opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Smog

Opolanie dopłacą do ekologii. Warszawa wstrzymała nam dofinansowanie

07 września 2016 min
(galeria fotografii)

Opolszczyzna nie otrzyma dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Zamrożono około 3 mln zł. Opolanie, którzy już postanowili wymienić stare piece, inwestycje muszą sfinansować sami.
Chodzi o program "KAWKA", który umożliwiał dzięki dofinansowaniu z funduszu ochrony środowiska np. wymianę starego pieca na ekologiczne ogrzewanie za pomocą kolektorów słonecznych. Program jest przeznaczony dla odbiorców indywidualnych, ale także wspólnot mieszkaniowych czy organizacji pozarządowych. Głównym celem miała być poprawa jakości powietrza.

Rodziny zostały na lodzie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poinformował właśnie, że NFOŚiGW w Warszawie wstrzymał udostępnienie dofinansowania dla wszystkich zadań objętych programem na Opolszczyźnie. Oznacza to, że kilkadziesiąt rodzin, które zdecydowały się na zakup ekologicznych źródeł energii, nie otrzyma zwrotu połowy wydanych pieniędzy.

Dofinansowanie przewidziane na lata 2016-2019 nie trafi do Opola, Strzelec Opolskich, Krapkowic, Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu oraz Energetyki Cieplnej Opolszczyzny.

- Fundusz w Warszawie powołał się na zapis w regulaminie, który stanowi, że uchwałę w sprawie udostępnienia środków albo jej odmowie podejmuje zarząd NFOŚiGW. Podjęcie uchwały o odmowie udostępnienia środków nie wynikało jednak z negatywnej oceny wniosków - wyjaśnia Arnold Donitza, zastępca prezesa WFOŚIGW w Opolu.

Niezrozumiała decyzja

Zdaniem wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu decyzja Warszawy jest niezrozumiała. - Wiele osób zakupiło już bowiem kolektory słoneczne lub wymieniło stare piece, skuszonych propozycją otrzymania zwrotu poniesionych kosztów. W sytuacji, w której zarząd NFOŚiGW postanawia odrzucić wszystkie złożone podania, nie można mówić o tym, że realizuje się sprawiedliwą i uczciwą politykę środowiskową - komentuje Donitza.

Miliony, których nie będzie

Program "KAWKA" ruszył w 2013 roku i szybko stał się ważnym projektem dla osób, które chciały przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Mieszkańcy budynków, w których stosowane jest ogrzewanie węglowe, mogli liczyć na sfinansowanie nawet do 55 proc. nakładów finansowych poniesionych przy wymianie źródeł ciepła. Dodatkowo też mogli skorzystać z preferencyjnego kredytu do wysokości 35 proc. kosztów inwestycyjnych. Jedynym warunkiem uzyskania pomocy finansowej było zlikwidowanie źródeł węglowych w budynku i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi.

Do tej pory Opolszczyzna otrzymała łącznie na ten cel ponad 10 mln zł. W trzecim naborze programu mieszkańcy województwa złożyli wnioski na blisko 3 mln zł.

W Opolu jest szansa

W samym Opolu mieszkańcy mogą się jeszcze starać o dofinansowanie takich inwestycji z budżetu miasta. Od 2015 roku mogą liczyć na zwrot do 45 proc. poniesionych kosztów związanych z zakupem ekologicznego ogrzewania. Kwota dotacji nie może jednak przekroczyć 4 tys. zł dla osób fizycznych i 10 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych. Osoby, które zdecydują się na montaż odnawialnych źródeł energii do podgrzewania wody, będą mogły otrzymać zwrot 2 tys. zł dla osób fizycznych lub 5 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych.

Mateusz Majnusz

źródło: http://opole.wyborcza.pl/opole/
(na podstawie umowy Stow. Eko-Unia z Agora S.A.)

tytul: Chiny zachorowały na OZEtytul: Brytyjczycy bronią nowej elektrowni atomowej, ale wstrzymują budowętytul: Plany rozwoju żeglugi śródlądowej: przemilczane koszty i nierealne korzyścitytul: Radio Opole na tropie Eko-peletonu!tytul: Recykling daje owoce 2016tytul: Małopolanie czekają na antysmogowe przyspieszenietytul: „Tańczący z naturą” znów na przyrodniczym szlaku. tytul: Cykliści i ...
view_list  inne artykuły z tematu Smog:
mh

Ministerstwo Środowiska robi ludzi w balona

Ministerstwo Środowisko ogłosiło dziś, z pewnym przytupem, ważne zmiany.

Tymi mają być nowe progi informowania i alarmowania o smogu. Ten pierwszy ma zostać zmieniony z 200 na 150 ug [PM10 na metr sześcienny średniodobowo]. Ten drugi i ważniejszy z 300 na 250.

mh

Rekuperacja zamiast oczyszczaczy!

Wszyscy chcemy chronić nasze dzieci przed smogiem. Zakup oczyszczaczy do szkół z budżetu Lublina to sukces radnych i rodziców, czy porażka?

mh

Alarm smogowy w miastach

Kolejny rok absurdu. Są w Polsce miasta, gdzie alarm smogowy trwałby 2 miesiące. U nas cisza

mh

PAS ocenia antysmogowe działania rządu – pomimo postępów smog wciąż wygrywa

Polski Alarm Smogowy: Antysmogowe działania rządu wciąż nie przynoszą oczekiwanych efektów. Z jednej strony zmieniane jest prawo i tworzone są  programy finansowego wsparcia do wymiany kotłów i termomodernizacji, z drugiej mamy duży problem z egzekwowaniem tego prawa, a realizacja programów idzie zbyt wolno.

mh

Poza kontrolą - analiza systemu kontroli palenisk domowych.

Raport zbiorczy prezentujący wyniki badań w obszarze oceny aktualnego systemu kontroli palenisk domowych pod kątem spalania odpadów oraz przestrzegania uchwał antysmogowych, wraz z rekomendacjami dla instytucji, na których ciąży obowiązek kontrolny w tym obszarze.

mh

Wspieranie budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych

Stanowisko Dolnośląskiego Alarmu Smogowego skierowane do
Komitetu Monitorującego Dolnośląski Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-20 dotyczące   systemu wspierania budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych (Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym)

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.