KLUB PRZYRODNIKÓW


66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 10901593 0000 0000 5901 5348
email: lkp@lkp.org.pl


Zarząd Klubu - powołany przez Walne Zgormadzenie na kadencję 2004-2007:

Arkadiusz Gawroński - Sekretarz
Andrzej Jermaczek - Prezes
Marek Maciantowicz
Paweł Pawlaczyk
Robert Stańko - Skarbnik
Barbara Utracka
Lesław Wołejko

Statut Klubu: [Zobacz >>]

Adres Biura: 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, tel. (068) 3828236, 38220775, 4756611, fax. (068) 3828236, email lkp@lkp.org.pl, www.lkp.org.pl

. KIerownik Biura - Robert Stańko Inne adresy: [Zobacz >>]

Godziny pracy Biura: pn-pt. 8-16

Deklaracja członkowska: [Zobacz >>]Klub Przyrodników jest stowarzyszeniem społecznym prowadzącym aktywną działalność na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej społeczeństwa. Powstał w roku 1983, oficjalnie zarejestrowany został w roku 1989. Do 2001 r. nosił nazwę Lubuskiego Klubu Przyrodników, jednak na XX Zjeździe Walne Zgromadzenie, wobec rozszerzenia działalności na cały kraj, zadecydowało o zmiane nazwy na obecnie używaną.

Klub działa na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Polski zachodniej, siedziba mieści się w Świebodzinie. Dwa główne nurty działalności Klubu to ochrona przyrody i edukacja.

Pracownia Ochrony Przyrody Klubu prowadzi inwentaryzacje przyrodnicze gmin i większych obszarów, opracowuje dokumentacje projektowe i plany ochrony rezerwatów, parków krajobrazowych i innych obszarów oraz różnego rodzaju ekspertyzy i opinie przyrodnicze.

Inne działania z zakresu ochrony przyrody, to np. wykupywanie gruntów i tworzenie "prywatnych" rezerwatów przyrody. Pierwszy taki obszar chroniony, o powierzchni 18 ha powstał w roku 1994 i obejmuje unikalne kserotermiczne murawy w rejonie miejscowości Owczary (woj. gorzowskie), na krawędzi doliny Odry. Ważnym aspektem naszej działalności jest współpraca z administracją lokalną. Co roku Klub organizuje konferencje szkoleniowe z cyklu "Ochrona przyrody na szczeblu lokalnym", a także ogólnopolskie sesje naukowe o tematyce dotyczącej różnych aspektów ochrony przyrody.

W ramach działalności edukacyjnej Klub prowadzi trzy stałe ekspozycje przyrodnicze: "Owady i inne bezkręgowce" w Świebodzinie, Muzeum Przyrodnicze w Kostrzynie nad Odrą oraz Muzeum Łąki w Owczarach koło Górzycy. Co roku zwiedza je około 10 tysięcy osób. W Owczarach mieści się Stacja Terenowa.

Działalność edukacyjna Klubu to również liczne wycieczki, obozy i konkursy dla dzieci i młodzieży.

Klub prowadzi działalność wydawniczą, publikując ogólnopolski kwartalnik naukowy "Przegląd Przyrodniczy" oraz serię "Monografie przyrodnicze". Dla członków Klubu 4 razy w roku wydawany jest biuletyn "Bociek". Rocznie nakładem Wydawnictwa KP ukazuje się średnio kilka pozycji książkowych

Działalność nasza opiera się przede wszystkim na zaangażowaniu społecznym członków Klubu. Jednocześnie, od kilku lat, wykracza ona poza ramy ruchu amatorskiego - szereg działań prowadzonych jest przez pracowników etatowych, a także zatrudnianych na kontraktach specjalistów - przyrodników, biologów, leśników.

Fundusze Klubu powstają ze składek członkowskich, środków przekazywanych przez różne instytucje, fundacje i osoby prywatne oraz z działalności gospodarczej.
Do strony głównej Klubu Przyrodników