×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa o nas
logo
 

16 kwietnia 2015
Opracowania
 

Prawie 870 mln euro z programu LIFE na działania na rzecz klimatu

Rok 2015: Budżet programu LIFE nigdy nie był większy niż obecnie - dostępna w nowym rozdaniu kwota to blisko 3,5 mld euro.

Program poszerzono tym razem także o tematykę klimatyczną, na którą przeznaczone jest 25 proc. dostępnej w latach 2014-2020 alokacji.

Założenia programu LIFE na lata 2014-2020 oraz zasady jego współfinansowania przez NFOŚiGW przedstawiono na konferencji, która odbyła się 14 kwietnia w Warszawie. Można było również zapoznać się z projektami wdrażanymi przez dotychczasowych beneficjentów programu LIFE+ realizowanymi w latach 2007-2013.

Komisja Europejska ogłosiła już wstępny termin naboru wniosków na projekty z inicjatywy LIFE w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Wnioski będzie można składać od 1 czerwca do 15 września br. Jest to drugi nabór w tym rozdaniu.

Tym razem dostępny budżet jest większy niż kiedykolwiek wcześniej - wynosi 3,46 mld euro. Dla porównania wystarczy dodać, że ciągu 22 lat trwania programu LIFE sfinansowano 4170 projektów na łączną kwotę 3,4 mld euro.

25 proc. budżetu na działania na rzecz klimatu

W ubiegłym roku zostało zgłoszonych 58 projektów z Polski. Jak poinformowała Dorota Zawadzka Stępniak, zastępca prezesa NFOŚiGW, projekty te są dobrze przygotowane i obecnie szczegółowo analizowane w Komisji Europejskiej. Wyniki tego naboru nie są jeszcze znane.

Wśród polskich projektów dominowały do tej pory te z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności. Przedstawiciele NFOŚiGW zachęcają jednak, by projekty zgłaszane z Polski nie ograniczały się już tylko do tego obszaru.

Komisja w tym roku po raz pierwszy poszerzyła bowiem LIFE o tematykę klimatyczną. Obecnie program składa się z dwóch podprogramów - „Działania na rzecz środowiska”, którego budżet stanowi 75 proc. całości alokacji oraz podprogramu „Działania na rzecz klimatu” (pozostałe 25 proc. budżetu), w którym uwzględniane są zarówno działania mitygacyjne (np. ograniczenie emisji), działania adaptacyjne, a także działania zarządcze i informacyjne.

Nawet 95 proc. dotacji przy połączeniu środków UE z krajowymi

Oferta Komisji Europejskiej zawiera dofinansowanie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych na poszczególne projekty. Do dotacji KE nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej.

NFOŚiGW będzie dalej uczestniczył w programie LIFE. Fundusz ogłosił już nabór na współfinansowanie projektów. Wnioski będzie można składać od 1 do 22 czerwca, tak więc podmioty kierujące następnie wniosek do KE będą już wiedziały, czy otrzymają współfinansowanie z NFOŚiGW, czy nie. Dofinansowanie to może sięgnąć od 15 do 30 proc., a w przypadku państwowych jednostek budżetowych nawet do 40 proc. Zasady składania wniosków nie zmieniły się znacząco od zeszłego roku, można więc korzystać z materiałów dostępnych na stronie NFOŚiGW, ponadto zostanie dla beneficjentów zorganizowany szereg szkoleń dotyczących pisania wniosków (o ich terminach i zakresie tematycznym Fundusz będzie na bieżąco informował). Nowością jest natomiast możliwość korzystania z generatora wniosków.

Intensywność dofinansowania będzie zależała od rodzaju beneficjenta i rodzaju działania, choć łącząc środki unijne z krajowymi zaoferowanymi przez NFOŚiGW, można uzyskać nawet do 95 proc. dotacji na projekt, który wygra rywalizację w Brukseli. W programie LIFE może wziąć udział dowolny podmiot publiczny lub prywatny zarejestrowany na terenie UE – jako beneficjent lub współbeneficjent.

Ochrona przyrody, ale i energia z odpadów

Zakres projektów, z którymi można było zapoznać się w kuluarach konferencji zorganizowanej przez NFOŚiGW, był bardzo szeroki. Był wśród nich projekt skoncentrowany na ochronie zagrożonych gatunków, na ochronie zbiorników wodnych przed dopływem zanieczyszczeń, ale również taki, którego celem jest rewitalizacja terenów zdegradowanych.

Zaprezentowano ponadto przedsięwzięcia, które mają przyczynić się do usprawnienia gospodarki odpadami w Polsce, np. takie, w ramach których pracuje się nad technologiami wytwarzania energii elektrycznej ze zmikronizowanej biomasy czy wytwarzania kryszyw z osadów ściekowych. Przedstawiono również projekt, który zakłada zagospodarowanie osadów ściekowych oraz frakcji nadsitowej odpadów komunalnych w celach energetycznych.

Z kolei projekt polegający na opracowaniu systemu prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza oraz warunków biometeorologicznych na Dolnym Śląsku ma w przyszłości wspomagać decyzje środowiskowe, doprowadzić do poprawy stanu powietrza, a w efekcie poprawić jakość życia mieszkańców regionu.

W perspektywie finansowej 2007-2013 Komisja Europejska dofinansowała 63 przedsięwzięcia realizowane na terenie Polski o łącznym koszcie 620 mln zł. Od 2008 r. Narodowy Fundusz włączył się we współfinansowanie projektów LIFE+ i od tego czasu Polska wykorzystała ponad 91 proc. swojej alokacji.

Ewa Szekalska
źródło: http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/870-mln-euro-program-LIFE-dzialania-na-rzecz-klimatu-756.html#xtor=EPR-1

Opracowania

Pół wieku po zniknięciu z powierzchni ziemi odmiany bananów Gros Michel, podobny los grozi jej następcy - najpopularniejszej obecnie odmianie Cavendish. (...)
czytaj całość
W swojej ostatniej książce Mapa i terytorium Michel Houellebecq czyni jej głównym bohaterem, malarza i fotografa Jeda Martina, człowieka cieszącego (...)
czytaj całość
Teorie spiskowe pozostają częścią i narzędziem dyskursu władzy, zarazem jednak władza często używa oskarżenia o hołdowanie im jako sposobu na dyskredytację głosu (...)
czytaj całość
Ostatni rok w polityce przyniósł nieoczekiwane zmiany. Okazało się, że zapowiadany przez Francisa Fukuyamę koniec historii nie nadszedł.
czytaj całość
Czy można wyobrazić sobie sytuację, w której firmy wielonarodowe procesują się z rządami o to, że ich orientacja polityczna skutkuje zmniejszeniem ich zysków (...)
czytaj całość
Rok 2015: Budżet programu LIFE nigdy nie był większy niż obecnie - dostępna w nowym rozdaniu kwota to blisko 3,5 (...)
czytaj całość
Papież przypomina starą biblijną naukę: Troska o człowieczeństwo jest troską o przyrodę.
czytaj całość
więcej
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa naszej Polityki prywatności.
Zobacz więcej