×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

21 października 2015
Wrocław
 

Zielone miejsca pracy w Polsce

Praca i jej jakość jest nieodmiennie na czele tematów najważniejszych dla Polek i Polaków. Nadal nie brakuje rejonów kraju, zmagających się ze skutkami transformacji ustrojowej i jej wpływem na lokalne rynki pracy.

Zatrudnienie poza rolnictwem stanowi olbrzymie wyzwanie na obszarach wiejskich. Tereny poprzemysłowe poszukują sposobów na ożywienie lokalnych gospodarek. Dla osób młodych problemem jest znalezienie stabilnej pracy, mogącej umożliwić dalszy rozwój – nie tylko zawodowy, ale także osobisty. Niskie uzwiązkowienie w wielu wypadkach oznacza problemy z przestrzeganiem praw pracowniczych. Nawet osoby, które stać na kredyt mieszkaniowy czy usługi prywatne (ochronę zdrowia, edukację dla dzieci) doświadczają problemów z godzeniem roli zawodowej z życiem rodzinnym.

Rozwiązaniem wspomnianych problemów są zielone miejsca pracy – inwestowanie w sektory, które jednocześnie służą środowisku i przynoszą zyski ekonomiczne i społeczne. Z upływem lat ich koncepcja ewoluowała, dołączając m.in. pracę w sektorze opieki oraz ważnych dla jakości życia usług publicznych. W polskim kontekście – dużej roli małych i średnich przedsiębiorstw, opierania się na niskich kosztach pracy zamiast na innowacyjności czy problemach związanych z pozakodeksowymi umowami o pracę – kluczowe jest podkreślanie, że zielona transformacja gospodarki to nie tylko nowe miejsca pracy, ale szerzej – praca wysokiej jakości, realizowana w godnych warunkach.

Takie szerokie ujęcie tematu stanowi bazę siedmiu otwartych debat zorganizowanych w różnych miastach Polski przez Fundację im. Heinricha Bölla i Strefę Zieleni. Stanowią one okazję do wymiany między światem pracy, innowacyjnym, społecznie odpowiedzialnym biznesem, lokalnymi politycz(k)ami, ekspert(k)ami. Każde spotkanie podsumuje raport. Ponadto powstanie specjalny, 24-stronnicowy numer „Zielonych Wiadomości” z relacjami, dobrymi praktykami i artykułami podkreślającymi zróżnicowane perspektywy – m.in. równościową czy europejską.

Projekt stawia sobie za cel zapoznanie osób w nim uczestniczących z zieloną koncepcją pracy oraz dowiedzenie, że może ona odpowiadać na specyficzne dla polskiego rynku pracy problemy, takie jak: umowy śmieciowe, wysoka stopa bezrobocia wśród osób młodych, łamanie praw pracowniczych czy niska innowacyjność gospodarki.


Debata we Wrocławiu

29.10.2015, 17.30 - 19:00
Księgarnia Tajne Komplety
Wrocław, Przejście Garncarskie 2

Cykl debat Fundacji Strefa Zieleni oraz Fundacji im. Heinricha Bölla o zielonych miejscach pracy już wkrótce zaliczy swój kolejny przystanek. Razem z CentrumCSR.PL porozmawiamy o teraźniejszości i przyszłości pracy z pracowniczej perspektywy.

– Zielone miejsca pracy i inwestowanie w  ten sektor daje szansę na wzrost zatrudnienia w sektorach takich jak energetyka odnawialna, transport zbiorowy czy energooszczędne budownictwo – przypomina koordynator projektu cyklu debat z ramienia Strefy Zieleni, Bartłomiej Kozek. – By jednak stanowiły one fundament nowego modelu gospodarczego Polski, ich rozwój musi iść w parze z zatrudnieniem  wysokiej jakości.  

– Pytanie o prawa pracownicze to również pytanie o społeczną odpowiedzialność biznesu – dodaje dyrektor CentrumCSR.PL, Grzegorz Piskalski. – Nasza organizacja od lat zajmuje się sprawdzaniem, czy przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne poczuwają się do odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz lokalne społeczności.  

W prowadzonej przez Grzegorza Piskalskiego debacie udział wezmą:

- Michał Syska, dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a, przedstawi sytuację panująca na polskim rynku pracy;

- Małgorzata Maciejewska, reprezentująca Inicjatywę Pracowniczą badaczka z Uniwersytetu Wrocławskiego, podzieli się swoimi doświadczeniami z pracy w Specjalnej Strefie Ekonomicznej;

- Małgorzata Tracz, współprzewodnicząca Partii Zieloni, opowie o zielonej wizji pracy i szansach, jakie dla rynku pracy oferują inwestycje w ochronę środowiska i poprawę jakości życia.

Spotkanie realizowane w ramach projektów: „Monitoring odpowiedzialności społecznej największych polskich przedsiębiorstw” w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanym z Funduszy EOG oraz „Upowszechnienie społecznej odpowiedzialności biznesu jako narzędzia partycypacji społecznej i standardu dialogu przedsiębiorstw z otoczeniem społecznym” w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Debaty z cyklu "Zielone miejsca pracy" finansowane są ze środków biura Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Kontakt:

Bartłomiej Kozek, Fundacja Strefa Zieleni, tel. 793 355 695
Marta Bełza, Fundacja CentrumCSR.PL, tel. 535 830 845

Strony internetowe organizatorów wydarzenia:
www.strefazieleni.org – www.pl.boell.org – www.centrumcsr.pl

O projekcie (bieżące informacje) Debata odbywa się w ramach cyklu „Zielone miejsca pracy", który stawia sobie za cel zapoznanie osób w nim uczestniczących z zieloną koncepcją pracy oraz dowiedzenie, że może ona odpowiadać na specyficzne dla polskiego rynku pracy problemy, takie jak: umowy śmieciowe, wysoka stopa bezrobocia wśród osób młodych, łamanie praw pracowniczych czy niska innowacyjność gospodarki.

Wrocław

Dolnośląski Alarm Smogowy we współpracy z Stowarzyszeniem Ekologicznym EKO-UNIA  zorganizował 24 czerwca 2024 na wrocławskim rynku pikietę apelującą o pilną (...)
czytaj całość
Dolnośląski Alarm Smogowy wspólnie z Ruchem Rodzice dla Klimatu podsumował prowadzone w czasie mijającej kadencji działania Wrocławia dla poprawy jakości (...)
czytaj całość
Stowarzyszenie EKO-UNIA odwiedziło wernisaż Katarzyny Roj.
czytaj całość
Budowa spalarni w gminie Wisznia Mała pod Wrocławiem nie do przyjęcia ze względów społecznych, ekologicznych i klimatycznych
czytaj całość
Miasto Wrocław tłumaczy mieszkańcom, że budować na mokrych, retencyjnych łąkach trzeba, bo taki jest plan. Miejscowy Plan… 
czytaj całość
W listopadowym numerze „Dzikiego Życia” (11/317 2020) – pisma wydawanego przez stowarzyszenie PRACOWNIA NA RZECZ WSZYSTKICH ISTOT – ukazały się (...)
czytaj całość
Aktywiści wspierają mieszkańców w walce o drzewa! Mieszkańcy Wrocławia, lokalni liderzy walczący o ochronę przyrody oraz aktywiści Extinction Rebellion spotykają się (...)
czytaj całość
List otwarty do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka w sprawie ratowania Wrocławskich Pól Irygacyjnych – cennego obszaru przyrodniczego oraz chroniącego klimat miasta
czytaj całość
więcej
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej