Bociek, biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników      [LKP Home Page]
[Bociek Home Page]
[Spis treści tego nr (4/2000)]

Żwirownie w modzie

Między Rzeczycą a Jeziorkami Wałeckimi, w okolicach Tuczna, w pobliżu granic Drawieńskiego Parku Narodowego, Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych (obecnie spółka z dominacją kapitału zagranicznego) zamierzają zbudować potężną kopalnię żwiru. Powierzchnia projektowanej kopalni to ok. 25 ha, a wyrobisko ma sięgać 13 m głębokości.
Miejsce, gdzie ma powstać żwirownia musi budzić niepokój przyrodnika. Jest to wododział między dwoma źródliskowymi dolinami: Runicy i Płocicznej; pstrągowych rzek spływających do Drawieńskiego Parku Narodowego. System krążenia wód podziemnych jest w tej okolicy wyjątkowo skomplikowany. Podziemne źródła związane z tymi warstwami wodonośnymi zasilają np. kilka jezior w północno-wschodniej części Parku.
Plany budowy żwirowni wzbudziły gwałtowny sprzeciw mieszkańców Rzeczycy i Jeziorek Wałeckich. Na liście protestacyjnym zgromadzono sto kilkadziesiąt podpisów mieszkańców tych niewielkich wiosek. Kilka artykułów opisujących zagrożenia związane z budową żwirowni opublikował lokalny "Kurier Wałecki".
Zwolennikiem budowy jest za to Burmistrz gminy Tuczno, który w kontaktach z rolnikami z Jeziorek występuje w imieniu inwestora namawiając ich do sprzedaży ziemi pod urządzenia kopalni.
Lubuski Klub Przyrodników zamierza być stroną w tej sprawie i wnikliwie przeanalizować zagrożenia dla przyrody, jakie mogą wyniknąć z tego projektu.


***

Projekt budowy żwirowni pojawił się także w innym miejscu w okolicy DPN, w pobliżu Drzonowa koło Człopy. Miejsce to znajduje się wprawdzie w granicach Obszaru chronionego Krajobrazu, ale nikomu wydaje się to nie przeszkadzać. Człopska Rada Gminy, znana już z kilku szkodliwych dla przyrody decyzji, podjęła już nawet uchwałę o zmianie przeznaczenia terenu.

[Więcej na ten temat - list M. Olesiaka ("Komitet ratowania Rzeczycy") do redakcji Boćka po opublikowaniu tego artykułu]