×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

6 lipca 2016
Elektrownie
 

Opłata mocowa, czyli jak rząd chce sfinansować rynek mocy

Ministerstwo Energii przedstawiło założenia mechanizmów rynku mocy, w którym widzi antidotum na problemy polskiej energetyki. Tylko kto i jak za nie zapłaci?

Wygląda na to, że na rachunkach za energię mogą znowu wrosnąć koszty opłat stałych. Ostatnio autorzy nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie z dniem 1 lipca br., wpisali do niej, jednocześnie podwyższając jej wysokość, tzw. opłatę przejściową, którą każdy odbiorca energii ponosi w związku z koniecznością sfinansowania kosztów likwidacji kontraktów długoterminowych elektrowni – tzw. KDT-ów.

W niedalekiej przyszłości na rachunkach za energię może przybyć kolejna opłata – tzw. opłata mocowa, z której Ministerstwo Energii chce sfinansować w Polsce budowę rynku mocy – mechanizmu wspierania inwestycji w energetyce konwencjonalnej, ale także wynagradzania elektrowni za utrzymywania dyspozycyjności.

W ten sposób rząd chce znaleźć fundusze na modernizację polskiej energetyki, bez których niezbędne inwestycje w nowe moce mogłyby nie dojść do skutku. Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski mówił wczoraj, że w obecnej sytuacji rynku i przy obecnych niskich cenach energii w Europie inwestycje w nowe bloki się nie opłacają. Tak tłumaczył konieczność przeniesienia nowych obciążeń na odbiorców energii. 

Rynek mocy ma tworzyć dodatkowe, w stosunku do rynku energii elektrycznej, źródło pokrywania kosztów stałych zasobów (wytwórczych i odbiorczych) niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Moce wymagane do pokrycia szczytowego zapotrzebowania odbiorców, powiększonego o wymaganą nadwyżkę mocy w systemie elektroenergetycznym, będą kontraktowane z kilkuletnim wyprzedzeniem (oraz rocznym w przypadku aukcji dodatkowej), dzięki czemu rynek mocy ma stworzyć warunki do stabilnego funkcjonowania istniejących źródeł wytwórczych oraz do ich modernizacji, a także zapewnić „jasne sygnały cenowe”, mające na celu skoordynowanie podejmowania decyzji o budowie nowych mocy wytwórczych, jak również wycofaniu z eksploatacji określonych zasobów wytwórczych.

Rynek mocy ma ponadto stworzyć warunki do rozwoju tzw. usług redukcji zapotrzebowania (DSR), zarówno poprzez udział DSR w procesach rynku mocy, jak również poprzez świadczenie usług DSR u odbiorców przemysłowych w celu obniżenia ich szczytowego zapotrzebowania na moc, a tym samym obniżenia ponoszonych kosztów funkcjonowania rynku mocy.

Ministerstwo Energii zapewnia, że rynek mocy nie będzie mechanizmem wsparcia dla sektora wytwarzania energii elektrycznej – będzie mechanizmem rynkowym, którego celem jest zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów z punktu widzenia gospodarki.

Projekt ustawy o rynku mocy miałby powstać jeszcze w tym roku, a nowe rozwiązania mają wejść w życie już w 2017 r.

Opłata mocowa, czyli kto i jak zapłaci za rynek mocy?

Koszty rynku mocy mają pokrywać odbiorcy końcowi, uiszczając tzw. opłatę mocową, stanowiącą część taryfy za dostarczanie energii elektrycznej i podlegającą zatwierdzeniu przez prezesa URE.

Płatnikami opłaty mocowej mają być operatorzy systemu dystrybucyjnego w odniesieniu do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej. Płatnicy gromadzą środki z opłaty mocowej na wyodrębnionych rachunkach. Płatnicy opłaty mocowej będą ustalać w taryfach za usługi dystrybucji energii elektrycznej odpowiednie stawki opłaty mocowej.

Stawka opłaty mocowej może być zróżnicowana dla poszczególnych miesięcy Roku Dostaw i ustalana będzie oddzielnie dla 1) gospodarstw domowych, które nie są wyposażone w układy pomiaroworozliczeniowe z rejestracją co najmniej godzinową, 2) gospodarstw domowych, które są wyposażone w układy pomiarowo-rozliczeniowe z rejestracją co najmniej godzinową oraz 3) pozostałych odbiorców.

Stawka opłaty mocowej dla gospodarstw domowych, które nie są wyposażone w układy pomiarowo-rozliczeniowe z rejestracją co najmniej godzinową, ma być ryczałtowa i płatna za punkt pomiarowy.

Wartość opłaty mocowej dla gospodarstw domowych ma się różnić w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej. Wstępna propozycja ME zakłada progi do i powyżej 1000 kWh oraz powyżej 4000 kWh.

Wartość dla pozostałych odbiorców będzie obliczana na podstawie stawki opłaty mocowej oraz wolumenu zużycia energii elektrycznej w wybranych godzinach doby, poszczególnych miesięcy. Godziny te mogą obejmować szczyt zapotrzebowania na moc w KSE i/lub uwzględniać szczytowe zapotrzebowanie poszczególnych odbiorców.

Stawki opłaty mocowej na dany tzw. Rok Dostaw mają być ogłaszane przez prezesa URE do dnia 30 czerwca poprzedniego roku. Prezes URE będzie mógł ogłosić różne stawki dla poszczególnych kwartałów lub miesięcy Roku Dostaw.

Wartość opłaty mocowanej ma być ustalana przez URE, biorąc pod uwagę m.in. prognozowany koszt funkcjonowania rynku mocy w danym Roku Dostaw, dane historyczne o zużyciu energii, a także prognozy operatora systemu przesyłowego dotyczące zapotrzebowania na moc i na energię w danym Roku Dostaw.

Ministerstwo Energii wczoraj oficjalnie rozpoczęło konsultacje na temat rynku mocy. Jego założenia są dostępne pod tym linkiem, a uwagi można przesyłać do 18 lipca 2016 r. na adres rynekmocy@me.gov.pl wypełniając ten formularz.

gramwzielone.pl

Elektrownie

17 lipca po niemieckiej stronie odbyła się akcja protestacyjna przeciwko planom regulacji Odry.
czytaj całość
Spóźniona o jakieś dziewięć lat, z przekroczonym budżetem a do tego odbiorcami, którzy nie chcą się przyznać do rodzicielstwa - (...)
czytaj całość
- Niemcy odchodzą od węgla i...podłączają nową elektrownię na węgiel do sieci
czytaj całość
Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził wczoraj nieważność uchwały Walnego Zebrania Akcjonariuszy spółki Enea, zezwalającej na budowę 1000 MW bloku węglowego (...)
czytaj całość
Generali, jeden z gigantów ubezpieczeniowych, ogłosił dziś przyjęcie nowej polityki, która wykluczy ubezpieczenia dla nowych kopalni i elektrowni węglowych oraz (...)
czytaj całość
Organizacje ekologiczne przekonują europejskie instytucje ubezpieczeniowe i finansowe do wycofania wsparcia dla polskiego sektora węglowego Polskie organizacje ekologiczne uczestniczyły w odbywających (...)
czytaj całość
9 maja br. przedstawiciel Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wziął udział w Walnym Zebraniu Akcjonariuszy Allianz w Monachium, by (...)
czytaj całość
więcej
2018-05-08
Apel do Commerzbanku: finansowanie węgla ma negatywny wpływ na zdrowie (...)
2018-04-30
Niemcy 2030 r - 60% mniej elektrowni węglowych
2018-04-12
Apel do mBanku: finansowanie węgla wpływa na zmiany klimatyczne i (...)
2018-03-02
Czy Generali wycofa się z finansowania węgla?
2018-02-16
Czy Allianz będzie prowadzić zrównoważoną politykę niezależnie od regionu?
2016-07-06
Opłata mocowa, czyli jak rząd chce sfinansować rynek mocy
2016-07-06
Polskie elektrownie węglowe pożerają nasze zasoby wody
2016-06-27
Protest przeciwko budowie Elektrowni Północ
2016-01-08
Brak zgody na budowę Elektrowni Północ
2015-04-26
Opóźnienia w budowie bloku 80 MWe w EC Zofiówka
2015-04-08
Protest w Elektrowni Opole. Ludzie boją się zwolnień
2014-09-04
Zaawansowane prace ziemne na budowie bloków w Opolu
2014-03-02
Elektrownia Opole: Pieniądze w błoto
2013-12-20
Zamiast obywateli politycy wspierają monopole.
2013-12-09
Stracona szansa na niższe rachunki za energię dla mieszkańców Opolszczyzny.
2013-12-05
Sprawozdanie z debaty: Budowa gospodarki niskoemisyjnej w nowym Regionalnym Programie (...)
2013-12-01
M. Wiśniewski, Consus: inwestycje w elektrownie węglowe coraz bardziej ryzykowne
2013-07-10
Padł wniosek o ogłoszenie upadłości Kompanii Węglowej
2013-06-13
PGE zabija. Tysiąc krzyży obok elektrowni w Bełchatowie
2013-06-10
Opolanki i Opolanie nie pozwólcie się okłamywać!
2013-06-10
Akcja „Tak dla Elektrowni – Tak dla Śląska” (...)
2013-06-06
Premier: nowe bloki w Elektrowni Opole będą budowane
2013-05-16
Zielone miejsca pracy na Opolszczyźnie jako alternatywa rozwoju regionu
2013-03-26
PGE o krok od rezygnacji z rozbudowy Elektrowni Opole
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej