×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

5 grudnia 2023
Przyroda
 

Apel o wprowadzenie moratorium na wycinkę lasów

W imieniu niżej podpisanych organizacji i ruchów społecznych zwracamy się do kierownictwa Lasów Państwowych oraz resortu środowiska z żądaniem zatrzymania wycinek drzew na terenie najcenniejszych lasów w Polsce – starodrzewów, ostatnich fragmentów lasów naturalnych oraz lasów wodochronnych.

Wprowadzenie moratorium jest kluczowe z uwagi na trwającą eksploatację lasów naturalnych i tempo wycinek starych drzew o wymiarach pomnikowych z takich miejsc jak Puszcza Karpacka i Pogórze Przemyskie, Lasy Suchedniowskie i Puszcza Świętokrzyska czy Puszcza Bukowa.

Zagrożona wycinkami jest także Puszcza Białowieska. Również lasy chroniące zasoby wodne powinny zostać pilnie wyłączone z użytkowania gospodarczego. Przykładem uszczuplania zasobów wodnych dostępnych dla mieszkańców jest Andrychów w Beskidzie Małym, gdzie wycinane są lasy wodochronne a Lasy Państwowe blokują poszerzenie rezerwatu o źródliska rzek zasilających ujęcie wody pitnej1. Moratorium powinno obowiązywać do czasu przeprowadzenia reformy gospodarki leśnej poprawiającej standardy ochrony przyrody lasów i trwale chroniącej najcenniejsze lasy w Polsce.

Obywatelki i obywatele naszego kraju chcą lasów, nie zrębów. Aż 75% ankietowanych osób domaga się zwiększenia powierzchni lasów, na których nie prowadzi się wycinek. Aż 78% Polek i Polaków uważa, że priorytetem Lasów Państwowych powinna być ochrona przyrody2. Ochrona lasów była jednym z najważniejszych tematów kampanii wyborczej. Rekordowa frekwencja w wyborach parlamentarnych pokazała, że społeczeństwo chce mieć wpływ na kierunek rozwoju Polski.

Jednym z takich obszarów jest sposób zarządzania lasami Skarbu Państwa, które pokrywają ¼ terytorium Polski. Skala ich eksploatacji z roku na rok rośnie. W 2022 r. Lasy Państwowe pozyskały rekordowe 42 mln m3 drewna, uzyskując z tytułu jego sprzedaży 13,5 mld zł. Jedynie 0,4% przychodów Lasów Państwowych trafiło na ochronę przyrody3. Jednocześnie to właśnie gospodarka leśna stanowi największe zagrożenie dla przyrody lasów. Ponad połowa siedlisk leśnych Natura 2000 znajduje się z tego tytułu w niewłaściwym stanie ochrony4. Skala wycinek i brak dialogu ze społeczeństwem powoduje, że rośnie społeczny ostracyzm wobec Lasów Państwowych. Jednocześnie przez ostatnie lata byliśmy świadkami upolitycznienia LP i uwłaszczenia się leśników na majątku wspólnym obywateli. Obecny model gospodarki leśnej zakładający pełnienie przez las jednocześnie funkcji gospodarczej (pozyskiwanie surowca), przyrodniczej (ochrona bioróżnorodności) i społecznej (udostępnianie lasów ludziom) nie sprawdził się. O jego zmianę upominają się ruchy i organizacje chroniące lasy. Deklaracja zwiększenia ochrony lasów znalazła się w programie wyborczym wszystkich opozycyjnych partii demokratycznych.

Nowelizacja przepisów dot. gospodarki leśnej jest niezbędna ale wymaga czasu związanego z pracą.ekspertów i konsultacjami społecznymi. Tymczasem musimy chronić naturalne lasy i stare drzewa już dzisiaj. Każdego dnia nasze najcenniejsze dziedzictwo przyrodnicze wywożone jest do m.in. Chin lub trafia do pieców elektrowni. W ostatnich fragmentach lasów naturalnych i starodrzewów Puszczy Karpackiej, Bukowej czy Świętokrzyskiej wycinane są ponadstuletnie drzewa o wymiarach pomnikowych nie posadzone ręką człowieka, niszczona jest naturalna retencja wodna, dewastowane są ostoje cennych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Zachowywanie tych lasów wymaga dzisiaj jedynie decyzji o zatrzymaniu cięć do czasu przeprowadzenia reformy zarządzania lasami na miarę wyzwań, jakimi są zmiana klimatu i spadek bioróżnorodności, oraz oczekiwania społeczne. Spełnienie tego apelu jest także testem dla administracji leśnej sprawdzającym deklarację otwartości na dialog i gotowości ustępstw dla lepszej ochrony lasów.


4. Lasy poza kontrolą. Raport o wybranych nieprawidłowościach gospodarki leśnej w obszarach cennych przyrodniczo w Polsce (pracownia.org.pl)
3. https://lasy.pracownia.org.pl/aktualnosci/629-raport-finansowy-lp-2022
2. https://lasy.pracownia.org.pl/aktualnosci/617-polacy-o-lasach-mniej-wycinek-wiecej-ochrony-przyrody-wyniki-badan-opinii
1. https://lasy.pracownia.org.pl/aktualnosci/625-50-organizacji-apeluje-o-wstrzymanie-wycinek-w-lasach-wodochronnych-kolo-andrychowa


1. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
2. Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
3. Fundacja Szkatułka
4. Fundacja Przestrzeń do życia
5. Mokudo Leśne Kąpiele
6. Stowarzyszenie Carpatica
7. WILK STRAŻNIK NATURY
8. Inicjatywa Stwórzmy Park Narodowy Doliny Dolnej Odry
9. Green REV Institute
10. Fundacja Dzika Polska
11. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
12. Stowarzyszenie Olszówka
13. Fundacja Klub Myśli Ekologicznej
14. Inicjatywa SupraśLAS
15. Inicjatywa ZaDrzew ZaKrzew
16. Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze
17. Fundacja Greenpeace Polska
18. Stowarzyszenie Wolna Winnica
19. Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy
20. Wspólny Las
21. Ratujmy kleszczowskie wąwozy
22. Jaki Będzie Las
23. Kwitnąca Otulina
24. Ratujmy Las Mokrzański
25. Stowarzyszenie Nenufar
26. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Lasów i Zwierząt "Duchy Lasu"
27. Stowarzyszenie Nasz Bóbr
28. Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz
29. Fundacja Leśni Agronauci
30. Mała i Rozlewisko / Daniel Petryczkiewicz
31. Akcja Ratunkowa dla Krakowa
32. Stowarzyszenie ALTERNATYWNY CYPEL
33. Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew
34. Stowarzyszenie Inicjatyw Na Rzecz Środowiska MONTANUM
35. Obóz dla Puszczy
36. Dom Przyrody i Kultury
37. Fundacja Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych
38. Przez Góry. Przez Las. Przewodnik Beskidzki Monika Ziółkowska
39. Dziki Ruch Oporu
40. Ekowyborca
41. Towarzystwo dla Natury i Człowieka
42. Fundacja Otwarty Plan
43. Inicjatywa Dzikie Karpaty
44. Fundacja Siła Lasu
45. Grupa Las Wiączyński
46. Stowarzyszenie Jurajski Ruch Społeczny
47. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
48. Rodzice dla Klimatu
49. Siostry Rzeki
50. Fundacja Nowa Obecność
51. Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Katowic
52. Dzika Ochota
53. Prawo do Przyrody
54. Śląski Ruch Klimatyczny
55. Fundacja Bycie w Lesie
56. Chronię Beskid Mały
57. Centrum Terapii Leśnej Katarzyna Simonienko
58. Stowarzyszenie MULTIFORM
59. Jestem na pTak!
60. Społeczni Opiekunowie Drzew Toruń
61. Fidelis Siluas
62. Towarzystwo na rzecz Ziemi
63. Stowarzyszenie Zielone Wrzosy
64. Extinction Rebellion Kraków
65. Koalicja Las Jest Nasz
66. Protest Porszewice
67. Fundacja Alarm dla Klimatu
68. Inicjatywa Społeczna na Rzecz Prażmowskich Drzew
69. Stowarzyszenie Społeczno - Przyrodnicze M.O.S.T.
70. Drzewa w Mieście Dla Klimatu
71. Fundacja Aquila
72. Strajk dla Ziemi Łódź
73. Lokalsi dla Puszczy
74. Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki
75. Stowarzyszenie Nasz Las Tulecki
76. Inicjatywa Lasy Lublinieckie
77. Zielony Pierścień Warszawy
78. Fundacja Niech Żyją!
79. Fundacja Psubraty
80. Stowarzyszenie 515
81. Stowarzyszenie Przyjaciół Dorzecza Gwdy
82. Fundacja Dziki Azyl - Centrum Pomocy dla Jeży i Dzikich Zwierząt
83. Extinction Rebellion Polska
84. The Climate Lab
85. Stowarzyszenie Okolica
86. Fundacja JeKo “Jak Jeż z Kotem”
87. Fundacja Aeris Futuro
88. Fundacja Dzika Rzeka
89. Jerzyki w Polsce
90. Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
91. Stowarzyszenie Morasko XXI
92. Klub Gaja
93. Społeczny Ruch Sympatyków Parku Grabiszyńskiego “Grupa 51”
94. Stowarzyszenie Atmosfera
95. FOTA4Climate
96. Wrocławska Przyroda
97. ZAKOLE
98. MaŁopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
99. Ratujmy Las Mrozowski
100. Stowarzyszenie Rzeczniczki Przyrody
101. Fundacja Amtal
102. Fundacja Greenmind
103. Teraz Lasy!
104. Towarzystwo Przyjaciół Słońska “Unitis Viribus”
105. Inicjatywa Las Młochowski
106. Stowarzyszenie Inicjatywa Białobrzegi
107. Inicjatywa Jakub Lenkiewicz & Przyjaciele
108. Fundacja EkoRozwoju
109. Fundacja Dzieci w Naturę
110. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne “Wspólna Ziemia”
111. Warszawski Ruch Antyłowiecki
112. Nie Trzaskać Dzików!
113. Stowarzyszenie Babice dla Przyrody
114. Stowarzyszenie Nasza Choszczówka
115. Inicjatywa Dzika Fosa Miejska
116. Stowarzyszenie Obrony Naturalnych Obszarów Nadmorskich „ Bałtyckie SOS”

Przyroda

W imieniu niżej podpisanych organizacji i ruchów społecznych zwracamy się do kierownictwa Lasów Państwowych oraz resortu środowiska z żądaniem zatrzymania (...)
czytaj całość
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, dla których drzewa są drogie (w tym radnych osiedlowych, lokalnych aktywistów i działaczy, liderów projektów do (...)
czytaj całość
Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o lasach oraz ustawie o ochronie przyrody.
czytaj całość
 oficjalnie złożona do ministrów i drogowców Kilkanaście organizacji społecznych z całej Polski złożyło dziś oficjalną petycję[1] o wstrzymanie trwających aktualnie prac (...)
czytaj całość
 Polskie Towarzystwo Ekologiczne (PTEKol) powołano podczas zjazdu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Ma ono na celu rozwijanie i propagowanie ekologii (...)
czytaj całość
Dla biosfery i ku pamięci Dzieci Wojny … 11 milionów hektarów lasów w Afryce mają łącznie sadzić wolontariusze z całego świata, (...)
czytaj całość
Dobiegła końca kolejna edycja końskiego jarmarku Wstępy organizowana w Skaryszewie (k. Radomia). Dwudniowa impreza zgromadziła 295 koni różnych ras, 220 (...)
czytaj całość
więcej
2017-10-06
Kolejny karpacki wilk zabity z myśliwskiej kuli
2017-08-06
Cała prawda o barszczu Sosnowskiego.
2017-07-05
Topola Helena Drzewem Roku 2017
2017-06-27
List otwarty Dziekanów Wydziałów Pprzyrodniczych Uniwersytetów Polskich
2017-03-16
Drapieżnikom już dziękujemy
2017-03-05
Dzieci chcą iść na spacer
2017-03-04
Petycja do Prezydenta RP, Premiera i Prezesa PiS
2017-01-09
List otwarty do Premier Beaty Śzydło nt. ochrony środowiska
2017-01-02
Wirtualna natura w edukacji jako forma zmniejszenia presji turystycznej w (...)
2016-11-03
Nowe prawo wodne: Adam Struzik ostrzega rząd Beaty Szydło.
2016-10-13
Wielkie wycinanie drzew w miastach. Dalsze losy drzew z wycinki
2016-09-30
Człowiek zawinił dziki zapłacą
2016-09-20
Europejskie Dni Ptaków: 1-2 października 2016
2016-08-11
Bank Swiatowy wpuszca rzeki w kanał
2016-07-22
Przyroda do ścięcia. Minister Szyszko idzie na wojnę
2015-11-09
Enea buduje stalową przegrodę na Wiśle bez pozwolenia środowiskowego
2015-11-07
Chronię lasy. Segreguję! - relacja
2015-09-24
Raport ostatniej szansy dla mórz i oceanów
2015-08-11
Dania oskarża działaczy, którzy próbowali udaremnić rzeź waleni
2015-08-01
EkoWakajce: recykling rejs - Bałtyk 2015
2015-07-28
Korekta o charakterze porządkowym
2015-07-26
Porażka Ministerstwa Środowiska i obywateli z lobby myśliwych
2015-07-22
Gruz z PKS-u trafił do stawu. Ale właściciel terenu nie (...)
2015-07-17
Europejczycy nie chcą rtęci w stomatologii!
2015-07-12
W Zachowicach żywcem grzebią naturę
2015-06-18
Czy Wielka Rafa Koralowa nie przetrwa?
2015-04-20
List otwarty do Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie przydrożnych (...)
2015-04-08
Zatrważający raport - Rosjanie zanieczyszczają wody Zalewu Wiślanego i Zatoki (...)
2015-03-03
JEŻ SWÓJ ZWIERZ - warsztaty dla szkół podstawowych i (...)
2015-03-01
Zielone światło Sejmiku i Regionalnej Rady dla dalszego odstrzału dzików
2015-02-07
Nie dowiemy się, ile jest łosi w Polsce
2014-09-26
Karpacz: Starosta zgodził się na wycinkę starych drzew w centrum (...)
2014-09-20
Inwestujmy, zamiast tylko wydawać!
2014-09-20
Awantura o Zatokę Pucką. Rybacy przeciwko Naturze 2000
2014-08-29
MIiR: Ponad 1 mld zł na inwestycje transportowe na Wiśle
2014-08-18
Aktualny stan prac nad programem wieloletnim Budowa drogi wodnej łączącej (...)
2014-08-16
Przekop Mierzei Wiślanej: Za sześć lat rozpocznie się budowa kanału?
2014-08-15
Interpelacja w sprawie awarii w Elektrowni Kozienice i skażenia Wisły (...)
2014-07-21
Naukowcy alarmują. Czy Bałtyk zaroi się od glonów?
2014-07-19
Ruszy wart 7,5 mld dol. projekt wydobycia ropy na Wyspach (...)
2014-07-19
Mazut z elektrowni nadal w Wiśle
2014-06-17
Afera melioracyjna w woj. zachodnio - pomorskim
2014-05-18
Partia Zieloni: Zajmijmy się polityką przeciwpowodziową na poważnie!
2014-03-15
Akustyczny komunikat bałtyckich morświnów
2014-03-02
Ekolodzy- Fundusz Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE to tylko połowiczny sukces
2013-10-06
Czy Polska chce troszczyć się o Bałtyk?
2013-08-02
Tusk: przekop Mierzei Wiślanej - tylko jeśli będzie opłacalny i (...)
2013-06-28
Przekop mierzei jednak opłacalny. A premier Tusk o tym nie (...)
2013-05-30
Dzisiaj rano doszło do historycznego porozumienia w sprawie reformy (...)
2013-05-02
Oceana apeluje o poprawę stanu bałtyckiego rybołówstwa
2012-05-25
KATASTROFA EKOLOGICZNA W REJONIE WADOWIC - S.O.S
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej