Opracowania

Czy organizacje ekologiczne będą dalej mogły blokować projekty?

09 lipca 2015 min
(galeria fotografii)

Do laski marszałkowskiej trafił projekt ustawy, który ma pozwolić na wyłączanie z postępowań administracyjnych organizacji pozarządowych, które nadużywają lub łamią prawo. Dotychczasowe przepisy nie są w tej materii wystarczające.

Wniesiony do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(1) znacząco modyfikuje obowiązujące dziś ramy funkcjonowania organizacji ekologicznych w postępowaniach administracyjnych.

Dziś prawo pozwala im np. na blokowanie i przedłużanie postępowania, pomimo braku argumentów merytorycznych. Nierzadko inwestycje są więc wstrzymywane np. z powodu drobnych uchybień formalnych, co generuje dodatkowe koszty po stronie przedsiębiorców. W przypadku kapitałochłonnych projektów, inwestorowi może bardziej opłacać się uiścić „dobrowolną” opłatę (np. składkę członkowską, darowiznę lub inną formę wsparcia) tylko po to, by organizacja zaprzestała korzystania ze swoich ustawowych uprawnień i nie blokowała realizacji inwestycji z błahych powodów.

Istota proponowanych zmian

Zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1235, z późn. zm.) oznaczałyby, że organ administracyjny nie miałby obowiązku rozpatrywania np. wniosków dowodowych i zastrzeżeń organizacji ekologicznych, które zostały złożone w sposób oczywisty w celu przedłużenia postępowania lub nie zostały w sposób należyty uzasadnione. Organ administracyjny miałby przy wydawaniu decyzji obowiązek brać pod uwagę tylko te wnioski i zastrzeżenia, które rzeczywiście mają faktyczny związek z ochroną środowiska.

Proponowane przez posłów sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki regulacje mają także umożliwić wyłączanie od udziału w postępowaniach organizacji działających w złej wierze tj. na przykład składających fałszywe dowody i zeznania. Na takie postanowienie wykluczonej organizacji przysługiwałoby zażalenie.

Kodeks postępowania administracyjnego to za mało

Zdaniem wnioskodawców, obowiązujące obecnie ogólne regulacje zawarte w KPA nie przystają do specyfiki postępowań środowiskowych. Proponowane regulacje mają więc na celu ograniczenie możliwości wpływu na bieg postępowania organizacji, których jedyną pobudką jest chęć osiągnięcia w ten sposób zysku. W uzasadnieniu projektu wskazano, że proponowane zmiany nie są sprzeczne z Konwencją z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.

Do końca kadencji obecnego Parlamentu zostały cztery posiedzenia i jeżeli w tym czasie ustawa nie zostanie uchwalona, zgodnie z zasadą dyskontynuacji, trafi „do kosza”.

autor: Kamil Szydłowski
źródło: http://www.teraz-srodowisko.pl

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
http://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1082-projekt-ustawy-o-ochronie-przyrody.pdf

Proponowana ustawa należy do zbioru przepisów o długiej tradycji. W swej istocie odwołuje sie do inkwizycji, czerpie inspirację z "Młota na czarownice". Wszędzie są kanalie. Wśród lekarzy i księży, wśród prawników i policjantów, wśród uczniów i nauczycieli, dzieci i rodziców. Te cząstki zła i dobra goszczą w każdym z nas, są archetypem naszej świadomości indywidualnej i zbiorowej. Nie można jednak z tego m powodu zgodzić się na ustawę, która ogranicza demokrację w społeczeństwie, które jeszcze ma duże trudności z byciem demokratycznym.
Ale problem jest. Wszędzie mamy problemy jako społeczeństwo, ponieważ tolerujemy, a czasem promujemy chamstwo i podłość kosztem uczciwości i prawości. Czas gonić uczniów zdających egzaminy dzięki ściągom, czas nie podawać ręki sąsiadowi, który kasę zdobył przez oszustwo. Po prostu.

Nie ma  wątpliwości, że inwestorzy i urzędnicy jako jedna strona sporów to zazwyczaj sprawnie zarządzane organizacje, zaś ich ewentualni przeciwnicy to po prostu luźna zbieranina osób, którym inwestycja zagraża. Tak i tak szanse oponentów są znikome. Jeśli już miałaby być jakiś ustawa, to jedynie wyrównująca te szanse.

TERRA

tytul: W Zachowicach żywcem grzebią naturętytul: Wrocław konsultuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnejtytul: Czysta energia w porcie w Marsyliitytul: Sieci energetyczne problemem dla rozwoju odnawialnych źródeł energiitytul: Bezkompromisowa deklaracja Chintytul: MAE: Nieefektywne elektrownie węglowe muszą zniknąćtytul: Obama i Rousseff wzywają do zawarcia ambitnego porozumienia ws. klimatutytul: Niemcy: Nie będzie opłat klimatycznych dla siłowni węglowych
view_list  inne artykuły z tematu Opracowania:
mh

Życie kulturalne i sposoby spędzania czasu wolnego Polaków

Polacy najchętniej swój czas wolny spędzają przeglądając internet (75%) oraz oglądając telewizję (66%). Kobiety częściej niż mężczyźni uczestniczą w kulturze. Sympatycy Platformy Obywatelskiej prowadzą bardziej aktywne życie kulturalne niż zwolennicy obozu rządzącego – wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

mh

Deklaracja Berlińska w sprawie amalgamatu dentystycznego

Nasz cel – zakaz stosowania rtęci w stomatologii od 2022 r.
Wyzwanie dla społeczeństwa obywatelskiego  w Unii Europejskiej

mh

Ekolodzy blokują budowę dróg?

W mediach pojawia się sporo informacji na temat wstrzymania budowy dróg z winy ekologów.

mh

Przyjdzie dzień sądu

Polskie służby inwigilowały organizacje pozarządowe? Zasugerował to wiceminister gospodarki morskiej Paweł Brzezicki podczas debaty dotyczącej przekopu Mierzei Wiślanej.

mh

Spór o rtęć. Krok UE w dobrym kierunku.

Unia Europejska zadecydowała w sprawie amalgamatu dentystycznego: wprowadziła zakaz stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących matek

mh

Rtęć w zębach. Jaka jest przyszłość amalgamatu w Polsce?

Świat odchodzi od stosowania rtęci. Polska chce dalej używać amalgamat rtęciowy w stomatologii. Również u dzieci

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.