×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

9 stycznia 2017
Przyroda
 

List otwarty do Premier Beaty Śzydło nt. ochrony środowiska

Pani Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

Szanowna Pani Premier,
w imieniu organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów, instytucji naukowych i ekspertów ochrony środowiska podpisanych pod niniejszym listem, jako reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego, zwracamy się z apelem o niedokonywanie zmian w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy Prawo ochrony środowiska w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Środowiska w listopadzie 2016 roku.

Polska jest krajem, który odniósł niezwykły sukces ekologiczny, co wielokrotnie podkreślał obecny Minister Środowiska Jan Szyszko. W ciągu ostatnich 27 lat rozwiązano wiele istotnych problemów ochrony środowiska, znacząco zmniejszono emisję wielu zanieczyszczeń i wzmocniono ochronę przyrody ojczystej. Stało się to możliwe dzięki stworzeniu nowoczesnego, apolitycznego systemu zarządzania zasobami przyrodniczymi i zaangażowaniu obywateli naszego kraju działających w ramach organizacji pozarządowych i samorządów. Proponowane zmiany spowodują, że ten wielki dorobek ulegnie degradacji.

Największym zagrożeniem związanym z proponowanymi zmianami będzie zablokowanie w Polsce korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na wszystkie inwestycje wymagające procedury ocen oddziaływania na środowisko. Dotyczy ona bardzo wielu rodzajów przedsięwzięć wymagających dofinasowania ze strony UE. Jest to spowodowane nieuzasadnionym i zbyt daleko idącym, niezgodnym z normami prawa europejskiego i Konwencji z Aarhus (Polska jest jej stroną), ograniczeniem możliwości udziału organizacji pozarządowych w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wprowadzenie zaproponowanych zmian doprowadzi także do tego, że polskie rodziny i lokalne społeczności staną się bezradne wobec planów wielkich korporacji. Dobro, jakim jest ojczysta przyroda, zostanie poważnie zagrożone, bez możliwości kontroli społecznej nad postępowaniem inwestorów.

Poprawa jakości środowiska w Polsce nie byłaby możliwa bez zaangażowania samorządów lokalnych i regionalnych. Dzięki ustaleniu priorytetów działań na tym poziomie i współpracy gminz Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej było możliwe przeprowadzenie tysięcy projektów zmniejszających presję na środowisko przyrodnicze. Proponowane zmiany poprzez przeniesienie zarządzania Wojewódzkim Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na szczebel centralny radykalnie zablokują skuteczne działania samorządów lokalnych i zmniejszą ich gotowość do prowadzenia działań w tym obszarze.

Zwracamy także uwagę, że wprowadzenie proponowanych zmian oznacza brak kontroli nad działaniem Lasów Państwowych. Podmiot ten zarządza dobrem ogólnospołecznym, jakim są polskie lasy, zajmujące niemal 30% powierzchni kraju. Proponowane zmiany ograniczą możliwość nie tylko prowadzenia publicznej i społecznej kontroli nad gospodarką leśną, ale również swobodnego korzystania z lasów milionom Polaków. Jest to bowiem projekt faktycznego „sprywatyzowania” dóbr publicznych przez jedno przedsiębiorstwo.

Pani Premier, wobec wielkich wyzwań, jakie w XXI wieku stoją przed ochroną środowiska, istniejący system zarządzania środowiskiem może i powinien być poprawiany oraz ulepszany. Wymaga to jednak szerokiej debaty publicznej, zaangażowania ekspertów i interesariuszy reprezentujących różne interesy, w tym samorządów lokalnych i organizacji społecznych. Tryb przedstawienia i zakres omawianych zmian w ustawach dotyczących systemu ochrony środowiska nie spełnia tych warunków i zamiast przyczynić się do poprawy skuteczności działań we wspomnianym zakresie doprowadzi do pogłębienia dezintegracji i degradacji tego systemu.

z poważaniem:

1. Anna Amirowicz, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
2. mgr inż. Karolina Anwajler, doktorant Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
3. prof. dr hab. Andrzej Baranowski, emerytowany prof. Politechniki Gdańskiej, prof. Sopockiej Szkoły Wyższej
4. dr hab, Adam Barcikowski, emerytowany prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
5. Piotr Barczak, Europejskie Biuro Ochrony Środowiska
6. dr hab. Maciej Bartos, prof. UŁ, Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji, Uniwersytet Łódzki
7. Robert Biedroń, prezydent miasta Słupska
8. Piotr Bielski, socjolog, prezes Fundacji Jogini Śmiechu
9. Aleksandra Bilewicz, redaktorka naczelna czasopisma „Nowe Peryferie”
10. Dorota Bonk-Hammermeister, filozof, prezes zarządu Stowarzyszenia Prawo do Miasta, Poznań
11. Monika Brodzka, prezes Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu
12. Maria Jolanta Brykczyńska, prezes Stowarzyszenia na rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni
13. Sławomir Brzózek, prezes zarządu Fundacji Nasza Ziemia
14. Beata Budzik, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
15. dr Dariusz Bukaciński, prezes zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP)
16. dr inż. Sławomir Chmielewski, pracownik naukowy
17. dr hab. Damian Chmura, prof. ATH, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska ATH w Bielsku-Białej
18. dr hab. Jarosław Chyb, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
19. dr hab. Przemysław Chylarecki, prof. nadzw., Muzeum i Instytut Zoologii, Polska Akademia Nauk; Fundacja Greenmind
20. Paulina Chyrc, obywatelka
21. Magdalena Ciepielewska, obywatelka
22. dr Agata Cieszewska, Katedra Architektury Krajobrazu SGGW, wiceprzewodnicząca Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu
23. Michał Cieślik, DUET Sp. J. Konopka, Pełka
24. Robert Cyglicki, dyrektor Fundacji Greenpeace Polska
25. dr hab. Jarosław Czochański, prof. UG, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański
26. Monika Czuchra, Zakład Ekologii Behawioralnej, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski
27. dr Beata Czyż, Uniwersytet Wrocławski
28. dr Zygmunt Dajdok, Zakład Botaniki, Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
29. dr Piotr Dąbrowski, przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie
30. dr Alicja Derkowska, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
31. Katarzyna Dmochowska, specjalista ds. ochrony środowiska
32. prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński, emerytowany prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
33. dr Ewa Drąg-Kozak, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
34. dr hab. Małgorzata Duda, Zakład Endokrynologii, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński
35. Magdalena Dul-Komosińska, prezes zarządu Fundacji WWF Polska
36. dr Piotr Dwojacki, WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Stowarzyszenie Gdańsk Obywatelski
37. Ewa Dziekońska, Eko-Kobieta Roku 2016 w województwie śląskim
38. prof. zw. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, Uniwersytet Wrocławski
39. Przemysław Filar, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia
40. dr hab. Izabella Franiel, Katedra Ekologii, Uniwersytet Śląski
41. Artur Furdyna, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
42. Joanna Furmaga, prezes Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
43. Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA
44. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego
45. Hanna Gill-Piątek, aktywistka miejska, działaczka społeczna, ekspertka z zakresu rewitalizacji miast
46. Jakub Jerzy Gogolewski, obywatel
47. Grzegorz Gołębniak, Zielona Ewolucja
48. Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich
49. mgr inż. arch. Małgorzata Grabowska-Snarska, Stowarzyszenie OKOLICA
50. dr Maciej Grabowski, były minister środowiska
51. prof. dr hab. Adam Grobler, Instytut Filozofii UO, Komitet Nauk Filozoficznych, Polska Akademia Nauk
52. Urszula Grochowska, obywatelka
53. Andrzej Grochowski, obywatel
54. prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
55. Paweł Grzybowski, członek zarządu Klubu Gaja
56. dr Justyna Gutowska, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
57. Roman Guziak, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego „Etna”
58. dr Izabela Hajdamowicz, Katedra Zoologii, Instytut Biologii Uniwersytet Przyrodniczo--Humanistyczny w Siedlcach
59. Paweł Augustynek Halny, Przyjaciele Raby / Przyjaciele Dunajca
60. dr Lucyna Hałupka, Stacja Ornitologiczna, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
61. Jerzy Hardie-Douglas, burmistrz miasta Szczecinek
62. Marcin Harembski, Społeczny Monitor Atomowy
63. Health and Environment Alliance (HEAL)
64. prof. dr hab. Jacek Herbich, emerytowany prof. Uniwersytetu Gdańskiego
65. Arnold Hochuł, obywatel
66. prof. dr hab. Lilla Hryniewiecka, emerytowany prof. zwyczajny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
67. dr Ewa Jabłońska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
68. Karolina Jabłońska-Stanek, architekt krajobrazu
69. dr Marcelina Janik, Zakład Biochemii Glikokoniugatów, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński
70. dr hab. Tomasz Janiszewski, Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji, Uniwersytet Łódzki
71. Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland Oddział Zachodniopomorski
72. Michał Jaśkiewicz, CEO i fundator Ansee Consulting
73. prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler, kierownik Zespołu Ochrony Atmosfery, Politechnika Warszawska
74. dr Łukasz Kaczmarek, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
75. Danuta Kaczyńska, dyrektor sekretariatu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP)
76. dr hab. Łukasz Kajtoch, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk w Krakowie
77. Natalia Kalata, DUET Sp. J. Konopka, Pełka
78. dr Anna Kalinowska, członek Komisji Edukacji i Komunikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody
79. inż. Aleksandra Kamińska-Popek, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
80. Jarosław Kapsa, pracownik samorządowy, Częstochowa
81. dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, prof. SGGW, Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
82. dr Andrzej Kassenberg, współzałożyciel Fundacji Instytut na rzecz wiceprzewodniczący Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko Ekorozwoju,
83. dr Stanisław Kędzia, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk
84. Barbara Kijewska, adiunkt, Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański
85. prof. dr hab. inż. Janusz Kindler, były dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
86. mgr inż. Artur Klaczak, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
87. dr Beata Klimek, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
88. prof. dr hab. Hanna Kmita, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
89. Beata Kojtek, członek zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP)
90. Witalis Konopka, DUET Sp. J. Konopka, Pełka
91. Jadwiga Kopeć, wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Wschodnio-Pomorskiego
92. dr hab. Paweł Koperski, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
93. dr Julita Korczyńska, Pracownia Etologii, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
94. mgr Barbara Korwel-Lejkowska, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański
95. dr hab. Wiktor Kotowski, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł
96. Beata Kowalska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
97. dr Maciej Kozakiewicz, Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła
98. Dariusz Kozerawski, obywatel
99. Jarosław Krajewski, wiceprezes zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP)
100. dr hab. Paulina Kramarz, adiunkt, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
101. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, prof. PW, były minister środowiska
102. dr Jarosław Krogulec, kierownik ds. ochrony przyrody w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków (OTOP)
103. dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
104. Zenon Kruczyński, koalicja Niech Żyją!
105. Irena Krukowska-Szopa, prezes Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”
106. Mariusz Krynicki, inspektor ds. leśnictwa i ochrony środowiska, Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
107. Miłka Księska, obywatelka
108. Dominik Księski, przedsiębiorca
109. dr hab. Daniel Kubisz, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk w Krakowie
110. Jacek Kucharczyk, prezes zarządu Instytutu Spraw Publicznych
111. dr Ryszard Kulik, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
112. prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz, Instytut Środowiska Rolnego i Leśnego, Polska Akademia Nauk, członek korespondent PAN
113. Krzysztof Kus, dyrektor Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
114. Bartosz Kwiatkowski, dyrektor Fundacji Frank Bold
115. dr Marta Labocha-Derkowska, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
116. dr Witold Lenart, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska
117. Ewa Leś, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
118. Piotr Lewandowski, Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
119. mgr Wojciech Lewandowski, Nature Service, Wrocław
120. Elżbieta Lubomska-Skrzypczak, obywatelka
121. dr Edyta Łaszkiewicz, pracownik naukowy
122. Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)
123. dr hab. inż. Ewa Łuszczek-Trojnar, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
124. Beata Maciejewska, pełnomocniczka prezydenta miasta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta
125. dr inż. Bartosz Macikowski, Politechnika Gdańska
126. Waldemar Madej, GEOS consulting Zakład Ochrony Środowiska, były członek mazowieckiej, regionalnej Komisji OOS
127. dr. rer. nat. Magdalena Main-Knorn, German Aerospace Center Earth Observation Center
128. Wanda Majewska, Partia Zieloni
129. Konrad Malec, ornitolog i herpetolog
130. Karolina Maliszewska, prezeska Fundacji Sendzimira
131. Duśka Markowska-Resich, reżyserka filmowa, teatralna i operowa
132. Jolanta Matiakowska-Karmańska, dziennikarka, Klub Publicystów Ochrony Środowiska
133. dr Miłosz A. Mazur, Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski
134. Lech Mergler, publicysta i wydawca, prezes zarządu federacji Kongres Ruchów Miejskich
135. miasto Słupsk
136. miasto stołeczne Warszawa
137. dr Łukasz Michalczyk, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński
138. Joanna Mieszkowicz, prezes zarządu Fundacji Aeris Futuro
139. prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk, koordynator naukowy, Fundacja Salmonidae, Pracownia Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych PEBI
140. dr Andrzej Mikulski, Uniwersytet Warszawski
141. dr Małgorzata Mitrus, Uniwersytet Opolski
142. dr Sławomir Mitrus, Uniwersytet Opolski
143. dr Józef Musiał, biolog
144. Kamila Musiatowicz, Fundacja alter eko
145. prof. dr hab. inż. Marek Nawalany, kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, Politechnika Warszawska
146. prof. dr hab. Wojciech Niedbała, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
147. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; prezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK)
148. Hanna Niedźwiecka-Pasternak, architekt krajobrazu
149. mgr inż. arch. kraj. Tomasz Niewczas, założyciel i administrator Projektu Zielony Żoliborz
150. Zdzisław Nitak, Fundacja GAP Polska, Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi
151. dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. Uniwersytetu Opolskiego
152. Beata Nowak, członkini zarządu Fundacji Zielone Światło, redaktor naczelna „Zielonych Wiadomości”
153. dr inż. Michał Nowak, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
154. dr hab. Tomasz Jan Nowak, emerytowany prof. UWr i UP we Wrocławiu, emerytowany dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
155. prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki, były minister środowiska, założyciel i prezes Fundacji EKOFUNDUSZ
156. dr hab. Piotr Nowicki, adiunkt, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego
157. Jakub Nowotarski, prezes Stowarzyszenia Akcja Miasto
158. dr Janusz Okrzesik, były poseł i senator, samorządowiec, Akademia Ignatianum
159. dr hab. Ziemowit Olszanowski, prof. UAM, Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
160. Michał Olszewski, dziennikarz
161. Michał Olszewski, zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy
162. dr hab. Anna Orczewska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii, Uniwersytet Śląski
163. Beata Orłowska, Stacja Ornitologiczna, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
164. Ewa Karolina Osowska, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego
165. Wojciech Owczarz, prezes zarządu Fundacji Ekologicznej ARKA
166. Danuta Pająk-Bener, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego
167. dr Agnieszka Pajdak-Stós, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
168. dr Jerzy Parusel, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
169. Zofia Pasternak-Wietrzna, prezes zarządu Fundacji Planeta
170. mgr Alicja Pawelec, Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
171. dr hab. inż. Jan Piekarczyk, prof. UAM, Zakład Kartografii i Geomatyki, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
172. dr Barbara Pietrzak, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
173. prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
174. Emilia Piotrowska, Warszawski Alarm Smogowy
175. Grzegorz Piskalski, prezes zarządu Fundacji CentrumCSR.PL
176. dr Monika Podgórska, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
177. Ewa Podlesińska, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski
178. Ewa Podolska, dziennikarka, Radio TOK FM
179. dr hab. Władysław Polcyn, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
180. Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”
181. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Popek, kierownik Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
182. dr hab. Jarosław Popiel, prof. UP, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
183. Marcin Popkiewicz, analityk megatrendów, autor portalu Ziemia na rozdrożu
184. mgr inż. Anna Popów-Nowicka, Arboretum – Ośrodek Badań Dendrologicznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
185. dr hab. Małgorzata Prajer, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk w Krakowie
186. dr Zofia Prokop, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
187. prof. dr hab. Ewa Przyboś, Instytut Systematyki i ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk w Krakowie
188. dr hab. Roman Przymusiński, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
189. mgr inż. Jowita Pyszczek, Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
190. prof. dr hab. Elżbieta Pyza, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
191. dr hab. Zofia Rączkowska, prof. IGiPZ Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego
192. Jakub Rok, pracownik naukowy Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski
193. Ewa Romanow-Pękal, prezes zarządu Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa
194. Michał Rosa, obywatel
195. sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC)
196. dr Zuzanna M. Rosin, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
197. dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska, Katedra Architektury Krajobrazu, SGGW w Warszawie, radna gminy Wilga, powiat garwoliński
198. dr hab. Adam Rostański, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Śląski
199. dr inż. arch. Tomasz Rozwadowski, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Wschodnio - Pomorskiego
200. dr Anna Rusińska, botanik
201. Piotr Rymarowicz, prezes zarządu Towarzystwa na rzecz Ziemi
202. prof. dr hab. Barbara Rzebik-Kowalska, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk w Krakowie
203. dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, prof. PG, Przewodnicząca Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Gdańsku
204. dr hab. Edyta Sierka, specjalista ochrony środowiska. Uniwersytet Śląski
205. dr inż. Daniel Skarżyński, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”
206. dr Michał Skóra, pracownik naukowy
207. prof. dr hab. Piotr Skubała, Katedra Ekologii, Uniwersytet Śląski
208. dr Jarosław F. Słoń, biolog ewolucyjny, ekolog, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
209. Krzysztof Smolnicki, prezes zarządu Fundacji EkoRozwoju
210. Ewa Smuk-Stratenwerth, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalnego ZIARNO
211. Robert Sobolewski, doktorant Instytutu Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
212. dr hab. inż. Magdalena Socha, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
213. prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
214. Maria Staniszewska, skarbnik Polskiego Klubu Ekologicznego
215. dr Wojciech Staszek, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański
216. mgr inż. Aleksandra Staszewska, doktorant w Instytucie Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
217. Iwona Stawowczyk, biolog
218. dr Krzysztof Stawowczyk, biolog i botanik
219. Patrycja Stefańska, architekt krajobrazu
220. prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, Uniwersytet Gdański
221. dr Marcin Stoczkiewicz, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
222. Stowarzyszenie My-Poznaniacy
223. Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Smogorniak
224. dr inż. Marzena Suchocka, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
225. prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska
226. Ewa Sufin-Jacquemart, Fundacja Strefa Zieleni
227. Paweł Sulik, dziennikarz, Radio TOK FM
228. Jolanta Swinarska, prezes Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew
229. prof. dr hab. Ewa Symonides, była przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody, była główny konserwator przyrody, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
230. dr inż. Paweł Szczerbik, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
231. Wanda Szcześniak, obywatelka
232. Joanna Szczęśniak-Wesołowska, geolog
233. dr Anna Szczuka, Pracownia Etologii, Instytut Biologii Doświadczalnej
234. Dariusz Szwed, Zielony Instytut
235. Wojciech Szymalski, prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju
236. Czesław Śleziak, były minister środowiska
237. mgr inż. Małgorzata Świąder, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
238. prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Śląski
239. Wiesław Tomaszewski, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Pomorsko-Kujawskiego
240. dr inż. Piotr Topiński, dziennikarz, Portal Opinii
241. Aleksandra Walczyńska, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
242. dr inż. Ewa Walter, Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
243. mgr inż. Agata Wałek, architekt krajobrazu, dendrolog
244. prof. dr hab. Jerzy Weber, dyrektor Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
245. Maria Weber, członek zarządu Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Wschodnio-Pomorskiego
246. dr inż. Marta Weber-Siwirska, adiunkt w Instytucie Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, prezes Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”
247. prof. dr hab. January Weiner, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
248. Andrzej Wesołowski, geolog
249. prof. dr hab. Tomasz Wesołowski, Pracownia Biologii Lasu, Uniwersytet Wrocławski
250. prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Instytut Oceanologii, Polska Akademia Nauk w Sopocie
251. Michał Wilczyński, były wiceminister środowiska
252. dr Marta Wiśniewska, obywatelka
253. Grzegorz Wojsław, Komisja Zarządzania Ekosystemami, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN)
254. Krzysztof A. Worobiec, Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”
255. Piotr Woźnicki, Ekoland Zarząd Główny
256. mgr inż. Agnieszka Wójcik, Zakład Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Rzeszowski
257. dr inż. Katarzyna Wróblewska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
258. dr inż. Roman Wróblewski, Politechnika Wrocławska
259. dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US, Instytut Badań nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Szczeciński
260. Maciej Zacher, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
261. dr Marta Zakrzewska, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński262. Ryszard Zakrzewski, były dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko
w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
263. Beata Zielińska-Tubacka, obywatelka
264. dr hab. Jan Zarzycki, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
265. dr inż. Monika Ziemiańska, Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
266. Aleksandra Zienkiewicz, przewodnicząca Stowarzyszenia Ochrony Drzew „miasto Drzew”
267. dr hab. Marcin Zych, Uniwersytet Warszawski
268. dr hab. inż. Barbara Żarska, prof. SGGW, kierownik Katedry Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
269. dr hab. Roman Żurek, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk w Krakowie
270. prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Uniwersytet Warszawski

Przyroda

W imieniu niżej podpisanych organizacji i ruchów społecznych zwracamy się do kierownictwa Lasów Państwowych oraz resortu środowiska z żądaniem zatrzymania (...)
czytaj całość
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, dla których drzewa są drogie (w tym radnych osiedlowych, lokalnych aktywistów i działaczy, liderów projektów do (...)
czytaj całość
Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o lasach oraz ustawie o ochronie przyrody.
czytaj całość
 oficjalnie złożona do ministrów i drogowców Kilkanaście organizacji społecznych z całej Polski złożyło dziś oficjalną petycję[1] o wstrzymanie trwających aktualnie prac (...)
czytaj całość
 Polskie Towarzystwo Ekologiczne (PTEKol) powołano podczas zjazdu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Ma ono na celu rozwijanie i propagowanie ekologii (...)
czytaj całość
Dla biosfery i ku pamięci Dzieci Wojny … 11 milionów hektarów lasów w Afryce mają łącznie sadzić wolontariusze z całego świata, (...)
czytaj całość
Dobiegła końca kolejna edycja końskiego jarmarku Wstępy organizowana w Skaryszewie (k. Radomia). Dwudniowa impreza zgromadziła 295 koni różnych ras, 220 (...)
czytaj całość
więcej
2017-10-06
Kolejny karpacki wilk zabity z myśliwskiej kuli
2017-08-06
Cała prawda o barszczu Sosnowskiego.
2017-07-05
Topola Helena Drzewem Roku 2017
2017-06-27
List otwarty Dziekanów Wydziałów Pprzyrodniczych Uniwersytetów Polskich
2017-03-16
Drapieżnikom już dziękujemy
2017-03-05
Dzieci chcą iść na spacer
2017-03-04
Petycja do Prezydenta RP, Premiera i Prezesa PiS
2017-01-09
List otwarty do Premier Beaty Śzydło nt. ochrony środowiska
2017-01-02
Wirtualna natura w edukacji jako forma zmniejszenia presji turystycznej w (...)
2016-11-03
Nowe prawo wodne: Adam Struzik ostrzega rząd Beaty Szydło.
2016-10-13
Wielkie wycinanie drzew w miastach. Dalsze losy drzew z wycinki
2016-09-30
Człowiek zawinił dziki zapłacą
2016-09-20
Europejskie Dni Ptaków: 1-2 października 2016
2016-08-11
Bank Swiatowy wpuszca rzeki w kanał
2016-07-22
Przyroda do ścięcia. Minister Szyszko idzie na wojnę
2015-11-09
Enea buduje stalową przegrodę na Wiśle bez pozwolenia środowiskowego
2015-11-07
Chronię lasy. Segreguję! - relacja
2015-09-24
Raport ostatniej szansy dla mórz i oceanów
2015-08-11
Dania oskarża działaczy, którzy próbowali udaremnić rzeź waleni
2015-08-01
EkoWakajce: recykling rejs - Bałtyk 2015
2015-07-28
Korekta o charakterze porządkowym
2015-07-26
Porażka Ministerstwa Środowiska i obywateli z lobby myśliwych
2015-07-22
Gruz z PKS-u trafił do stawu. Ale właściciel terenu nie (...)
2015-07-17
Europejczycy nie chcą rtęci w stomatologii!
2015-07-12
W Zachowicach żywcem grzebią naturę
2015-06-18
Czy Wielka Rafa Koralowa nie przetrwa?
2015-04-20
List otwarty do Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie przydrożnych (...)
2015-04-08
Zatrważający raport - Rosjanie zanieczyszczają wody Zalewu Wiślanego i Zatoki (...)
2015-03-03
JEŻ SWÓJ ZWIERZ - warsztaty dla szkół podstawowych i (...)
2015-03-01
Zielone światło Sejmiku i Regionalnej Rady dla dalszego odstrzału dzików
2015-02-07
Nie dowiemy się, ile jest łosi w Polsce
2014-09-26
Karpacz: Starosta zgodził się na wycinkę starych drzew w centrum (...)
2014-09-20
Inwestujmy, zamiast tylko wydawać!
2014-09-20
Awantura o Zatokę Pucką. Rybacy przeciwko Naturze 2000
2014-08-29
MIiR: Ponad 1 mld zł na inwestycje transportowe na Wiśle
2014-08-18
Aktualny stan prac nad programem wieloletnim Budowa drogi wodnej łączącej (...)
2014-08-16
Przekop Mierzei Wiślanej: Za sześć lat rozpocznie się budowa kanału?
2014-08-15
Interpelacja w sprawie awarii w Elektrowni Kozienice i skażenia Wisły (...)
2014-07-21
Naukowcy alarmują. Czy Bałtyk zaroi się od glonów?
2014-07-19
Ruszy wart 7,5 mld dol. projekt wydobycia ropy na Wyspach (...)
2014-07-19
Mazut z elektrowni nadal w Wiśle
2014-06-17
Afera melioracyjna w woj. zachodnio - pomorskim
2014-05-18
Partia Zieloni: Zajmijmy się polityką przeciwpowodziową na poważnie!
2014-03-15
Akustyczny komunikat bałtyckich morświnów
2014-03-02
Ekolodzy- Fundusz Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE to tylko połowiczny sukces
2013-10-06
Czy Polska chce troszczyć się o Bałtyk?
2013-08-02
Tusk: przekop Mierzei Wiślanej - tylko jeśli będzie opłacalny i (...)
2013-06-28
Przekop mierzei jednak opłacalny. A premier Tusk o tym nie (...)
2013-05-30
Dzisiaj rano doszło do historycznego porozumienia w sprawie reformy (...)
2013-05-02
Oceana apeluje o poprawę stanu bałtyckiego rybołówstwa
2012-05-25
KATASTROFA EKOLOGICZNA W REJONIE WADOWIC - S.O.S
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej