×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

26 września 2014
Przyroda
 

Karpacz: Starosta zgodził się na wycinkę starych drzew w centrum kurortu. Czy rzeczywiście zgodnie z prawem?

Pod koniec ubiegłego roku jeleniogórski starosta błyskawicznie wydał pozwolenie na wycinkę 18 drzew w centrum Karpacza.

Teren z którego wycięto drzewa. Aktualnie są na nim prowadzone prace ziemne

Kilkudziesięcioletnie dęby, klony i lipy rzekomo były chore i zagrażały bezpieczeństwu. Eksperci, organizacje pozarządowe i wojewódzki konserwator zabytków nie ważą słów – to decyzja wydana niezgodnie z prawem.

Sylwia i Artur Domańscy zwrócili się do jeleniogórskiego starosty Jacka Włodygi z prośbą o umożliwienie im wycinki 18 drzew w centrum Karpacza. Do wniosku dołączyli opinię dendrologiczną, za którą zapłacili z własnych pieniędzy i - jak zastrzegli – wgląd do niej ma jedynie starosta.

–Jako właściciele opinii dendrologicznej wykonanej na nasze zlecenie i nasz koszt, zastrzegamy wyłączne prawo do udostępnienia dokumentu na zewnątrz – zaznaczyli w piśmie do urzędu.

Starostwo postanowiło również przeprowadzić własną wizję lokalną – ale jak dowiadujemy się z notatki specjalisty, który ją przeprowadzał – drzewa miały co do centymetra taki sam obwód, jak w piśmie, które wystosowali do urzędu państwo Domańscy.

Mogą zatem wynikać z tego dwie rzeczy – albo specjalista sporządził notatkę na podstawie wniosku przygotowanego przez biznesmenów, albo jedni i drudzy zmierzyli 18 drzew tak dokładnie, że zabrakło miejsca nawet na pięciomilimetrowy błąd.

Dzień po wizji lokalnej (czyli 12 dni od złożenia przez biznesmenów wniosku o umożliwienie im wycinki), starosta wydał zezwolenie.

Jak uzasadnił:

„Wszystkie drzewa ze względu na brak odpowiedniej statyki, pochylenie gruntu, dużą wysokość i ogromną masę oraz stan zdrowotny, zwłaszcza przy silnych wiatrach, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, mienia i ruchu drogowego”.

A urzędnicy wyjaśnili nam, że „organy administracji publicznej są zobowiązane do załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki”.

Dwa miesiące temu dolnośląski wojewódzki konserwator zabytków Barbara Nowak-Obelinda uznała, że bezsprzecznie kompetencje do wycinki drzew na tym terenie miał konserwator zabytków, a nie starosta. Podkreśliła również, że działka, z której wycięto drzewa nie tylko znajdowała się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, ale także była objęta indywidualną ochroną.

Urzędnicy jak zwykle niewinni

Zapytaliśmy starosty jeleniogórskiego, czy jego decyzja wynikała z niewiedzy czy raczej dopuścił się urzędniczej samowoli i jeżeli miał wątpliwości – dlaczego po prostu nie zapytał konserwatora zabytków o zdanie. Urzędnicy ze starostwa jednak nie przyznają się do błędu.

Jak wyjaśnił nam Piotr Włodarkiewicz dyrektor wydziału ochrony środowiska i rolnictwa ze starostwa w Jeleniej Górze, orzecznictwo NSA nie pozostawia żadnych wątpliwości, że starosta decyzję miał prawo wydać. Urzędnicy powołują się na dwie decyzje sądu. Pierwsza dotyczy wycinki 5 drzew o charakterze współczesnej zieleni z terenu nieobjętego indywidualną ochroną, a druga – wycinki jednego kasztanowca, który znajdował się w pobliżu zabytku, ale nie na terenie wpisanym do rejestru.

Pozytywnie o wycince wyraża się również burmistrz Karpacza, Bogdan Malinowski, który nie podejmie w tej sprawie żadnej interwencji, twierdząc, że konserwator zabytków uzurpuje sobie prawo do decyzji, która w jego gestii nie leży. Dodajmy, że teren z którego wycięto drzewa znajduje się praktycznie naprzeciwko urzędu miasta w Karpaczu.

Z kolei radny miejski Wiesław Czerniak, ma w tej sprawie wątpliwości.

-Na terenie po wyciętych drzewach biznesmeni prowadzą prace ziemne i chcą na nim umieścić obiekt tymczasowy, co jest niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego miasta – podkreśla Wiesław Czerniak.

Jednak we wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew, nic o pracach ziemnych nie ma.

W oficjalnym wniosku biznesmenów, czytamy:

-Przyczyną usunięcia drzew jest ich zły stan zdrowotny oraz związane z tym zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia.

Kto zyskał, kto straci

W przypadku nielegalnej wycinki drzew stosuje się kary finansowe odpowiednio do gatunku drzewa i obwodu jego pnia. Zgodnie z przepisami – opłaty za wycięcie drzew z terenu uzdrowisk oraz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków czy terenów zieleni są o 100% wyższe.

Gdyby Sylwia i Artur Domańscy zwrócili się z wnioskiem o wycinkę do konserwatora zabytków, a ten nie wyraziłby zgody, wtedy pozostałoby im usuwanie drzew na własną rękę, co zgodnie z przepisami wiąże się z karą finansową. Jak można łatwo wyliczyć, maksymalna opłata za wycinkę osiemnastu drzew o podanych obwodach mogłaby sięgnąć nawet 40 tys. zł.

Jak wyjaśnia nam Krystian Mieszkała, specjalista ds. budżetu i finansów doktorant w katedrze prawa finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego, rodzina Domańskich kary nie zapłaci, ponieważ posiadała decyzję starosty.

-Należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisami starosty nie można obciążyć karą za nielegalne usunięcie drzew, ponieważ takie kary są nakładane tylko na osoby, które samowolnie dokonały wycięcia drzew. Jeżeli miasto Karpacz lub organizacja ochrony przyrody wystąpi o odszkodowanie, to koszty kontrowersyjnej decyzji wydanej przez jeleniogórskiego starostę poniesie starostwo czyli podatnicy – wyjaśnia Krystian Mieszkała. - W tym przypadku zezwolenie na usunięcie drzew wpisanych do rejestru zabytków mógł wydać tylko wojewódzki konserwator zabytków i nie ma przepisów, które pozwalałby na to staroście. Organy władzy publicznej są zobowiązane do działania na podstawie i w granicach prawa. Takie zachowanie organów władzy samorządowej należy ocenić negatywnie, ponieważ na tych organach spoczywa szczególny obowiązek przestrzegania przepisów prawa – zauważa.

Jak się dowiedzieliśmy, interwencję w sprawie wycinki zamierza podjąć również Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu i Architektury Sudeckiej, które będzie się domagać odszkodowania z przeznaczeniem na nasadzenie nowych drzew. Czekamy również na odpowiedź wojewódzkiego konserwatora zabytków, co zamierza zrobić w tej sprawie.

komentarz redakcji:

min

Nie tylko we Wrocławiu mamy do czynienia z bezmózgowiem i arogancją w stosunku do zieleni i drzew. W Karpaczu też rżną zabytkowe drzewa dodatkowo łamiąc prawo. Ta cywilizacja- podcinajaca drzewa na których siedzi- zginie.

Radek Gawlik

Przyroda

W imieniu niżej podpisanych organizacji i ruchów społecznych zwracamy się do kierownictwa Lasów Państwowych oraz resortu środowiska z żądaniem zatrzymania (...)
czytaj całość
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, dla których drzewa są drogie (w tym radnych osiedlowych, lokalnych aktywistów i działaczy, liderów projektów do (...)
czytaj całość
Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o lasach oraz ustawie o ochronie przyrody.
czytaj całość
 oficjalnie złożona do ministrów i drogowców Kilkanaście organizacji społecznych z całej Polski złożyło dziś oficjalną petycję[1] o wstrzymanie trwających aktualnie prac (...)
czytaj całość
 Polskie Towarzystwo Ekologiczne (PTEKol) powołano podczas zjazdu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Ma ono na celu rozwijanie i propagowanie ekologii (...)
czytaj całość
Dla biosfery i ku pamięci Dzieci Wojny … 11 milionów hektarów lasów w Afryce mają łącznie sadzić wolontariusze z całego świata, (...)
czytaj całość
Dobiegła końca kolejna edycja końskiego jarmarku Wstępy organizowana w Skaryszewie (k. Radomia). Dwudniowa impreza zgromadziła 295 koni różnych ras, 220 (...)
czytaj całość
więcej
2017-10-06
Kolejny karpacki wilk zabity z myśliwskiej kuli
2017-08-06
Cała prawda o barszczu Sosnowskiego.
2017-07-05
Topola Helena Drzewem Roku 2017
2017-06-27
List otwarty Dziekanów Wydziałów Pprzyrodniczych Uniwersytetów Polskich
2017-03-16
Drapieżnikom już dziękujemy
2017-03-05
Dzieci chcą iść na spacer
2017-03-04
Petycja do Prezydenta RP, Premiera i Prezesa PiS
2017-01-09
List otwarty do Premier Beaty Śzydło nt. ochrony środowiska
2017-01-02
Wirtualna natura w edukacji jako forma zmniejszenia presji turystycznej w (...)
2016-11-03
Nowe prawo wodne: Adam Struzik ostrzega rząd Beaty Szydło.
2016-10-13
Wielkie wycinanie drzew w miastach. Dalsze losy drzew z wycinki
2016-09-30
Człowiek zawinił dziki zapłacą
2016-09-20
Europejskie Dni Ptaków: 1-2 października 2016
2016-08-11
Bank Swiatowy wpuszca rzeki w kanał
2016-07-22
Przyroda do ścięcia. Minister Szyszko idzie na wojnę
2015-11-09
Enea buduje stalową przegrodę na Wiśle bez pozwolenia środowiskowego
2015-11-07
Chronię lasy. Segreguję! - relacja
2015-09-24
Raport ostatniej szansy dla mórz i oceanów
2015-08-11
Dania oskarża działaczy, którzy próbowali udaremnić rzeź waleni
2015-08-01
EkoWakajce: recykling rejs - Bałtyk 2015
2015-07-28
Korekta o charakterze porządkowym
2015-07-26
Porażka Ministerstwa Środowiska i obywateli z lobby myśliwych
2015-07-22
Gruz z PKS-u trafił do stawu. Ale właściciel terenu nie (...)
2015-07-17
Europejczycy nie chcą rtęci w stomatologii!
2015-07-12
W Zachowicach żywcem grzebią naturę
2015-06-18
Czy Wielka Rafa Koralowa nie przetrwa?
2015-04-20
List otwarty do Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie przydrożnych (...)
2015-04-08
Zatrważający raport - Rosjanie zanieczyszczają wody Zalewu Wiślanego i Zatoki (...)
2015-03-03
JEŻ SWÓJ ZWIERZ - warsztaty dla szkół podstawowych i (...)
2015-03-01
Zielone światło Sejmiku i Regionalnej Rady dla dalszego odstrzału dzików
2015-02-07
Nie dowiemy się, ile jest łosi w Polsce
2014-09-26
Karpacz: Starosta zgodził się na wycinkę starych drzew w centrum (...)
2014-09-20
Inwestujmy, zamiast tylko wydawać!
2014-09-20
Awantura o Zatokę Pucką. Rybacy przeciwko Naturze 2000
2014-08-29
MIiR: Ponad 1 mld zł na inwestycje transportowe na Wiśle
2014-08-18
Aktualny stan prac nad programem wieloletnim Budowa drogi wodnej łączącej (...)
2014-08-16
Przekop Mierzei Wiślanej: Za sześć lat rozpocznie się budowa kanału?
2014-08-15
Interpelacja w sprawie awarii w Elektrowni Kozienice i skażenia Wisły (...)
2014-07-21
Naukowcy alarmują. Czy Bałtyk zaroi się od glonów?
2014-07-19
Ruszy wart 7,5 mld dol. projekt wydobycia ropy na Wyspach (...)
2014-07-19
Mazut z elektrowni nadal w Wiśle
2014-06-17
Afera melioracyjna w woj. zachodnio - pomorskim
2014-05-18
Partia Zieloni: Zajmijmy się polityką przeciwpowodziową na poważnie!
2014-03-15
Akustyczny komunikat bałtyckich morświnów
2014-03-02
Ekolodzy- Fundusz Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE to tylko połowiczny sukces
2013-10-06
Czy Polska chce troszczyć się o Bałtyk?
2013-08-02
Tusk: przekop Mierzei Wiślanej - tylko jeśli będzie opłacalny i (...)
2013-06-28
Przekop mierzei jednak opłacalny. A premier Tusk o tym nie (...)
2013-05-30
Dzisiaj rano doszło do historycznego porozumienia w sprawie reformy (...)
2013-05-02
Oceana apeluje o poprawę stanu bałtyckiego rybołówstwa
2012-05-25
KATASTROFA EKOLOGICZNA W REJONIE WADOWIC - S.O.S
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej