ZIELONA BRAMA
Szukaj w... katalogu bramie sieci

Porada: Użyj zaawansowanych opcji, aby zawęzić wyniki
Pomoc | Zaawansowane
Kliknij!

Regulamin Karty Etycznej
Pozarządowych Organizacji Ekologicznych

1. Sekretariat Karty

Rolę Sekretariatu Karty pełni Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Do zadań Sekretariatu należy:

  • gromadzenie dokumentacji (deklaracje sygnatariuszy Karty, protokoły ze spotkań Komisji Etycznej)
  • dbanie o przepływ informacji związanych z funkcjonowaniem Karty
  • promocja Karty i jej sygnatariuszy

2. Komisja Etyczna

Komisja Etyczna jest powoływana spośród sygnatariuszy Karty. Do jej zadań należy :

  • podejmowanie decyzji w przypadku wątpliwości wobec organizacji chcącej stać się sygnatariuszem Karty
  • podejmowanie decyzji w przypadku naruszenia zasad Karty

Komisja liczy 3 osoby; kadencja Komisji trwa 1 rok.

3. Sygnatariusze

  • Każda organizacja ekologiczna może stać się sygnatariuszem Karty. Organizacje zainteresowane podpisaniem Karty, muszą złożyć deklarację przystąpienia, podpisaną przez osoby upoważnione do podejmowania zobowiązań w imieniu organizacji. Informacja o zgłoszeniu organizacji zostanie rozesłana (drogą elektroniczną) do wszystkich dotychczasowych sygnatariuszy Karty. Jeśli w ciągu dwóch tygodni od rozesłania informacji, żaden z sygnatariuszy nie zgłosi zastrzeżeń wobec zgłaszającej się organizacji - staje się ona sygnatariuszem Karty. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek zastrzeżeń Komisja Etyczna rozstrzyga ostatecznie, czy dana organizacja może zostać sygnatariuszem Karty.
  • W przypadku zaistnienia udokumentowanego faktu naruszenia zasad Karty przez którąkolwiek z organizacji - sygnatariuszy Karty, członkowie Komisji Etycznej badają informacje dostępne na ten temat i podejmują ostateczną decyzję o dalszym sposobie postępowania.
Wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania serwisu prosimy kierować pod adres [ webmaster@eko.wroc.pl ]
Serwer wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dziękujemy!
Serwis prowadzi Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju