i nie poprawi stanu powietrza w polskich miastach i wsiach.

 Szczególnie skandaliczne jest dopuszczenie do sprzedaży wysoce zanieczyszczonego miału, czyli paliwa umożliwiającego mieszanie toksycznych odpadów kopalnianych - mułów i flotokoncentratów. Flotokoncentraty i muły zawierają  między innymi nawet do 10 razy więcej  toksycznej rtęci niż zwykły węgiel

Dzieje się to pomimo oficjalnych rządowych zapewnień ze strony Premiera i wielu ministrów o wyeliminowaniu odpadów węglowych z ogrzewania domów.

Moja organizacja, uczestnicząca w ruchu antysmogowym,  nie zgadza się na dopuszczenie do sprzedaży proponowanych w rozporządzeniu paliw stałych i domagamy się wycofania wysoce zanieczyszczonego miału.

Żądamy także – zgodnie z postulatami Polskiego i Dolnośląskiego Alarmu Smogowego ustanowienia norm jakości węgli o: zawartości popiołu mniej niż 10%, zawartość wilgoci mniej niż 12%, zawartość siarki mniej niż 0,8% oraz o wartości opałowej nie niższa niż 25 MJ/kg.

Panie Ministrze
Jest wreszcie kwestia bardziej ludzka. Mieliśmy okazję dwie dekady temu pracować w Sejmie RP w Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.  Wiem z tamtego czasu, że Pan Minister  świetnie zna problematykę wpływu zanieczyszczeń przemysłowych, też ze spalania węgla na zdrowie. Dziś jako Minister Energii, nie można patrzeć wąsko na interes  spółek górniczych- czyli też górników i ich dzieci i wnuków, też Pana, czy moich dzieci i wnuków. Bezsprzecznie wobec nie kwestionowanego wpływu powietrza na zdrowie Polek i Polaków rząd jako całość i poszczególni ministrowie muszą starać się zdecydowanie minimalizować wpływ smogu. Tak rozumiemy program rządu Czyste Powietrze.

Dobre rozporządzenie, eliminujące zanieczyszczenia u źródła, jest w stanie bardzo szybko i efektywnie poprawić powietrze w kraju, zmniejszyć ilość chorób i zgonów.
Proszę o wzięcie tych argumentów pod rozwagę.

Z wyrazami szacunku
Radosław Gawlik
prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA

tytul: Ostatnie 3 miejsca - akcja Recykling Daje Owocetytul: Ogromne koszty zdrowotne i finansowe smogu z niskiej emisji – MPiT przedstawiło raporttytul: Zapraszamy w góry (czyste)!tytul: List w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej i dobrego imienia Polskitytul: Rząd szykuje projekt dotyczący lokalizowanau inwestycji uciążliwych zapachowotytul: Jak ochłodzić miasta?tytul: Projekt Baltic Sea Foodtytul: Kto ubezpieczy Turów?
view_list  inne artykuły z tematu Smog:
mh

Ministerstwo Środowiska robi ludzi w balona

Ministerstwo Środowisko ogłosiło dziś, z pewnym przytupem, ważne zmiany.

Tymi mają być nowe progi informowania i alarmowania o smogu. Ten pierwszy ma zostać zmieniony z 200 na 150 ug [PM10 na metr sześcienny średniodobowo]. Ten drugi i ważniejszy z 300 na 250.

mh

Rekuperacja zamiast oczyszczaczy!

Wszyscy chcemy chronić nasze dzieci przed smogiem. Zakup oczyszczaczy do szkół z budżetu Lublina to sukces radnych i rodziców, czy porażka?

mh

Alarm smogowy w miastach

Kolejny rok absurdu. Są w Polsce miasta, gdzie alarm smogowy trwałby 2 miesiące. U nas cisza

mh

PAS ocenia antysmogowe działania rządu – pomimo postępów smog wciąż wygrywa

Polski Alarm Smogowy: Antysmogowe działania rządu wciąż nie przynoszą oczekiwanych efektów. Z jednej strony zmieniane jest prawo i tworzone są  programy finansowego wsparcia do wymiany kotłów i termomodernizacji, z drugiej mamy duży problem z egzekwowaniem tego prawa, a realizacja programów idzie zbyt wolno.

mh

Poza kontrolą - analiza systemu kontroli palenisk domowych.

Raport zbiorczy prezentujący wyniki badań w obszarze oceny aktualnego systemu kontroli palenisk domowych pod kątem spalania odpadów oraz przestrzegania uchwał antysmogowych, wraz z rekomendacjami dla instytucji, na których ciąży obowiązek kontrolny w tym obszarze.

mh

Wspieranie budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych

Stanowisko Dolnośląskiego Alarmu Smogowego skierowane do
Komitetu Monitorującego Dolnośląski Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-20 dotyczące   systemu wspierania budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych (Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym)

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.