×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 
 

O ekonomicznych ryzykach programu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

pkt1pkt2pkt3pkt4pkt5pkt6
 
 

Łódź 23.08.2023
Dominujące w krajowej przestrzeni publicznej bezkrytyczne poparcie dla rozwoju wielkoskalowej energetyki jądrowej drastycznie kontrastuje ze stanem zastoju w jakim od 4 dekad znajduje się tego rodzaju energetyka w krajach zachodnich.

Zasadniczym powodem tego zastoju są względy ekonomiczne sprowadzające do znanego w zagranicznej literaturze fachowej hasła, że wielkoskalowe elektrownie jądrowe „są zbyt drogie, aby je budować”. Co więcej lawinowo rosnące koszty budowy nowych bloków implikowały ponadto coraz wyższe koszty produkcji energii elektrycznej, mimo tego, że w większości krajów zachodnich zarówno na etapie inwestycji, jak eksploatacji elektrowni jądrowych, tego rodzaju energetyka mogła liczyć dodatkowo na sowite subsydia i wsparcie z środków publicznych.

nr
***

Z krajowej perspektywy, warto także zwrócić uwagę, że bardzo nieliczne, realizowane w ostatnich latach w USA i Europie Zachodniej projekty inwestycyjne po pierwsze, potwierdzają, że nie udało się – mimo wielokrotnie składanych obietnic przez budowniczych elektrowni – zahamować wzrostu kosztów budowy; świadczą o tym wielkokrotne – od 3 do 5 razy – przekroczenia wyjściowych budżetów i harmonogramów; w tym drugim przypadku powoduje to dodatkowy wzrost kosztów finansowania tego rodzaju inwestycji, nawet do poziomu 50% całkowitych kosztów budowy po drugie, są realizowane w krajach, w których nowe bloki będą zastępować stare bloki, co z punktu widzenia kosztów rozwoju energetyki jądrowej jest znacznie tańszym rozwiązaniem w porównaniu z budową elektrowni w kraju nie posiadającym tego rodzaju potencjału, ponieważ musi on ponosić dodatkowe, bardzo znaczące koszty, zwłaszcza w obszarze tworzenia kapitału ludzkiego i odpowiedniej infrastruktury regulacyjno-nadzorczej; nic zatem dziwnego, że od 1991 roku mimo licznych zapowiedzi liczba krajów posiadających energetykę jądrową zwiększyła się tylko o jeden kraj.
Co więcej, są niewolne od skandali korupcyjnych i licznych przypadków nadużyć, a także sporów wokół odpowiedzialności za wykrywane błędy w procesie budowy.
Warto w związku z tym odnotować, że w kwestii inwestycji w dużą energetykę jądrową panuje oparte na badaniach i analizach przekonanie, że przyczyny wysokich kosztów mają charakter strukturalny i nie ma szans, aby uzyskać w tym zakresie istotną poprawę.

nr
***

W tym kontekście zadziwiający jest brak głębszej dyskusji nad ekonomicznym wymiarem rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, zwłaszcza w związku z nasuwającym się tu w sposób oczywisty – ze względu na ogromną skalę wydatków inwestycyjnych – pytaniem czy przyszły strumień przychodów zapewni zwrot tych nakładów. Odpowiedź na to pytanie wymaga określenia czynników, które decydują o ekonomice działania dużych elektrowni jądrowych. Ze względu na strukturę kosztów tego rodzaju źródeł wytwarzania, w której dominują koszty stałe – do 80% kosztów całkowitych – ich ekonomika wymaga ciągłego trybu działania („na okrągło” w trybie dobowym i rocznym).

Wymóg ten już teraz jest coraz trudniejszy do spełnienia w krajach o rosnącym udziale energetyki odnawialnej, w tym zwłaszcza solarnej i wiatrowej. Niestabilny charakter działania tego rodzaju źródeł powoduje, że wraz ze wzrostem ich udziału w produkcji energii elektrycznej zwiększać się musi stopień elastyczności działania źródeł dyspozycyjnych z obszaru energetyki konwencjonalnej. Pomijając już techniczne ograniczenia dużych bloków do zmiennego trybu ich działania, po to aby dostosować wielkość ich do zmieniającej się podaży energii elektrycznej z OZE, jeszcze ważniejszym ograniczeniem jest tu pogarszanie się ekonomiki tych bloków – rosnące koszty produkcji i zmniejszające się przychody – co w dłuższej perspektywie grozi przekształcaniem się tego rodzaju aktywów w tzw. aktywa osierocone, czyli niezdolne do generowania przychodów uzasadniających ich działanie.

nr
***

W krajach, w których sektory energetyczne działają w trybie rynkowym już zapowiadane są całkowite wyłączenia bloków jądrowych ze względu na nieopłacalność ich działania, bowiem dla zachowania ciągłości ich działania konieczne są tzw. ceny negatywne. Tam natomiast gdzie nie obowiązują rynkowe zasady działania elektroenergetyki, dla ratowania rentowności tych źródeł ogranicza się odbiór tańszej energii elektrycznej z OZE. Problem ten już odczuwany jest w Polsce ze względu na ograniczoną elastyczność bloków węglowych. A zatem realizacja programu budowy dużych bloków oznaczałaby utrwalenie niekompatybilnej z OZE struktury krajowego sektora energetyki konwencjonalnej i coraz większe utrudnienia w rozwoju OZE.

nr
***

Takie bezkrytyczne podejście do energetyki jądrowej byłoby słuszne tylko w przypadku braku alternatywy, jeśli chodzi o rozwiązanie problemu niestabilności i przerywalności pracy OZE. Jest to założenie z gruntu błędne, o czym świadczy chociażby fakt, że mimo deklarowania od dłuższego czasu przez rosnącą liczbę krajów chęci działań na rzecz dekarbonizacji sektora energetycznego i szerzej całej gospodarki, nie rośnie liczba krajów, które podejmują decyzję o budowie własnego potencjału wielkoskalowej energetyki jądrowej. Biorąc to pod uwagę, podjęcie takiej decyzji powinno być poprzedzone rozbudowaną analizą ekonomicznych uwarunkowań różnych scenariuszy możliwej w naszym kraju dekarbonizacji i ich oceną z punktu widzenia kosztów redukcji emisji przy zastosowaniu różnych, znanych już technologii, z których większość znajduje się już na etapie komercyjnego wdrażania. Wyniki takiej analizy powinny być następnie poddane, prowadzonej w sposób otwarty i transparentny, dyskusji z udziałem szerokich kręgów eksperckich.

nr
***

Nic nie wskazuje na to, aby tego rodzaju proces przygotowania decyzji poprzedził moment podjęcia decyzji politycznej. Zamiast tego opinia publiczna musi zadowolić się argumentacją strony rządowej, która sprowadza się do trzech punktów:

W świetle stanu wiedzy, dwa z tych argumentów są błędne, trzeci dotyczący gwarancji bezpieczeństwa wysoce wątpliwy, a przynajmniej wymagający analizy, o której mowa wyżej.

nr
***

Przystąpienie w takich warunkach do realizacji programu budowy energetyki jądrowej naraża więc nas na poważne ryzyka.

Łódź 23 08 2023
Prof. dr hab. Andrzej Szablewski
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Atom
Dr Tyszecki: "Jeden pocisk może sparaliżować połowę systemu energetycznego kraju".
czytaj całość
PiS w przyspieszonym trybie przed utratą władzy we wrześniu 2023 r. wydał decyzję środowiskową na budowę elektrowni atomowej w Choczewie (...)
czytaj całość
Warszawa, 24 sierpnia 2023 r. 24 sierpnia 2023 r. przedstawiciele partii Zieloni oraz Stowarzyszenia Bałtyckie SOS, które jest stroną postępowania środowiskowego, (...)
czytaj całość
Łódź 23.08.2023 Dominujące w krajowej przestrzeni publicznej bezkrytyczne poparcie dla rozwoju wielkoskalowej energetyki jądrowej drastycznie kontrastuje ze stanem zastoju w jakim (...)
czytaj całość
Przedstawiciele EKO-UNII uczestniczyli 19 lipca 2023r w regularnym proteście mieszkańców Wybrzeża- Bałtyckiego SOS.
czytaj całość
Według raportu Połączonej Komisji do spraw Badań przy Komisji Europejskiej energetyka atomowa może pomóc w dążeniu do neutralności klimatycznej Europy (...)
czytaj całość
Brytyjski rząd poinformował w czwartek o swej decyzji kontynuowania działań na rzecz zbudowania w Wielkiej Brytanii nowej elektrowni atomowej,
czytaj całość
Związek Przemysłu Atomowego Ukrainy w liście do premiera Jaceniuka: eksperymenty z ukraińskimi reaktorami to przestępstwo które prowadzi do katastrofy
czytaj całość
więcej
2016-02-10
Mieszkańcy Pomorza chcą OZE zamiast atomu
2015-10-17
Bezpieczeństwo energetyczne w programach partii politycznych
2015-10-13
Ekspertyza prof. Popczyka: *Elektrownie jądrowe w Polsce i ich alternatywa*
2015-10-13
Platforma rezygnuje z elektrowni atomowej?
2015-09-07
Elektrownia atomowa w Polsce nigdy nie powstanie
2015-07-26
Greenpeace ujawnia tajny dokument dotyczący programu jądrowego
2015-03-23
Atomowy szantaż: gmina zarabia, gdy nie krytykuje rządowej spółki
2014-07-04
W Europie powstaje koalicja atomowa: Musimy stworzyć warunki do rozwoju
2014-06-14
Francuska elektrownia jądrowa za 8,5 mld euro prawie gotowa
2014-04-24
Greenpeace złożył skargę na Program polskiej energetyki jądrowej
2014-04-16
Polska żegna się z energetyką jądrową?
2014-03-15
Japonia: Skażonej wody w Fukushimie przybywa. To już 340 (...)
2014-03-15
Minister Bieńkowska podtrzymała decyzję o lokalizacji EJ w Gąskach
2014-03-15
Awaria polskiej elektrowni jądrowej zagrozi Trójmiastu i Warszawie
2014-03-09
Znaleziono zardzewiałe pojemniki na odpady promieniotwórcze w składowisku w Niemczech
2014-03-02
Kolejny duży wyciek w Fukushimie
2014-02-19
Atom będzie dla nas za drogi
2014-02-15
Nowoczesna elektrownia jądrowa w Finlandii nie wiadomo kiedy i za (...)
2014-01-20
PSL za rezygnacją Polski z elektrowni atomowej. Co zrobi Piechociński?
2013-12-09
Radioaktywny wyciek z kopalni uranu w Australii
2013-12-04
Prezes PAA Janusz Włodarski: Polska chce atomu nawet za (...)
2013-10-24
KANADA: również rezygnuje z budowy elektrowni jądrowych
2013-10-24
Kolejne tajne spotkanie pro-atomowe – tym razem międzynarodowe w Krokowej
2013-10-08
Atomowa ruina w Fukushimie. Pompy chłodzące wyłączone przez przypadek.
2013-07-23
Elektrownia atomowa na podwórku sąsiada
2013-07-07
Atomowy koszt atomu
2013-06-28
Rząd może opóźnić budowę elektrowni atomowej
2013-04-27
Energetyka jądrowa stała się głównym boiskiem gry między starym i (...)
2013-04-23
Radioaktywny wyciek z elektrowni atomowej w Fukuszimie
2013-04-19
52 proc. Polaków sprzeciwia się budowie elektrowni jądrowych w Polsce.
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej