[Opinia Lubuskiego Klubu Przyrodników o tym projekcie] [Dotychczasowe rozporządzenie] [Dotychczasowa lista gatunków chronionych]

PROJEKT 04.06.2001 r.
Załączniki do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia .........
Dz.U. Nr ... poz. ...Załącznik nr 2

Lista gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową częściową.

ROŚLINY NASIENNE SPERMATOPHYTA
   
SELEROWATE APIACEAE
cieszynianka wiosenna Hacquetia epipactis
   
KOKORNAKOWATE ARISTOLOCHIACEAE
kopytnik pospolity Asarum europaeum
   
ASTROWATE ASTERACEAE
aster alpejski Aster alpinus
aster gawędka Aster amellus
aster solny Aster tripolium
kocanki piaskowe Helichrysum arenarium
   
KAPUSTOWATE BRASSICACEAE
żywiec dziewięciolistny Dentaria enneaphyllos
żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa
   
DZWONKOWATE CAMPANULACEAE
dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia
   
PRZEWIERTNIOWATE CAPRIFOLIACEAE
kalina koralowa Viburnum opulus
   
TURZYCOWATE CYPERACEAE
turzyca piaskowa Carex arenaria
   
WRZOSOWATE ERICACEAE
bagno zwyczajne Ledum palustre
   
BOBOWATE FABACEAE
wilżyna ciernista Ononis spinosa
   
GORYCZKOWATE GENTIANACEAE
centuria pospolita (c. zwyczajna) Centaurium erythraea
   
JASNOTOWATE LAMIACEAE
pszczelnik wąskolistny Dracocephalum ruyschiana
miodownik melisowaty (m. wielkokwiatowy) Melittis melissophyllum
   
LILIOWATE LILIACEAE
konwalia majowa Convallaria majalis
cebulica dwulistna (oszloch) Scilla bifolia
liczydło górskie Streptopus amplexifolius
   
BOBRKOWATE MENYANTHACEAE
bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata
   
WIECHLINOWATE (TRAWY) POACEAE
turówka leśna Hierochlod australis
turówka wonna Hierochloe odorata
   
PIERWIOSNKOWATE PRIMULACEAE
zarzyczka górska Cortusa matthioli
pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosły Primula elatior
pierwiosnek (pierwiosnka) lekarski Primula veris
urdzik karpacki Soldanella carpatica
urdzik węgierski Soldanella hungarica
urdzik górski Soldanella montana
   
JASKROWATE RANUNCULACEAE
przylaszczka pospolita (przelaszczka trojanek) Hepatica nobilis
   
KRUSZYNOWATE RHAMNACEAE
kruszyna pospolita Frangula alnus
   
MARZANOWATE RUBIACEAE
przytulia (marzanka) wonna Galium odoratum
   
SKALNICOWATE SAXIFRAGACEAE
porzeczka czarna Ribes nigrum
   
CISOWATE TAXACEAE
cis pospolity Taxus baccata
   
   
GRZYBY MYCOPHYTA
wszystkie gatunki wielkoowocnikowe,  
z wyjątkiem wymienionych w zał. 1.  
   
   
MSZAKI BRYOPHYTA
   
MODRZACZKOWATE LEUCOBRYACEAE
modrzaczek siny Leucobryum glaucum
   
TORFOWCOWATE SPHAGNACEAE
torfowce - wszystkie gatunki Sphagnum spp.


Uwaga: w celach porządkowych gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne wyróżnione wielkimi literami: czcionką POGRUBIONĄ zapisano nazwy gromad, czcionką ZWYKŁĄ zapisano nazwy rodzin. Nazwy łacińskie wyróżniono czcionką pochyłą.Powrót

[Opinia Lubuskiego Klubu Przyrodników o tym projekcie] [Dotychczasowe rozporządzenie] [Dotychczasowa lista gatunków chronionych]