Smog

Opolanie dopłacą do ekologii. Warszawa wstrzymała nam dofinansowanie

07 września 2016 min
(galeria fotografii)

Opolszczyzna nie otrzyma dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Zamrożono około 3 mln zł. Opolanie, którzy już postanowili wymienić stare piece, inwestycje muszą sfinansować sami.
Chodzi o program "KAWKA", który umożliwiał dzięki dofinansowaniu z funduszu ochrony środowiska np. wymianę starego pieca na ekologiczne ogrzewanie za pomocą kolektorów słonecznych. Program jest przeznaczony dla odbiorców indywidualnych, ale także wspólnot mieszkaniowych czy organizacji pozarządowych. Głównym celem miała być poprawa jakości powietrza.

Rodziny zostały na lodzie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poinformował właśnie, że NFOŚiGW w Warszawie wstrzymał udostępnienie dofinansowania dla wszystkich zadań objętych programem na Opolszczyźnie. Oznacza to, że kilkadziesiąt rodzin, które zdecydowały się na zakup ekologicznych źródeł energii, nie otrzyma zwrotu połowy wydanych pieniędzy.

Dofinansowanie przewidziane na lata 2016-2019 nie trafi do Opola, Strzelec Opolskich, Krapkowic, Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu oraz Energetyki Cieplnej Opolszczyzny.

- Fundusz w Warszawie powołał się na zapis w regulaminie, który stanowi, że uchwałę w sprawie udostępnienia środków albo jej odmowie podejmuje zarząd NFOŚiGW. Podjęcie uchwały o odmowie udostępnienia środków nie wynikało jednak z negatywnej oceny wniosków - wyjaśnia Arnold Donitza, zastępca prezesa WFOŚIGW w Opolu.

Niezrozumiała decyzja

Zdaniem wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu decyzja Warszawy jest niezrozumiała. - Wiele osób zakupiło już bowiem kolektory słoneczne lub wymieniło stare piece, skuszonych propozycją otrzymania zwrotu poniesionych kosztów. W sytuacji, w której zarząd NFOŚiGW postanawia odrzucić wszystkie złożone podania, nie można mówić o tym, że realizuje się sprawiedliwą i uczciwą politykę środowiskową - komentuje Donitza.

Miliony, których nie będzie

Program "KAWKA" ruszył w 2013 roku i szybko stał się ważnym projektem dla osób, które chciały przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Mieszkańcy budynków, w których stosowane jest ogrzewanie węglowe, mogli liczyć na sfinansowanie nawet do 55 proc. nakładów finansowych poniesionych przy wymianie źródeł ciepła. Dodatkowo też mogli skorzystać z preferencyjnego kredytu do wysokości 35 proc. kosztów inwestycyjnych. Jedynym warunkiem uzyskania pomocy finansowej było zlikwidowanie źródeł węglowych w budynku i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi.

Do tej pory Opolszczyzna otrzymała łącznie na ten cel ponad 10 mln zł. W trzecim naborze programu mieszkańcy województwa złożyli wnioski na blisko 3 mln zł.

W Opolu jest szansa

W samym Opolu mieszkańcy mogą się jeszcze starać o dofinansowanie takich inwestycji z budżetu miasta. Od 2015 roku mogą liczyć na zwrot do 45 proc. poniesionych kosztów związanych z zakupem ekologicznego ogrzewania. Kwota dotacji nie może jednak przekroczyć 4 tys. zł dla osób fizycznych i 10 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych. Osoby, które zdecydują się na montaż odnawialnych źródeł energii do podgrzewania wody, będą mogły otrzymać zwrot 2 tys. zł dla osób fizycznych lub 5 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych.

Mateusz Majnusz

źródło: http://opole.wyborcza.pl/opole/
(na podstawie umowy Stow. Eko-Unia z Agora S.A.)

tytul: Chiny zachorowały na OZEtytul: Brytyjczycy bronią nowej elektrowni atomowej, ale wstrzymują budowętytul: Plany rozwoju żeglugi śródlądowej: przemilczane koszty i nierealne korzyścitytul: Radio Opole na tropie Eko-peletonu!tytul: Recykling daje owoce 2016tytul: Małopolanie czekają na antysmogowe przyspieszenietytul: „Tańczący z naturą” znów na przyrodniczym szlaku. tytul: Cykliści i ...
view_list  inne artykuły z tematu Smog:
mh

Poza kontrolą - analiza systemu kontroli palenisk domowych.

Raport zbiorczy prezentujący wyniki badań w obszarze oceny aktualnego systemu kontroli palenisk domowych pod kątem spalania odpadów oraz przestrzegania uchwał antysmogowych, wraz z rekomendacjami dla instytucji, na których ciąży obowiązek kontrolny w tym obszarze.

mh

Wspieranie budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych

Stanowisko Dolnośląskiego Alarmu Smogowego skierowane do
Komitetu Monitorującego Dolnośląski Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-20 dotyczące   systemu wspierania budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych (Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym)

mh

WIOŚ: Trudno jest z państwem rozmawiać, bo wy nie chcecie zrozumieć naszego toku rozumowania

Pojechałem wczoraj do Skawiny, żeby zobaczyć spotkanie mieszkańców tego miasta, którzy – bardzo oględnie mówiąc – są zaniepokojeni emisjami i smrodem z lokalnych zakładów przemysłowych z ludźmi odpowiedzialnymi za ochronę środowiska. W tym z nową szefową małopolskiego WIOŚ

mh

NIK: Spaliny są mordercze

NIK o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami cz. II
Emisja z sektora przemysłowego i z transportu

mh

Toksyczne podkłady kolejowe w sprzedaży – PAS wnosi do GIOŚ o kontrolę

Informacja prasowa PAS, DAS i WBS, Warszawa, 11 września 2018 r.

mh

Ogromne koszty zdrowotne i finansowe smogu z niskiej emisji – MPiT przedstawiło raport

W ostatnim czasie zaprząta głowy specjalistom od zanieczyszczeń, rozbieżność między ilością ofiar zanieczyszczeń powietrza podaną w raportach organizacji skupionych wokół PAS, a opublikowaną przez rząd. 44000  do 19000 ofiar rocznie.
Wynika z różnych definicji zanieczyszczeń powietrza, braku jednolitej metodologii, niewystarczającej jakości pomiarów i badań.
Zazwyczaj niezgodność oszacowań jest przyczyną do podważenia zdania dyskutanta. W tym przypadku jednak mimo, że podane liczby ofiar znacznie odstają od siebie i tak straty są porażające. W sumie jednak prezentowane wyniki oparte są na zbieżnych lub identycznych badaniach, a różnica wynika stąd, że eksperci rządowi skupili się na jednej z wielu możliwych przyczyn przedwczesnych zgonów (co podkreślają) - na tzw. niskiej emisji - i dla tego zjawiska prowadzili szacunki.
Poniżej zaprezentowany jest raport MPiT. To ważny głos, świadczący o tym, że decydenci otrzymali także od swoich specjalistów alarmujące, budzące grozę informacje dotyczące szkód jakie ponosi społeczeństwo na skutek niedostateczej ochrony przed smogiem.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.