×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas gry
logo
 

27 września 2019
Zieloni
 

Gorzów Wlkp.: Zieloni, Konfederacja, PSL i SLD w debacie przedwyborczej Ekopatriotów

Debata przedwyborcza z kandydatami PSL, SLD, Konfederacji i Zielonych

Debata przedwyborcza w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowana została przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA i w ramach inicjatywy Ekopatrioci realizowanej przez Fundację WWF Polska. Moderowała ją Maja Sałwacka, redaktorka Gazety Wyborczej. Na debatę przybyli Jan Świrepo z PSL, Anita Kucharska-Dziedzic z Komitetu SLD (Wiosna), Paweł Kamrad z Konfederacji Wolność i Niepodległość (Ruch Narodowy) i Tomasz Aniśko z Koalicji Obywatelskiej (Zieloni).

Nagranie z debaty wyborczej:

 

W pierwszym pytaniu kandydaci byli pytani o to, na jakie odnawialne źródła energii Polska powinna kłaść nacisk i czy 100 % energii z OZE w Polsce jest możliwe.

Jan Świrepo stwierdził, że niemożliwe jest uzyskanie przez nasz kraj 100 % energii z OZE i konieczne jest dopełnienie miksu energetycznego energią atomową, a energia z wiatru nie jest do końca akceptowana w społeczeństwie. Kandydatka z Wiosny powiedziała, że absolutnie należy zrezygnować z węgla, oraz że w Komitecie panuje niezdecydowanie w stosunku do energii atomowej. Ponadto do 2050 roku Polska musi być w 100 % zasilana energią odnawialną. Paweł Kamrad utrzymywał, że państwo nie jest w stanie wyprodukować wystarczająco energii z OZE i najlepszym alternatywnym źródłem energii jest atom. Podkreślił również zalety nowoczesnych reaktorów jądrowych. Kandydat KO z Zielonych był zdania, że 100 % energii z OZE jest możliwe i nadzieje należy pokładać w nowoczesnych technologiach magazynowania energii. Zieloni nie wspierają energii jądrowej.

Drugie pytanie dotyczyło problemu suszy w Polsce. Kandydaci pytani byli o to, jak należy prowadzić racjonalną gospodarkę wodami w województwie lubuskim i w Polsce.

Tomasz Aniśko skupił się na rozwiązaniu problemu zaprzestaniem wylesiania, ponieważ lasy są znakomitym magazynem wody. Należy również poszerzać doliny rzeczne, umożliwić małą retencję i zatrzymywać wodę opadową. Kandydat Konfederacji podkreślił rolę miast w zatrzymywaniu wody, a dokładniej zakładanie łąk kwietnych. Ponadto trzeba przestać marnować żywność, gdyż jest to również marnowanie wody. Budowanie dużych zbiorników na wodę jest dobrym sposobem na magazynowanie wody. Anita Kucharska-Dziedzic postawiła na pozostawienie terenów zalewowych i niebudowanie na nich domów. Podkreśliła znaczenie drzew w mieście, które dają cień. Poza tym, według kandydatki, należy ustawowo chronić tereny podmokłe przed ich zabudowaniem. Kandydat Świrepo podkreślił znaczenie edukacji i małej retencji. Stwierdził, że nie można regulować rzek.

Kolejne pytanie dotyczyło śmieci i tego jak kandydaci zamierzają usprawnić gospodarkę odpadami i recykling oraz zażegnać problem nielegalnych składowisk odpadów.

Kandydatka Wiosny stwierdziła, że należy skopiować rozwiązania dotyczące recyklingu od Szwedów i Niemców, u których ten system działa znakomicie, a instytucje publiczne powinny mieć obowiązek segregacji śmieci. Oczywiście należy zakazać przywozu śmieci do Polski z zagranicy. Kandydat Kamrad utrzymuje, że należy edukować ludzi na temat odpadów i wprowadzić wysokie kary za zaśmiecanie. Przytoczył pomysł na osiedlowe skupy makulatury, dzięki którym mieszkańcy za dochód z oddania surowców do recyklingu, będą mogli coś sobie kupić i dodatkowo czuć się potrzebni. Również był za zakazem przywożenia śmieci do Polski. Tomasz Aniśko zauważył, że eksport odpadów powinien być wprowadzony na poziomie europejskim i kosztami recyklingu nie może być obarczone całe społeczeństwo, tylko producenci odpadów. Kandydat z PSL powiedział, że w spalarniach odpadów najtaniej jest utylizować odpady i że segregacja śmieci zużywa bardzo dużo energii.

Następnie zadano pytania z publiczności. Jednym z nich było pytanie o rozwiązania systemowe związane z wysokoemisyjną hodowlą przemysłową.

Paweł Kamrad stwierdził, że trzeba uświadamiać obywateli, że bez mięsa można żyć, a poza tym należy zakazać farm futerkowych. Kandydat z Zielonych utrzymywał, że powinno się zlikwidować chów klatkowy i farmy futerkowe oraz ograniczyć rozwój hodowli przemysłowej i zmniejszyć konsumpcję mięsa m.in. poprzez ułatwianie dostępu do produktów wegańskich. Trzeba postawić na drobne gospodarstwa rodzinne, gdyż stanowią fundament życia społecznego. Kandydat Świrepo powiedział, że nie powinno być hodowli przemysłowej, która niszczy ekosystem. Należy wprowadzić rolnictwo naturalne, takie jak kiedyś, jedna krowa na jeden hektar. Anita Kucharska-Dziedzic postawiła na wprowadzenie urzędu rzecznika praw zwierząt i koniec chowu klatkowego. Ponadto należy zakazać oleju palmowego.

Kolejne pytanie z publiczności dotyczyło walki z betonowymi pustyniami w mieście.

Kandydat PSL stwierdził, że rozwiązaniem problemu jest rewitalizacja parków, nowe nasadzenia i zredukowanie ilości betonu w mieście. Kandydatka Wiosny utrzymywała, że powinien zostać wprowadzony obowiązek powiększenia powierzchni biologicznie czynnej i wszystko co godzi w dobrostan środowiska powinno zostać opodatkowane. Paweł Kamrad zauważył, że rozwiązaniem może być wykupienie przez Lasy Państwowe miejsc, które są niezagospodarowane przez miasto i stworzenie na ich terenie parków. Tomasz Aniśko powiedział, że głównym problemem jest podporządkowanie przestrzeni miast samochodom i tworzenie parkingów, więc zminimalizowanie ruchu ulicznego poprzez rozwój komunikacji publicznej może być remedium na powszechną betonozę. Ponadto od każdej inwestycji powinno wymagać się poprawy warunków przyrodniczych, a nie zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej, gdyż ta równa się trawnikowi, który jest nieróżnorodny biologicznie.

Na koniec spotkania padły deklaracje wyborcze. Kandydat PSL obiecał wprowadzenie zakazu hodowli przemysłowej i zwiększenie retencji. Kandydatka z Wiosny utrzymywała, że postara się znaleźć fundusze na stworzenie parków narodowych, a 6 mld złotych przeznaczy się na rozwój OZE w Polsce. Kandydat Konfederacji będzie walczył o edukację ekologiczną, kary za przywóz śmieci do kraju i znęcanie się nad zwierzętami. Ponadto wprowadzi ulgi podatkowe dla proekologicznych przedsiębiorców. Kandydat Zielonych obiecał bycie bardzo głośnymi i widocznymi w sejmie, co by miało wzbudzić posłuch, oraz podkreślił, że Partia Zieloni powstała właśnie po to, aby realizować ekologiczne postulaty.

Autorka tekstu: Alina Pogoda

Więcej informacji na www.ekopatrioci.pl

Facebook: https://www.facebook.com/Ekopatrioci/

Zieloni

W Wałbrzychu odbyła się kolejna debata przedwyborcza na trasie Ekopatriotów. Udział wzięli kandydaci z KO, Lewicy, PSL i Konfederacji.
czytaj całość
Debata wyborcza z kandydatami do parlamentu z okręgu wałbrzyskiego.
czytaj całość
Kogo w regionie łódzkim interesuje ekologia? Tylko Anita Sowińska z Wiosny (SLD) i Jakub Bilski z Partii Zieloni (KO) odpowiedzieli na zaproszenie do debaty (...)
czytaj całość
W Oleśnicy zorganizowana została debata przedwyborcza przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, w ramach inicjatywy Ekopatrioci realizowanej przez Fundację WWF Polska.
czytaj całość
Debata wyborcza z kandydatami do parlamentu z okręgu Piorków Trybunalski w Bełchatowie.
czytaj całość
Przedwyborcza debata z kandydatami do parlamentu
czytaj całość
Debata wyborcza z kandydatami do parlamentu w Oleśnicy na Dolnym Śląsku.
czytaj całość
Debata przedwyborcza z kandydatami PSL, SLD, Konfederacji i Zielonych
czytaj całość
więcej
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej