< Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. [Więcej o parkach] [Historia projektowania tego aktu prawnego: projekt - opinia KP - odpowiedź MŚ]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego

(Dz. U. Nr 67, poz. 630)

Na podstawie art. 14 ust. 5a ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm. zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się strefę ochronną zwierząt łownych, zwaną dalej "strefą", w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego o powierzchni 2.160,00 ha, położoną na terenie województwa podlaskiego.

§ 2. W skład strefy wchodzą:

1) w gminie Goniądz część gruntów obrębu Wólka Piaseczna - łąki różnych wsi o powierzchni 946,00 ha, obejmująca działki: nr 892-926, nr 927/1, nr 929-1131, nr 1133, nr 1134, nr 1136, nr 1138, nr 1140, nr 1142, nr 1144-1148, nr 1150, nr 1152, nr 1154, nr 1156-1329, nr 1330/1, nr 1332-1347, nr 1348/1, nr 1349/1, nr 1350-1368, nr 1370-1374, nr 1408-1422, nr 1437-1456, nr 1457/1, nr 1457/2, nr 1458-1475, nr 1476/1, nr 1476/2, nr 1477-1521, nr 1523-1550, nr 1552-1567, nr 1660, nr 1661, nr 1662/1, nr 1662/2, nr 1663-1665, nr 1668, nr 1669, nr 1671-1673, nr 1679, nr 1680, nr 1682-1696, nr 1697/1, nr 1697/2, nr 1698-1722, nr 1724-1726, nr 1729-1731, nr 1734-1759, nr 1761/1, nr 1762, nr 1763, nr 1765-1768, nr 1770-1788, nr 2512-2515 (mapa ewidencji gruntów obrębu Wólka Piaseczna - łąki różnych wsi z dnia 18 listopada 1994 r. nr ewidencyjny 1554-163/94, arkusz nr 9), nr 979, nr 1790, nr 1793, nr 1795-1813, nr 1814/1-1814/3, nr 1815-1841, nr 1842/1, nr 1842/2, nr 1843-1847, nr 1848/1-1848/3, nr 1849-1882, nr 1884-1896, nr 1932-1942, nr 1943/1, nr 1944-1968, nr 1969/1, nr 1972/1, nr 1973/1, nr 1975, nr 1977-1983, nr 1984/1, nr 1984/2, nr 1985-1996, nr 1999-2005, nr 2009-2012, nr 2014, nr 2016-2018, nr 2021-2025, nr 2027-2038, nr 2041-2085, nr 2086/1, nr 2086/2, nr 2087/1, nr 2087/2, nr 2088/1, nr 2088/2, nr 2089-2106, nr 2490-2494, nr 2499, nr 2501-2503, nr 2505-2510 (mapa ewidencji gruntów obrębu Wólka Piaseczna - łąki różnych wsi z dnia 18 listopada 1994 r. nr ewidencyjny 1554-163/94, arkusz nr 10), nr 2107, nr 2108, nr 2109/1, nr 2109/2, nr 2110, nr 2111/1, nr 2111/2, nr 2112-2124, nr 2125/1, nr 2127/1, nr 2128/3-2128/5, nr 2129-2143, nr 2144/1, nr 2146-2152, nr 2155/1, nr 2156, nr 2157, nr 2161/1, nr 2163-2166, nr 2169-2171, nr 2174/1, nr 2175, nr 2177, nr 2180, nr 2182, nr 2184, nr 2186, nr 2193, nr 2194, nr 2196, nr 2198, nr 2200, nr 2213, nr 2215, nr 2217, nr 2219, nr 2260, nr 2262-2279, nr 2283, nr 2284, nr 2286, nr 2287, nr 2290, nr 2291, nr 2296, nr 2297, nr 2300, nr 2302, nr 2305, nr 2306, nr 2313-2315, nr 2317-2319, nr 2329, nr 2330, nr 2511, nr 2518 (mapa ewidencji gruntów obrębu Wólka Piaseczna - łąki różnych wsi z dnia 18 listopada 1994 r. nr ewidencyjny 1554-163/94, arkusz nr 11);

2) w gminie Lipsk:

a) część gruntów wsi Rogożynek o powierzchni 129,00 ha, obejmująca działki: nr 51, nr 52/1, nr 54, nr 55/2, nr 56/2, nr 57/2, nr 58, nr 59, nr 60/2-63/2, nr 64-67, nr 68/2, nr 69/2, nr 70, nr 71, nr 72/2, nr 73/2, nr 78/2-81/2, nr 112/2, nr 113/2, nr 114, nr 115, nr 116/2, nr 117-120, nr 121/2, nr 122, nr 123/2, nr 124/2-129/2, nr 130, nr 131/2, nr 132/2, nr 133, nr 134, nr 135/2, nr 136/2, nr 137, nr 138/2, nr 139, nr 141-146, nr 147/2, nr 148, nr 149/2, nr 150/2, nr 151, nr 152/2-160/2, nr 161, nr 162/2-164/2, nr 166-172, nr 173/2-177/2, nr 178-180, nr 181/3, nr 182/2-187/2, nr 188, nr 189/2-200/2, nr 219/2, nr 221/2, nr 222/2, nr 223, nr 224, nr 225/2-228/2, nr 230, nr 247/2, nr 250/2, nr 251-253, nr 255/2-276/2, nr 277-280, nr 283, nr 285, nr 287, nr 289, nr 291-293, nr 295, nr 297, nr 299, nr 301, nr 303, nr 305, nr 307, nr 309, nr 311, nr 313, nr 315, nr 317, nr 319, nr 321, nr 323, nr 325, nr 327, nr 329, nr 331, nr 333, nr 335-337, nr 339, nr 341, nr 343, nr 345, nr 347, nr 349, nr 351, nr 353, nr 355, nr 357, nr 359, nr 361, nr 363, nr 365, nr 367, nr 369, nr 371, nr 373, nr 375, nr 377, nr 379, nr 381, nr 383, nr 385, nr 387, nr 389, nr 391, nr 393, nr 395, nr 397, nr 399, nr 401, nr 403, nr 405, nr 407/2, nr 409, nr 410/2, nr 413 (mapa ewidencji gruntów obrębu Rogożynek z dnia 24 maja 1975 r. nr ewidencyjny 96/16/13/75, arkusz nr 1),

b) część gruntów wsi Jałowo o powierzchni 169,00 ha, obejmująca działki: nr 115, nr 170-187, nr 288-294, nr 295/1-295/3, nr 296/1-296/3, nr 297/1-297/3, nr 298/1-298/3, nr 299/1-299/4, nr 300-302, nr 303/1, nr 303/2, nr 345, nr 401/1, nr 401/2, nr 487/1, nr 487/2, nr 488, nr 511, nr 524, nr 525, nr 527, nr 538-540, nr 541/1, nr 541/2, nr 542-592, nr 594-604 (mapa ewidencji gruntów obrębu Jałowo z dnia 19 września 1975 r. nr ewidencyjny 96/15/15/75, arkusz nr 1);

3) w gminie Sztabin:

a) część gruntów wsi Kopytkowo o powierzchni 94,00 ha, obejmująca działki: nr 8, nr 49/2, nr 49/3, nr 52-65 (mapa ewidencji gruntów obrębu Kopytkowo z dnia 4 listopada 1986 r., nr ewidencyjny 107/6/128/86, arkusz nr 1), nr 84, nr 86, nr 87, nr 89, nr 91, nr 93-101, nr 102/1, nr 102/2, nr 104-106, nr 108, nr 109, nr 111, nr 112/1-112/4, nr 113, nr 114, nr 116-124, nr 126, nr 129-132, nr 162 (mapa ewidencji gruntów obrębu Kopytkowo z dnia 4 listopada 1986 r., nr ewidencyjny 107/6/128/86, arkusz nr 2),

b) część gruntów wsi Jasionowo k. Dębowa o powierzchni 112,00 ha, obejmująca działki: nr 11, nr 12/5, nr 12/6, nr 15/4, nr 16, nr 17/7, nr 17/8, nr 18/1, nr 19/6, nr 19/7, nr 19/9, nr 19/10, nr 20/3, nr 20/4, nr 21/2, nr 22/2, nr 25/1, nr 26/1, nr 26/2, nr 27/1, nr 28, nr 29/1, nr 29/2, nr 30, nr 31/1, nr 31/2, nr 32, nr 50/20, nr 59, nr 61, nr 63, nr 80 (mapa ewidencji gruntów obrębu Jasionowo k. Dębowa z dnia 28 kwietnia 1982 r. nr ewidencyjny 107/6/98/81, arkusz nr 1), nr 14/3, nr 14/5, nr 14/6, nr 15/3, nr 17/3, nr 17/6, nr 20/5, nr 20/6, nr 23, nr 24/1, nr 24/3-24/5, nr 25/2, nr 33, nr 34/1, nr 34/2, nr 35-37, nr 38/1, nr 38/3-38/5, nr 39/1, nr 50/2, nr 50/3, nr 50/17, nr 50/19, nr 65/1, nr 67/1, nr 83 (mapa ewidencji gruntów wsi Jasionowo k. Dębowa z dnia 28 kwietnia 1982 r. nr ewidencyjny 107/6/98/81, arkusz nr 2),

c) część gruntów wsi Polkowo o powierzchni 411,00 ha, obejmująca działki: nr 10/1, nr 10/3, nr 10/4, nr 60, nr 61/2-61/4, nr 62, nr 63/1, nr 63/2, nr 64/2, nr 65/1, nr 65/2, nr 66/2, nr 66/3, nr 67/1, nr 67/2, nr 68/1, nr 68/3, nr 68/5-68/8, nr 69/3-69/5, nr 70/2, nr 70/3, nr 71, nr 72/2-72/5, nr 73/2, nr 74/2, nr 75/3, nr 75/4, nr 148, nr 165-167, nr 170, nr 174, nr 179-186 (mapa ewidencji gruntów obrębu Polkowo z dnia 25 maja 2002 r. nr ewidencyjny 1387-1/2001, arkusz nr 1), nr 4/1-4/5, nr 15/1, nr 15/2, nr 16-24, nr 25/1-25/3, nr 26, nr 27/1, nr 27/2, nr 27a, nr 28, nr 29, nr 30/1-30/3, nr 31-33, nr 34/1, nr 34/2, nr 60, nr 61/2-61/4, nr 62, nr 63/1, nr 63/2, nr 64/2, nr 65/1, nr 65/2, nr 66/2, nr 66/3, nr 67/1, nr 67/2, nr 100/1, nr 100/2, nr 101/1-101/3, nr 105/1, nr 105/2, nr 134/1, nr 134/2, nr 137, nr 146, nr 152, nr 155, nr 156, nr 160, nr 162-164 (mapa ewidencji gruntów obrębu Polkowo z dnia 25 maja 2002 r. nr ewidencyjny 1387-1/2001, arkusz nr 2), nr 1/2-1/5, nr 2, nr 3, nr 4/6, nr 5/1, nr 5/2, nr 6/1-6/3, nr 7-9, nr 11/1, nr 11/2, nr 12/1, nr 12/2, nr 13/1, nr 13/2, nr 14, nr 35/2, nr 35/3, nr 36/1, nr 36/2, nr 37/1, nr 37/2, nr 38, nr 39/2, nr 40/7-40/12, nr 41/1, nr 42/4, nr 42/5, nr 43/1, nr 43/3, nr 44/1, nr 45/1, nr 46/4, nr 46/5, nr 47/2, nr 138, nr 138b, nr 139, nr 153, nr 154, nr 157, nr 159 (mapa ewidencji gruntów obrębu Polkowo z dnia 25 maja 2002 r. nr ewidencyjny 1387-1/2001, arkusz nr 3),

d) część gruntów wsi Dębowo o powierzchni 45,00 ha, obejmująca działki: nr 2/3, nr 2/4, nr 2/6, nr 2/7, nr 2/9-2/11, nr 3/6, nr 3/7, nr 3/9-3/11, nr 3/17-3/20, nr 4/1, nr 5/6, nr 5/8, nr 5/9, nr 5/13, nr 5/14, nr 5/16-5/21, nr 6/37-6/40, nr 6/42-6/45, nr 6/48, nr 6/53, nr 6/54, nr 26 (mapa ewidencji gruntów obrębu Dębowo z dnia 15 maja 2002 r. nr ewidencyjny 1388-6/2001, arkusz nr 1),

e) część gruntów wsi Jagłowo o powierzchni 254,00 ha, obejmująca działki: nr 5, nr 50, nr 51/1-51/3, nr 52-63, nr 64/1-64/3, nr 65, nr 69-79, nr 80/1, nr 80/2, nr 81-88, nr 89/1, nr 89/3, nr 89/4, nr 90, nr 93, nr 112, nr 113, nr 114/1-114/3, nr 115-121, nr 122/2, nr 123/3, nr 123/5, nr 123/6, nr 124, nr 125, nr 126/1-126/3, nr 127-154, nr 325-334, nr 335/1, nr 335/2, nr 336-339, nr 340/1-340/5, nr 341-367, nr 369-372, nr 373/1, nr 373/2, nr 374-376, nr 377/2-377/4, nr 378-393, nr 394/1-394/4, nr 395-402, nr 407 (mapa ewidencji gruntów obrębu Jagłowo z dnia 10 marca 1978 r. nr ewidencyjny 107/6/75/78, arkusz nr 1).

§ 3. 1. Utrzymanie właściwej liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt w strefie, o której mowa w § 1, polega na:

1) ustaleniu liczebności i struktury populacji zwierząt łownych na podstawie rocznej inwentaryzacji przeprowadzanej według stanu na dzień 31 marca każdego roku;

2) przeprowadzeniu inwentaryzacji równocześnie na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz na obszarze strefy;

3) ustaleniu liczby osobników poszczególnych gatunków zwierząt łownych podlegających odstrzałom redukcyjnym w planie ochrony lub rocznych zadaniach ochronnych, z uwzględnieniem optymalnej liczebności zwierząt łownych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

2. Odstrzały redukcyjne zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przeprowadza się w terminach zgodnych z obowiązującymi okresami polowań, na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. Nr 43, poz. 488).

3. Odstrzały redukcyjne zwierząt łownych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wykonywane będą według następujących kryteriów:

1) dziki - w pierwszej kolejności redukcji podlegają warchlaki i przelatki;

2) jelenie - w pierwszej kolejności redukcji podlegają cielęta, potem łanie:

a) cielęta:

- słabe,

- późno urodzone, o wadze poniżej średniej,

b) łanie:

- słabe,

- wykazujące spóźnioną ruję,

- prowadzące słabe potomstwo, odbiegające kondycją od średniej,

- stare niemające potomstwa,

c) byki:

- z wyłączeniem dorodnych, w wieku od 5 do 9 lat;

3) sarny:

a) koźlęta - w pierwszej kolejności redukcji podlegają w całości osobniki płci żeńskiej:

- w przypadku bliźniąt - słabsze,

- udział koźląt płci męskiej nie może być większy niż 20%,

b) kozy:

- niemające koźląt,

- osobniki słabe i chore,

c) kozły:

- do 4. roku życia, których poroże nie posiada sześciu regularnych odgałęzień,

- od 5. roku życia wszystkie poniżej 18 kg wagi tuszy.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak