×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

12 lipca 2015
Przyroda
 

W Zachowicach żywcem grzebią naturę

Na zachowickich gliniankach, leżących w otulinie Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy, należących do prywatnego inwestora, trwa w najlepsze jedyna w swoim rodzaju *rekultywacja* bogatego przyrodniczo terenu.

Od ubiegłego tygodnia ciężarówki znów kursują od bladego świtu i nawożą na zachowickie stawy prawdopodobnie zmieszane z ziemią śmieci z wrocławskich budów. Ciężki sprzęt niszczy siedliska rzadkich gatunków płazów i gadów oraz bujną roślinność. Burmistrz zawiadamia prokuraturę, telewizja interweniuje po raz kolejny... I nic z tego wszystkiego nie wynika.

Przypomnijmy: 12 września 2006 roku starosta powiatu wrocławskiego wydał firmie ,,Krawc’’ sp. z o.o. decyzję zezwalającą na rekultywację terenu poeksploatacyjnego. Teren ten to część dawnego wyrobiska iłów ceramicznych Zachowice. Od 2006 roku na wspomnianym terenie nie były prowadzone żadne działania polegające na rekultywacji.

Przez 9 lat przyroda sama zdążyła się odrodzić. W połowie maja tego roku mieszkańcy wsi Zachowice zauważyli, że na 5 stawów, które powstały na dawnych gliniankach, nawożony jest gruz prawdopodobnie z wrocławskich rozbiórek – budynku CUPRUM oraz dworca PKS. Od tamtego czasu zachowiczanie podjęli heroiczną walkę o miejsce, obok którego przyszło im żyć i które po prostu kochają. 9 czerwca interwencję poselską w sprawie sytuacji w Zachowicach wystosował poseł Jacek Świat.

Dziś publikujemy odpowiedź burmistrza Antoniego Kopcia.

Wizja terenowa i inwentaryzacja terenu 17 czerwca przeprowadzono na wspomnianym obszarze wizję terenową. Pod koniec czerwca została przeprowadzona przez specjalistyczną firmę pana Pawła Kisiela „Amphibia” inwentaryzacja herpetologiczna.

Jednoznacznie wykazała ona, że na gliniankach występują dwa gatunki płazów i trzy gatunki gadów. Poza tym czytamy w niej: „Zaprzestanie wydobycia surowców naturalnych i nieużytkowanie tego obszaru doprowadziło do spontanicznej sukcesji ekologicznej i zarośnięcia terenu przez drzewa i krzewy. Zagłębienia terenu wypełniły się wodą. Obecnie jest to cenna, niewielka ostoja płazów, gadów i ptaków zlokalizowana w dosyć monotonnym krajobrazie rolniczym.

Teren ten zasługuje na ochronę w postaci użytku ekologicznego, a nie na zasypanie ziemią i gruzem. W czerwcu 2015 roku ,,inwestor’’ rozpoczął zasypywanie tego terenu ziemią z gruzem. Kontynuacja tego procederu doprowadzi do zniszczenia siedlisk gatunków chronionych poprzez zasypanie zbiorników wodnych. W przypadku zasypania całego terenu ziemią i gruzem zniszczeniu ulegną cztery zidentyfikowane miejsca rozrodu płazów iwystępowania gadów.

Zniszczone zostaną stanowiska rozrodcze: traszki grzebieniastej, ropuchy szarej i żaby wodnej oraz miejsce występowania padalca zwyczajnego, jaszczurki zwinki i zaskrońca zwyczajnego. Zezwolenie na rekultywację terenu wydane w 2006 roku nie przewiduje zniszczenia miejsc rozrodu i występowania gatunków chronionych prawem polskim i prawem europejskim. Zniszczenie siedlisk rozrodczych płazów może odbyć się nie tylko poprzez bezpośrednie ich zasypanie, ale również poprzez zanieczyszczenie wód. Nie wiadomo jakie substancje znajdują się w wywożonym gruzie i czy mogą przenikać do wód gruntowych. Należy również zaznaczyć, że podczas rozpoczętego zasypywania terenu zniszczeniu uległo wiele drzew i krzewów. Wykonawca prac nie posiadał zezwolenia na zniszczenie lub/i wycinkę drzew i krzewów przed rozpoczęciem wykonywania prac, w szczególności, że prace wykonuje w środku sezonu lęgowego ptaków, a zasypywane zadrzewienia i zakrzewienia są miejscem lęgów pospolitych, aczkolwiek chronionych gatunków ptaków. Na koniec należy podkreślić, że "inwestor" w 2006 roku otrzymał zezwolenie na rekultywacje terenu. W zezwoleniu nie ma słowa o możliwości składowania na tym terenie odpadów. Gruz jest odpadem budowlanym i powinien być składowany w przeznaczonych do tego miejscach”.

Po inwentaryzacji terenu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wystosował pismo do właściciela działki, w którym czytamy m.in., że: „Przedmiotowy teren stanowi miejsce bytowania gatunków chronionych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, a są to: jaszczurka zwinka Lacerta agilis, padalec zwyczajny Anguis fragilis, zaskroniec Natrix natrix, ropucha szara Bufobufo, żaba wodna Pelophylax esculentus oraz gąsiorek Lanius collurio. Prowadzone na przedmiotowym terenie prace prowadzą do ich zniszczenia lub zabijania. Zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody na przeniesienie lub zniszczenie stanowisk tych zwierząt wymagane jest odrębne zezwolenie wydawane przez RDOŚ”.

Poruszyły niebo i ziemię i... NIC

Po tym, jak ciężarówki po raz kolejny zaczęły kursować na glinianki, bezradne i osamotnione w działaniach mieszkanki, bo trzeba przyznać, że to panie wzięły problem w swoje ręce, wystosowały list otwarty do burmistrza gminy, napisały także apel do radnego Janusza Terleckiego i pismo do starosty powiatu. Jak twierdzą, dopiero po przesłaniu apelu, radny ustosunkował się do ich próśb o pomoc, twierdząc, że jest po ich stronie. Reszta włodarzy też nie stanęła na wysokości zadania. - Czujemy się zawiedzeni i osamotnieni w walce z łamaniem prawa, jakie odbywa się w naszych Zachowicach. Na zebraniach, które odbyły się w minionym czasie, deklarowano mieszkańcom Zachowic, Czerńczyc i Stradowa regularne spotkania. Niestety, rezultatów tej obietnicy jak nie było, tak nie ma – mówią zachowiczanki. Po tym, jak w Naszych Kątach opublikowaliśmy list otwarty od mieszkańców, pismo z prośbą o pilną interwencję do starosty powiatu; do wiadomości posłanki Aldony Młyńczak, radnych powiatowych – Zofii Kozińskiej, Piotra Chmurzyńskiego i wiceprzewodniczącego powiatu Hieronima Kurysia – wystosował wiceprzewodniczący Rady Gminy Kąty Wrocławskie, Sebastian Kotlarz. Na efekty nie trzeba było długo czekać – 6 lipca burmistrz Antoni Kopeć złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez firmę Krawc.

Wszczęto także postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary, za zniszczenie drzew na wspomnianym obszarze. – I co z tego, że tyle pism zostało wysłanych, procedury trwają, a ciężarówki ze zdwojoną siłą zasypują to piękne miejsce, niszczą przyrodę i za chwilę nic z tego nie zostanie. O sprawie wiedzą już wszyscy: prokuratura, policja, ministerstwo, gmina, radny, sołtys i przede wszystkim powiat, który wydał pozwolenie w 2006 roku. I co? I NIC! – żalą się mieszkańcy. Wczoraj (8 lipca) w Zachowicach znów pojawiła się TVP Wrocław, a felieton z glinianek jest dostępny na stronie: http://wroclaw.tvp.pl Skalę problemu i ogrom zniszczeń mogą Państwo zobaczyć na filmiku z drona, który znajdziecie na naszym profilu facebookowym.

Do momentu zamknięcia tego numeru gazety proceder zasypywania glinianek trwał w najlepsze, a kolejka ciężkich aut tylko się wydłużała... Czy wreszcie ktoś zareaguje i wstrzyma ten bulwersujący proceder? – pytają mieszkańcy.

Magdalena Matkowska
"Nasze Kąty"

Przyroda

W imieniu niżej podpisanych organizacji i ruchów społecznych zwracamy się do kierownictwa Lasów Państwowych oraz resortu środowiska z żądaniem zatrzymania (...)
czytaj całość
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, dla których drzewa są drogie (w tym radnych osiedlowych, lokalnych aktywistów i działaczy, liderów projektów do (...)
czytaj całość
Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o lasach oraz ustawie o ochronie przyrody.
czytaj całość
 oficjalnie złożona do ministrów i drogowców Kilkanaście organizacji społecznych z całej Polski złożyło dziś oficjalną petycję[1] o wstrzymanie trwających aktualnie prac (...)
czytaj całość
 Polskie Towarzystwo Ekologiczne (PTEKol) powołano podczas zjazdu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Ma ono na celu rozwijanie i propagowanie ekologii (...)
czytaj całość
Dla biosfery i ku pamięci Dzieci Wojny … 11 milionów hektarów lasów w Afryce mają łącznie sadzić wolontariusze z całego świata, (...)
czytaj całość
Dobiegła końca kolejna edycja końskiego jarmarku Wstępy organizowana w Skaryszewie (k. Radomia). Dwudniowa impreza zgromadziła 295 koni różnych ras, 220 (...)
czytaj całość
więcej
2017-10-06
Kolejny karpacki wilk zabity z myśliwskiej kuli
2017-08-06
Cała prawda o barszczu Sosnowskiego.
2017-07-05
Topola Helena Drzewem Roku 2017
2017-06-27
List otwarty Dziekanów Wydziałów Pprzyrodniczych Uniwersytetów Polskich
2017-03-16
Drapieżnikom już dziękujemy
2017-03-05
Dzieci chcą iść na spacer
2017-03-04
Petycja do Prezydenta RP, Premiera i Prezesa PiS
2017-01-09
List otwarty do Premier Beaty Śzydło nt. ochrony środowiska
2017-01-02
Wirtualna natura w edukacji jako forma zmniejszenia presji turystycznej w (...)
2016-11-03
Nowe prawo wodne: Adam Struzik ostrzega rząd Beaty Szydło.
2016-10-13
Wielkie wycinanie drzew w miastach. Dalsze losy drzew z wycinki
2016-09-30
Człowiek zawinił dziki zapłacą
2016-09-20
Europejskie Dni Ptaków: 1-2 października 2016
2016-08-11
Bank Swiatowy wpuszca rzeki w kanał
2016-07-22
Przyroda do ścięcia. Minister Szyszko idzie na wojnę
2015-11-09
Enea buduje stalową przegrodę na Wiśle bez pozwolenia środowiskowego
2015-11-07
Chronię lasy. Segreguję! - relacja
2015-09-24
Raport ostatniej szansy dla mórz i oceanów
2015-08-11
Dania oskarża działaczy, którzy próbowali udaremnić rzeź waleni
2015-08-01
EkoWakajce: recykling rejs - Bałtyk 2015
2015-07-28
Korekta o charakterze porządkowym
2015-07-26
Porażka Ministerstwa Środowiska i obywateli z lobby myśliwych
2015-07-22
Gruz z PKS-u trafił do stawu. Ale właściciel terenu nie (...)
2015-07-17
Europejczycy nie chcą rtęci w stomatologii!
2015-07-12
W Zachowicach żywcem grzebią naturę
2015-06-18
Czy Wielka Rafa Koralowa nie przetrwa?
2015-04-20
List otwarty do Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie przydrożnych (...)
2015-04-08
Zatrważający raport - Rosjanie zanieczyszczają wody Zalewu Wiślanego i Zatoki (...)
2015-03-03
JEŻ SWÓJ ZWIERZ - warsztaty dla szkół podstawowych i (...)
2015-03-01
Zielone światło Sejmiku i Regionalnej Rady dla dalszego odstrzału dzików
2015-02-07
Nie dowiemy się, ile jest łosi w Polsce
2014-09-26
Karpacz: Starosta zgodził się na wycinkę starych drzew w centrum (...)
2014-09-20
Inwestujmy, zamiast tylko wydawać!
2014-09-20
Awantura o Zatokę Pucką. Rybacy przeciwko Naturze 2000
2014-08-29
MIiR: Ponad 1 mld zł na inwestycje transportowe na Wiśle
2014-08-18
Aktualny stan prac nad programem wieloletnim Budowa drogi wodnej łączącej (...)
2014-08-16
Przekop Mierzei Wiślanej: Za sześć lat rozpocznie się budowa kanału?
2014-08-15
Interpelacja w sprawie awarii w Elektrowni Kozienice i skażenia Wisły (...)
2014-07-21
Naukowcy alarmują. Czy Bałtyk zaroi się od glonów?
2014-07-19
Ruszy wart 7,5 mld dol. projekt wydobycia ropy na Wyspach (...)
2014-07-19
Mazut z elektrowni nadal w Wiśle
2014-06-17
Afera melioracyjna w woj. zachodnio - pomorskim
2014-05-18
Partia Zieloni: Zajmijmy się polityką przeciwpowodziową na poważnie!
2014-03-15
Akustyczny komunikat bałtyckich morświnów
2014-03-02
Ekolodzy- Fundusz Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE to tylko połowiczny sukces
2013-10-06
Czy Polska chce troszczyć się o Bałtyk?
2013-08-02
Tusk: przekop Mierzei Wiślanej - tylko jeśli będzie opłacalny i (...)
2013-06-28
Przekop mierzei jednak opłacalny. A premier Tusk o tym nie (...)
2013-05-30
Dzisiaj rano doszło do historycznego porozumienia w sprawie reformy (...)
2013-05-02
Oceana apeluje o poprawę stanu bałtyckiego rybołówstwa
2012-05-25
KATASTROFA EKOLOGICZNA W REJONIE WADOWIC - S.O.S
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej