×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

24 maja 2010
info
 

Powódź niewygodnych faktów

Powódź, która dotknęła w ostatnich dniach południową Polskę, jest kolejnym dowodem na to, że system ochrony przeciwpowodziowej w naszym kraju jest przestarzały i nieskuteczny. Zdaniem organizacji ekologicznej WWF Polska, stary system, oparty głównie na obwałowaniach i zbiornikach, powinien zostać zmieniony na nowoczesny, przyjęty przez Unię Europejską system zarządzania ryzykiem powodzi i ograniczania jej skutków.

Źródło www.wwf.pl

Powódź, która dotknęła w ostatnich dniach południową Polskę, jest kolejnym dowodem na to, że system ochrony przeciwpowodziowej w naszym kraju jest przestarzały i nieskuteczny. Zdaniem organizacji ekologicznej WWF Polska, stary system, oparty głównie na obwałowaniach i zbiornikach, powinien zostać zmieniony na nowoczesny, przyjęty przez Unię Europejską system zarządzania ryzykiem powodzi i ograniczania jej skutków.

Powodzie co roku wywołują w Polsce falę dyskusji o braku rozwiązań ograniczających powodowane przez nie dramatyczne straty gospodarcze i społeczne. Niestety, za każdym razem polityczne deklaracje na temat konieczności reformy systemu ochrony przeciwpowodziowej znikają wraz z opadaniem fali powodziowej i związanych z nią emocji. Ta sytuacja powtarza się regularnie od czasu wystąpienia wielkiej powodzi w 1997 roku.

Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce oparta jest głównie na rozwiązaniach technicznych: wałach i zbiornikach. Wiara w ich skuteczność jest jednak zgubna. Stwarzają fałszywe przekonanie o bezpieczeństwie terenów za wałami, przez co w dolinach rzek, na terenach zagrożonych powodzią budowane są nowe domy – mówi Piotr Nieznański, kierownik działu ochrony przyrody WWF Polska. W przypadku przerwania obwałowań dochodzi do ogromnych strat, co powoduje zwiększanie wydatków na nowe umocnienia, a w dalszej perspektywie coraz większe straty i coraz większe wydatki na likwidację skutków powodzi. WWF apeluje o przerwanie tego błędnego koła.

Skuteczne, nietechniczne metody ochrony przed powodzią, takie jak ostrzeganie, prewencja, sporządzenie i udostępnienie map stref ryzyka powodziowego czy uwzględnienie stref ryzyka w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i wykluczenie możliwości zabudowy tych terenów, są w Polsce traktowane marginalnie. Kontrola NIK* przeprowadzona w województwie małopolskimi i świętokrzyskim w grudniu 2009 roku wykazała, że nietechniczne środki ochrony przeciwpowodziowej wykorzystywane były w znikomym stopniu, lub wcale.

Postępujące zabudowywanie i zagospodarowywanie dolin rzecznych zostało powszechnie uznane za główną przyczynę rosnących strat powodziowych. Obecna nowelizacja prawa wodnego jest szansą na powstrzymanie budowania nowych obiektów w strefach wysokiego ryzyka wystąpienia powodzi. WWF od wielu lat apeluje o przyjęcie takich zapisów. Zdaniem WWF, w każdej gminie powinny być dostępne szczegółowe mapy stref ryzyka powodziowego a tereny zalewowe powinny zostać wprowadzone do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wykluczone z możliwości zabudowy. Wraz z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu WWF opracował i przekazał nieodpłatnie takie mapy gminom nadodrzańskim w województwie dolnośląskim. Większość z nich wykorzystuje je przy wydawaniu decyzji o zabudowie. Konieczne jest również zachowanie i odtwarzanie wolnych od zabudowy terenów w dolinach rzek, gdzie wody mogą rozlewać się bezpiecznie. Niestety nie spotyka się to ze zrozumieniem władz samorządowych, które chcą tam lokalizować nowe inwestycje.

Z pewnością kolejne inwestycje techniczne, takie jak podwyższenie wałów czy zbudowanie zbiornika cieszą się dużo większym powodzeniem wśród polskich polityków. Są widoczne gołym okiem - zbiornik można zobaczyć, a na jego otwarciu można uroczyście przeciąć wstęgę. Tymczasem zamiast nowych, wpisujących się w kampanię wyborczą zbiorników i wałów, potrzebne nam jest zintegrowane podejście do ochrony przeciwpowodziowej - dodaje Piotr Nieznański.

Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, począwszy od roku 1996 powodzie regionalne wywołane przez opady występują w Polsce co roku. Liczba powodzi stale rośnie, rośnie też wysokość szkód i strat, które powodują. Badania naukowe dotyczące potencjalnych skutków zmian klimatu w Polsce pozwalają spodziewać się dalszego wzrostu zagrożenia powodziowego, będącego skutkiem narastającej liczby gwałtownych opadów deszczu i burz. Tym bardziej zatem warto zająć się stałą i konsekwentną reorganizacją systemu ochrony przed powodzią, który z jednej strony ograniczy straty na obszarach już zabudowanych, a jednocześnie skutecznie zapobiegnie lokalizacji nowych inwestycji na terenach, na których występują wylewy rzek. Stworzenie i wprowadzenie takiego systemu wymaga jednak stałej woli politycznej, niezależnej od bieżącego poziomu wód w polskich rzekach.

 

*Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Krakowie, Informacja o wynikach kontroli OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM, Kraków, grudzień 2009r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Ośrodek Zasobów Wodnych w Warszawie, Struktura genetyczna powodzi powojennych w Polsce


info

102 dni po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowienia nakazującego wstrzymanie wydobycia w Turowie, kopalnia odkrywkowa należąca do grupy (...)
czytaj całość
9 sierpnia 2021 roku opublikowany został raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ (IPCC). Organizacje pozarządowe, powołując się na głos (...)
czytaj całość
Inicjatywa Rzecznego Uniwersytetu wypłynęła na szerokie wody w Polsce: z pilotażem w 2018 roku oraz I edycją w 2020 roku. (...)
czytaj całość
Wyobrażacie sobie przyszłość Turowa za 50 lat? Jeżeli macie z tym problem, musicie przyjechać do Opolna-Zdroju w pierwszy weekend sierpnia.
czytaj całość
Hans Jonas to w Polsce filozof wciąż mało znany, raczej interesują się nim teolodzy badający religię gnozy [1]. Z kolei (...)
czytaj całość
PiS przegłosował ustawę o zamianie gruntów leśnych pod inwestycje
czytaj całość
więcej
2021-07-19
EKO-UNIA na festiwalu Góry literatury w Nowej Rudzie i okolicach
2021-07-13
Twarde negocjacje opóźniają odejście od węgla, a nowy blok w (...)
2021-06-30
Czy Śląsk straci 2,6 mld euro? Społecznicy apelują do marszałka
2021-06-09
Herpetolodzy odłowią inwazyjne żółwie z Fosy Miejskiej
2021-06-08
Zaprojektuj "zieloną" ciepłownię przyszłości z NCBR
2021-05-31
Newsletter/ Obserwator TEPP (Transformacji Energetycznej Ponad Podziałami) Maj 2021
2021-05-27
Turów szansą na początek (zaplanowanego) końca węgla w Polsce
2021-05-20
Subregion Wałbrzyski- dekarbonizacja 2030, neutralność klimatyczna 2040
2021-05-17
NCBR wyłoni 40 półfinalistów Wielkiego Wyzwania: Energia
2021-05-14
Rowerem po wulkanach w Chile
2021-05-13
Sprzeciw wobec budowy nowego odcinka obwodnicy we Wrocławiu
2021-05-12
Będziemy zarabiać za bycie ekologicznym?
2021-05-05
Ptaki wędrowne mają coraz większe kłopoty
2021-05-05
Pomysły z Europy Środkowej na walkę ze skutkami zmian klimatu (...)
2021-05-04
Stanowisko Rady Krajowej Partii Zieloni ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy
2021-04-29
Fałszywy patriotyzm węglowy drogą do bezrobocia w Turowie
2021-04-28
Zatrzymać katastrofę czy aktywistów klimatycznych?
2021-04-26
Rozmowa z Anną Dziadek, prezeską Stowarzyszenia *NIE kopalni odkrywkowej*
2021-04-26
80%, a może nawet 90% ciepła z OZE. Nowe przedsięwzięcie (...)
2021-04-23
NIK o ochronie ludzi przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych
2021-04-22
Od Bauhausu do NEB – lekcja z przeszłości dla przyszłości
2021-04-20
Podpisz petycję w sprawie powołania unijnego Komisarza ds. Dobrostanu Zwierząt
2021-04-08
Petycja "Stop! elektrowni fotowoltaicznej w Giebułtowie na terenie NATURA 2000."
2021-04-01
Gawlik w Sejmie: Nie chcemy Twierdzy Turów
2021-03-31
Zielone studium dla Wrocławia
2021-03-29
Senat wyklucza organizacje ekologiczne z postępowań administracyjnych
2021-03-19
Ruszają zgłoszenia do konkursu Eco-Miasto 2021
2021-02-25
Ile jest „eko” w ekogroszku?
2021-02-23
Kolejna po Lex Inwestor fikcyjna nowelizacja ustawy ooś już w (...)
2021-02-08
Na naszych oczach rodzi się Zielony Śląsk
2021-01-26
Zielony Nowy Ład w Polsce
2021-01-25
EKO-UNIA: Opinia o STRATEGII ZARZĄDZANIA (...)
2021-01-21
MPO Warszawa: odbiór poświątecznych choinek nadal trwa!
2020-12-01
Czy UE będzie finansować niszczenie Odry?
2020-11-23
Duma, a raczej uprzedzenie, czyli ile kosztują klimat rządy populistów
2020-11-12
Globalna Lista Rezygnacji z Węgla
2020-11-03
Romantyzm już był, do gry wchodzi Romantyczność
2020-10-29
Deklaracja Samorządów Subregionu Wałbrzyskiego
2020-10-14
Zalecenia interdyscyplinarnego zespółu doradczego PAN ds. COVID-19
2020-09-18
Słaby Greenwashing nie przejdzie
2020-07-29
List naukowców w sprawie drewna energetycznego
2020-07-21
Polska może stracić miliardy euro dla regionów górniczych – oto (...)
2020-07-20
Czy Sejm wyśle dzieci na polowania?
2020-07-17
STOP dla wydawania środków publicznych oraz pożyczki Banku Światowego na (...)
2020-07-16
Neutralność klimatyczna Polski za pieniądze na transformację
2020-06-15
Istotne Problemy Gospodarki Wodnej
2020-05-27
Ratujmy zieleń w dolinie Olszówki Krzyckiej! STOP dewastacji w imię (...)
2020-05-18
Zielona transformacja zapewni wzrost
2020-05-16
Odchodzenie od węgla jest tańsze, niż tkwienie w starych technologiach
2020-05-06
Pieniądze wpuszczone w kanał, zamiast walki z suszą
2020-04-26
Raport o stosunku do wody i gospodarki (...)
2020-04-24
Czysta Polska, czy czysta hipokryzja?
2020-04-10
CO BYM ZROBIŁ GDYBYM DZISIAJ PEŁNIŁ FUNKCJĘ MINISTRA ZDROWIA?
2020-03-25
Widmo krąży po Europie, widmo Widma
2020-03-23
Musimy być szybsi niż śmieci!
2020-03-20
Kryzys masz jak w banku
2020-03-18
Odrzański ultramaraton 2020
2020-03-13
„Szczepionka” na Koronawirusa - bioróżnorodność i walka ze zmianą klimatu
2020-03-04
Światowy raport: Atom nie jest odpowiedzią na zmianę klimatu
2020-02-21
Uwagi Koalicji Ratujmy Rzeki (KRR) do Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (...)
2020-02-06
Wrocławskie Konwersatorium: Inteligentna Energetyka
2020-02-03
Recepta PAS na czyste powietrze - antysmogowy program Polskiego Alarmu (...)
2020-02-03
Ostatni dzwonek dla Eco-Miast
2019-11-21
film Klimat-Klima
2019-11-11
Recykling Dał Owoce w Tuszowie Narodowym
2019-10-28
Recykling Daje Owoce w Żorach
2019-10-23
Czy PKO BP dumnie finansuje elektrownię węglową?
2019-10-19
Mała retencja - duży problem
2019-10-18
Recykling Daje Owoce w Bytomiu
2019-10-18
Orły przednie w Beskidach
2019-10-11
Posprzątajmy razem polskie rzeki!
2019-10-11
Za elektroodpady w góry!
2019-10-01
Lodzia, Mr Mix, Smarti i bliźniaczki Batki w akcji!
2019-09-24
Świecimy przykładem w Warszawie
2019-09-23
Soła posprzątana!
2019-09-16
Kochamy Sołę!
2019-09-09
Aktywiści Greenpeace blokują transport węgla do Polski
2019-08-19
Henkel udostępnia innowacyjne narzędzie do projektowania opakowań przyjaznych środowisku
2019-08-14
Clean River Project
2019-08-04
500 km edukacji ekologicznej z siodełka
2019-07-15
Wielka mazurska zbiórka elektroodpadów!
2019-07-10
Rowerzyści posprzątają Mazury!
2019-07-02
Recykling Rejs na Sole
2019-06-25
Spływ "Trzech Zapór" i sprzątanie Soły
2019-06-21
Najlepsza ekoakcja w 2018!
2019-06-19
Spływ "Trzech Zapór" i sprzątanie Soły
2019-06-17
Laureaci konkursu fotograficznego WWF
2019-06-10
EkoJanosik wybrany!
2019-06-10
Gołdapa, Sapina, Rospuda -posprzątane!
2019-04-17
Łańcuch ludzi: międzynarodowy protest przeciwko rozbudowie kopalni Turów na Dolnym (...)
2019-04-05
Czysta Oława, czysta Odra, czysty Bałtyk
2019-04-03
Śmieci w rzekach!
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej