×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

17 lipca 2015
Przyroda
 

Europejczycy nie chcą rtęci w stomatologii!

Obywatele Unii Europejskiej w 88% opowiedzieli się za wycofaniem amalgamatu rtęciowego ze stomatologii (wypełnienia amalgamatowe).


fot.W. Eugene Smith

Czas na innowacyjne i zdrowe rozwiązania.

Unia Europejska podpisała Konwencję z Minamaty dotyczącą rtęci (Minamata Convention on Mercury) w październiku 2013 r. Konwencja Minamata jest prawnie wiążącym dokumentem regulującym w skali globalnej problem z gospodarowaniem zasobami rtęci. Nazwa konwencji pochodzi od japońskiej miejscowości Minamata, w której wydarzyła się jedna z największych katastrof ekologicznych w XX wieku - doszło do zatrucia rtęcią ponad 2000 osób.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_z_Minamaty

Konwencję podpisała też Polska: http://www.mos.gov.pl/artykul/7_archiwum/23417_polska_podpisala_konwencje_w_sprawie_rteci.html

Decyzja o podpisaniu konwencji jest z pewnością wyrazem zaniepokojenia oraz wiedzy na temat neurotoksycznego pierwiastka - rtęci - który ma wysoce negatywny wpływ zarówno na środowisko jak i zdrowie.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, amalgamat dentystyczny, używany do wypełnień (plomb) w zębach, stanowi jedną czwartą zużycia rtęci w Europie. Co roku co trzeci przetwarzany odpad związany z rtęcią pochodzi z tego źródła. Amalgamat dentystyczny to jedno z głównych źródeł ekspozycji na rtęć dla europejskich obywateli.

W październiku 2014 r. Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje publiczne dotyczące Konwencji z Minamaty. Jednym z poruszonych zagadnień było pytanie dotyczące amalgamatu rtęciowego.

Obywatele Unii Europejskiej w 88% opowiedzieli się za wycofaniem amalgamatu rtęciowego ze stomatologii (wypełnienia amalgamatowe).

Teraz instytucje poszczególnych państw powinny respektować głos swoich obywateli. Nic nie usprawiedliwia bowiem dalszego użycia rtęci w stomatologii: jest to pierwiastek o dużej toksyczności dla człowieka i środowiska, jest kosztowny jeżeli chodzi o liczne koszty zewnętrzne związane z użyciem amalgamatu w stomatologii i jego utylizacją. Poza tym jest przestarzałym materiałem wypełnieniowym, w pełni zastępowalnym przez współczesne plomby, np. kompozytowe.

Niektóre kraje europejskiej już zakazały użycia amalgamatu a pozostałe są na drodze do wycofania go z użycia w stomatologii.

Na przełomie października i listopada 2014 r. odbyła kampania z inicjatywy World Allliance for Mercury Free Dendistry (USA), przy współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Ekologicznym EKO-UNIA. Celem kampanii było zachęcenie obywateli Unii Europejskiej do wzięcia udziału w elektronicznej ankiecie przygotowanej przez Komisję Europejską. Dokładne dane można zobaczyć na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/MinamataConvention#

Wynika z tych danych, że tylko 45 osób z Polski wzięło udział w badaniu ankietowym. Dla porównania aż 824 osób z Niemiec, ale tylko 9 osób z Czech czy 5 z Bułgarii. Nie mniej każdy głos był bardzo ważny i przyczynił się do tego, że komunikat jaki został dostarczony Komisji Europejskiej w sprawie użycia amalgamatu dentystycznego jest jasny - obywatele Unii Europejskiej chcą wycofania amalgamatu rtęciowego ze stomatologii.

Teraz działania będą musiały mieć miejsce na szczeblu krajowym. Dlatego tak ważne jest, aby problem ten spotkał się z odpowiednią promocją i oddźwiękiem w mediach. Wciąż można dowiedzieć się więcej na temat amalgamatu dentystycznego oraz jego wpływu na zdrowie i środowisko na naszej stronie: http://eko.org.pl/amalgamat.php

W międzyczasie zakomunikowanych zostało kilka istotnych kwestii. Oznacza to, że moment, w którym amalgamat dentystyczny przejdzie do historii, jest, miejmy nadzieję, coraz bliżej. Oto ważne ustalenia w tej sprawie:

1. Komisja naukowa Komisji Europejskiej zaleca zaprzestanie stosowania amalgamatu rtęciowego w:

  • leczeniu zębów mlecznych
  • u kobiet ciężarnych
  • u osób, u których występują problemy z pracą nerek

Oświadczenie to powinno już teraz wywrzeć wpływ nie tylko na działania lekarzy stomatologów, ale także na polskie Ministerstwo Zdrowia oraz system ubezpieczeń zdrowotnych, bowiem według naszej wiedzy NFZ nie preferuje, oficjalnie, użycia amalgamatu, ale oferowana refundacja często pokrywa koszty wypełnienia amalgamatowego a nie wypełnień alternatywnych, nie zawierających rtęci. NFZ nie posiada jednak dokładnych danych dotyczących zużycia wypełnień amalgamatowych i kosztów z tym związanych, mimo że w większości z takich zabiegów korzystają pacjenci leczący zęby w ramach NFZ. W ten sposób polscy podatnicy poprzez NFZ wspierają użycie rtęci, toksycznego pierwiastka do leczenia zębów w dużej części niezamożnych pacjentów korzystających z ubezpieczeń zdrowotnych w stomatologii.

Powtórzmy – w ankiecie zleconej przez Komisję Europejską aż 88% obywateli zagłosowało za wycofaniem amalgamatu rtęciowego. Teraz Komisja musi podać datę do kiedy użycie amalgamatu rtęciowego będzie możliwe w UE. Oczywiście poszczególne kraje mogą wyprzedzić zadanie Komisji oraz, kierując się zdrowiem obywateli, zasadą przezorności i odpowiedzialności, i zakazać użycia tego przestarzałego i toksycznego materiału wypełnieniowego.

Działania przeciwdziałające wprowadzaniu do środowiska szkodliwych substancji popiera również papież Franciszek w swojej encyklice „Laudatio Si’” (punkt 21): „Co roku wytwarzane są setki milionów ton śmieci, z których wiele nie ulega biodegradacji: odpady domowe i komercyjne, odpady rozbiórkowe, medyczne, elektroniczne i przemysłowe, odpady bardzo toksyczne i radioaktywne”. Papież wzywa społeczność międzynarodową oraz wszystkich zjednoczonych wspólną troską o Ziemię.

EKO-UNIA będzie nadal aktywnie przyglądać się procesowi mającemu na celu wycofanie rtęci ze stomatologii oraz dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzialne i innowacyjne rozwiązania zwyciężyły nad narażaniem obywateli na ekspozycję na silną neurotoksynę - rtęć.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie. Wasz głos sprawił, że Polska na tle innych krajów jest widziana jako miejsce, w którym obywatele interesują się sprawami publicznymi, a do takich należy ochrona zdrowia mająca coraz większy związek z ochroną środowiska. Mamy też nadzieję, że dzięki Państwu i osobom zaglądającym na nasze strony wiedza na temat amalgamatu rtęciowego wpłynie nie tylko na indywidualne decyzje pacjentów i lekarzy, ale również na decyzje na szczeblu państwowym dotyczącym zdrowia publicznego.

dr. Hanna Schudy , EKO-UNIA

Przyroda

W imieniu niżej podpisanych organizacji i ruchów społecznych zwracamy się do kierownictwa Lasów Państwowych oraz resortu środowiska z żądaniem zatrzymania (...)
czytaj całość
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, dla których drzewa są drogie (w tym radnych osiedlowych, lokalnych aktywistów i działaczy, liderów projektów do (...)
czytaj całość
Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o lasach oraz ustawie o ochronie przyrody.
czytaj całość
 oficjalnie złożona do ministrów i drogowców Kilkanaście organizacji społecznych z całej Polski złożyło dziś oficjalną petycję[1] o wstrzymanie trwających aktualnie prac (...)
czytaj całość
 Polskie Towarzystwo Ekologiczne (PTEKol) powołano podczas zjazdu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Ma ono na celu rozwijanie i propagowanie ekologii (...)
czytaj całość
Dla biosfery i ku pamięci Dzieci Wojny … 11 milionów hektarów lasów w Afryce mają łącznie sadzić wolontariusze z całego świata, (...)
czytaj całość
Dobiegła końca kolejna edycja końskiego jarmarku Wstępy organizowana w Skaryszewie (k. Radomia). Dwudniowa impreza zgromadziła 295 koni różnych ras, 220 (...)
czytaj całość
więcej
2017-10-06
Kolejny karpacki wilk zabity z myśliwskiej kuli
2017-08-06
Cała prawda o barszczu Sosnowskiego.
2017-07-05
Topola Helena Drzewem Roku 2017
2017-06-27
List otwarty Dziekanów Wydziałów Pprzyrodniczych Uniwersytetów Polskich
2017-03-16
Drapieżnikom już dziękujemy
2017-03-05
Dzieci chcą iść na spacer
2017-03-04
Petycja do Prezydenta RP, Premiera i Prezesa PiS
2017-01-09
List otwarty do Premier Beaty Śzydło nt. ochrony środowiska
2017-01-02
Wirtualna natura w edukacji jako forma zmniejszenia presji turystycznej w (...)
2016-11-03
Nowe prawo wodne: Adam Struzik ostrzega rząd Beaty Szydło.
2016-10-13
Wielkie wycinanie drzew w miastach. Dalsze losy drzew z wycinki
2016-09-30
Człowiek zawinił dziki zapłacą
2016-09-20
Europejskie Dni Ptaków: 1-2 października 2016
2016-08-11
Bank Swiatowy wpuszca rzeki w kanał
2016-07-22
Przyroda do ścięcia. Minister Szyszko idzie na wojnę
2015-11-09
Enea buduje stalową przegrodę na Wiśle bez pozwolenia środowiskowego
2015-11-07
Chronię lasy. Segreguję! - relacja
2015-09-24
Raport ostatniej szansy dla mórz i oceanów
2015-08-11
Dania oskarża działaczy, którzy próbowali udaremnić rzeź waleni
2015-08-01
EkoWakajce: recykling rejs - Bałtyk 2015
2015-07-28
Korekta o charakterze porządkowym
2015-07-26
Porażka Ministerstwa Środowiska i obywateli z lobby myśliwych
2015-07-22
Gruz z PKS-u trafił do stawu. Ale właściciel terenu nie (...)
2015-07-17
Europejczycy nie chcą rtęci w stomatologii!
2015-07-12
W Zachowicach żywcem grzebią naturę
2015-06-18
Czy Wielka Rafa Koralowa nie przetrwa?
2015-04-20
List otwarty do Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie przydrożnych (...)
2015-04-08
Zatrważający raport - Rosjanie zanieczyszczają wody Zalewu Wiślanego i Zatoki (...)
2015-03-03
JEŻ SWÓJ ZWIERZ - warsztaty dla szkół podstawowych i (...)
2015-03-01
Zielone światło Sejmiku i Regionalnej Rady dla dalszego odstrzału dzików
2015-02-07
Nie dowiemy się, ile jest łosi w Polsce
2014-09-26
Karpacz: Starosta zgodził się na wycinkę starych drzew w centrum (...)
2014-09-20
Inwestujmy, zamiast tylko wydawać!
2014-09-20
Awantura o Zatokę Pucką. Rybacy przeciwko Naturze 2000
2014-08-29
MIiR: Ponad 1 mld zł na inwestycje transportowe na Wiśle
2014-08-18
Aktualny stan prac nad programem wieloletnim Budowa drogi wodnej łączącej (...)
2014-08-16
Przekop Mierzei Wiślanej: Za sześć lat rozpocznie się budowa kanału?
2014-08-15
Interpelacja w sprawie awarii w Elektrowni Kozienice i skażenia Wisły (...)
2014-07-21
Naukowcy alarmują. Czy Bałtyk zaroi się od glonów?
2014-07-19
Ruszy wart 7,5 mld dol. projekt wydobycia ropy na Wyspach (...)
2014-07-19
Mazut z elektrowni nadal w Wiśle
2014-06-17
Afera melioracyjna w woj. zachodnio - pomorskim
2014-05-18
Partia Zieloni: Zajmijmy się polityką przeciwpowodziową na poważnie!
2014-03-15
Akustyczny komunikat bałtyckich morświnów
2014-03-02
Ekolodzy- Fundusz Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE to tylko połowiczny sukces
2013-10-06
Czy Polska chce troszczyć się o Bałtyk?
2013-08-02
Tusk: przekop Mierzei Wiślanej - tylko jeśli będzie opłacalny i (...)
2013-06-28
Przekop mierzei jednak opłacalny. A premier Tusk o tym nie (...)
2013-05-30
Dzisiaj rano doszło do historycznego porozumienia w sprawie reformy (...)
2013-05-02
Oceana apeluje o poprawę stanu bałtyckiego rybołówstwa
2012-05-25
KATASTROFA EKOLOGICZNA W REJONIE WADOWIC - S.O.S
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej