×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

17 lipca 2020
info
 

STOP dla wydawania środków publicznych oraz pożyczki Banku Światowego na szkodliwe inwestycje na rzekach

List otwarty Koalicji Ratujmy Rzeki do Prezesa Rady Ministrów

Warszawa, dn. 17 lipca 2020 r.

Koalicja Ratujmy Rzeki
koalicja@ratujmyrzeki.pl
http://www.ratujmyrzeki.pl/

Sz. Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

List otwarty

STOP dla wydawania środków publicznych oraz pożyczki Banku Światowego
na szkodliwe inwestycje na rzekach

Szanowny Panie Premierze,

Koalicja Ratujmy Rzeki od momentu powstania apeluje o zmianę strategii dotyczącej inwestycji na rzekach. Dziś zwracamy się do Pana Premiera o zaprzestanie trwonienia pieniędzy polskich podatników i zaciągania miliardowych pożyczek w ramach programu Banku Światowego na prace polegające na użeglownieniu między innymi rzeki Odry pod pretekstem ochrony przeciwpowodziowej. Naszym zdaniem, obecnie realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) inwestycje hydrotechniczne na Odrze są nieefektywne ekonomicznie, szkodliwe dla ludzi i środowiska i mogą przynieść odwrotny skutek od deklarowanego. Wspólnie przygotowane przez polskie i niemieckie organizacje eksperckie opracowania wskazują, że planowane przedsięwzięcia przyczynią się do zwiększenia ryzyka powodziowego na Odrze granicznej.
Na podstawie solidnych przesłanek naukowych kwestionujemy potrzebę realizowanych przez PGW WP działań w dorzeczu Odry, takich jak bagrowanie przekopu Klucz-Ustowo, pogłębianie Jeziora Dąbie, przebudowa mostów, odbudowa i remont ostróg na Odrze, a także budowa czterech suchych zbiorników w Kotlinie Kłodzkiej.
Te ostatnie z wymienionych inwestycji były przez ekspertów KRR analizowane, a nasze stanowisko przyczyniło się do wycofania się rządu i Wód Polskich z realizacji planów budowy kolejnych ośmiu zbiorników suchych na tym obszarze. Otrzymaliśmy od Wód Polskich do dziś niezrealizowaną obietnicę przygotowania wspólnego, z udziałem strony społecznej, nowego planu ochrony przeciwpowodziowej dla Kotliny Kłodzkiej.
Podsumowując, znaczenie przeciwpowodziowe wszystkich ww. kosztownych przedsięwzięć jest marginalne, a niekiedy wręcz zwiększają one ryzyko wystąpienia powodzi, ale także i suszy! Tym samym planowane i realizowane na Odrze inwestycje, mające służyć ochronie przeciwpowodziowej i interesowi publicznemu w popartej ekspertyzami opinii Koalicji nie spełnią zakładanego celu, a ich realizacja będzie marnotrawstwem środków publicznych.
Program przeciwpowodziowy Banku Światowego na Odrze (jako część Programu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły) opiewa na 760 mln Euro. Kontrakty na 4 zbiorniki suche, które mają marginalne znaczenie przeciwpowodziowe dla Kotliny Kłodzkiej (więcej w Uwagach KRR z marca 2019), już angażują 590 mln zł.
Nieracjonalne działania Państwa i związane z nimi wielkie zaangażowanie środków finansowych nie powinny mieć miejsca nigdy, a już szczególnie, gdy kraj i Europa wchodzi w recesję spowodowaną pandemią COVID-19. Skutki jej są coraz bardziej odczuwalne dla gospodarki Polski, należy więc szczególnie racjonalnie gospodarować naszym narodowym kapitałem - teraz i w przyszłości, gdy będziemy musieli spłacać pożyczkę BŚ.

Poniżej przedstawiamy listę pozycji z programu Banku Światowego realizowanego obecnie przez PGW Wody Polskie, które nie poprawiają bezpieczeństwa powodziowego, więc nie powinny być finansowane ze środków POPDOiW:

 • Zadanie 1B.2
  Prace modernizacyjne na Odrze granicznej
 • Zadanie 1B.3/1
  Etap I – Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy
 • Zadanie 1B.3/2
  Etap II – Budowa infrastruktury postojowo – cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego
 • Zadanie 1B.4/1
  Poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dąbie
 • Zadanie 1B.4/2
  Bagrowanie przekopu Klucz-Ustowo
 • Zadanie 1B.5/1
  Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie
 • Zadanie 1B.5/2
  Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most drogowy w km 2,45 rz. Warty w Kostrzynie nad Odrą
 • Zadanie 1B.5/3
  Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most kolejowy w km 615,1 rzeki Odry w Kostrzynie nad Odrą
 • Zadanie 1B.1/1a
  przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej – Etap II
 • Zadanie 2A i 2B
  Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej

Odpowiedzialność za środki podatników, budżet Państwa oraz sensowność ponoszonych przez Polskę wydatków każe nam zaapelować do Pana Premiera o wstrzymanie powyższych inwestycji oraz zawieszenie i renegocjację umowy z Bankiem Światowym w tym zakresie. Zaoszczędzone środki należy przeznaczyć na pilniejsze potrzeby jak na przykład zwiększanie naturalnej retencji wody w odpowiedzi na katastrofę klimatyczną.

Z wyrazami poważania
/W imieniu Koalicji Ratujmy Rzeki/

 • Fundacja Greenmind – Jacek Engel, Prezes Zarządu
 • Fundacja WWF Polska – Piotr Nieznański, Dyrektor ds. Polityki Środowiskowej
 • Sekcja Przyjaciół Raby Koła Raba Polskiego Związku Wędkarskiego – Paweł Augustynek Halny, Przewodniczący
 • Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA – Radosław Gawlik, Prezes
 • Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja – Jacek Bożek, Prezes
 • Towarzystwo na rzecz Ziemi – Karol Ciężak, Członek Zarządu
 • Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Izabela Zygmunt, Specjalistka ds. transformacji energetycznej

Koalicja Ratujmy Rzeki powstała w 2016 roku jako platforma współpracy organizacji społecznych, grup nieformalnych i osób, w tym ekspertów i naukowców na rzecz ochrony rzek i ich walorów przyrodniczych, naturalnej retencji, szerokiej skali renaturyzacji cieków, ochrony i przywracania ciągłości ekologicznej rzek , dostosowania planów rozwoju sektorów gospodarki (w tym żeglugi) do rzek. Obecnie (26 maja 2020) do KRR należy 48 organizacji oraz 35 osób i przedstawicieli grup nieformalnych (http://www.ratujmyrzeki.pl/o-koalicji/koalicjanci).

info

Petycja skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk Petycja wyraża sprzeciw wobec planowanej budowy farmy fotowoltaicznej o powierzchni 122,3 ha, w (...)
czytaj całość
Radosław Gawlik, prezes EKO-UNII, zabrał głos na posiedzeniu połączonych Komisji Sejmowych na temat odkrywki Turów i związanego z tym pozwu (...)
czytaj całość
W dniu 31 marca odbyłą się wspólna konferencja prasowa wrocławskiego koła Partii Zieloni, Komitetu Zielone Kuźniki, stowarzyszenia EKO-UNIA i Komitetu (...)
czytaj całość
Stanowisko ws. przyjęcia przez Senat poprawki wykluczającej organizacje ekologiczne z postępowań administracyjnych
czytaj całość
Rozpoczęła się 8. edycja projektu Eco-Miasto pod hasłem „Zielona odbudowa”, organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID Warszawa (...)
czytaj całość
Emisje szkodliwych pyłów przekroczone nawet czterdziestokrotnie! Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi opublikowała dziś rezultaty badań naukowych dot. węgla typu „ekogroszek”. [Fot. Joanna (...)
czytaj całość
Dzisiaj, 23 lutego 2021 r. o godzinie 18:00 odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy nowelizującej ustawę ooś
czytaj całość
Przez dziewięć pandemicznych miesięcy 2020 roku, kiedy tematem nr 1 był Covid-19, mieszkańcy Górnego Śląska zajmowali się także inną, równie (...)
czytaj całość
więcej
2021-01-26
Zielony Nowy Ład w Polsce
2021-01-25
EKO-UNIA: Opinia o STRATEGII ZARZĄDZANIA (...)
2021-01-21
MPO Warszawa: odbiór poświątecznych choinek nadal trwa!
2020-12-01
Czy UE będzie finansować niszczenie Odry?
2020-11-23
Duma, a raczej uprzedzenie, czyli ile kosztują klimat rządy populistów
2020-11-12
Globalna Lista Rezygnacji z Węgla
2020-11-03
Romantyzm już był, do gry wchodzi Romantyczność
2020-10-29
Deklaracja Samorządów Subregionu Wałbrzyskiego
2020-10-14
Zalecenia interdyscyplinarnego zespółu doradczego PAN ds. COVID-19
2020-09-18
Słaby Greenwashing nie przejdzie
2020-07-29
List naukowców w sprawie drewna energetycznego
2020-07-21
Polska może stracić miliardy euro dla regionów górniczych – oto (...)
2020-07-20
Czy Sejm wyśle dzieci na polowania?
2020-07-17
STOP dla wydawania środków publicznych oraz pożyczki Banku Światowego na (...)
2020-07-16
Neutralność klimatyczna Polski za pieniądze na transformację
2020-06-15
Istotne Problemy Gospodarki Wodnej
2020-05-27
Ratujmy zieleń w dolinie Olszówki Krzyckiej! STOP dewastacji w imię (...)
2020-05-18
Zielona transformacja zapewni wzrost
2020-05-16
Odchodzenie od węgla jest tańsze, niż tkwienie w starych technologiach
2020-05-06
Pieniądze wpuszczone w kanał, zamiast walki z suszą
2020-04-26
Raport o stosunku do wody i gospodarki (...)
2020-04-24
Czysta Polska, czy czysta hipokryzja?
2020-04-10
CO BYM ZROBIŁ GDYBYM DZISIAJ PEŁNIŁ FUNKCJĘ MINISTRA ZDROWIA?
2020-03-25
Widmo krąży po Europie, widmo Widma
2020-03-23
Musimy być szybsi niż śmieci!
2020-03-20
Kryzys masz jak w banku
2020-03-18
Odrzański ultramaraton 2020
2020-03-13
„Szczepionka” na Koronawirusa - bioróżnorodność i walka ze zmianą klimatu
2020-03-04
Światowy raport: Atom nie jest odpowiedzią na zmianę klimatu
2020-02-21
Uwagi Koalicji Ratujmy Rzeki (KRR) do Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (...)
2020-02-06
Wrocławskie Konwersatorium: Inteligentna Energetyka
2020-02-03
Recepta PAS na czyste powietrze - antysmogowy program Polskiego Alarmu (...)
2020-02-03
Ostatni dzwonek dla Eco-Miast
2019-11-21
film Klimat-Klima
2019-11-11
Recykling Dał Owoce w Tuszowie Narodowym
2019-10-28
Recykling Daje Owoce w Żorach
2019-10-23
Czy PKO BP dumnie finansuje elektrownię węglową?
2019-10-19
Mała retencja - duży problem
2019-10-18
Recykling Daje Owoce w Bytomiu
2019-10-18
Orły przednie w Beskidach
2019-10-11
Posprzątajmy razem polskie rzeki!
2019-10-11
Za elektroodpady w góry!
2019-10-01
Lodzia, Mr Mix, Smarti i bliźniaczki Batki w akcji!
2019-09-24
Świecimy przykładem w Warszawie
2019-09-23
Soła posprzątana!
2019-09-16
Kochamy Sołę!
2019-09-09
Aktywiści Greenpeace blokują transport węgla do Polski
2019-08-19
Henkel udostępnia innowacyjne narzędzie do projektowania opakowań przyjaznych środowisku
2019-08-14
Clean River Project
2019-08-04
500 km edukacji ekologicznej z siodełka
2019-07-15
Wielka mazurska zbiórka elektroodpadów!
2019-07-10
Rowerzyści posprzątają Mazury!
2019-07-02
Recykling Rejs na Sole
2019-06-25
Spływ "Trzech Zapór" i sprzątanie Soły
2019-06-21
Najlepsza ekoakcja w 2018!
2019-06-19
Spływ "Trzech Zapór" i sprzątanie Soły
2019-06-17
Laureaci konkursu fotograficznego WWF
2019-06-10
EkoJanosik wybrany!
2019-06-10
Gołdapa, Sapina, Rospuda -posprzątane!
2019-04-17
Łańcuch ludzi: międzynarodowy protest przeciwko rozbudowie kopalni Turów na Dolnym (...)
2019-04-05
Czysta Oława, czysta Odra, czysty Bałtyk
2019-04-03
Śmieci w rzekach!
2019-03-31
SprzątamMy ze świadomością!
2019-03-28
sprzątaMy ze świadomością
2019-03-28
Recykling zakwitnie w Kielcach
2019-03-26
Razem zatrzymajmy zaśmiecnie wód!
2019-03-25
Teraz jest szansa, aby przygotować się do zmian
2019-03-24
212 km, 35 h, 2 kajaki, "0" śmieci!
2019-03-20
Nie wrzucajmy marzanny do wody!
2019-03-11
Pierwszy Dzień Wiosny - Recykling Rejs 2019
2019-03-10
Czysta Kępa, czysty Wrocław, czysta Odra, czysty Bałtyk!
2019-03-03
Kajak Jamboree za nami
2019-03-01
Głosowanie na EkoWalentynki do 8 marca!
2019-02-27
Kajak Jamboree, 2 marca 2019, Gdynia
2019-02-25
Eko-Inspiracja 2018. Plebiscyt.
2019-02-25
Orły przednie w Tatrach
2019-02-19
Spotkania z cyklu "Recykling Rejs 2019"
2019-02-16
Prosimy, zagłosuj na EkoWalentynki!
2019-02-13
EkoWalentynki 2019
2019-02-05
Selektywnie zbieramy, nie spalamy!
2019-01-31
Kajak Jambore, 2 marca 2019, Gdynia
2019-01-29
Pierwszy Dzień Wiosny na Odrze
2018-12-26
EkoWalntynki 2019 - czyli kochamy recykling cały rok!
2018-12-18
Recykling Dał Owoce
2018-12-03
Recykling daje owoce w Siemianowicach Śląskich
2018-11-30
Recykling daje owoce w Zabrzu cd
2018-11-24
Recykling daje owoce w Warszawie cd
2018-11-22
Recykling daje owoce w Lublińcu cd!
2018-11-17
Strażnicy rzek WWF
2018-11-09
Recykling daje owoce w Zabrzu
2018-11-07
Ekolodzy dla Niepodległej!
2018-11-06
Opakowanie – nie śmieć!
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej