opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Białowieża

Ministerstwo okłamało rząd w sprawie Prawa łowieckiego?

25 września 2016 min
(galeria fotografii)

Ministerstwo Środowiska znów mija się z prawdą. Tym razem chodzi o nowelizację Prawa łowieckiego.

W przekazanym Radzie Ministrów raporcie dotyczącym konsultacji społecznych resort zataił fakt, że uczestniczyły w nich organizacje społeczne. Tymczasem aż 20 organizacji przyrodniczych i prozwierzęcych złożyło w ministerstwie miażdżącą krytykę tych zmian w prawie.

20 września media obiegła informacja, że rząd zaakceptował projekt nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Analiza dokumentów udostępnionych na stronie Rządowego Centrum Legislacji ujawnia, że Ministerstwo Środowiska zataiło fakt udziału w konsultacjach organizacji społecznych, m.in. z koalicji Niech Żyją!

W piśmie z 7 września 2016 roku adresowanym do sekretarz Rady Ministrów Jolanty Rusiniak podsekretarz stanu Andrzej Konieczny – z upoważnienia ministra – pisze, że „Uwagi zgłoszone do projektu w ramach konsultacji publicznych i opiniowania zostały rozważone i częściowo uwzględnione”. Ale w załączonym raporcie z konsultacji wśród podmiotów zgłaszających uwagi w trakcie konsultacji publicznych i opiniowania do projektu nowelizacji wymieniono jedynie: sześć urzędów marszałkowskich, Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, Krajową Radę Izb Rolniczych oraz Polskie Towarzystwo Leśne.

Przypomnijmy, że tzw. konsultacje społeczne w wydaniu resortu wyglądały karykaturalnie. Ministerstwo przekazało projekt jedynie trzem instytucjom zainteresowanym polowaniami, tj. PZŁ, LP i izbom rolniczym. Na zapoznanie się z materiałami i wniesienie uwag wyznaczono jedynie trzy dni robocze. W związku z krytyką takiego postępowania ministerstwo 15 czerwca opublikowało stanowisko, w którym tłumaczy, że krótki termin dotyczył tylko zaproszonych podmiotów. „Projekt opublikowany jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji i każdy obywatel oraz każda organizacja pozarządowa może wnosić do niego swoje uwagi i zastrzeżenia na każdym etapie procesu legislacyjnego. Należy również pamiętać, że propozycje rozwiązań prawnych można też zgłaszać niezależnie od toczących się prac legislacyjnych” – napisało ministerstwo.

W związku z tym 4 lipca 2016 r. 20 organizacji przyrodniczych i prozwierzęcych złożyło do ministerstwa swoje uwagi i wnioski. Postulowały m.in.:

  • wprowadzenia zakazu udziału dzieci w polowaniach,
  • odsunięcia polowań od zabudowań mieszkalnych co najmniej na 500 metrów,
  • zabezpieczenia konstytucyjnego prawa własności,
  • wprowadzenia zakazu polowań zbiorowych,
  • wprowadzenia zakazu dokarmiania zwierząt,
  • wprowadzenia zakazu używania toksycznej amunicji ołowianej.

Organizacje sprzeciwiają się też wprowadzeniu do Prawa łowieckiego nowego przepisu o karaniu osób utrudniających polowanie, dzięki któremu prawo do polowań stanie się nadrzędne nad prawem dostępu do lasów.

Ponadto wbrew twierdzeniu ministerstwa, że „projekt nie podlega opiniowaniu przez organy i instytucje Unii Europejskiej”, nowelizacja jest niezgodna z prawem unijnym, bo nie wprowadza obowiązku oceny oddziaływania planów łowieckich na środowisko.

Okazuje się, że minister środowiska chodzi na smyczy PZŁ. Tymczasem uwagi organizacji przyrodniczych trafiły do kosza. Świadczy to o tym, że konsultacje społeczne w wydaniu Ministerstwa Środowiska są fikcją. Dlatego będziemy dochodzić naszych prawa przed Komitetem Konwencji z Aarhus

zapowiada Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

W związku z tym, że nowelizacja w kształcie zaproponowanym przez ministerstwo nie uwzględnia ważnych dla ludzi, zwierząt i środowiska postulatów, koalicja organizacji Niech Żyją! oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA wystosowały apel do Jarosława Kaczyńskiego o przerwanie prac nad nią. Petycję podpisało już ponad 10 tys. Polek i Polaków.

Radosław Ślusarczyk
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

tytul: Ryby znikaja z Bałtyku.tytul: Człowiek zawinił dziki zapłacątytul: Kraków walczy o czyste powietrzetytul: Smog dotarł do mózgu – najnowsze badania naukowców z Lancastertytul: Wrocław 26-27 09.2016: Kongres Regionówtytul: Recykling daje owoce - START!tytul: Jak rozpocząć transformację energetyczną Polski?tytul: Europejskie Dni Ptaków: 1-2 października 2016
view_list  inne artykuły z tematu Białowieża:
mh

Lasy Państwowe nie radzą sobie z Puszczą? Czas na park narodowy!

To nie martwe drzewa są zagrożeniem w Puszczy, tylko patrzenie na ten wyjątkowy las jako na zasób do komercyjnej eksploatacji – koalicja Kocham Puszczę komentuje wzmożoną akcję propagandową zwolenników wycinki w Puszczy

mh

Potrzebne wsparcie dla Marka Płotasta i jego rodziny

W nocy z 26 na 27 marca spłonęło mieszkanie członka naszego teamu biegowego Marka Płotasta. Prosimy o finansową pomoc dla Marka i jego rodziny.

mh

Z łukiem i dziećmi na ASF, czyli kolejne kuriozalne pomysły PZŁ

Do sieci wyciekł projekt zmian w prawie łowieckim autorstwa Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Propozycje zostały zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i przedstawione Ministerstwu Środowiska.

mh

Koniec Rzeczpospolitej Myśliwskiej. Senat przegłosował dobrą zmianę prawa łowieckiego

Senat opowiedział się za dobrymi zmianami przyjętymi przez Sejm.

mh

Prawo i Sprawiedliwość zgadza się na Rzeczpospolitą Myśliwską

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wraz z Kukiz15 stanęli w obronie uprzywilejowanej pozycji myśliwych. Jednocześnie zignorowali uwagi strony społecznej, fundując społeczeństwu złą nowelizacją prawa łowieckiego. Teraz w ekspresowym tempie chce doprowadzić do jej uchwalenia.

pokaż więcej touch_app
FOT. - KRZYSZTOF ODZIOMEK http://criso.webd.pl/
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.