×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

9 lipca 2015
Opracowania
 

Czy organizacje ekologiczne będą dalej mogły blokować projekty?

Do laski marszałkowskiej trafił projekt ustawy, który ma pozwolić na wyłączanie z postępowań administracyjnych organizacji pozarządowych, które nadużywają lub łamią prawo. Dotychczasowe przepisy nie są w tej materii wystarczające.

Wniesiony do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(1) znacząco modyfikuje obowiązujące dziś ramy funkcjonowania organizacji ekologicznych w postępowaniach administracyjnych.

Dziś prawo pozwala im np. na blokowanie i przedłużanie postępowania, pomimo braku argumentów merytorycznych. Nierzadko inwestycje są więc wstrzymywane np. z powodu drobnych uchybień formalnych, co generuje dodatkowe koszty po stronie przedsiębiorców. W przypadku kapitałochłonnych projektów, inwestorowi może bardziej opłacać się uiścić „dobrowolną” opłatę (np. składkę członkowską, darowiznę lub inną formę wsparcia) tylko po to, by organizacja zaprzestała korzystania ze swoich ustawowych uprawnień i nie blokowała realizacji inwestycji z błahych powodów.

Istota proponowanych zmian

Zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1235, z późn. zm.) oznaczałyby, że organ administracyjny nie miałby obowiązku rozpatrywania np. wniosków dowodowych i zastrzeżeń organizacji ekologicznych, które zostały złożone w sposób oczywisty w celu przedłużenia postępowania lub nie zostały w sposób należyty uzasadnione. Organ administracyjny miałby przy wydawaniu decyzji obowiązek brać pod uwagę tylko te wnioski i zastrzeżenia, które rzeczywiście mają faktyczny związek z ochroną środowiska.

Proponowane przez posłów sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki regulacje mają także umożliwić wyłączanie od udziału w postępowaniach organizacji działających w złej wierze tj. na przykład składających fałszywe dowody i zeznania. Na takie postanowienie wykluczonej organizacji przysługiwałoby zażalenie.

Kodeks postępowania administracyjnego to za mało

Zdaniem wnioskodawców, obowiązujące obecnie ogólne regulacje zawarte w KPA nie przystają do specyfiki postępowań środowiskowych. Proponowane regulacje mają więc na celu ograniczenie możliwości wpływu na bieg postępowania organizacji, których jedyną pobudką jest chęć osiągnięcia w ten sposób zysku. W uzasadnieniu projektu wskazano, że proponowane zmiany nie są sprzeczne z Konwencją z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.

Do końca kadencji obecnego Parlamentu zostały cztery posiedzenia i jeżeli w tym czasie ustawa nie zostanie uchwalona, zgodnie z zasadą dyskontynuacji, trafi „do kosza”.

autor: Kamil Szydłowski
źródło: http://www.teraz-srodowisko.pl

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
http://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1082-projekt-ustawy-o-ochronie-przyrody.pdf

Proponowana ustawa należy do zbioru przepisów o długiej tradycji. W swej istocie odwołuje sie do inkwizycji, czerpie inspirację z "Młota na czarownice". Wszędzie są kanalie. Wśród lekarzy i księży, wśród prawników i policjantów, wśród uczniów i nauczycieli, dzieci i rodziców. Te cząstki zła i dobra goszczą w każdym z nas, są archetypem naszej świadomości indywidualnej i zbiorowej. Nie można jednak z tego m powodu zgodzić się na ustawę, która ogranicza demokrację w społeczeństwie, które jeszcze ma duże trudności z byciem demokratycznym.
Ale problem jest. Wszędzie mamy problemy jako społeczeństwo, ponieważ tolerujemy, a czasem promujemy chamstwo i podłość kosztem uczciwości i prawości. Czas gonić uczniów zdających egzaminy dzięki ściągom, czas nie podawać ręki sąsiadowi, który kasę zdobył przez oszustwo. Po prostu.

Nie ma  wątpliwości, że inwestorzy i urzędnicy jako jedna strona sporów to zazwyczaj sprawnie zarządzane organizacje, zaś ich ewentualni przeciwnicy to po prostu luźna zbieranina osób, którym inwestycja zagraża. Tak i tak szanse oponentów są znikome. Jeśli już miałaby być jakiś ustawa, to jedynie wyrównująca te szanse.

TERRA

Opracowania

Hanna Schudy: Wkrótce ważne wybory w Niemczech. Polityka migracyjna oraz polityka klimatyczna to punkty zapalne kampanii wyborczej w Brandenburgii i Saksonii
czytaj całość
Premier Nadrenii Północnej Westfalii odpowiada
czytaj całość
– Niemcy lubią konkrety i wygrywają ci, którzy opowiadają wiarygodne historie
czytaj całość
Przed niedzielnymi wyborami Europę zalewa fala dezinformacji: o tym, że odbudowana katedra Notre-Dame będzie mieć minaret, albo że bandy imigrantów (...)
czytaj całość
Człowiek długo uważany był za ulubieńca Boga, z tego tytułu ciesząc się przewagą nad wszystkimi innymi jego stworzeniami. I nawet (...)
czytaj całość
Polacy najchętniej swój czas wolny spędzają przeglądając internet (75%) oraz oglądając telewizję (66%). Kobiety częściej niż mężczyźni uczestniczą w kulturze. (...)
czytaj całość
W mediach pojawia się sporo informacji na temat wstrzymania budowy dróg z winy ekologów.
czytaj całość
Polskie służby inwigilowały organizacje pozarządowe? Zasugerował to wiceminister gospodarki morskiej Paweł Brzezicki podczas debaty dotyczącej przekopu Mierzei Wiślanej.
czytaj całość
więcej
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej