[Tekst główny] [Zał. I] [Zał. II/1] [Zał. II/2] [Zał. III/1] [Zał. III/2] [Zał. IV] [Zał. V] [Strona główna serwisu prawnego] [Strona główna LKP]


ZAŁĄCZNIK IV

(a)Urządzenia, sposoby lub metody stosowane do chwytania lub
zabijania ptaków na dużą skalę:
- sidła, lepy, haki, żywe ptaki oślepione lub okaleczone używane jako wabiki, magnetofony, urządzenia porażające prądem elektrycznym, .
- sztuczne źródła światła, lustra, urządzenia do oświetlania celu, noktowizory strzelania w nocy, tj. z elektronicznym urządzeniem do powiększania lub przetwarzania obrazu,
- materiały wybuchowe,
- sieci, pułapki, przynęty zatrute lub odurzające,
- broń półautomatyczna lub automatyczna z magazynkiem mieszczącym więcej niż dwie sztuki amunicji.
(b) Środki transportu wykorzystywane do polowania:
- samoloty, pojazdy silnikowe,
- łodzie prowadzone z prędkością większą niż pięć kilometrów na godzinę; na otwartym morzu państwa członkowskie mogą ze względów bezpieczeństwa zezwolić na używanie łodzi motorowych o maksymalnej prędkości 18 kilometrów na godzinę; państwa członkowskie powinny poinformować Komisję o wszelkich udzielonych zezwoleniach.


[Tekst główny] [Zał. I] [Zał. II/1] [Zał. II/2] [Zał. III/1] [Zał. III/2] [Zał. IV] [Zał. V] [Strona główna serwisu prawnego] [Strona główna LKP]