Puszcza Drawska
www.lkp.org.pl/pdrawska
Sosna tworzy krajobraz lasów Puszczy Drawskiej...

Puszczańskie aktualności:
 • Projekt zadań ochronnych dla Drawieńskiego PN na 2004 rok i dyskusja o nim
 • Nowy projekt planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego - wciąż zamiary wycinki starodrzewi! (14.06.2003) [Więcej>>]
 • Bunkry w Strzalinach udostępniono turystom (13.07.2002) [Więcej>>]
 • Nakładem wydawnictwa Multico ukazał się nowy przewodnik turystyczny po Drawieńskim Parku Narodowym i jego okolicach (8.06.2002) [Więcej>>]
 • Potwierdzone nieprawidłowości w tzw. "ochronie ekosystemów leśnych", tzn. nieuzasadnione wyręby starodrzewi w Drawieńskim Parku Narodowym. Ale jaka będzie przyszłość Parku? (8.06.2002) [Więcej>>]
 • Spotkanie władz i mieszkańców Człopy, Tuczna i Dobiegniewa z przedstawicielami Drawieńskiego Parku Narodowego, poświęcone zagospodarowaniu oraz udostępnieniu Drawieńskiego Parku Narodowego wczasowiczom i turystom (25.03.2002) [Więcej>>]
 • Gminy sąsiadujące z Drawieńskim Parkiem Narodowym chcą współpracować we wspólnej promocji i pozyskiwaniu środków na ochronę środowiska i turystykę (20.02.2002) [Więcej >>]
 • Nowy pomnik przyrody w Puszczy - okazały jałowiec k. Mielęcina w gminie Człopa (18.03.2002) [Więcej >>]
 • Najgrubszy jałowiec, lipa i platan Lasów Państwowych rosną w Puszczy Drawskiej! (9.03.2002) [Więcej >>]
 • Zbudowane specjalnie w tym celu zastawki ochronią cenne przyrodniczo torfowisko Osowiec na terenie nadleśnictwa Głusko. Kiedy doczekamy się takich działań na torfowiskach w Parku Narodowym? (17.02.2002) [Więcej >>]
 • Bunkry w Strzalinach k. Tuczna będą rezerwatem przyrody ? Inicjatywa ochrony, ale i bezpiecznego dla nietoperzy udostępnienia turystycznego ruin Grupy Warownej Wisielcza Góra (15.01.2002) [Więcej na WWW PTOP 'Salamandra' >>]
 • W 2002 r. rusza inwentaryzacja przyrodnicza "zachodniopomorskich" gmin w Puszczy Drawskiej (27.12.2001) [Więcej >>]
 • Torfowisko Osowiec - nowy rezerwat przyrody w Puszczy ? (27.12.2001) [Więcej >>]
 • Puchacz uratowany! (20.10.2001) [Więcej >>]
 • Tragankowe Urwisko - nowa ścieżka poznawcza powstała w Drawieńskim Parku Narodowym (8.10.2001) [Więcej >>]
 • Plany względem Drawy - Ekorozwój regionu czy "Kolorowy zawrót głowy" na rzece ? (6.10.2001) [Więcej >>]
 • Nowe pomniki przyrody w Człopie (30.09.2001) [Więcej >>]
 • Czy powstanie żwirownia w Rzeczycy ? (2.08.2001) [Więcej >>]
 • Nowe szlaki turystyczne w okolicy Nowej Studnicy (1.08.2001) [Więcej >>]
 • Nowy szlak pieszo-rowerowy "wokół człopskich jezior" (1.08.2001) [Więcej >>]
 • Drawieński Park Narodowy, serce Puszczy, zagrożony przez działania swoich gospodarzy ! Bulwersujacy rozwój sytuacji wokół Planu Ochrony Parku. (17.07.2001) [Więcej >>]

  [Puszcza Drawska - Strona główna] [Lubuski Serwis Przyrodniczy] [Strona główna Lubuskiego Klubu Przyrodników]