×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa
logo
 

14 października 2013
Klimat
 

Minister Korolec ma na szczycie klimatycznym reprezentować wszystkich, a nie tylko Polskę.

Polska wyraża zaniepokojenie ostatnimi wypowiedziami polskiego ministra środowiska, Marcina Korolca, na temat szczytu klimatycznego, który ma odbyć się w Warszawie.

Niedawna wypowiedź ministra Korolca dotycząca szczytu klimatycznego wskazuje na całkowite niezrozumienie roli Polski, jako gospodarza tegorocznego szczytu. Stwierdził m. in., że Szczyt Klimatyczny ONZ w Warszawie to próba doprowadzenia do tego, by Unia Europejska prowadziła politykę klimatyczną zgodną z polskim interesem i że Polska ma w tej sprawie ważne interesy ofensywne i defensywne. Tym samym wyraził wolę zablokowania pomysłów Komisji Europejskiej, dotyczących radykalnych cięć emisji CO2.

Państwo goszczące szczyt pełni funkcję bezstronnego moderatora dyskusji, a jego najważniejszym zadaniem jest prowadzenie rozmów w sposób umożliwiający osiągnięcie kompromisu – tłumaczy Monika Czokajło z WWF Polska. - Przejmując prezydencję COP19 Polska będzie musiała wznieść się ponad własne interesy i otworzyć się na stanowiska wszystkich Stron, których głównym zadaniem jest powstrzymanie wzrostu globalnej temperatury na poziomie 2°C. Prezydent Konferencji nie reprezentuje stanowiska swojego kraju.

Zbliżenia stron i ich stanowisk nie uda się osiągnąć prezentując postawę bezwzględnego sprzeciwu, a taką właśnie prezentuje Polska w ostatnim czasie, zarówno na forum unijnym, jak i globalnym. W ubiegłym roku dwukrotnie zawetowała unijne decyzje dotyczące długofalowej polityki klimatyczno-energetycznej, nie przedstawiając jednocześnie swoich oczekiwań i propozycji warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby możliwe stało się przyjęcie odrzucanych rozwiązań. Stanowczo sprzeciwiła się też rezygnacji z nadwyżki uprawnień do emisji (AAU), co postawiło pod znakiem zapytania przyszłość nie tylko Protokołu z Kioto, ale i całego porozumienia.

Czytaj cały artykuł

Klimat

„Polska energetyka wiatrowa ma przed sobą największy potencjał redukcji kosztów produkcji energii”
Polska wyraża zaniepokojenie ostatnimi wypowiedziami polskiego ministra środowiska, Marcina Korolca, na temat szczytu klimatycznego, który ma odbyć się w Warszawie.
Rząd Danii postanowił, że duński sektor transportu morskiego musi uniezależnić się od paliw kopalnych najpóźniej (!) w 2050 roku.
Czy Polska będzie ukarana za brak wizji ws. odnawialnych źródeł energii?
"Rządzący udają, że chcą, by łupki były eksploatowane"
Jak bańka w nieruchomościach, podczas kryzysu w 2009 r. - to synonim przewartościowanych inwestycji w firmy i koncerny opierajace się na (...)
Grupy energetyczne oczekują regulacji gwarantujących opłacalność inwestycji w nowe moce wytwórcze.
Radni Pelplina Tczewa przyjęli uchwały, w których popierają realizację w Rajkowach inwestycji budowy Elektrowni Północ.
więcej