Wydawnictwa Elektroniczne Klubu Przyrodników

[Ogólnie]   [Lasy Cedyńskiego Parku Krajobrazowego]    [Niezbędnik przyrodnika]   [zobacz też wydawnictwa drukowane]

Dlaczego Wydawnictwa Elektroniczne ?

Jedną z barier w rozwoju sztuki ochrony przyrody jest często ostatnio obserwowany fakt, że rozwiązania istotne dla rozwoju tej sztuki nie są powszechnie znane, są bowiem wymyslane i tworzone dla opracowań o charakterze maszynopisowym i nie są później publikowane. Również olbrzymia ilość cennej informacji analitycznej - np. dane o zróznicowaniu roslinności, dane florystyczne i faunistyczne - gromadzona jest na potrzeby lawinowo powstających planów ochrony i opracowań dokumentacyjnych, nie wchodząc jednak do szerszego obiegu wiedzy.
Jesteśmy przekonani, że w szufladach przyrodników kryje się wiele bardzo cennych dla rozwoju sztuki ochrony przyrody materiałów
Współczesna technika elektroniczna umozliwia publikację i rozpowszechnianie nawet stosunkowo obszernych materiałów. W tej formie mogą być rozpowszechniane takie publikacje, których wydanie drukiem wiązałoby się z olbrzymimi kosztami i z koniecznością ograniczania ich objętości - najczęściej o najceniejsze poznawczo dane analityczne.
Wykorzystując te mozliwości techniczne, dążąc do przełamania istniejących barier obiegu informacji przyrodniczej, rozpoczynamy tą płytą nową serię wydawniczą Wydawnictwa LKP - Wydawnictwa Elektroniczne. Zamierzamy w niej publikować przede wszystkim prace trudne do rozpowszechnienia w inny sposób, a istotne dla ochrony przyrody w Polsce.

[Do góry strony]

Link do Księgarni Jolanta Kujawa-Pawlaczyk, Paweł Pawlaczyk - Lasy Cedyńskiego Parku Krajobrazowego: operat ochrony. Cena 38 zł.

Treścią płytki jest operat ochrony ekosystemów leśnych Cedyńskiego Parku Krajobrazowego opracowany do Planu Ochrony Parku. Zamieszczono szczegółową analizę przyrodniczych uwarunkowań gospodarki leśnej, wraz z zestawieniem i charakterystyką 1241 taksonów roslin naczyniowych wystepujących w CPK oraz ponad 200 taksonów drzew i krzewów. Scharakteryzowano ponad 100 zbiorowisk roślinnych związanych z lasem (leśne, oszyjkowe, okrajkowe, porębowe, dróg leśnych itp.). Przeanalizowano historię gospodarki leśnej i jej aktualne założenia. W części planistycznej zaproponowano modyfikację tych zasad. Użytkownik znajdzie na płytce między innymi:

[Zamów mailem]

Link do Księgarni

[Do góry strony]

Link do Księgarni Niezbędnik Przyrodnika (1). Cena 29 zł

Płytka zawiera serwis internetowy Lubuskiego Klubu Przyrodników - ten w którym jesteś - , wraz ze wszystkimi jego składnikami. Do najciekawszych z nich należą:

Wydzieloną częścią serwisu jest dział dotyczący Drawieńskiego Parku Narodowego, zawierający wiele informacji o parku i problemach jego ochrony.
Korzystanie z serwisu na płytce jest znacznie szybsze, niż z jego wersji internetowej. Użytkownik jest także unieżależniony od połączeń telekomunikacyjnych i od związanych z nimi problemów.

Drugą część płytki stanowią opracowania niedostępne w Internecie. Znajdziemy wśród nich:

Po pełną, aktualną ofertę zajrzyj do Księgarni Internetowej

[Zamów mailem]


Link do Ksiegarni


[Zobacz także nasze wydawnictwa drukowane na papierze]
[Zamów teraz !]
[Do strony głównej Lubuskiego Klubu Przyrodników]