Przegląd Wydawnictw z zakresu ochrony przyrody
w serwisie Lubuskiego Klubu Przyrodników

[Strona główna LKP]
[Strona główna Przeglądu Wydawnictw]
[Księgarnia internetowa LKP]
[Inne księgarnie internetowe]

Elektroniczny Atlas Środowiska Polski. GRID Warszawa

Okładka płytyMultimedialne wydawnictwo na płycie CD - jak reklamują go autorzy "Atlas geograficzny w którym na kilkuset mapach znajdziesz informacje o zjawiskach i procesach globalnych w skali swiata i europy, o zasobach przyrody w Polsce, działalnosci człowieka i jej skutkach w naszym kraju, stanie, zagrożeniach i ochronie środowiska Polski". Wydawnictwo ma rzeczywiście charakter atlasu, prezentującego w większości mapki znane już z rozmaitych wydawnictw drukowanych. Sprawia sympatyczne wrażenie, uzupełnione jest o bogaty słowniczek terminologiczny, mini-podręcznik kartografii oraz galerię kilkudziesięciu fotografii przyrodniczych.

Jako pomoc dydaktyczna publikacja ta stanowi ciekawą propozycję, zwłaszcza w sytuacji gdy kartograficzne wydawnictwa drukowane, z których zaczerpnięto prezentowane mapki, są trudno dostępne. Dla ucznia podstawówki lub gimnazjum, uczącego się geografii Polski jest to z pewnością wydawnictwo przydatne. Zainteresowanemu przyrodą - na kazdym szczeblu - przyda się tez bardzo bogaty słownik pojęć. Sympatyczny jest zbiór ciekawostek oraz quizy (zbiory zadań z olimpiad przedmiotowych; raczej dotyczące technicznej ochrony środowiska, niż przyrody). Map jest rzeczywiście wiele, każdą z nich można w pewnym zakresie kształtować, włączając i wyłączając poszczególne warstwy z zestawu przewidzianego przez autorów oraz włączając i wyłączając ich widoczność. Dla niektórych map program oferuje możliwość wyświetlenia zdjęć związanych z mapą, zawsze dostępny jest pewien zestaw tekstów, zdjęć i innych ilustracji, czasem także dźwięki.

Uderza jednak stosunkowo słabe wykorzystanie możliwości, jakie daje elektroniczna forma mapy. Map w atlasie nie można np. powiększać. Aż kusi, żeby dowiedziec się czegos bardziej szczegółowo o swoim regionie - nie jest to jednak możliwe. Można włączać i wyłączać poszczególne elementy mapy w ramach jednego, okreslonego przez autorów tematu, nie można jednak dowolnie kombinować informacji - nie da się wyświetlić np. zasięgu świerka na tle cech klimatu Polski. W wielu tematach zupełnie nie wykorzystano możliwości połączenia mapy z informacjami bazodanowymi. Np. mapa rezerwatów przyrody w Polsce to kontur kraju z kolorowymi kropkami, miejscami słabo czytelnymi - nawet nazwy konkretnego rezerwatu przyrody dowiedzieć się nie da.

Według opisu program oferuje również funkcję tzw. kreatora map, tj możliwość samodzielnego generowania kartodiagramów na podstawie zawartych w publikacji danych statystycznych. Brzmi to ciekawie, niestety tej funkcji nie udało nam się wypróbować: na naszym komputerze okienka kreatora, jakkolwiek by nie ustawić rozdzielczości, wychodzą poza okno programu, co daje w rezultacie efekt kompletnie nieczytelnego ekranu.

Jakość przedstawionych w Atlasie informacji o środowisku przyrodniczym skłaniałaby raczej do zatytułowania publikacji "Atlas tego, co w Warszawie wiedzą o środowisku przyrodniczym Polski". Dla przykładu: na mapie regionalnej nie ma w ogóle "naszego" parku krajobrazowego (obecnie już narodowego !) Ujście Warty, Drawieński Park Narodowy nie ma otuliny, na mapie zasięgów drzew olsza czarna nazywa się po łacinie Alnus incana i występuje w górach... Baza linków internetowych pełna jest linków zatytułowanych "skasować" - chyba ktoś zapomniał o zrobieniu korekty przed wypuszczeniem publikacji na rynek ?

Jak na wydawnictwo tego typu, Atlas ma dośc duże wymagania sprzętowe - 64-128 MB RAM, 170 MB dysku, procesor 400 MHz. Praktyczna rada - wychodzić z programu należy przy użyciu Ctrl - Alt - Del. Inaczej będziemy zmuszeni do siedmiu kliknięć myszką i obejrzenia odpowiedniej liczny ekranów pożegnalnych. Ten brak szacunku dla czasu użytkownika jest denerwujący.

Wydawnictwo jest zgrabną zabawką edukacyjną, nie jest jednak dobrym źródłem profesjonalnej informacji o środowisku przyrodniczym kraju. A po tytule tego można by się po nim spodziewać.

Do kupienia w naszej KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

Paweł Pawlaczyk