David JC MacKay "Zrównoważona energia - bez pary w gwizdek :
min
Przekład z języka angielskiego, adaptacja i wyliczenia dla Polski
Marcin Popkiewicz

Tytuł oryginału:

SUSTAINABLE ENERGY – WITHOUT THE HOT AIR
Copyright © 2009 David JC MacKay
Wszelkie prawa zastrzeżone

Po raz pierwszy opublikowana w Anglii w 2009
przez UIT Cambridge Ltd.

Polskie wydanie:
Fundacja EkoRozwoju
ul. Białoskórnicza 26
PL 50-134 Wrocław
tel./fax: 713430849, 713445948
e-mail: biuro@eko.wroc.pl
www.fer.org.pl

Książka wydana w ramach projektu
„Klimatyczna Energia – ogólnopolska kampania promująca racjonalne gospodarowanie energią” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wrocław 2011, Wydanie I
Printed in Poland
ISBN 978-83-923848-1-6

wersja internetowa:
Andrzej Mazik
eko.org.pl

min min min min min min min min min min min
min
link terra