×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

4 marca 2017
Przyroda
 

Petycja do Prezydenta RP, Premiera i Prezesa PiS

Warszawa, dn. 28.02.2017r.

Adresat petycji:
Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

W czyim interesie składana jest petycja:
Publicznym

Petycja o zmianę nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i przywrócenie realnej ochrony drzew

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu organizacji pozarządowych oraz środowiska naukowego reprezentującego interes publiczny, apelujemy o wprowadzenie zmian w nowelizacji w ustawie o ochronie przyrody, która weszła w życie z 1 stycznia 2017r. Wnioskujemy o zmiany, które przywrócą ustawową ochronę drzew przed wycinką zarówno na terenach prywatnych, jak i publicznych.
 

Uzasadnienie


Z dniem 1 stycznia 2017r. gminy całkowicie straciły kontrolę nad wycinką drzew na swoim terenie, oraz pozbawione zostały narzędzi prawnych do ich ochrony. Codziennie w przekazie masowym, jak i w licznych telefonach do urzędów gmin oraz organizacji pozarządowych, wpływają głosy bezradnych mieszkańców wobec masowej wycinki drzew, także tych cennych.
 

Szkodliwe zmiany, które wprowadziła zmiana ustawy o ochronie przyrody to m.in.:


- zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt. 3): zwiększenie obwodu drzew na które nie wymagane jest zezwolenie z 25 cm i 35 cm na wysokości 5 cm do 50 cm i 100 cm na wysokości 130 cm.

Zmiana ta powoduje, iż bez zezwolenia wycinane są duże, stare drzewa na terenach gmin, a dodatkowo wprowadzenie pomiaru obwodu na wysokości 130 cm nad ziemią uniemożliwia pomiar drzewa po wycince.

- zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt. 3a): całkowite zniesienie obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew z terenów prywatnych, gdy drzewa są usuwane na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Przepis ten budzi bardzo duże kontrowersje, gdyż już doprowadził do masowych wycinek. Niestety w Polsce nadal jest stosunkowo niska świadomość ekologiczna i wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że usługi ekosystemowe jakie świadczą nam drzewa są dobrem ogółu, a nie sprawą prywatną. Dodatkowo przepis prowadzi do nadużywania go przez osoby planujące sprzedaż działek deweloperom, które przed sprzedażą wycinają wszystkie drzewa, które stanowiłyby problem dla przyszłego właściciela. W praktyce trudno jest też udowodnić osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą na prywatnym terenie, że wycinka związana jest z ich działalnością gospodarczą, nawet gdy jest to dość ewidentne.

- zgodnie z art. 84. ust. 1: umożliwienie gminom rozszerzania katalogu kryteriów związanych z wycinką drzew, na które nie trzeba wnioskować o wycinkę;

Szkodliwość tego przepisu polega na tym, iż gminy mogą dowolnie kształtować politykę związaną z wycinką drzew i zgodnie z przepisami mają możliwość dowolnego zwiększania obwodu drzew, ich wieku, ale także celu usunięcia np. na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Już teraz są w Polsce gminy, które rozszerzyły katalog zwolnień z wnioskowania o wycinkę, tym samym pozbawiając całkowicie drzewa ich prawnej ochrony. Nie daje się natomiast gminom możliwości zaostrzenia kryteriów liberalizujących wycinki.

- zgodnie z art. 86. ust. 7: zniesione zostały opłaty za wycinkę drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 120 cm lub 80 cm, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze.

Z przepisu jasno wynika, iż jest on skierowany do podmiotów gospodarczych/ osób planujących zabudowę terenów nieużytkowanych.

Wnioskujemy o zmianę nowelizacji, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017r. poprzez usunięcie szkodliwych zapisów. Zwracamy się także z prośbą o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych przy uchwalaniu kolejnej nowelizacji ustawy, uwzględniających zarówno przedstawicieli samorządu lokalnego jak i organizacji społecznych.

Liczymy na Pana zrozumienie i wsparcie ochrony polskiej przyrody i interesu zbiorowego Polaków.


Z poważaniem,
Kamila Musiatowicz,
Prezes Fundacji alter eko

Do apelu dołączają się:

 • Sławomir Brzózek, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia
 • Jacek Bożek, Prezes Klubu Gaja
 • Antoni T. Dąbrowski, Prezes Związku Stowarzyszeń Praskich
 • Anna Dziadek, Prezes Stowarzyszenia NIE kopalni odkrywkowej
 • Paweł Głuszyński, Zero Waste Europe
 • Radosław Gawlik, Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA
 • dr Lucyna Hałupka, Uniwersytet Wrocławski
 • Iwona Elżbieta Krępic, Prezes Stepnickiej Organizacji Turystycznej Nie Tylko Dla Orłów
 • dr Jarosław Krogulec, Kierownik d.s. ochrony przyrody, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 • Irena Krukowska-Szopa, Prezes Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”
 • Krzysztof Kujawa, osoba prywatna
 • prof. dr hab. Maciej Luniak , Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Przemysław Pasek, Prezes Fundacji Ja Wisła
 • Lech Mergler, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
 • Krzysztof Smolnicki, Prezes Fundacji Ekorozwoju
 • Marek Sołtysiak, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. A. Czudka
 • dr Marzena Suchocka,  Katedra Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie
 • Ewa Sufin-Jacquemart, Prezes Fundacja Strefa Zieleni
 • Piotr Rymanowicz, Prezes Stowarzyszenia Towarzystwo na rzecz Ziemi
 • Grzegorz Walkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Warszawa Obywatelska
 • Patryk Wydurski, Przewodniczący Stowarzyszenia Ostra Zieleń
 • Aleksandra Zienkiewicz, Przewodnicząca Stowarzyszenia Ochrony Drzew "miastoDrzew"

Do wiadomości:
Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów
Jarosław Kaczyński, Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość

Przyroda

W imieniu niżej podpisanych organizacji i ruchów społecznych zwracamy się do kierownictwa Lasów Państwowych oraz resortu środowiska z żądaniem zatrzymania (...)
czytaj całość
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, dla których drzewa są drogie (w tym radnych osiedlowych, lokalnych aktywistów i działaczy, liderów projektów do (...)
czytaj całość
Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o lasach oraz ustawie o ochronie przyrody.
czytaj całość
 oficjalnie złożona do ministrów i drogowców Kilkanaście organizacji społecznych z całej Polski złożyło dziś oficjalną petycję[1] o wstrzymanie trwających aktualnie prac (...)
czytaj całość
 Polskie Towarzystwo Ekologiczne (PTEKol) powołano podczas zjazdu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Ma ono na celu rozwijanie i propagowanie ekologii (...)
czytaj całość
Dla biosfery i ku pamięci Dzieci Wojny … 11 milionów hektarów lasów w Afryce mają łącznie sadzić wolontariusze z całego świata, (...)
czytaj całość
Dobiegła końca kolejna edycja końskiego jarmarku Wstępy organizowana w Skaryszewie (k. Radomia). Dwudniowa impreza zgromadziła 295 koni różnych ras, 220 (...)
czytaj całość
więcej
2017-10-06
Kolejny karpacki wilk zabity z myśliwskiej kuli
2017-08-06
Cała prawda o barszczu Sosnowskiego.
2017-07-05
Topola Helena Drzewem Roku 2017
2017-06-27
List otwarty Dziekanów Wydziałów Pprzyrodniczych Uniwersytetów Polskich
2017-03-16
Drapieżnikom już dziękujemy
2017-03-05
Dzieci chcą iść na spacer
2017-03-04
Petycja do Prezydenta RP, Premiera i Prezesa PiS
2017-01-09
List otwarty do Premier Beaty Śzydło nt. ochrony środowiska
2017-01-02
Wirtualna natura w edukacji jako forma zmniejszenia presji turystycznej w (...)
2016-11-03
Nowe prawo wodne: Adam Struzik ostrzega rząd Beaty Szydło.
2016-10-13
Wielkie wycinanie drzew w miastach. Dalsze losy drzew z wycinki
2016-09-30
Człowiek zawinił dziki zapłacą
2016-09-20
Europejskie Dni Ptaków: 1-2 października 2016
2016-08-11
Bank Swiatowy wpuszca rzeki w kanał
2016-07-22
Przyroda do ścięcia. Minister Szyszko idzie na wojnę
2015-11-09
Enea buduje stalową przegrodę na Wiśle bez pozwolenia środowiskowego
2015-11-07
Chronię lasy. Segreguję! - relacja
2015-09-24
Raport ostatniej szansy dla mórz i oceanów
2015-08-11
Dania oskarża działaczy, którzy próbowali udaremnić rzeź waleni
2015-08-01
EkoWakajce: recykling rejs - Bałtyk 2015
2015-07-28
Korekta o charakterze porządkowym
2015-07-26
Porażka Ministerstwa Środowiska i obywateli z lobby myśliwych
2015-07-22
Gruz z PKS-u trafił do stawu. Ale właściciel terenu nie (...)
2015-07-17
Europejczycy nie chcą rtęci w stomatologii!
2015-07-12
W Zachowicach żywcem grzebią naturę
2015-06-18
Czy Wielka Rafa Koralowa nie przetrwa?
2015-04-20
List otwarty do Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie przydrożnych (...)
2015-04-08
Zatrważający raport - Rosjanie zanieczyszczają wody Zalewu Wiślanego i Zatoki (...)
2015-03-03
JEŻ SWÓJ ZWIERZ - warsztaty dla szkół podstawowych i (...)
2015-03-01
Zielone światło Sejmiku i Regionalnej Rady dla dalszego odstrzału dzików
2015-02-07
Nie dowiemy się, ile jest łosi w Polsce
2014-09-26
Karpacz: Starosta zgodził się na wycinkę starych drzew w centrum (...)
2014-09-20
Inwestujmy, zamiast tylko wydawać!
2014-09-20
Awantura o Zatokę Pucką. Rybacy przeciwko Naturze 2000
2014-08-29
MIiR: Ponad 1 mld zł na inwestycje transportowe na Wiśle
2014-08-18
Aktualny stan prac nad programem wieloletnim Budowa drogi wodnej łączącej (...)
2014-08-16
Przekop Mierzei Wiślanej: Za sześć lat rozpocznie się budowa kanału?
2014-08-15
Interpelacja w sprawie awarii w Elektrowni Kozienice i skażenia Wisły (...)
2014-07-21
Naukowcy alarmują. Czy Bałtyk zaroi się od glonów?
2014-07-19
Ruszy wart 7,5 mld dol. projekt wydobycia ropy na Wyspach (...)
2014-07-19
Mazut z elektrowni nadal w Wiśle
2014-06-17
Afera melioracyjna w woj. zachodnio - pomorskim
2014-05-18
Partia Zieloni: Zajmijmy się polityką przeciwpowodziową na poważnie!
2014-03-15
Akustyczny komunikat bałtyckich morświnów
2014-03-02
Ekolodzy- Fundusz Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE to tylko połowiczny sukces
2013-10-06
Czy Polska chce troszczyć się o Bałtyk?
2013-08-02
Tusk: przekop Mierzei Wiślanej - tylko jeśli będzie opłacalny i (...)
2013-06-28
Przekop mierzei jednak opłacalny. A premier Tusk o tym nie (...)
2013-05-30
Dzisiaj rano doszło do historycznego porozumienia w sprawie reformy (...)
2013-05-02
Oceana apeluje o poprawę stanu bałtyckiego rybołówstwa
2012-05-25
KATASTROFA EKOLOGICZNA W REJONIE WADOWIC - S.O.S
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej