ZIELONA BRAMA
Szukaj w... katalogu bramie sieci

Porada: Użyj zaawansowanych opcji, aby zawęzić wyniki
Pomoc | Zaawansowane
Kliknij!

Karta Etyczna
Pozarządowych Organizacji Ekologicznych


Po co powstała Karta Etyczna?

Głównym celem, dla którego powstała Karta Etyczna - jest promowanie przejrzystości i jawności działania organizacji ekologicznych.

Zdajemy sobie sprawę, że większość negatywnych stereotypów na temat organizacji ekologicznych ma swoje źródło w braku informacji - dlatego chcemy aby dane dotyczące działalności sygnatariuszy Karty były powszechnie dostępne.

Pomimo że zasady zaproponowane w Karcie są respektowane przez znaczącą większość organizacji, wymieniając je i powszechnie o nich informując chcemy się przyczynić do wzrostu zaufania społecznego wobec działań podejmowanych przez organizacje ekologiczne.


Karta Etyczna

Sygnatariusze Karty to organizacje ekologiczne działające na rzecz:
 • wysokiej jakości życia w czystym środowisku
 • zachowania skarbów przyrody
 • zaangażowania obywateli w działania na rzecz ochrony środowiska
Uznając znaczenie istotnej roli, jaką organizacje ekologiczne odgrywają w ochronie środowiska, chcemy dążyć do przejrzystości podejmowanych działań oraz jawności decyzji. Dlatego deklarujemy przestrzeganie poniższych zasad.

Jawność

Działalność każdej organizacji powinna być jawna dla wszystkich zainteresowanych. Dlatego zobowiązujemy się do:
 • rozpowszechniania informacji o działaniach realizowanych przez organizację
 • podawania do wiadomości publicznej rocznych raportów merytorycznych i finansowych.

Rzetelność

Osiągnięcie celów przyjętych przez organizację wymaga konsekwentnego i kompetentnego działania. Dlatego zobowiązujemy się do:
 • podejmowania zadań na miarę kompetencji i możliwości organizacji
 • wywiązywania się z umów I zobowiązań
 • troski o wysoką jakość realizowanych działań.

Uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych:

Celem uczestniczenia organizacji w postępowaniach administracyjnych powinno być:
 • zapewnienie przestrzegania prawa
 • zagwarantowanie udziału społecznego w procesie podejmowania decyzji
 • pełna jawność procedur decyzyjnych
 • przeciwdziałanie korupcji
 • zapewnienie przestrzegania zasad ekorozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Uczestnicząc w postępowaniach administracyjnych zobowiązujemy się do:

 • kierowania się względami merytorycznymi
 • nie zawierania porozumień z inwestorem lub organem administracji, w związku z prowadzonym postępowaniem, w wyniku którego nasza organizacja, osoby odpowiedzialne w niej za podejmowanie decyzji lub podmioty z nią związane mogłyby uzyskać jakiekolwiek korzyści finansowe lub materialne
 • zapewnienia pełnej jawności wszystkich ustaleń dotyczących prowadzonego postępowania
 • poddania się obowiązującym procedurom wyjaśniającym i kontrolnym.
Karta Etyczna w wersji PDF (do druku) i RTF         Poznaj Regulamin Karty


Zostań sygnatariuszem Karty

Zapraszamy wszystkie organizacje zainteresowane podpisaniem Karty do nadesłania podpisanej przez upoważnione do reprezentacji organizacji osoby, powyższej deklaracji na adres Sekretariatu Karty:

Polska Zielona Sieć
ul. Bałuckiego 12
30-318 Kraków

Wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania serwisu prosimy kierować pod adres [ webmaster@eko.wroc.pl ]
Serwer wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dziękujemy!
Serwis prowadzi Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju