tytul: Atom będzie dla nas za drogitytul: Ryby wygrały z elektrowniątytul: Nowoczesna elektrownia jądrowa w Finlandii nie wiadomo kiedy i za ile ?tytul: Raport Climate Strategiestytul:  Zamówienia publiczne pod ostrzałemtytul: Kłopotów Elektrowni Północ z ekologami ciąg dalszytytul: PGE stara się o nowe złoża węgla brunatnegotytul: Dyrektywa siarkowa zagrozi małym armatorom i bałtyckiej żegludze promowej.
min
wiadomości

euractiv Energia europejskich mórz i oceanów

Komisja Europejska wesprze rozwój generowania energii z wód opływających Europę.
opublkowano 10 lutego 2014

Wedle ekspertów, w 2050 r. aż 100 GW rocznie mogłoby pochodzić z tego czystego, odnawialnego źródła. Jednak Polska nie będzie miała z niej korzyści.

Komisja Europejska (KE) w drugiej połowie stycznia ujawniła plan działań dotyczący wykorzystania energii oceanicznej w Europie: ma zacząć działać forum energetyczne, które posłuży do opracowania strategii (do 2016 r.) dla kontynentu, jak najlepiej wykorzystać ten rodzaj energii i przygotowania Europejskiej Inicjatywy Przemysłowej do 2020 r.
Energia z oceanów?

Energię z mórz i oceanów można pobierać na kilka sposobów: z osmozy (czyli z różnic w gradiencie zasolenia wody morskiej), z pływów oraz z fal. Warto tu zauważyć, że fale na północno-zachodnich, (wg danych WEC) wybrzeżach Europy mają jeden z najwyższych potencjałów energetycznych na świecie. KE zauważa, że tzw. niebieska energia, czyli energia z ww. źródeł, przedstawia podwójne korzyści: po pierwsze, jest to energia czysta, nietworząca dwutlenku węgla, i odnawialna.

Po drugie zaś generowanie niebieskiej energii skupia się na obszarach przybrzeżnych, "często dotkniętych wysokim bezrobociem", wedle słów KE. Dzisiejszy plan działań ocenia, że do 2035 r. pozyskiwanie energii z oceanów może dać zatrudnienie 40 tys. osób w całej Europie – przy założeniu, że zalecenia planu uda się wprowadzić zgodnie z harmonogramem.
Nowe forum

Forum energetyczne będzie działać pod nazwą Forum Energii Oceanicznej (OEF, Ocean Energy Forum). W jego ramach będą się spotykać przedstawiciele zainteresowanych stron, czyli KE i innych instytucji unijnych, państw członkowskich, branży energetycznej oraz środowisk akademickich.

Wedle oświadczenia KE, OEF będzie miało na celu poprawę "opłacalności, niezawodności, stabilności i trwałości urządzeń generujących energię z oceanów". Obecnie istniejące urządzenia nie mają bowiem zadowalających wyników w powyższych kategoriach, co czyni je mało popularnymi źródłami energii w UE.
Potencjał

Potencjał energetyczny mórz i oceanów dla Europy jest duży. Światowa Rada Energii (WEC, World Energy Council), organizacja insteresariuszy z branży energetycznej, akredytowana przez ONZ, ocenia, że światowy potencjał energii oceanicznej z fal wynosi 800 GW rocznie, czyli ok. 2000 TWh. Dla porównania, PSE podaje, że w 2011 r. moc osiągalna wszystkich polskich źródeł energetycznych wyniosła ok. 34,2 GW.

Obecnie w Europie z oceanów generuje się zaledwie 0,01 GW rocznie (co i tak w 2013 r. stawiało UE na pozycji światowego lidera w tej dziedzinie), ale największe przedsiębiorstwa w branży energetycznej (np. E.ON, EDF) planują budowę urządzeń generujących energię z oceanów o łącznej mocy ok. 2 GW rocznie (z czego 1,8 GW w Wlk. Brytanii, która przoduje w całej UE w tej branży). Stowarzyszenie Europejska Energia Oceaniczna (EOE, European Ocean Energy) w swojej wizji rozwoju branży (dostępnej w jęz. ang. TUTAJ) ujawniło, że jej członkowie liczą na możliwość w 2050 r. generowania 100 GW rocznie z mórz i oceanów (w tym nie tylko energii z fal, ale również generowanej z pływów i z osmozy).

Wyzwania dla branży, wymieniane przez EOE i KE, to przede wszystkim kwestie technologiczne – obecnie wysoki koszt generowania energii oraz brak niezawodności i stabilności w generacji. Kluczowym pozostaje też, wedle przedstawicieli branży, dostęp do finansowania na preferencyjnych warunkach (podobny do tego oferowanego 30-40 lat temu dla rozwoju energetyki wiatrowej) oraz rozwój infrastruktury energetycznej obszarów przybrzeżnych (od portów po przyłącza energetyczne).
Znaczenie forum dla Polski

Jednak Polska będzie co najwyżej mogła wesprzeć podobne projekty jedynie akademicko. W rozmowach z EurActiv.pl polscy eksperci od energetyki odnawialnej zwracają uwagę, że bałtyckie fale niosą w sobie zbyt mało energii, by tworzyć jakikolwiek potencjał energetyczny nadający się do wykorzystania na przemysłową skalę.

Otwarcie forum i przedstawienie planu działań wpisuje się w początek greckiej prezydencji – a Grecja wymienia gospodarkę morską, tzw. niebieską gospodarkę (blue economy) jako jeden z obszarów priorytetowych dla strategii promowania wzrostu w UE.

źródło: Euractiv.pl
www.euractiv.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

 
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.