×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

2 czerwca 2015
Bałtyk
 

Bałtyk - chcemy zrównoważongo rybołówstwa !

Wspólny list NGO do posła Wałęsy

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Pan Jarosław Wałęsa
Szanowny Panie Pośle,

Parlament Europejski pełnił kluczową rolę w wynegocjowaniu ambitnej reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) w 2013 roku, która zawiera zobowiązanie do ustalenia wskaźnika eksploatacji opartego na maksymalnym podtrzymywalnym poziomie (MSY) do 2015 roku tam gdzie to możliwe, a najpóźniej do 2020 roku. Aby osiągnąć ten cel niezbędne jest pełne wdrożenie WPRyb bez zbędnych opóźnień. Podczas negocjacji trójstronnych będzie Pan współdecydował o ostatecznym kształcie wieloletniego planu zarządzania w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim [2014/0285 (COD)] – głównego narzędzia na rzecz osiągnięcia celów WPRyb. Biorąc pod uwagę kształt częściowego podejścia ogólnego Rady jedynie Parlament Europejski jest w stanie zagwarantować spójność Planu ze zreformowaną Wspólną Polityką Rybołówstwa. W związku z tym my – niżej podpisane organizacje pozarządowe i społeczne – chcielibyśmy potwierdzić nasze wsparcie dla ambitnej i zgodnej ze zreformowaną WPRyb propozycji bałtyckiego planu przyjętej przez Parlament Europejski 28 maja i jesteśmy przekonani, że pod Pana przywództwem Parlament może zagwarantować plan w pełni zgodny ze Wspólna Polityką Rybołówstwa. Chcielibyśmy w związku z tym zwrócić Pana uwagę na następujące kwestie:
-
Spójność celów planu z WPRyb: WPRyb zawiera cel, jakim jest odbudowa i zachowanie stad powyżej poziomów zdolnych do uzyskania MSY w odniesieniu do populacji wszystkich poławianych gatunków, bez żadnych wyjątków. Mimo to częściowe podejście ogólne Rady wprowadza inny, mniej ambitny cel ochrony dla gatunków ryb płaskich. Tekst zaproponowany przez Parlament Europejski natomiast odzwierciedla cel WPRyb.
- Zrównoważone wartości docelowe śmiertelności połowowej: WPRyb wymaga, aby wskaźnik eksploatacji oparty na MSY osiągnąć w miarę możliwości do 2015r., a w sposób stopniowy i narastający najpóźniej do 2020 roku w odniesieniu do wszystkich stad. Mimo to górne granice przedziałów śmiertelności połowowej F w częściowym podejściu ogólnym Rady przekraczają rekomendowane przez naukowców poziomy FMSY. Natomiast Parlament Europejski stoi na stanowisku, że wskaźnik eksploatacji oparty na MSY powinien być górną granicą przedziałów i jako docelową wartość proponuje 0,8*FMSY zgodnie ze Wspólną Polityką Rybołówstwa oraz Porozumieniem Narodów Zjednoczonych o zasobach rybnych.

- Punkty odniesienia dla celów ochrony: Częściowe podejście ogólne Rady przewiduje podjęcie działań naprawczych w momencie, kiedy biomasa stada spadnie poniżej minimalnego poziomu biomasy tarłowej, aby zapewnić szybkie odtworzenie do poziomów ostrożnościowych. Podejście to nie odzwierciedla zapisów zawartych w WPRyb tj. działań w celu odtworzenia i zachowania stada powyżej poziomu zdolnego do uzyskania MSY. Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego odpowiednie działania powinny zostać podjęte w sytuacji spadku poziomu biomasy stada poniżej poziomów BMSY, aby odbudować i zachować stada powyżej tych poziomów.

- Podejście ekosystemowe: Wdrożenie podejścia ekosystemowego jest podstawowym celem Wspólnej Polityki Rybołówstwa (artykuł 2.3). Tak jak to zostało uzgodnione przez Parlament Europejski, wieloletni plan zarządzania musi zawierać w artykule 3. sformułowanie, które odzwierciedla potrzebę ochrony środowiska morskiego i osiągnięcia dobrego stanu środowiska (z ang. Good Environmental Status, GES) oraz wprowadza podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem.
Będziemy nadal śledzić proces prac nad bałtyckim planem zarządzania i będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie informacje na temat postępu w negocjacjach. W razie jakichkolwiek pytań polecamy się do kontaktu.

Z poważaniem, w imieniu sygnatariuszy listu,
Justyna Niewolewska
Doradca ds. rybołówstwa dla The Pew Charitable Trusts
JNiewolewska-consultant[malpa]pewtrusts.org

pobierz list (format pdf)

Bałtyk

Dopiero wiosna, a już niektórzy myślą o wakacjach. Istnieje jednak ryzyko, że w przeciągu najbliższych dekad nie odpoczniemy nad polskim (...)
czytaj całość
Gospodarka ściekowa prowadzona przez gminy w regionie Wielkich Jezior Mazurskich nie gwarantuje dostatecznej ochrony przed zanieczyszczeniem i degradacją wód jednego z najcenniejszych przyrodniczo (...)
czytaj całość
KE proponuje ograniczenie połowów dorsza na Bałtyku  
czytaj całość
list organizacji  ekologicznych do ministra
czytaj całość
Pogorszenie jakości wód, zwiększenie ryzyka wystąpienia powodzi i suszy, straty w przyrodzie
czytaj całość
więcej
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej