×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

29 lipca 2016
OZE
 

Ile projektów wiatrowych ma szanse na realizację?

artykuł z portalu: http://www.wnp.pl
Nasze badanie pokazało, że ponad 99 proc. lądowych farm wiatrowych na etapie rozwoju zostało, kolokwialnie mówiąc, przewróconych przez tzw. ustawę odległościową

Według mnie to jest wystarczający argument, żeby wrócić do punktu wyjścia i rozpocząć na nowo dyskusję o zasadach inwestycji w elektrownie wiatrowe - mówi Michał Kaczerowski, prezes zarządu firmy doradczej Ambiens.

Opublikowaliście wyniki badania na temat skutków wejścia w życie tzw. ustawy odległościowej dla istniejących projektów budowy lądowych elektrowni wiatrowych będących w różnych fazach zaawansowania. Te wyniki pana zaskakują, czy raczej można powiedzieć, że powstała inwentaryzacja przewidywanych strat ?

W odpowiedzi na nasz apel uzyskaliśmy 124 formularze z prawidłowo udzielonymi odpowiedziami opisującymi pojedyncze projekty. Uśredniając wszystkie kategorie grup analizowanych wielkości przedłożonych projektów zebraliśmy dane dotyczące 1008 turbin łącznie, co przy założeniu przeciętnej mocy pojedynczej turbiny na poziomie 2 MW daje łączną moc projektów farm wiatrowych w fazie rozwoju dotkniętych tzw. ustawą odległościową na poziomie przynajmniej 2 GW.

Udział w naszej anonimowej ankiecie był dobrowolny, badanie było realizowane w wakacje i wiemy, że nie każdy, kto chciał wziąć w nim udział mógł to zrobić, bo niektóre firmy nie dostały zgód korporacyjnych. Oznacza to, że uzyskane przez nas wyniki z pewnością nie w pełni ilustrują zamrożony potencjał wiatrowy.

W każdym razie nasze badanie pokazało, że 99,2 proc. projektów turbin wiatrowych nim objętych nie spełnia wymogu odległości od zabudowań mieszkalnych i form ochrony krajobrazu określonego przez tzw. ustawę odległościową na przynajmniej 10-krotność całkowitej wysokości wiatraka. Pozostałe 0,8 proc. inwestycji, których dalszy rozwój z prawnego punktu widzenia jest teoretycznie możliwy to inwestycje małe mieszczące się w kategorii “1-3 turbiny”.

Projekty takie w większości nie mają oparcia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Same koszty oraz czasochłonność przygotowania obowiązkowych dzisiaj dla farm wiatrowych mpzp stawiają pod znakiem zapytania dalszy los tych pojedynczych w skali kraju projektów.

Natomiast odpowiadając wprost na pytanie, to przewidywałem, że około 95 proc. projektów nie spełnia wymogu odległościowego. Oceniałem, że będą szanse na realizację chociaż pojedynczych projektów, ale jest gorzej. Spośród projektów objętych naszym badaniem tylko jeden spełnia wymóg odległościowy.

Wyniki państwa badania są potwierdzeniem obaw, że tzw. ustawa odległościowa zahamuje rozwój lądowej energetyki wiatrowej, a co one pokazały jeśli chodzi o projektowane lokalizacje wiatraków ?

- Niestety, wyniki naszego badania potwierdziły zasadność ocen, że tzw. ustawa odległościowa zablokuje rozwój lądowej energetyki wiatrowej w Polsce, a zarazem w mojej ocenie jest to ważny głos w debacie na temat energetyki wiatrowej w Polsce, bo dotychczas nikt takiej analizy nie przeprowadził. Były podejmowane próby szacowania obszaru kraju wykluczonego z możliwości lokalizacji lądowych farm wiatrowych, ale my pierwsi podjęliśmy próbę oszacowania wpływu tzw. ustawy odległościowej na faktycznie istniejące projekty, z których jak się okazało ponad 99 proc. zostało prawnie zablokowanych.

Te projekty były różnie lokalizowane. Z naszego badania wynika, że prawie 75 proc. objętych nim projektów (bez względu na wielkość) lokalizowanych było w odległości 450-650 metrów od najbliższych zabudowań. Kolejne około 25 proc. elektrowni wiatrowych planowane było w odległości 650-1000 m od najbliższej zabudowy, a najbardziej oddalone od sąsiedniej zabudowy turbiny projektowano w odległości 1000-1050 metrów, ale to były tylko dwa przypadki. Przy czym żadna z analizowanych farm wiatrowych nie była lokalizowana w mniejszej odległości od zabudowań niż 450 m. Podyktowane jest to faktem, że w Polsce dominuje zabudowa rozproszona, a dotychczas skuteczne regulacje lokalizacyjne wynikały z dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Dopuszczalne odległości wiatraków od najbliższej zabudowy i form ochrony przyrody mają być liczone nie w metrach, a są skorelowane z wysokością elektrowni wiatrowej. Gdyby to kryterium przyjąć to co pokazały wasze badania?

Nasze badanie pokazało, że ponad 99 proc. lądowych farm wiatrowych na etapie rozwoju zostało, kolokwialnie mówiąc, przewróconych przez tzw. ustawę odległościową. Według mnie to jest wystarczający argument, żeby wrócić do punktu wyjścia i rozpocząć na nowo dyskusję o zasadach inwestycji w elektrownie wiatrowe - mówi Michał Kaczerowski, prezes zarządu firmy doradczej Ambiens.

Biorąc pod uwagę całkowitą wysokość wiatraka okazuje się, że około połowa (50,8 proc.) zbadanych przez nas rozwijanych projektów wiatrowych znajduje się w odległości mniejszej lub równiej 3- krotności wysokości całkowitej planowanej turbiny i jest to najczęściej występujący dystans planowanych elektrowni wiatrowych od zabudowań. Przy czym w odległości równej bądź mniejszej niż 5-krotność całkowitej wysokości wiatraka zawiera się aż 87,9 proc. zbadanych projektów farm wiatrowych.

Jak już powiedziałem według naszego badania tylko jeden projekt znajdował się w odległości mniejszej bądź równej wymaganej 10-krotności wysokości całkowitej i był to projekt mały (kategoria 1-3 turbiny).

Tu trzeba powiedzieć, że wiele projektów, których dalszą realizację ze względu na obostrzenia odległościowe uniemożliwiła ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, to projekty zaawansowane, na które zostały wydane niemałe pieniądze.

Ponad połowa zbadanych projektów miała zabezpieczone prawo do dysponowania terenem i toczące się postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej (np. realizowany monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny). Blisko 30 proc. projektów dysponowało już prawomocną decyzją środowiskową, a w odniesieniu do prawie 50 proc. projektów w trakcie realizacji była zmiana bądź uchwalenie mpzp. Dla ponad 12 proc. projektów toczyły się zaś postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy. Szacujemy , że poniesione nakłady inwestycyjne na zamrożone przez tzw. ustawę odległościową projekty wiatrowe, których właściciele zechcieli się z nami podzielić informacjami, mogą przekraczać 500 mln zł, a nasze badanie nie objęło wszystkich projektów.

Jakiś cel musiał przyświecać państwu , gdy postanowiliście zrobić przedmiotowe badanie. Co chcecie osiągnąć ?

Przeprowadzona przez nas analiza potwierdza, że ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych praktycznie zupełnie uniemożliwia ze względów lokalizacyjnych dalszy rozwój sektora wiatrowego na lądzie , budowę nowych farm wiatrowych i wyklucza repowering farm pracujących.

Nasze badanie pokazało, że nawet ustalenie możliwości lokalizacji wiatraków w odległości od zabudowań równej bądź mniejszej niż 5-krotność całkowitej wysokości wiatraka, a w kontekście możliwości nowelizacji tzw. ustawy odległościowej pojawiają się pogłoski o takiej regulacji, nie rozwiązuje problemu.

Nie mówmy o odległościach, a mówmy o faktycznym oddziaływaniu farm wiatrowych na środowisko. Regulacje odległościowe zawsze będą stymulowały rozwój małych, nieefektywnych turbin, bo one są po prostu niskie.

Publikując wyniki naszych badań chcemy sprowokować dyskusję na temat potrzeby nowelizacji tzw. ustawy odległościowej.

Bardzo dużo się mówi o kosztach mających spaść na istniejące farmy wiatrowe, a nikt nie zmierzył się z tym, jak wygląda rynek projektów rozwijanych. Nasze badanie pokazało, że ponad 99 proc. lądowych farm wiatrowych na etapie rozwoju zostało, kolokwialnie mówiąc, przewrócone przez tzw. ustawę odległościową.

Według mnie to jest wystarczający argument przemawiający za tym, żeby wrócić do punktu wyjścia i rozpocząć na nowo dyskusję o zasadach inwestycji w elektrownie wiatrowe. Nie mówimy przecież o pechu pojedynczych firm, ale o zastopowaniu rozwoju całej branży. Zakładając, że nie było to intencją władz jedynym rozsądnym wyjściem z powstałej sytuacji wydaje mi się nowelizacja tzw. ustawy odległościowej w kierunku rezygnacji z odległościowych parametrów lokalizacji na rzecz ocen faktycznego oddziaływania wiatraków na środowisko.

Rozmawiał: Ireneusz Chojnacki
źródło: http://www.wnp.pl/wiadomosci/ile-projektow-wiatrowych-ma-szanse-na-realizacje-przedstawiamy-wyniki-badan-ankietowych,278385_1_0_0.html

OZE

– dlaczego warto zainwestować w przydomową turbinę?
czytaj całość
Morska energetyka wiatrowa rozwija się bardziej dynamicznie niż jakakolwiek inna technologia produkcji energii elektrycznej na świecie2. 
czytaj całość
Mirsk, Wleń, Lubomierz, Lwówek Śląski i Stara Kamienica powołały dzisiaj Izerski Klaster Energii Odnawialnej. To trzecie takie przedsięwzięcie realizowane przez (...)
czytaj całość
Jedna z najbardziej znanych marek na świecie wspiera PGE Obrót przy produktach o charakterze technicznym. Celem jest podnoszenie jakości obsługi (...)
czytaj całość
W ostatnich latach Chiny postawiły na OZE. Podyktowane jest to tym, że OZE jest coraz tańsze.
czytaj całość
Od 1 września Warszawa daje 15 tys. zł na budowę minielektrowni słonecznych, a RWE chce ich zakup rozkładać na raty. (...)
czytaj całość
artykuł z portalu: http://www.wnp.pl Nasze badanie pokazało, że ponad 99 proc. lądowych farm wiatrowych na etapie rozwoju zostało, kolokwialnie mówiąc, przewróconych (...)
czytaj całość
więcej
2016-07-23
Transformacja energetyczna w Szwecji.
2016-07-22
Czy biogazownie uratują polską energetykę?
2016-07-02
Transformacja energetyczna w Szwecji.
2016-06-24
Odnawialne źródła energii lepsze dla naszego zdrowia
2016-06-03
W. Kukuła, ClientEarth: Poprawki dla prosumentów niewystarczające
2016-05-17
WWF: Projekt ustawy o OZE jest antyobywatelski
2016-05-07
Szybka ścieżka dla ustawy o OZE. Ekolodzy zauważają oszustwo
2016-04-28
Kleiber: Zielona energia tanieje, więc będzie nas stać, aby walczyć (...)
2016-03-24
Prof. Karaczun: Dzięki efektywności energetycznej Polska może podwoić bogactwo
2016-03-24
Udział społeczeństwa w transformacji niskoemisyjnej jest konieczny!
2016-03-12
Rząd walczy z wiatrakami. "Znikną wszystkie miejsca pracy"
2016-01-29
B. szef lobbystów węglowych: Przestańmy wciskać hamulec dla OZE
2016-01-08
taryfy gwarantowane zagrożone?
2015-11-13
Co rząd PO i PSL zrobił dla OZE?
2015-10-26
Niemcy sprawdzili, ile mogą pomieścić elektrowni PV
2015-10-26
Cel Szwecji: kraj uniezależniony od paliw kopalnych
2015-10-16
Mikrosieci uchronią miasta od przerw w dostawie energii elektrycznej
2015-10-14
7 warunków do zadowolenia z instalacji fotowoltaicznej
2015-10-10
Największa farma słoneczna w Europie podłączona do sieci
2015-10-05
Miastko na drodze do samo- wystarczalności energetycznej
2015-09-09
Holandia: pociągi na wiatr
2015-08-23
Stolica wspiera energię odnawialną
2015-08-18
W. Cetnarski, PSEW: diabeł tkwi w szczegółach
2015-08-18
Najder: Energetyka odnawialna była brutalnie dławiona przez całe lata przez (...)
2015-08-18
Biznes przechodzi na OZE, tylko nasi politycy o tym nie (...)
2015-08-18
LucidPipe – Truly Elegant Water to Wire Generators
2015-08-18
Kokos z Afryki w piecu polskiej elektrowni. Dlaczego nie stać (...)
2015-08-11
Niemcy biją kolejny rekord produkcji energii z OZE
2015-07-30
Cuda w OZE. Rząd zmienił zdanie w sprawie energii odnawialnej?
2015-07-16
Czy to koniec lokalizowania OZE na podstawie WZ-ek?
2015-07-10
Sieci energetyczne problemem dla rozwoju odnawialnych źródeł energii
2015-05-25
Przybywa miejsc pracy w energetyce odnawialnej, ale nie w UE
2015-05-20
gorset przepisów dla prosumentów, pieniądze dla koncernów
2015-05-16
Nowelizacja ustawy o OZE to zamach na energetykę obywatelską
2015-05-12
Dlaczego rząd chce ciąć taryfy dla mikroinstalacji?
2015-05-12
Prosumenci zainteresowani głównie energią ze słońca
2015-05-03
ABW o szpiegach w polskiej energetyce
2015-04-24
Nowelizacja ustawy o OZE nie może być zamachem na energetykę (...)
2015-04-10
*Prosument* interesuje potentatów
2015-03-30
Norwedzy i Brytyjczycy zbudują wspólnie najdłuższy na świecie interkonektor
2015-03-22
Ministerstwo Gospodarki – będzie nowelizacja ustawy o OZE
2015-03-18
Ministerstwo Gospodarki straszy prosumentów
2015-02-19
WYCIEKŁY ZAŁOŻENIA KAMPANII SKIEROWANEJ PRZECIWKO OBYWATELOM
2015-02-15
Ekspert: rezygnacja z OZE skazuje Polskę na stagnację
2015-02-12
Poprawka Senatu do ustawy OZE: Mikroinstalacje nie będą się opłacać
2015-02-07
Senat poparł interes spółek energetycznych kosztem obywateli
2015-02-07
W Senacie kompromisowy pomysł na kontrowersyjny zapis ustawy o OZE
2015-01-24
Ustawa o OZE – korzystna dla bezpieczeństwa Polski
2015-01-18
Ustawa o OZE - nie cieszy, gdy jest.
2014-09-20
Waldemar Pawlak: Mam nadzieję, że ustawa o OZE będzie uchwalona (...)
2014-09-20
Komisja Europejska podnosi cel OZE na 2030 r. Efekt Putina?
2014-09-19
Województwo świętokrzyskie stawia na energetykę rozproszoną
2014-09-19
Dopłaty do paliw kopalnych – 544 miliardy dolarów rocznie
2014-09-13
Pawlak: sytuacja na Ukrainie to impuls dla OZE w Polsce
2014-09-11
Ameryka: czyste super mocarstwo?
2014-09-04
Worldwatch Institute: zatrudnienie w branży PV wzrosło o 1 mln
2014-09-03
IRENA życzliwa Rosji
2014-09-02
Początek roku w najbardziej ekologicznej szkole w Polsce
2014-08-13
Ustawa o OZE nie sprzyja rozwojowi energetyki odnawialnej we wschodniej (...)
2014-07-30
Polish Energy Partners planuje zbudowanie wiatrowych elektrowni morskich o mocy (...)
2014-07-27
Rząd ma co chciał- słabiutkie polskie OZE bardziej mizerne
2014-07-27
NIK o elektrowniach wiatrowych
2014-07-09
Buzek na forum OZE: łupki i atom bez szans przy (...)
2014-07-01
W Bydgoszczy powstanie fabryka innowacyjnych modułów fotowoltaicznych
2014-06-14
Szczecin. Powstaje fabryka, która ma zatrudnić 500 osób
2014-05-26
Jakich odnawialnych źródeł energii potrzebuje Polska?
2014-05-05
Rząd zmienia i notyfikuje ustawę o OZE
2014-04-09
Polityka energetyczna, czyli jak się walczy z wiatrakami
2014-04-08
Rząd straszy OZE, bo woli dopłacać do węgla i importu (...)
2014-04-03
D. Tusk: zbyt duże wsparcie dla OZE
2014-03-29
Zapisy ustawy o OZE mogą być niekonstytucyjne. Dyskryminują drobnych wytwórców (...)
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej