×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 
Marcin Korolec
18 maja 2020
info
 

Zielona transformacja zapewni wzrost

Czas na debatę: jakie mamy zastosować instrumenty wyjścia z obecnego kryzysu mając na uwadze perspektywę unijnych celów zarysowanych do 2050 roku - pisze Marcin Korolec, były Minister Środowiska.

Wiosna 2020 w podręcznikach będzie opisywana jako początek być może największego wydarzenia XXI wieku. Nie umiemy ocenić ani skali, ani zakresu zmiany. Wraz z przedłużającym się unieruchomieniem związanym z Covid-19 wkraczamy w kryzys gospodarczy. Ale jest to dodatkowy problem w naszym katalogu problemów. Kryzys klimatyczny, kryzys migracyjny i rosnące nierówności - to tylko niektóre z nich, o których chwilowo mniej mówimy. Dziś koncentrujemy się na pandemii, ale już za chwilę będziemy musieli się nimi zająć - i to wszystkimi naraz.

Walka z kryzysem wymaga zaspokojenia podstawowych potrzeb:

  • bezpieczeństwa
  • zdrowia
  • zaopatrzenia w podstawowe produkty

Miejmy nadzieję że szybko przejdziemy do kolejnej fazy walki z kryzysem, do projektowania planu odnowy gospodarczej. Od naszych strategicznych wyborów zależeć będzie, jak szybko pokonamy kryzys, ale też nasza pozycja konkurencyjna w przyszłości.

Pojawiają się głosy namawiające do pójścia na skróty, wzywające do zawieszenia przepisów dotyczących ochrony klimatu i środowiska.
- Przemysł samochodowy nawołuje do złagodzenia standardów emisji spalin.
- Przemysł węglowy żąda zawieszenia system handlu uprawnieniami do emisji CO2.
Z drugiej strony mamy determinację instytucji europejskich do realizacji polityki neutralności klimatycznej i poszukiwania w niej nowego silnika wzrostu dla Europy. Organizacje międzynarodowe, NGO-sy, wzywają do zielonej transformacji. Wszystkie te głosy są niezwykle ważne. Za sceptycznymi, próbującym utrzymać status quo stoją ludzie zaniepokojeni o swoje miejsca pracy, o przyszłość swoją i swoich rodzin. To jednak głosy postulujące utrzymanie zasad należących do minionego świata, które są skamieliną o u szyi naszej gospodarki.

Jak więc podejść do odnowy gospodarki?

Rzeczywistość podsuwa nam przykłady. Od kilku tygodni ćwiczymy spotkania na odległość. Spotkania zawodowe. posiedzenia zarządów, rad nadzorczych odbywają się online, co jeszcze do niedawna było dla wielu z nas ostatecznością. Rodzice, nauczyciele i dzieci przechodzą przyspieszoną edukacją e-learningu. Więcej kupujemy online, a część życia towarzyskiego odbywa się w sieci. Są też zmiany, których nie widać. Spada zużycie energii, rośnie udział OZE. Zużycie energii wzrośnie wraz z wychodzeniem z kryzysu, ale źródła konwencjonalne już nie odbudują swojej pozycji, bo niby po co?
OZE nie potrzebują paliw z importu, a zarządzanie nimi jest prostsze i możliwe do prowadzenia zdalnie. Nowa gospodarka będzie lepiej wykorzystywała możliwości jakie daje rzeczywistość online. Zagwarantujemy, aby środki z nowego budżetu UE przeznaczyć na budowę sieci o dużej przepustowości, pozwalających na rozwój gospodarki online. Zmodernizujemy sieci energetyczne. Gospodarka cyfrowa to konieczność zapewnienia bezpiecznych dostaw prądu.

Proces wychodzenia z recesji powinien pchnąć polskie filmy ku przewagom konkurencyjnym w długim terminie. Polska dysponuje zbyt małym rynkiem, aby opierać nasz dobrobyt jedynie na rynku 36 milionów konsumentów. Aby się rozwijać, musimy zdążyć do ekspansji na rynki zewnętrzne, w szczególności na jednolity rynek Unii Europejskiej.

Najważniejszym programem obecnej Komisji Europejskiej jest zielony ład. Presja ze strony Unii Europejskiej na redukcję emisji i podnoszenie standardów Ochrony Środowiska nie spadnie, a fundusze strukturalne będą coraz mocniej znaczone na zielono. Nie możemy sobie pozwolić na wybór naszej, osobnej drogi wyjścia z kryzysu, abstrahując od polityki prowadzonej przez Unię Europejską. Nasza kadra zarządzająca energetyką bardziej nadaje się do muzeum techniki niż jako krwiobieg i koło zamachowe nowoczesnej gospodarki. Wsparcie rządowe musi brać pod uwagę to, że „klimat” to hasło nowej gospodarki. Jeśli chcemy korzystać z funduszy Unii Europejskiej, które budowały naszą „zieloną wyspę”, nie traktujmy narzędzi polityki klimatycznej jako hamulca. Jeśli nawet był to hamulec gospodarki węglowej, teraz wchodzimy w nową erę. Produkty Made in Poland będą musiały zawierać informacje na temat „śladu węglowego”.

Mamy okazję, aby przebudować gospodarkę w kierunku innowacyjnego, zrównoważonego organizmu będącego w stanie kreować dobrze płatne miejsca pracy. Oznacza to też dekarbonizację polskiej gospodarki w długim terminie.
Jakie miejsca pracy utrzymanie, a jakich nie warto reanimować.

  • W których sektorach szukać trwałych przewag konkurencyjnych w przyszłości? A jakie dodawać od zera?
  • Co powinno być naszą specjalnością przemysłową, jakie usługi powinniśmy rozwijać?
  • Jak zapewnić odpowiednie kompetencje na rynku pracy?

Przyszedł czas na to, aby zadawać pytania jak postawić gospodarkę na nogi.

Polityka podatkowa powinna wspierać ograniczanie energochłonności emisyjności, ale także mniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych w tym wody. Stworzymy korzystne warunki rozwoju rodzinnego biznesu opartego na nowych technologiach. Ściągajmy inwestycje które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju.
Program "Mój Prąd" powinien objąć również biznes, ale też zostać rozwinięty o dofinansowanie do zakupu zestawów umożliwiających magazynowanie energii. Polska jest jednym z największych producentów baterii w Europie - wykorzystujemy zatem nasze atuty.

W Polsce ulokowane są fabryki autobusów Solaris, Volvo, Scania, Man czy budującego swoją pozycję Rafako-Bus. Chroniąc miejsca pracy przemyśle, stwórzmy program elektryfikacji taboru transportu publicznego w Polsce. Wprowadzamy zakaz rejestracji nowych autobusów spalinowych w 2030 roku. Autobusy elektryczne emitują mniej od spalinowych i to uwzględniając recykling baterii oraz nawęglenie polskiej energetyki.
Zadbany o miejsca pracy.
Skorzystają finanse samorządów - napęd elektryczny jest tańszy od napędu spalinowego. Poprawi się jakość powietrza, obniżą się emisje gazów cieplarnianych, a rozbudowany potencjał przemysłowy na podstawę do ekspansji na rynki zagraniczne.

Przygotujmy się na nowy budżet Unii Europejskiej. Będzie on na pewno bardziej zielony.

Więcej środków będzie przyznawanych na zieloną transformację, a ich wypłata zależeć będzie od osiągnięcia redukcji emisji i od zaakceptowania celu neutralności klimatycznej Unii Europejskiej w 2050 roku.
Polska jest liderem w wykorzystywaniu funduszy Unii Europejskiej. Wykorzystajmy to. A Puszczając wodze fantazji, przy kolejnej reformie budżetu Unii Europejskiej może wystąpimy o zastąpienie polityki spójności polityką neutralności klimatycznej. Skoro nasza gospodarka ma najwyższy udział emisji na jednostkę PKB, to potrzebujemy tych środków bardziej niż inni.

To niektóre idee, które możemy wprowadzić w życie, budując podstawy konkurencyjności gospodarki, mądrze wykorzystując zielony ład jako wehikuł do zmiany.

Marcin Korolec

info

Młode pokolenie ma pomysły na zagospodarowanie turowskiej dziury
czytaj całość
Zapowiedź: Polski Kongres Klimatyczny to konferencja objęta patronatem honorowym Komisji Europejskiej, na której będą omawiane najbardziej aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu (...)
czytaj całość
– Wola Park i Wolskie Centrum Kultury otwierają Współdzielnik W warszawskim Wola Parku odbyło się oficjalne otwarcie Współdzielnika, pierwszego i zarazem (...)
czytaj całość
Proponowane przez rząd rozliczanie energii z domowej fotowoltaiki grozi załamaniem prężnie rozwijającego się sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce.
czytaj całość
Wspólne stanowisko organizacji pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego, organizacji medycznych, organizacji stomatologicznych oraz posłów i posłanek na Sejm (Wrocław, wrzesień 2021 r.)
czytaj całość
102 dni po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowienia nakazującego wstrzymanie wydobycia w Turowie, kopalnia odkrywkowa należąca do grupy (...)
czytaj całość
9 sierpnia 2021 roku opublikowany został raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ (IPCC). Organizacje pozarządowe, powołując się na głos (...)
czytaj całość
Inicjatywa Rzecznego Uniwersytetu wypłynęła na szerokie wody w Polsce: z pilotażem w 2018 roku oraz I edycją w 2020 roku. (...)
czytaj całość
więcej
2021-08-03
Turów 2071, czyli o potędze wyobraźni
2021-07-30
Przezorność i odpowiedzialność w czasie pandemii, czyli dlaczego warto czytać (...)
2021-07-30
Plener Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071
2021-07-26
Skarb Państwa straci nawet pół miliarda złotych!
2021-07-19
EKO-UNIA na festiwalu Góry literatury w Nowej Rudzie i okolicach
2021-07-13
Twarde negocjacje opóźniają odejście od węgla, a nowy blok w (...)
2021-06-30
Czy Śląsk straci 2,6 mld euro? Społecznicy apelują do marszałka
2021-06-09
Herpetolodzy odłowią inwazyjne żółwie z Fosy Miejskiej
2021-06-08
Zaprojektuj "zieloną" ciepłownię przyszłości z NCBR
2021-05-31
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) Maj 2021
2021-05-27
Turów szansą na początek (zaplanowanego) końca węgla w Polsce
2021-05-20
Subregion Wałbrzyski- dekarbonizacja 2030, neutralność klimatyczna 2040
2021-05-17
NCBR wyłoni 40 półfinalistów Wielkiego Wyzwania: Energia
2021-05-14
Rowerem po wulkanach w Chile
2021-05-13
Sprzeciw wobec budowy nowego odcinka obwodnicy we Wrocławiu
2021-05-12
Będziemy zarabiać za bycie ekologicznym?
2021-05-05
Ptaki wędrowne mają coraz większe kłopoty
2021-05-05
Pomysły z Europy Środkowej na walkę ze skutkami zmian klimatu (...)
2021-05-04
Stanowisko Rady Krajowej Partii Zieloni ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy
2021-04-29
Fałszywy patriotyzm węglowy drogą do bezrobocia w Turowie
2021-04-28
Zatrzymać katastrofę czy aktywistów klimatycznych?
2021-04-26
Rozmowa z Anną Dziadek, prezeską Stowarzyszenia *NIE kopalni odkrywkowej*
2021-04-26
80%, a może nawet 90% ciepła z OZE. Nowe przedsięwzięcie (...)
2021-04-23
NIK o ochronie ludzi przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych
2021-04-22
Od Bauhausu do NEB – lekcja z przeszłości dla przyszłości
2021-04-20
Podpisz petycję w sprawie powołania unijnego Komisarza ds. Dobrostanu Zwierząt
2021-04-08
Petycja "Stop! elektrowni fotowoltaicznej w Giebułtowie na terenie NATURA 2000."
2021-04-01
Gawlik w Sejmie: Nie chcemy Twierdzy Turów
2021-03-31
Zielone studium dla Wrocławia
2021-03-29
Senat wyklucza organizacje ekologiczne z postępowań administracyjnych
2021-03-19
Ruszają zgłoszenia do konkursu Eco-Miasto 2021
2021-02-25
Ile jest „eko” w ekogroszku?
2021-02-23
Kolejna po Lex Inwestor fikcyjna nowelizacja ustawy ooś już w (...)
2021-02-08
Na naszych oczach rodzi się Zielony Śląsk
2021-01-26
Zielony Nowy Ład w Polsce
2021-01-25
EKO-UNIA: Opinia o STRATEGII ZARZĄDZANIA (...)
2021-01-21
MPO Warszawa: odbiór poświątecznych choinek nadal trwa!
2020-12-01
Czy UE będzie finansować niszczenie Odry?
2020-11-23
Duma, a raczej uprzedzenie, czyli ile kosztują klimat rządy populistów
2020-11-12
Globalna Lista Rezygnacji z Węgla
2020-11-03
Romantyzm już był, do gry wchodzi Romantyczność
2020-10-29
Deklaracja Samorządów Subregionu Wałbrzyskiego
2020-10-14
Zalecenia interdyscyplinarnego zespółu doradczego PAN ds. COVID-19
2020-09-18
Słaby Greenwashing nie przejdzie
2020-07-29
List naukowców w sprawie drewna energetycznego
2020-07-21
Polska może stracić miliardy euro dla regionów górniczych – oto (...)
2020-07-20
Czy Sejm wyśle dzieci na polowania?
2020-07-17
STOP dla wydawania środków publicznych oraz pożyczki Banku Światowego na (...)
2020-07-16
Neutralność klimatyczna Polski za pieniądze na transformację
2020-06-15
Istotne Problemy Gospodarki Wodnej
2020-05-27
Ratujmy zieleń w dolinie Olszówki Krzyckiej! STOP dewastacji w imię (...)
2020-05-18
Zielona transformacja zapewni wzrost
2020-05-16
Odchodzenie od węgla jest tańsze, niż tkwienie w starych technologiach
2020-05-06
Pieniądze wpuszczone w kanał, zamiast walki z suszą
2020-04-26
Raport o stosunku do wody i gospodarki (...)
2020-04-24
Czysta Polska, czy czysta hipokryzja?
2020-04-10
CO BYM ZROBIŁ GDYBYM DZISIAJ PEŁNIŁ FUNKCJĘ MINISTRA ZDROWIA?
2020-03-25
Widmo krąży po Europie, widmo Widma
2020-03-23
Musimy być szybsi niż śmieci!
2020-03-20
Kryzys masz jak w banku
2020-03-18
Odrzański ultramaraton 2020
2020-03-13
„Szczepionka” na Koronawirusa - bioróżnorodność i walka ze zmianą klimatu
2020-03-04
Światowy raport: Atom nie jest odpowiedzią na zmianę klimatu
2020-02-21
Uwagi Koalicji Ratujmy Rzeki (KRR) do Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (...)
2020-02-06
Wrocławskie Konwersatorium: Inteligentna Energetyka
2020-02-03
Recepta PAS na czyste powietrze - antysmogowy program Polskiego Alarmu (...)
2020-02-03
Ostatni dzwonek dla Eco-Miast
2019-11-21
film Klimat-Klima
2019-11-11
Recykling Dał Owoce w Tuszowie Narodowym
2019-10-28
Recykling Daje Owoce w Żorach
2019-10-23
Czy PKO BP dumnie finansuje elektrownię węglową?
2019-10-19
Mała retencja - duży problem
2019-10-18
Recykling Daje Owoce w Bytomiu
2019-10-18
Orły przednie w Beskidach
2019-10-11
Posprzątajmy razem polskie rzeki!
2019-10-11
Za elektroodpady w góry!
2019-10-01
Lodzia, Mr Mix, Smarti i bliźniaczki Batki w akcji!
2019-09-24
Świecimy przykładem w Warszawie
2019-09-23
Soła posprzątana!
2019-09-16
Kochamy Sołę!
2019-09-09
Aktywiści Greenpeace blokują transport węgla do Polski
2019-08-19
Henkel udostępnia innowacyjne narzędzie do projektowania opakowań przyjaznych środowisku
2019-08-14
Clean River Project
2019-08-04
500 km edukacji ekologicznej z siodełka
2019-07-15
Wielka mazurska zbiórka elektroodpadów!
2019-07-10
Rowerzyści posprzątają Mazury!
2019-07-02
Recykling Rejs na Sole
2019-06-25
Spływ "Trzech Zapór" i sprzątanie Soły
2019-06-21
Najlepsza ekoakcja w 2018!
2019-06-19
Spływ "Trzech Zapór" i sprzątanie Soły
2019-06-17
Laureaci konkursu fotograficznego WWF
2019-06-10
EkoJanosik wybrany!
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej