×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa
logo
 

22 marca 2009
info
 

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (FOP) został ustanowiony w ramach Mechanizmów Finansowych i przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć o charakterze niedochodowym, przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG,

Źródła finansowania Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Możliwość korzystania ze środków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych związana jest z wejściem Polski do Unii Europejskiej i przystąpieniem do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Trzy kraje nie będące członkami Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia i Liechtenstein, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jednocześnie do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu ustanowiły formy bezzwrotnej pomocy finansowej dla mniej zamożnych krajów Unii Europejskiej – dziesięciu nowych członków Unii oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Na mocy "Umowy o rozszerzeniu EOG" z 14 października 2003 roku zostały ustanowione dwa instrumenty wsparcia - Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy. Polska została objęta wsparciem Mechanizmów Finansowych od dnia 1 maja 2004 roku, czyli od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy są zarządzane przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Celem Mechanizmów Finansowych jest zmniejszenie dysproporcji społecznych i ekonomicznych.

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (FOP) został ustanowiony w ramach Mechanizmów Finansowych i przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć o charakterze niedochodowym, przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG, zwiększenia roli społeczeństwa obywatelskiego Polsce oraz zacieśniania współpracy pomiędzy Polską a Państwami - Darczyńcami. Budżet FOP stanowi 7% kwoty przeznaczonej dla Polski w ramach Mechanizmów Finansowych i wynosi 37,8 milionów euro. Środki te są dystrybuowane w ramach otwartych konkursów projektów organizowanych w latach 2007-2009. Wiele informacji na temat obszarów tematycznych Funduszu dla Organizacji Pozarządowych zawiera tzw. DOKUMENT RAMOWY, opracowany w grudniu 2005 roku oraz wytyczne dla wnioskodawców dostępne na stronach poszczególnych komponentów, omawiające szczegółowo procedury aplikacyjne.

W dniu 24 kwietnia 2007 roku odbyła się konferencja inauguracyjna Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w Polsce. W tym dniu ogłoszono również pierwszy otwarty nabór wniosków na komponent pierwszy - "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie" i trzeci - "Równe szanse i integracja społeczna". Na podstronach poszczególnych komponentów zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz dokumenty aplikacyjne i "Wytyczne dla Wnioskodawców".

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych to trzy komponenty, które obsługiwane będą przez dwóch niezależnych Operatorów:

1. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie - Operator: Fundacja "Fundusz Współpracy"
2. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój - Operator: ECORYS Polska
3. Równe szanse i integracja społeczna - Operator: ECORYS Polska

Zadaniem Operatorów jest dystrybucja środków dla Organizacji Pozarządowych. Do nich należy opracowanie kryteriów wyboru projektów, procedur przyznawania dofinansowania, instrukcji związanych z raportowaniem oraz opis i zaplanowanie działań, które przyczynią się do prawidłowego rozlokowania dotacji wśród polskich Organizacji Pozarządowych. Fundacja „Fundusz Współpracy” i ECORYS Polska pracują nad stworzeniem podobnych zasad wdrażania funduszu, jednak ze względu na odmienne podejście każdego Operatora jeszcze na poziomie pisania ofert, nie możliwe jest wypracowanie jednolitej procedury aplikowania i wdrażania Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Dlatego pomiędzy wytycznymi w poszczególnych komponentach występują różnice. Aby ułatwić beneficjentom orientację w zasadach określonych przez Operatorów Fundacja "Fundusz Współpracy" i ECORYS Polska wspólnie uruchomili niniejszą stronę internetową, która ma na celu dostarczenie szczegółowych informacji na temat poszczególnych komponentów.

 

info

Zmiany klimatyczne przestały być pieśnią przyszłości. Doświadcza ich coraz więcej ludzi, także tych, którzy udają, że nic się nie dzieje. (...)
NIK o wydatkach spółek z udziałem Skarbu Państwa na działalność sponsoringową, medialną i usługi doradcze
Mona Chollet: Renesansowa Europa straciła dziesiątki tysięcy kobiet oskarżanych o czary. W latach 70. XX w. niektóre feministki dostrzegły w czarownicach (...)
Według badań opinii publicznej  ponad 90 % Polek i Polaków nie ma zaufania do polityków. Ponad 50 %  obywateli posiadających (...)
Afery Cambridge Analytica i Facebooka kilka miesięcy temu boleśnie przypomniały, że wizja cyfrowej demokracji oddala się od nas coraz bardziej.
Zmodyfikowana ankieta Prousta, czyli kilka prostych, acz błyskotliwych pytań
Kiedy biali zetknęli się z ciemnoskórymi mieszkańcami australijskiego kontynentu, którzy żyli tu od tysięcy lat, nie wiem jak ich nazywali. (...)
Na początku lutego br. śródziemnomorski cmentarz powiększył się o trzystu desperatów, poszukujących lepszego życia w bogatej Europie.
Drodzy członkowie Avaaz, ostatnio Avaaz odnosi same zwycięstwa, a co więcej są to zwycięstwa w NAJWAŻNIEJSZYCH sprawach.
więcej

Prezentowany Fundusz w ramach tzw. projektów "mikro" wspiera rozwój instytucjonalny nowych organizacji.

Kochamy Sołę!
Kochamy Sołę! Zapraszamy na powakacyjne sprzątanie rzeki i pełen atrakcji festyn ekologiczny. 21 września nad Sołą na (...)
EKOPATRIOCI w Zgorzelcu - debata wyborcza 13 września!
Aktywiści Greenpeace blokują transport węgla do Polski
Newsletter/ Obserwator TEPP sierpień 2019
Ekolodzy zamknęli kopalnię węgla brunatnego Jänschwalde?
Awaria w oczyszczalni ścieków – katastrofa ekologiczna czy (...)
Niemcy - 1 września wybory w odkrywkowych landach
We Can't Undo This
Dahr Jamail (tłum. Anna Dzierzgowska) Stoję na szczycie Rush Hill na odległej wyspie St. Paul na Alasce. Choć (...)
Robi się naprawdę gorąco
Dokąd płyną miliony ze spółek Skarbu Państwa?
Strzeżcie się, czarownice wracają
Politycy to gorszy sort ludzkości?
Jak wygrać z cyfrową oligarchią