OZE

Senat poparł interes spółek energetycznych kosztem obywateli

07 lutego 2015 min
(galeria fotografii)

Senat przyjął dziś ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Po burzliwych dyskusjach plenarnych, nocne posiedzenie komisji zaowocowało aż 135 propozycjami zmian.

 

Najwięcej emocji wzbudziły prace nad tzw. poprawką prosumencką, czyli propozycją wprowadzenia taryf gwarantowanych dla właścicieli mikroźródeł OZE o mocy do 10 kW. Politycy zignorowali tysiące głosów poparcia dla tej idei, proponując inne rozwiązanie, które znacząco wyhamuje rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce.

W obecnym kształcie ustawa nie spełnia oczekiwań społecznych. Senatorowie w zdecydowanej większości zdecydowali się poprzeć propozycje, które znacząco odbiegają od wcześniejszych, mających na celu rzeczywiste zwiększenie opłacalności inwestycji w mikroinstalacje OZE. Zamiast taryf gwarantowanych zaproponowano, by nadwyżka energii produkowanej przez prosumentów była odkupywana za kwotę wynoszącą 210% średniej ceny energii z poprzedniego roku. W praktyce oznacza to, że obywatele zamiast zaproponowanych przez Sejm 75 gr/kWh dostaną zaledwie około 40 gr/kWh. Przeciwko wprowadzeniu tej niekorzystnej zmiany zagłosowali senatorowie PiS oraz jeden senator niezależny. Przyjęte rozwiązania będą wspierać głównie spółki energetyczne, ale nie zwiększą znacząco opłacalności inwestycji w przydomowe mikroelektrownie OZE. Decyzja Senatu jest zaskakująca, zwłaszcza w świetle ogromnego poparcia dla rozwoju sektora odnawialnych źródłach energii (wg sondażu CBOS z listopada 2014r. 88% społeczeństwa chce więcej inwestycji w OZE).

Do tej sytuacji doszło zapewne w wyniku działań podjętych przez przedstawicieli monopolistów, czyli spółek energetycznych. W trakcie prac komisji, senatorom oraz opinii publicznej prezentowano nierzetelne opinie, które znacząco odbiegały od wyników ekspertyz opartych na profesjonalnych analizach ekonomicznych. Obywatele mogą czuć się pokrzywdzeni, ponieważ przyjęte rozwiązania nie przysłużą się realnemu rozwojowi energetyki prosumenckiej. Izba wyższa parlamentu, w której większość senatorów należy do Platformy Obywatelskiej, w rzeczywistości zdusiła energetykę obywatelską w zarodku. Używanie określenia 210%, a nie 40 groszy, to próba podkoloryzowania faktów. To nie jest rzeczywiste wsparcie. Obserwując rosnące poparcie dla energetyki obywatelskiej i wprowadzenia taryf gwarantowanych, jest to zaskakująca decyzja - powiedziała Anna Ogniewska, ekspertka Greenpeace ds. energetyki odnawialnej.

Podczas posiedzeń komisji senackich, Ministerstwo Gospodarki przedstawiło błędną opinię, iż  przyjęcie taryf gwarantowanych, dla odbiorców końcowych oznaczać będzie wzrost cen energii na poziomie 31 gr za  każdą kWh. Tymczasem ekspertyzy  wskazują jednoznacznie, że maksymalny wzrost wyniósłby zaledwie 0,036 gr za kWh. Ta niewielka kwota jest porównywalna z zaproponowaną w ustawie o OZE ulgą jaką mają dostać przedsiębiorstwa energochłonne. Dodatkowo, pomimo wcześniejszych zapewnień o wycofaniu wsparcia dla technologii współspalania węgla z biomasą, która w rzeczywistości nie jest odnawialnym źródłem energii, nadal będziemy zmuszeni dopłacać do tego procederu. Zbagatelizowano fakt, że w przeciwieństwie do współspalania czy spalania importowanej biomasy w dużych elektrowniach, to właśnie rozproszona energetyka obywatelska przyczynić by się mogła do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionów, tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a dodatkowo pozwoliłaby na uniknięcie strat przesyłowych i zmniejszenie kosztów związanych z przebudową sieci dystrybucyjnych.

Sejmowa poprawka prosumencka miała powoli otworzyć rynek na rozwój energetyki obywatelskiej. Dzięki wdrożeniu taryf gwarantowanych, wiele osób miałoby szansę na obniżenie swoich rachunków za energię i zwiększenie stabilności dostaw energii. Wszystko wskazuje jednak na to, że prawo w Polsce jest pisane pod dyktando koncernów energetycznych, które nie dadzą sobie odebrać ani grosza i uważają, że zadaniem obywateli jest jedynie płacenie rachunków. - dodała Ogniewska

Greenpeace przypomina, że wprowadzenie taryf gwarantowanych pozwoliłoby wyrównać szanse na zakup mikroinstalacji wśród obywateli. Dzięki temu mechanizmowi na zakup urządzeń stać byłoby już nie tylko najzamożniejszych. Co więcej, koszt wprowadzenia taryf gwarantowanych dla obywateli to zaledwie 2,2% całego systemu wsparcia dla OZE. Jedynie pozostawienie wsparcia na poziomie przyjętym wcześniej przez Sejm przyczyniłoby się do rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce.

Kolejnym etapem prac nad ustawą jest sejmowe głosowanie nad wprowadzonymi zmianami. Greenpeace apeluje do posłów o odrzucenie poprawek senackich ograniczających wsparcie dla mikroinstalacji.

Większość Senatorów przeciw energetyce prosumenckiej

min

Senat zdominowany przez Platformę Obywatelską walczy z nergetyką obywatelską, wspierajac państwowe, monopolistyczne koncerny. Ministerstwo Gospodarki w Senacie okłamało siebie i obywateli strasząc przeszacowanym o blisko 860 razy wzrostem cen z rozproszonej energetyki !
To jest Polska właśnie !

Radek Gawlik

tytul: Ekspert: rezygnacja z OZE skazuje Polskę na stagnacjętytul: Poprawka Senatu do ustawy OZE: Mikroinstalacje nie będą się opłacaćtytul: Lokalne inicjatywy jednoczą się w walce o czyste powietrze i ogłaszają POLSKI ALARM SMOGOWYtytul: Potrzebna umowa społecznatytul: Nie dowiemy się, ile jest łosi w Polscetytul: W Senacie kompromisowy pomysł na kontrowersyjny zapis ustawy o OZEtytul: Wycinka drzew i krzewów we Wrocławiu dalej trwa!”tytul: Ustawa o OZE – korzystna dla bezpieczeństwa Polski
view_list  inne artykuły z tematu OZE:
mh

Morska energetyka wiatrowa - lider OZE1

Morska energetyka wiatrowa rozwija się bardziej dynamicznie niż jakakolwiek inna technologia produkcji energii elektrycznej na świecie2. 

mh

Na Dolnym Śląsku powstał trzeci samorządowy klaster energii

Mirsk, Wleń, Lubomierz, Lwówek Śląski i Stara Kamienica powołały dzisiaj Izerski Klaster Energii Odnawialnej. To trzecie takie przedsięwzięcie realizowane przez samorządy na Dolnym Śląsku.

mh

Umowa partnerska pomiędzy PGE Obrót a TÜV SÜD Polska

Jedna z najbardziej znanych marek na świecie wspiera PGE Obrót przy produktach o charakterze technicznym. Celem jest podnoszenie jakości obsługi PGE przy wykorzystaniu doświadczenia TÜV SÜD.

mh

Chiny zachorowały na OZE

W ostatnich latach Chiny postawiły na OZE. Podyktowane jest to tym, że OZE jest coraz tańsze.

mh

wyborcza.biz: Rząd stawia na węgiel, a Polacy na odnawialne źródła energii

Od 1 września Warszawa daje 15 tys. zł na budowę minielektrowni słonecznych, a RWE chce ich zakup rozkładać na raty. - Polacy chcą zielonej energii - wynika z sondażu CBOS.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.