opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Smog

Wspieranie budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych

23 października 2018 min
(galeria fotografii)

Stanowisko Dolnośląskiego Alarmu Smogowego skierowane do
Komitetu Monitorującego Dolnośląski Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-20 dotyczące   systemu wspierania budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych (Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym)

Według szacunku ekspertów  współpracujących z DAS ponad 1/3 zasobów  wg powierzchni  mieszkaniowych Dolnego Śląska stanowią mieszkania sprzed wojny, głównie W KAMIENNICACH I DOMACH WIELORODZINNYCH. Te zasoby są najbardziej energochłonne. To tu  również a NIE TYLKO W DOMACH JEDNORODZINNYCH znajduje się przewaga osób ubogich energetycznie.

DAS uważa, iż w obecnej sytuacji po otwarciu przez rząd dużego programu krajowego Czyste Powietrze  skierowanego wyłącznie dla budynków jednorodzinnych o wartości ponad 100 mld zł,
program RPO powinien zostać skoncentrowany na budynkach wielorodzinnych, które w naszym województwie stanowią równie wielki lub większy problem jak budynki jednorodzinne.

Naszym zdaniem nowy program finansowania budynków jednorodzinnych uruchomiony z RPO WD nie powinien  konkurować z programem krajowym Czyste Powietrze a raczej powinien rozpoczynać proces tworzenia spójnej alternatywy, poprzez skoncentrowanie na budynkach wielorodzinnych.

Uzasadnienie:
Otwarcie nowego programu skierowanego na budynki jednorodzinne w RPO (nawet przy stosunkowo niewielkim budżecie) byłoby szkodliwe, gdyż:

  1. dałoby to sygnał właścicielom domów jednorodzinnych, że lepsza "oferta subwencyjna" byłaby dostępna na rynku, tj. 85% z RPO zamiast 30% w Czystej Powietrze;
  2. zwiększyłoby to również nastawienie rynku na wzrost dotacji (zamiast je obniżać, aby angażować w perspektywie coraz mniej środków publicznych);
  3. promowałby nieefektywne wydawanie pieniędzy publicznych prowadząc do efektu „kanibalizacji funduszy” (droższe subsydia wypierające tańsze);
  4. spowolniłoby to inwestycje dotyczące poprawy jakości powietrza, tj. potencjalni beneficjenci oczekujący atrakcyjniejszej dotacji czekają na nowy program RPO WD- zwiększyłoby to chaos informacyjny.

Inicjatywa  UE "Catching Up Regions" zapewniła absolutnie wielką wartość w promowaniu skutecznej i inteligentnej interwencji sektorze budynków. Jednym z zaleceń było uniknięcie konkurencji wielu programów prowadzonych przez różne instytucje. Uważam, że uniknięcie niepotrzebnej konkurencji na Dolnym Śląsku jest możliwe i potrzebne.
               
W imieniu Dolnośląskiego Alarmu Smogowego
Krzysztof Smolnicki
Arkadiusz Wierzba
Hanna Schudy
Radosław Gawlik

tytul: Recykling daje owoce w Lublińcu!tytul: Zagłębie Turoszowskie potrzebuje szybkiej i sprawiedliwej transformacjitytul: Orły zapraszają na filmtytul: Recykling daje owoce w Warszawie!tytul: Z łukiem i dziećmi na ASF, czyli kolejne kuriozalne pomysły PZŁtytul: Recykling daje owoce w Czarnej!tytul: Recykling daje owoce w Dobrodzieniu!tytul: Chcemy centrum kultury i sportu na Gajowicach
view_list  inne artykuły z tematu Smog:
mh

Ministerstwo Środowiska robi ludzi w balona

Ministerstwo Środowisko ogłosiło dziś, z pewnym przytupem, ważne zmiany.

Tymi mają być nowe progi informowania i alarmowania o smogu. Ten pierwszy ma zostać zmieniony z 200 na 150 ug [PM10 na metr sześcienny średniodobowo]. Ten drugi i ważniejszy z 300 na 250.

mh

Rekuperacja zamiast oczyszczaczy!

Wszyscy chcemy chronić nasze dzieci przed smogiem. Zakup oczyszczaczy do szkół z budżetu Lublina to sukces radnych i rodziców, czy porażka?

mh

Alarm smogowy w miastach

Kolejny rok absurdu. Są w Polsce miasta, gdzie alarm smogowy trwałby 2 miesiące. U nas cisza

mh

PAS ocenia antysmogowe działania rządu – pomimo postępów smog wciąż wygrywa

Polski Alarm Smogowy: Antysmogowe działania rządu wciąż nie przynoszą oczekiwanych efektów. Z jednej strony zmieniane jest prawo i tworzone są  programy finansowego wsparcia do wymiany kotłów i termomodernizacji, z drugiej mamy duży problem z egzekwowaniem tego prawa, a realizacja programów idzie zbyt wolno.

mh

Poza kontrolą - analiza systemu kontroli palenisk domowych.

Raport zbiorczy prezentujący wyniki badań w obszarze oceny aktualnego systemu kontroli palenisk domowych pod kątem spalania odpadów oraz przestrzegania uchwał antysmogowych, wraz z rekomendacjami dla instytucji, na których ciąży obowiązek kontrolny w tym obszarze.

mh

WIOŚ: Trudno jest z państwem rozmawiać, bo wy nie chcecie zrozumieć naszego toku rozumowania

Pojechałem wczoraj do Skawiny, żeby zobaczyć spotkanie mieszkańców tego miasta, którzy – bardzo oględnie mówiąc – są zaniepokojeni emisjami i smrodem z lokalnych zakładów przemysłowych z ludźmi odpowiedzialnymi za ochronę środowiska. W tym z nową szefową małopolskiego WIOŚ

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.