opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Energia

Elektrownie będą truły dłużej

14 sierpnia 2014 min
(galeria fotografii)

W ubiegłym tygodniu prezydent podpisał ustawę nowelizującą prawo ochrony środowiska

Wynika z niej, że rząd robi wszystko, aby ominąć europejskie zobowiązania i zapewnić elektrowniom węglowym status quoNasze „czarne złoto” kosztuje dużo. Niestety głównie nas – podatników i płatników za energię, a nawet NFZ i ZUS. Polski sektor energetyczny oparty na węglu pochłania miliardy złotych dotacji i generuje ogromne koszty zewnętrzne.

Same koszty zdrowotne związane z zanieczyszczeniem powietrza wynoszą w przeliczeniu na jednego mieszkańca około 400 zł rocznie (Mariusz Kudełko, prof. AGH oszacował koszty zewnętrzne elektrowni i elektrociepłowni zawodowych) w Polsce w 2011 r. na 7,1 mld euro, z czego koszty zdrowotne, czyli zanieczyszczeń PM10, NOx i SOx to 3,6 mld euro). Tymczasem rząd wszystkimi sposobami łagodzi kolejne wymogi ekologiczne dotyczące emisji z elektrowni węglowych.

Czytaj również: "Ile kosztuje polski węgiel"

W artykule „Najwięksi truciciele w Europie” (Forbes, 4 sierpnia 2014) podniesiony został problem zanieczyszczeń emitowanych przez polskie elektrownie i kosztów z tym związanych. Na wniosek rządu Komisja Europejska zaakceptowała Przejściowy Plan Krajowy dający 73 instalacjom kolejne kilka lat na redukcję emisji szkodliwych substancji do powietrza. To jednak nie koniec ułatwień, jakie rząd przygotował dla polskiej energetyki węglowej.

rozwiązań powinno być sprostanie unijnym wymogom dotyczącym redukcji zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu, m.in. wprowadzenie wyższych standardów emisyjnych czy obowiązku stosowania najlepszych dostępnych technologii.

Wnikliwa analiza tekstu ustawy prowadzi jednak do wniosku, że nie ma szans na to, że trucie skończy się w przewidywalnej przyszłości. Polski rząd robi wszystko, aby ominąć europejskie zobowiązania i zapewnić elektrowniom węglowym status quo. Wprowadzonych zostało szereg zabiegów, aby operatorzy instalacji nie musieli redukować zanieczyszczeń ani ponosić ich kosztów.

Złagodzony lub wręcz wyłączony został obowiązek przeprowadzenia oczyszczania terenu. Wprowadzono również możliwość odsunięcia w czasie stosowania najlepszych dostępnych technologii (nie wskazując równocześnie jak długi miałby być to okres!). Zawężono obowiązek pomiarów stanu skażenia gleby i wód podziemnych.

Chociaż Polsce grożą wysokie kary za brak dostosowania przepisów do unijnych norm, nie widać pośpiechu w procesie legislacyjnym. Nowe rozporządzenia wykonawcze mogą być wydane nawet za dwa lata. To czas, w którym elektrownie będą pracowały w oparciu o dotychczasowe pozwolenia, emitując więcej zanieczyszczeń niż wymagają europejskie normy. Przykładów można by mnożyć.

Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich redukcja oraz stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” to nie są wyłącznie wymogi unijne albo kwestia dobrej kultury i szacunku do zasad współżycia społecznego – do których firmy też są zobowiązane. To także, a może przede wszystkim kwestia obarczania społeczeństwa kosztami własnej działalności gospodarczej.

Bezpośrednie koszty zanieczyszczenia powietrza w Unii Europejskiej wynoszą około 23 mld euro rocznie. To znacznie więcej niż koszty, jakie ponosimy za zmniejszenie ilości zanieczyszczeń. Polskie władze zdają się tego nie rozumieć, a rachunek zapłacą przecież podatnicy.

autor: Małgorzata Smolak, prawniczka Fundacji ClientEarth

źródło: http://csr.forbes.pl

Analiza przygotowana przez Client Earth

tytul: Sąd unieważnił uchwałę sejmiku ws. zakazu palenia węglem w Krakowietytul: Aktualny stan prac nad programem wieloletnim Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańskątytul: Przekop Mierzei Wiślanej: Za sześć lat rozpocznie się budowa kanału?tytul: Interpelacja w sprawie awarii w Elektrowni Kozienice i skażenia Wisły mazutem w lipcu 2014 r.tytul:  Układy hybrydowetytul: Ceny energii będą rosłytytul: Z Wrocławia zniknie tysiąc pieców węglowych, a powietrze będzie czystsze. Dzięki Kawcetytul: Zarząd Portu Antwerpii naciska na utworzenie stałej stacji bunkrowania LNG.
view_list  inne artykuły z tematu Energia:
mh

Konsultacje społeczne w Bogatyni – jaka będzie przyszłość miasta i regionu za 25 lat?

Władze i rada gminy Bogatyni nie mają planu B dla węglowego monopolu. Mimo że optymistyczny - choć bardzo mało prawdopodobny - proces wydobycia węgla zakończy się najpóźniej za 25 lat, nie ma wizji co się stanie z miastem po tym okresie.

mh

Sprawozdanie: Szanse dla Dolnego Śląska w transformacji energetycznej.

Ale eksperci alarmują: musimy pilnie przystąpić do odblokowania rewolucji cywilizacyjnej

Ekolodzy, eksperci od energetyki i działacze Partii Zieloni zaapelowali do liderów i członków wszystkich partii i ugrupowań  również na lokalnej polskiej scenie politycznej o przyjęcie wspólnej wizji i planu transformacji energetycznej - Uczyńmy ją wspólnym priorytetem – mówili organizatorzy

mh

Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski

Największe wydarzenie ekologiczne otwierające rok 2019: Znakomici eksperci w dziedzinie energetyki, tacy jak Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energii Odnawialnej, prof. Jan Popczyk (Politechnika Śląska),  Marcin Popkiewicz z portalu Nauka o Klimacie, czy dr Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju), a także przedstawiciele Partii Zieloni, EKO-UNII oraz innych organizacji pozarządowych przedstawiali i dyskutowali praktyczne możliwości odchodzenia od węgla i budowy energetyki efektywnej i odnawialnej. Dziś (10.01.2019) w Warszawie odbyła się konferencja pt. Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski.

mh

Sprawiedliwa transformacja energetyczna Dolnego Śląska.

Od węgla ku oszczędnej, odnawialnej i rozproszonej energii
Na Politechnice Wrocławskiej w przeddzień światowego Szczytu Klimatycznego w Katowicach spotkali się wybitni eksperci, aby dyskutować o perspektywach energetycznych Polski, a także transformacji energetycznej i klimatycznej Dolnego Śląska w kontekście planowanej rozbudowy największej w regionie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i elektrowni Turów.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.