opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Opracowania

Pieniądze z UE są źle wydawane i niewystarczająco rozwijają Polskę

28 października 2013 min
(galeria fotografii)

Środki unijne miały podnieść nasz PKB o 1,1 proc. Podniosły o zaledwie 0,4 proc. Ekspert FOR Anna Czepiel tłumaczy, z czego wynika problem.

W połowie obowiązywania nowej perspektywy finansowej UE ma być dokonana ocena wydatków. Polska jest temu przeciwna. Czy słusznie?

Przeciwnie, polski rząd powinien popierać tego rodzaju rozwiązania. Taka rewizja w połowie okresu finansowania, w ramach której źle wydawane środki mogłyby nam zostać odebrane, sprawi, że unijne fundusze będą wydawane bardziej racjonalnie. Wiele danych pokazuje, że pieniądze z Unii nie przyczyniają się w zadowalającym stopniu do rozwoju gospodarczego Polski. Wiele z tych środków jest po prostu źle wydawanych.

Wystarczy wspomnieć, że nasz kraj, który otrzymuje wiele miliardów złotych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, spadł w europejskim rankingu innowacyjności. Ponadto środki z obecnej perspektywy finansowej miały zwiększać nasz PKB o 1,1 pkt proc. rocznie, a powiększały go jedynie o 0,4 pkt proc. Dlatego taka rewizja unijnego budżetu, z którą będą się wiązały konkretne sankcje za nieefektywne wydawanie pieniędzy, jest bardzo potrzebna.

Jaki miałby być cel tych rewizji?

Rewizja powinna nakłaniać państwa do przeznaczania funduszy na takie inwestycje, które przyczyniają się do długofalowego rozwoju gospodarczego. Chodzi o to, aby uniknąć sytuacji, kiedy np. w małych miejscowościach, niemających charakteru wypoczynkowego, powstają duże obiekty turystyczne. Innym przykładem nierozwojowego wydawania unijnych pieniędzy jest budowanie kosztownych ekranów akustycznych na odcinkach dróg, przy których nie ma osiedli. Rewizja unijnego budżetu ma objąć także rolnictwo, które w wielu przypadkach stanowi wzór marnotrawienia pieniędzy.

Przykładem są choćby ekologiczne uprawy orzecha włoskiego. W wielu przypadkach plantacje orzecha istniały tylko na papierze, gdy tymczasem ich właściciele pobierali unijne wsparcie. W samym 2007 r. Polska mogła zmarnować na ten cel nawet ponad 50 mln zł europejskich dotacji. Wreszcie rewizja poprzez ryzyko sankcji powinna zapobiec opieszałości w wydawaniu unijnego wsparcia. Przykładowo przez pięć lat PKP wydały tylko 1 proc. z przyznanych kolei 20 mld zł, a przecież modernizacja kolei, która zmniejszyłaby dysproporcje między zachodnią a wschodnią częścią kraju, jest priorytetowa dla rozwoju Polski.

Rząd nie był w stanie dobrze wykorzystać dotacji.

Europejskie fundusze przeznaczone na cyfryzację administracji stanowiły w latach 2007–2013 tylko 0,8 proc. ogółu środków przyznanych Polsce. Słowacy wydali na ten cel 6,6 proc. ze swojej ogólnej puli środków. I to oni, a nie my, stworzyli portal, który pozwala obywatelom na załatwianie spraw w urzędach przez internet.

Jaka jest szansa (albo zagrożenie), że nowe przepisy wejdą w życie?

To, czy i jaki rodzaj sankcji zostanie wprowadzony, podlega obecnie negocjacjom. A czas na to jest do 2015 r., skoro rewizja ma mieć miejsce w połowie siedmioletniej perspektywy budżetowej, czyli na przełomie lat 2016 i 2017. Jednak o tym, że rewizja budżetu powinna służyć efektywnemu wydatkowaniu unijnych pieniędzy, trzeba mówić już teraz.

By rewizja przeszła, wystarczy zwykła większość głosów?

Według marcowej rezolucji Parlamentu Europejskiego, aby przeprowadzić rewizję, wystarczyłaby kwalifikowana większość głosów w Radzie UE. Jednak jeżeli weszłaby w życie lipcowa propozycja Rady UE, decyzja o dokonaniu rewizji musiałaby zostać podjęta jednomyślnie.

Autor: Rozmawiała Beata Tomaszkiewicz

źródło: http://forsal.pl

tytul: FUNDUSZE DLA ZIELONEJ GOSPODARKItytul: PE: Ministerialna Grupa Zielonego Wzrostutytul: Biskupi Europy: człowiek jest winny zmianom klimatutytul: Smog dusi Kraków. Mieszkańcy w pochodzie żałobnymtytul: Energia dla obywateli i obywatelektytul: KANADA: również rezygnuje z budowy elektrowni jądrowychtytul: Kolejne tajne spotkanie pro-atomowe – tym razem międzynarodowe w Krokowejtytul: Śledź bałtycki znów z zielonym światłem
view_list  inne artykuły z tematu Opracowania:
mh

Podczas świąt uwaga na ryby i powietrze – mogą zawierać rtęć

Hanna Schudy:
Zbliżają się święta, co oznacza, że ryby częściej trafią na polskie stoły. To dobra okazja aby zastanowić się, w czym one pływają – w wodach może być bowiem m.in. toksyczna metylortęć. Polska niestety obchodzi się z rtęcią bardzo lekko i jest mocno spóźniona z wprowadzaniem wymogów rozporządzenia UE w sprawie tej neurotoksyny

mh

Powrót do rajskiego ogrodu

Człowiek długo uważany był za ulubieńca Boga, z tego tytułu ciesząc się przewagą nad wszystkimi innymi jego stworzeniami. I nawet kiedy ta wizja świata straciła swoją moc, wyższości człowieka nie podawaliśmy w wątpliwość. Dopiero dziś, w imię etyki równościowej, kwestionuje się starą hierarchię żywych bytów.

mh

Dobra zmiana w stomatologii?

1. W Unii Europejskiej 1 lipca wchodzi zakaz stosowania amalgamatu rtęciowego u dzieci, karmiących matek i kobiet w ciąży

2. Od 1 stycznia 2019 r. w gabinetach dentystycznych muszą być zainstalowane separatory rtęci

3. Środowisko dentystyczne nie ma jasnych i wystarczających wskazówek z Ministerstwa, panuje chaos i przerzucanie odpowiedzialności z sektora medycznego na środowiskowy

4. W Polsce wciąż stosowany jest amalgamat rtęciowy, mimo że istnieją dostępne, tanie oraz nietoksyczne plomby

5. Za ochronę społeczeństwa przed rtęcią zapłacą dentyści, a pośrednio też pacjenci

mh

Życie kulturalne i sposoby spędzania czasu wolnego Polaków

Polacy najchętniej swój czas wolny spędzają przeglądając internet (75%) oraz oglądając telewizję (66%). Kobiety częściej niż mężczyźni uczestniczą w kulturze. Sympatycy Platformy Obywatelskiej prowadzą bardziej aktywne życie kulturalne niż zwolennicy obozu rządzącego – wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

mh

Deklaracja Berlińska w sprawie amalgamatu dentystycznego

Nasz cel – zakaz stosowania rtęci w stomatologii od 2022 r.
Wyzwanie dla społeczeństwa obywatelskiego  w Unii Europejskiej

mh

Ekolodzy blokują budowę dróg?

W mediach pojawia się sporo informacji na temat wstrzymania budowy dróg z winy ekologów.

pokaż więcej touch_app
FOT. - KRZYSZTOF ODZIOMEK http://criso.webd.pl/
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.