×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

19 września 2016
Bałtyk
 

Ministrze -chroń ryby Bałtyku przed przełowieniem

list organizacji  ekologicznych do ministra

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Pan Marek Gróbarczyk

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

Nadchodzące obrady Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa na temat limitów połowowych na rok 2017 odbędą się w kontekście zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb), którawymaga zakończenia przełowienia do 2015 roku tam, gdzie to możliwe, a w sposób stopniowy najpóźniej do 2020 roku w odniesieniu do wszystkich stad. 1
Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że w ubiegłych latach poczyniono postęp w ograniczaniu średniego poziomu przełowienia poprzez ustanawianie limitów połowowych nieprzekraczających doradztwa opartego na maksymalnym podtrzymywalnym połowie (MSY). Niemniej jednak z zaniepokojeniem zauważyliśmy, że według najnowszego raportu Komitetu Naukowo-Technicznego
i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa UE (STECF) ponad 60% zbadanych unijnych stad ryb znajduje się poza tzw. bezpiecznym poziomem biologicznym (ang. safe biological limit), a prawie połowa stad jest przełowiona.2 Jak wynika z analiz STECF z ostatnich lat, postęp w kierunku zakończenia przełowienia spowolnił, a wręcz, przyjmując średnie wartości, uległ odwróceniu.3 Sytuacja ta wymaga podjęcia dodatkowych, pilnych wysiłków, aby odtworzyć stada do stabilnych poziomów. Wobec przekroczonego już terminu 2015 roku, wzywamy Pana do zapewnienia aby Całkowite Dopuszczalne Połowy (ang. Total Allowable Catches - TACs) na 2017 rok nie przekraczały rekomendacji naukowych.

Podczas ubiegłorocznej, październikowej Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Polska zgodziła się na ustanowienie sześciu spośród dziesięciu TACs dla bałtyckich stad ryb powyżej rekomendacji naukowych (w tym TACs dla dwóch bałtyckich stad dorsza)4. W przypadku całkowitego dopuszczalnego połowu dla stada śledzia w Zatoce Ryskiej przekroczono zalecenia naukowe pomimo tego, że w roku poprzednim TAC dla tego stada został ustalony przez ministrów zgodnie
z doradztwem naukowców opartym na podejściu MSY. W rezultacie ignorowania nauki całkowite dopuszczalne połowy oddaliły decydentów od osiągnięcia celu Wspólnej Polityki Rybołówstwa związanego z F MSY i zamiast tego przyczyniły się do kontynuacji prowadzenia nadmiernych połowów w regionie.

W tym roku oczekiwalibyśmy jednoznacznego zobowiązania, że zrobi Pan wszystko, co w Pana mocy, aby poczynić wyraźne i mierzalne postępy w kierunku osiągnięcia celów WPRyb związanych z F MSY podczas nadchodzących spotkań Rady na temat możliwości połowowych na rok 2017, w tym w szczególności dla stad ważnych dla Polski.

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której zamierzałby Pan ubiegać się o opóźnienie terminu ustanowienia limitów połowowych zgodnych z doradztwem naukowym opartym o MSY, wzywamy Pana do publicznego i możliwie wczesnego zidentyfikowania takich przypadków i zgłoszenia odpowiednich dowodów, które pokazałyby że kontynuacja eksploatacji powyżej poziomów F MSY jest rzeczywiście konieczna, aby zapobiec poważnym konsekwencjom ekonomicznym oraz społecznym na obszarach działania danej floty. W takich przypadkach prosimy, aby ustalił Pan jak, w sposób stopniowy, zostanie osiągnięty cel MSY dla tych stad, najpóźniej do 2020 roku.

Wielu obywateli Polski i Unii Europejskiej śledziło i uczestniczyło w procesie reform Wspólnej Polityki Rybołówstwa, wspierając ministrów i członków Parlamentu Europejskiego w ustaleniu ambitnego celu zakończenia przełowienia. Nowa WPRyb weszła w życie trzy lata temu. Decyzje jakie podejmie Pan w sprawie limitów połowowych na rok 2017 mogą odwrócić opóźnienia w jej wdrożeniu i wprowadzić w życie politykę szeroko popartą społecznie.

Panie Ministrze – wspieramy Pana we wdrażaniu tych reform bez dalszych opóźnień i wzywamy Pana by pokazał Pan swoje przywództwo w dążeniu do zakończenia nadmiernych połowów w Unii Europejskiej.

Z wyrazami szacunku,
Justyna Zajchowska, doradca ds. rybołówstwa dla The Pew Charitbale Trusts,
w imieniu organizacji pozarządowych: Oceana, Fundacja MARE, The Pew Charitable Trusts, Greenpeace Polska, ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi, Klub Przyrodników, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, WWF Polska, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Fundacja Nasza Ziemia, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, Klub Gaja, Polski Klub Ekologiczny, Zielony Instytut, Fundacja Aquarius.


[1] Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, Art. 2.2.
[2] Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy (STECF-16-05) .
[3] Idem
[4] http://www.pewtrusts.org/~/media/assets/2015/10/analysisoftotalallowablecatchesfor2016inthebalticsea.pdf?la=en

Bałtyk

Dopiero wiosna, a już niektórzy myślą o wakacjach. Istnieje jednak ryzyko, że w przeciągu najbliższych dekad nie odpoczniemy nad polskim (...)
czytaj całość
Gospodarka ściekowa prowadzona przez gminy w regionie Wielkich Jezior Mazurskich nie gwarantuje dostatecznej ochrony przed zanieczyszczeniem i degradacją wód jednego z najcenniejszych przyrodniczo (...)
czytaj całość
KE proponuje ograniczenie połowów dorsza na Bałtyku  
czytaj całość
list organizacji  ekologicznych do ministra
czytaj całość
Pogorszenie jakości wód, zwiększenie ryzyka wystąpienia powodzi i suszy, straty w przyrodzie
czytaj całość
więcej
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej