tytul: Szczyt Klimatyczny 23 września 2014 r.tytul: Polish Energy Partners planuje zbudowanie wiatrowych elektrowni morskich o mocy około 1200 MW.tytul: Rząd ma co chciał- słabiutkie polskie OZE bardziej mizernetytul: NIK o elektrowniach wiatrowychtytul: Naukowcy alarmują. Czy Bałtyk zaroi się od glonów?tytul: Ustawa o efektywności energetycznejtytul: Ruszy wart 7,5 mld dol. projekt wydobycia ropy na Wyspach Kanaryjskich?tytul: Mazut z elektrowni nadal w Wiśle
min
wiadomości

7,5 miliarda złotych poszło z dymem

Ekolodzy skarżą rząd za miliardy wydane na wsparcie pseudozielonej energii.
opublkowano 26 lipca 2014

15 lipca br. Fundacja ClientEarth Polska, Fundacja WWF Polska, Fundacja Greenpeace Polska oraz Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, sekretariat Koalicji Klimatycznej, złożyły skargę do Komisji Europejskiej na niedozwoloną pomoc publiczną otrzymywaną przez instalacje spalania wielopaliwowego (tzw. współspalanie węgla z biomasą) w  amahsystemu zielonych certyfikatów.

WSPARCIE DLA WSPÓŁSPALANIA MUSI ZOSTAĆ WSTRZYMANE

W 2005 roku Polska musiała przystosować swoją legislację do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. System wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE) został zapisany w tzw. dużej nowelizacji Prawa energetycznego z 2005 r. i stanowił implementację założeń dyrektywy 2001/77/WE. System ten daje koncesjonowanym producentom energii z OZE prawo do uzyskania świadectw pochodzenia energii, niezależnie od tego, czy jej wyprodukowanie wiąże się z budową nowych mocy. Z ułatwień zaproponowanych dla producentów energii odnawialnej, w ogromnym stopniu korzystają koncerny energetyczne produkujące energię z węgla. Dzięki przystosowaniu podajników i kotłów węglowych do produkcji „zielonej energii” w ramach tzw. spalania wielopaliwowego (współspalanie węgla z biomasą) generują one znaczące zyski bez większych inwestycji kapitałowych. Krótkoterminowo jest to również wygodne rozwiązanie dla polskiego rządu, bo pozwala na szybkie wypełnianie przewidzianego udziału OZE w miksie energetycznym. Co więcej, to nieuzasadnione wsparcie przyczynia się do zwiększania zysków spółek Skarbu Państwa, które część środków odprowadzają do budżetu państwa w postaci dywidendy. Na wsparciu dla współspalania zyskuje zatem budżet i koncerny, a tracą obywatele, którzy muszą dopłacać do tego procederu w rachunkach za energię.
 

7,5 miliarda złotych poszło z dymem

Ekolodzy skarżą rząd za miliardy wydane na wsparcie pseudozielonej energii

W latach 2005-2012 sektor energetyczny otrzymał prawie 7,5 mld złotych wsparcia dla technologii współspalania węgla z biomasą, z czego co najmniej 5 mld nie miało żadnego uzasadnienia ekonomicznego. „To niezgodne z prawem” mówią przedstawiciele organizacji pozarządowych i składają skargę do Komisji Europejskiej.

We wtorek, 15 lipca organizacje pozarządowe: ClientEarth, WWF Polska, Greenpeace Polska i Okręg Mazowiecki Polskiego Klubu Ekologicznego, wchodzące w skład Koalicji Klimatycznej, złożyły skargę do Komisji Europejskiej na niewłaściwe stosowanie pomocy publicznej przez kolejne polskie rządy.

Nadmierne wsparcie dla technologii współspalania świadczy o lekceważącym podejściu rządu do pieniędzy obywateli – mówi Tobiasz Adamczewski, ekspert ds. klimatu i energii w WWF Polska. Wspieranie tej technologii nie ma uzasadnienia ekonomicznego oraz blokuje powstawanie nowych mocy w Polsce.  

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

 
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.