tytul: Zielone miejsca pracy na Opolszczyźnie jako alternatywa rozwoju regionutytul: W.Brytania i Norwegia chcą łączyć sieci energetycznetytul:  The Energiewende - the Result of a Powerful Mass Movement from Below tytul: SZKOLENIE: Projektowanie budynków nisko- energetycznych i pasywnych z dopłatą z NFOŚiGWtytul: ARP S.A. wspiera budowę fabryki konstrukcji wież wiatrowychtytul: Dialogi na dwie nogi. Dynamo ciągle przydatnetytul: Zielony kłopot energetykitytul: Tomczykiewicz chce zamknąć śląskie kopalnie?
min
wiadomości

ClientEarth vs Rząd RP

Fundacja ClientEarth składa skargę do Komisji Europejskiej przeciwko rządowi polskiemu w sprawie rozbudowy elektrowni w Opolu i wdrożenia Dyrektywy CCS
opublkowano 13 maja 2013

Wycofanie się Polskiej Grupy Energetycznej z rozbudowy elektrowni w Opolu nie kończy dyskusji o przyszłość tej inwestycji. Fundacja ClientEarth nie będzie odwoływać się od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał, że inwestor postąpił zgodnie z prawem, rezygnując z ekspertyzy CCS readiness, pokazującej możliwości zastosowania technologii do wychwytywania dwutlenku węgla. Powodem, dla którego inwestor nie był zobowiązany do wykonania dokumentacji, jest fakt, że polski rząd nie wdrożył dyrektywy CCS (Carbon Capture and Storage), chociaż termin jej transpozycji minął niemal dwa lata temu.

W opinii ClientEarth brak wdrożenia dyrektywy CCS w polskim prawie powoduje, że inwestycja nie może być uznana za legalną. Nawet jeśli rozbudowa nie dojdzie do skutku, pozostaje pytanie o zasady, na jakich była planowana. Pytanie jest tym istotniejsze, że dotyczy innych nowych inwestycji w sektorze elektroenergetycznym. W związku z tym ClientEarth złożyła dzisiaj skargę do Komisji Europejskiej przeciwko polskiemu rządowi.

Na decyzji tej zaważyła analiza przyjętego przez rząd projektu prawa geologicznego i górniczego, który wprowadza przewidziane dyrektywą CCS przepisy dotyczące wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Niezależnie od tego, jaka będzie przyszłość nowej technologii, polski rząd ma obowiązek pełnego i poprawnego wdrożenia zapisów, które jej dotyczą. Tak się nie stało. Projekt dotyczy bowiem wyłącznie tzw. instalacji demonstracyjnych (pilotażowych), które zresztą w Polsce nie istnieją. Takie zawężenie prawa jest niezgodne z dyrektywą CCS. Może mieć też wpływ na cały sektor energetyczny – dyrektywa odnosi się zarówno do elektrowni węglowych jak i gazowych.

– Ta sprawa jest częścią szerszego problemu. Rząd przekroczył bowiem także terminy włączenia do prawa polskiego pozostałych aktów wchodzących w skład pakietu klimatycznego UE: drugiej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (2009/28) oraz drugiej dyrektywa o systemie handlu emisjami (2009/29). Polski rząd próbuje blokować nie tylko postęp polityki klimatycznej UE, ale unika także włączenia w system prawny już podjętych zobowiazań, co nie jest dobrym sygnałem przed nadchodzącym szczytem klimatycznym COP19 – komentuje dr Marcin Stoczkiewicz, prawnik ClientEarth. 

Dyrektywa CCS jest pierwszym europejskim aktem prawnym, regulującym geologiczne składowanie dwutlenku węgla. Precyzuje między innymi, że jednym z warunków uzyskania pozwolenia na budowę każdej nowej instalacji o mocy większej niż 300 MW jest wykonanie analizy tzw. CCS readiness, pokazującej możliwości wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Michał Olszewski
Policy & Media Officer
t. +48 22 307 2103
m. +48 609733492
e. molszewski@clientearth.org

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

 
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.